Přihlášení

Památník setkání spojeneckých armád u Zemského hřebčince

26. 1. 2015 | Redakce PS | Diskuze (0) | Věci veřejné

Záměr výstavby památníku setkání spojeneckých armád u Zemského hřebčince v Písku nabývá konkrétní rysy. Pamětní místo by mělo vybudovat Město Písek za spoluúčasti členů BUDDIES a slavnostní odhalení se plánuje na 9. května 2015. Letopisecká komise rady města projednala na svém jednání 20. ledna text informační tabule, který popisuje průběh osvobození města americkou a sovětskou armádou.

POPIS HISTORICKÉ UDÁLOSTI

V květnových dnech v roce 1945 došlo v této ulici před budovou Zemského hřebčince k setkání spojeneckých armád. V té době byla ulice výpadovou silnicí ve směru z města do Českých Budějovic.

V Písku byla městská posádka Wehrmachtu ochotna kapitulovat, a proto zástupci Revolučního národního výboru požádali o pomoc velitelství americké armády ve Strakonicích (nejbližší spojenecká armáda v blízkosti města, která mohla převzít kapitulaci). Američané žádosti vyhověli a Písek byl 6. května 1945 osvobozen. Německá posádka kapitulovala a byla odsunuta mimo město.

Následujícího dne byly do Písku přesunuty další americké jednotky s obrněnou technikou, která se rozmístila ve městě a v blízkém okolí. Téhož dne byla ve štábu amerického gen. D. Eisenhowera ve francouzské Remeši podepsána bezpodmínečná kapitulace nacistického Německa. V Evropě dnem 8. května 1945 ve 23.01 hodin vstoupilo v platnost ukončení všech bojů a zavládl mír. Bylo po válce.

Americké jednotky obsadily všechny výpadové silnice po obvodu města. Zároveň byl v Písku očekáván i příchod sovětských jednotek, které se ve svém plánovaném postupu neočekávaně zdržely při bojích v ostravské a brněnské oblasti.

Před poslední vstupní bránou do areálu hřebčince a po obou stranách silnice směrem k centru města zaujali již 8. května 1945 Američané zátarasová postavení.

K setkání obou spojeneckých vojsk však došlo až 10. května 1945 v odpoledních hodinách v místech, kde nyní stojíte. K osvobození naší země byly určeny tři útvary jednotek Rudé armády. 1., 2. a 4. ukrajinský front. Právě 2. UF měl za úkol navázat kontakt s jednotkami americké armády na demarkační linii v jihozápadních Čechách.

K píseckému hřebčinci dorazila 107. gardová divize RA, které velel genmjr. M. A. Bogdanov. Další část sovětských jednotek od 106. gardové divize překročila Písecké hory a vstoupila do města ulicí Na Trubách. Před budovou radnice se v 17.30 hodin uskutečnilo setkání velitelů obou armád za spoluúčasti zástupců Revolučního národního výboru. Náměstí bylo zcela zaplněno píseckými občany.

Vojáci prvního sovětského sledu se v písecké lokalitě nezdrželi delší dobu. Byli vystřídáni vojskem 6. gardové mechanizované divize – Ravenské, které velel genmjr. G. V. Ivanov.

Většina vojáků se usídlila v píseckých lesích podél silnice od Vodáka směrem na Flekačky. Důstojníci většinou bydleli ve městě v soukromí.

Město Písek se tak stalo po určitou dobu nejen městem Písečáků, ale i vojáků obou vítězných spřátelených armád – americké a sovětské. Asi po týdnu americké velení přesunulo své jednotky z města za demarkační linii a předalo své dočasné kompetence sovětskému velení. Připomeňme si dnes již pomalu zapomínaná fakta. Zároveň se zamysleme i nad tím, že nesmyslné války a zejména jejich důsledky stály mnoho ztracených životů. Vzdejme tichou vzpomínku všem vojákům obou spojeneckých armád, kteří neváhali nasadit své životy k porážce fašistického Německa a k nastolení míru a svobody v Evropě.

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.