Přihlášení

Oznámení – veřejné jednání: Revitalizace historického centra města Písek, Velké a Alšovo náměstí

5. 9. 2021 | Pavel Kozelka | Diskuze (1) | Věci veřejné

MÚ Milevsko nařizuje k projednání žádosti ve věci "Revitalizace historického centra města Písek, Velké a Alšovo náměstí" veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 11.10.2021 v 17.00 hodin, se schůzkou pozvaných ve víceúčelovém sále budovy Městské knihovny Písek, Alšovo nám. 75/13, 397 01 Písek.

Odbor regionálního rozvoje Městského úřadu Milevsko, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 stavebního zákona pokračování územního řízení a současně, nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

11.10.2021 v 17.00 hodin,

se schůzkou pozvaných ve víceúčelovém sále budovy Městské knihovny Písek, Alšovo nám. 75/13, 397 01 Písek. 

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

14. 9. 2021 (17:25)  –  Michaela Šťastná

0
0

Chápu to dobře, že tohle veřejné ústní projednání je přístupné všem občanům města?

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.