Přihlášení

Písek se bude soudit… Kdo zaplatí šest milionů? Je v pozadí pražská firma Lost Arch?

3. 3. 2015 | Redakce PS | Diskuze (1) | Věci veřejné

Výstavba Sportovně komunitního centra Písek, květen 2012. Foto archiv města (TZ)

Město přišlo o šest milionů dotace z evropských fondů. Kdo je zaplatí, kdo za to může a co je za tím skryto? O tom se v posledních týdnech spekuluje a diskutuje v regionálních médiích i v hospodách u piva. Kauzou se v souvislostech podrobně zabývá spolupracovník Píseckého světa Vojtěch Srnka. Na co zatím přišel?

(pozn. red.: Doplnění harmonogramu termínů a další info ke kauze najdete ZDE)

Rada města měla v únoru napilno, když během jednoho zasedání projednávala více než čtyřicet bodů. Jeden z nich se týkal zakázky na stavbu Sportovně komunitního centra na zimním stadionu a pokuty, kterou za její nesprávné vyřízení město dostalo.

Projekt Centra byl zahájen na začátku roku 2011, dokončen v prosinci 2012 a celkové výdaje na jeho výstavbu se přiblížily 28 milionům korun. Většinu z této částky uhradila Evropská unie, na město zbylo zaplatit necelých šest milionů. Ne­dlouho po dokončení Centra ale město zjistilo, že mu hrozí nejen pokuta 50 tisíc korun od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ale také že by mělo přijít o část do­tace ve výši 25 procent způsobilých výdajů na stavební práce. Tím by se celková cena projektu pro město Písek vlastně zdvojnásobila.

Kdo zaplatí miliony?

Administrátorem výběrového řízení, který měl průběh na starosti, byla společnost Stavební poradna a radní města na svém únorovém zasedání rozhodli, že právě s ní se budou o neproplacenou část dotace ve výši téměř šesti milionů soudit. Což sice zní logicky, ale podle materiálu, které radní měli při svém jednání k dispozici, zástupci Stavební poradny argumentují velmi špatnou kvalitou projektové dokumentace, kterou jim město pro danou zakázku poskytlo.

To mělo vést k nutnosti zodpovědět mnoho doplňujících dotazů, které přišly ze strany uchazečů, a následnému odložení termínu pro odevzdání jejich nabídek. O tomto posunu ale Stavební poradna informovala pouze již známé uchazeče o zakázku, a ostatní tak měla znevýhodnit. Její zástupci však dále tvrdí, že městu z důvodu vysokého počtu dotazů doporučili veřejnou zakázku zrušit, což město odmítlo z důvodu blížícího se termínu mistrovství světa v hokejbale, pro které Sportovně komunitní centrum vznikalo.

Přípravu projektové dokumentace měl na starosti generální projektant a dozor stavby, za kterého si IHC Písek vybralo pražskou společnost Lost Arch. Tuto studii potom město v čele s tehdejším i současným místostarostou Josef Knotem, který měl zakázku ve své kompetenci, převzalo. Nutno dodat, že její převzetí odhlasovalo také zastupitelstvo. Vzhle­dem k tomu, že Lost Arch není nijak velká pražská společnost, je zajímavé, že projekt Sportovně komunitního centra není zdaleka prvním, který tato firma měla v Písku na starost.

Kasárna a bazén

Poprvé se některý z projektů majitele společnosti Lost Arch Vratka Vavreka v Písku objevil při zasedání zastupitelstva v roce 2006. Na něj ji tehdy podle slov jednoho z tehdejších zastupitelů přinesl izraelský zástupce společnosti Plaza Centers doprovázený píseckým podnikatelem Jaromírem Grégrem. Společně pak zastupitelům představili architektonický projekt pro objekt Žižkovská kasárna, na základě kterého společnot Plaza Centers plánovala získat na tento objekt předkupní právo, což se jí později díky podpisu tehdejšího starosty Miroslava Sládka také povedlo.

Poté, co tato smlouva zajišťující majiteli předkupní právo na Žižkova kasárna přešla ze společnosti Plaza Centers na kyperskou společnost Žižkov Center, jedna z jejích dceřiných firem v roce 2008 část objektu za­koupila se slibem postavit tu byty. Namísto toho v jedné z těchto budov o dva roky později začala stavba Technologického centra Písek, jehož architektonickou podobu také navrhla společnost Lost Arch. Následujícím píseckým počinem této společnosti byl už zmíněný projekt v rámci zakázky na stavbu Sportovně komunitního centra o rok později.

Dva roky nato se v Písku objevil další návrh společnosti Lost Arch zabývající se objektem Žižkovská kasárna. Nedlouho po úspěšném referendu o bazénu se konalo jedno z interních setkání zástupců píseckých zastupitelských klubů, které podle slov jednoho z  účastníků svolal tehdejší místostarosta Knot. Ten na něm měl společně s podnikatelem Jaromírem Grégrem a také architektem Vavrekem představit studii jeho společnosti Lost Arch. Tato studie počítala s přesunem bazénu do prostoru kasárna a následně se stala základem článků, ve kterých buď místostarosta Knot nebo Vratko Vavrek vypočítávali výhody takového přesunu.

Poslední dílo, které v Písku na základě návrhu společnosti Lost Arch snad již brzy vznikne, se týká budovy, nacházející se naproti Technologickému centru. Zde by měla být postavena energeticky efektivní budova Technologického parku Písek. Společnost Vratka Vavreka získala od společnosti RG Group zakázku, podle které by za více než 37 milionů měla zhotovit projektovou dokumentaci a také dozorovat a koordinovat stavbu parku.

Sportovně komunitní centrum se bohužel v termínu dokončit nepodařilo ­– mistrovství světa v hokejbalu se konalo v červnu 2012 a projekt byl dokončen až v prosinci. Tento napínavý souboj s časem tedy město Písek prohrálo. Další boj ho ale čeká v soudní při o téměř šest milionů. Mezitím třeba můžeme sledovat to, který projekt bude společnost Lost Arch v Písku připravovat příště.

VOJTĚCH SRNKA
Autor je studentem mezinárodní politiky
a diplomacie na VŠE Praha. Mezititulky redakce.

POZNÁMKA REDAKCE:

Podle rozhodnutí Rady města Písku bude město zastupovat v soudním sporu o náhradu škody se společností STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners s.r.o. Podkladové materiály pro rozhodnutí RM najdete v příloze tohoto článku.

ČLÁNEK VYŠEL V BŘEZNOVÉM ČÍSLE TIŠTĚNÉHO MĚSÍČNÍKU PÍSECKÝ SVĚT.

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

4. 3. 2015 (11:20)  –  Vojtěch Srnka

0
0

Na základě žádosti pana místostarosty Knota bych rád upřesnil, ke kterým úkonům v rámci zakázky Sportovně komunitního centra došlo před tím, než nastoupil do funkce místostarosty a ke kterým v době, kdy byla v jeho gesci. Do listopadu 2011 se město se stalo partnerem IHC Písek v rámci projektu Centra, došlo k nastavení harmonogramu realizace projektu, ke schválení finančního krytí z rozpočtu města, dále k podání žádosti o dotaci, k úpravě harmonogramu s cílem dokončit projekt před začátkem MS v hokejbalu, k vypsání zakázky na administrátora a také k vypsání zakázky na dodavatele. Úkony, které byly provedeny po nástupu pana místostarosty Knota, jsou (podle materiálu pro zasedání Rady města) následující: Došlo k oznámení ze strany zadavatele o zakázce, l zodpovídání dotazů ze strany zájemců, město zamítlo doporučení ze strany administrátora o zrušení zakázky, a v neposlední řadě také k inkriminovanému úkonu, kdy administrátor zakázky odeslal informace o prodloužení lhůty o podání nabídek pouze jíž známým účastníkům řízení.

Uznávám, že se z mého článku se může zdát, že zakázku měl v gesci po celou dobu pan místostarosta Knot. Není tomu tak, sice ji podle dostupných informací (zápisy zastupitelstva, předkládané materiály) podporoval, ale do jeho gesce se dostala až od uvedeného bodu. Tímto se panu místostarostovi omlouvám a jsem rád, že proti dalším uvedeným skutečnostem se neohradil, a že tak došlo k jejich potvrzení i z jeho strany.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.