Přihlášení

Písečtí senioři se zapojují do veřejného dění

8. 3. 2012 | Magdalena Myslivcová | Diskuze (1) | Věci veřejné

foto Jaroslav Dušek

Jako první pokus o komunikaci mezi seniory a radnicí byla v Písku založena v roce 2008 tříčlenná Rada seniorů. Rada seniorů by měla prozatím fungovat a také funguje, jako neformální poradní „orgán“ příslušného místostarosty, do jehož gesce patří odbor sociálních věcí a potažmo i příspěvková organizace Pečovatelská služba a jesle města Písku. Zřízení Rady seniorů vyplynulo ze samotného zájmu seniorů o dění ve městě. V současné době má rada 9 členů a pracuje v tomto složení: Alena Drábová, Alena Holá, Vlasta Horká, Ludmila Hrnečková, Marta Chmelířová, Zdeňka Králová, Dagmar Pavlátová, Svatava Tomečková a Kateřina Sušická. Poslední jmenovaná - Kateřina Sušická - byla zvolena předsedkyní Rady seniorů.

Rada seniorů v Písku aktivně spolupracuje s vedením města

Úkolem rady je shromažďovat podněty, dotazy, nápady, stížnosti a připomínky seniorů k životu ve městě a to především z toho důvodu, aby se seniorům v Písku žilo snadněji i v období, kdy již nejsou aktivně zapojeni do pracovního života a zároveň tak byl skutečně naplněn slogan: „Písek město studentů a důchodců“. Na velmi podobném principu funguje setkávání studentů a žáků píseckých ZŠ a SŠ s představiteli města v rámci Studentského parlamentu - 1x za čtvrt roku. Své podněty mohou senioři prostřednictvím rady předávat místostarostce města Mgr. Haně Rambousové, která je případně postoupí radě města či zastupitelům a následně úředníkům městského úřadu. Zastupitelé by měli vědět, jak se žije lidem v Písku a to nejlépe přímo od nich. Seniory trápí mnohdy jiné věci, než které jsou obvykle řešeny. Rada seniorů slouží rovněž jako neformální poradní orgán místostarostky pro oblast zdravotnictví a sociální péče, stejně jako poradní orgán ředitelky Pečovatelské služby Bc. Marcely Průšové.

Občané se mohou na Radu seniorů obracet osobně ve středu dopoledne v klubovně Pečovatelské služby na nábř.1.máje (budova stravovacího střediska), kde pravidelně probíhá aktivizační program pro seniory pod vedením Mgr. Zuzany Staffové, případně e-mailem na adresu K.Susicka@seznam.cz, nebo na podatelnu MÚ Písek.

Přijďte mezi nás, těšíme se na spolupráci.

Kateřina Sušická – předsedkyně Rady seniorů
Mgr. Hana Rambousová – místostarostka města Písek

0
0

Diskuze k článku +

11. 3. 2012 (11:39)  –  Roman Drašnar

0
0

Vážení členové "RADY STARŠÍCH,
cením si činnosti, kterou vytváříte pro vaše lepší žití ve městě. Jako námět pro další činnost pro tuto "RADU"- bylo by vhodné, najít cestu k historii našeho města a seznamovat s ní naší "OMLADINU". Aby věděli ,naši mladí občané kde vůbec žijí.Škola na vše nestačí a rodiče ,kteří se jistě snaží, nemají mnoho času vzhledem jejich vytíženosti v zaměstnání. Roman Drašnar

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.