Přihlášení

Poslední jednání zastupitelstva 2017

7. 12. 2017 | Redakce PS | Diskuze (1) | Věci veřejné

Poslední letošní jednání píseckých zastupitel začíná ve čtvrtek 7. prosince ve 13 hod. Rozhodovat se bude o rozpočtu na příští rok, o výstavbě nového bazénu pod lesárnou, o budoucnosti Mezinárodního festivalu studentských filmů Písek, o dotacích na kulturu a cestovní ruch, o cenách vody, o parkurovém hřišti na Jiráskově nábřeží, o pravidlech pro udělování ceny města Písku a čestného občanství, o akčním plánu sociálních služeb a mnoho dalšího.

PROGRAM

1)

a) Zahájení, volba ověřovatelů zápisu

b) Schválení programu jednání

2) Návrh na rozpočtová opatření – rozpočtové změny

3) Návrh rozpočtu města Písek na rok 2018

4) Plavecký bazén Písek – stanovení dalšího postupu, schválení zadávací dokumentace

5) Žádost o přiznání podpory Mezinárodnímu festivalu studentských filmů Písek

6) Poskytnutí dotací z Programu na podporu kultury a cestovního ruchu v roce 2018 a vzorová veřejnoprávní smlouva

7) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Sladovně Písek o. p. s.

8) Návrh kalkulace ceny vodného a stočného pro město Písek na rok 2018

9) Odpis nevymahatelných pohledávek vedených v evidenci DBS

10) Záměry prodejů

11) Jiné dispozice s majetkem města

12) Výkupy majetku do vlastnictví města

13) Konečné schválení smluv

14) Prodej bytů, záměry prodejů a změny prohlášení vlastníka

15) Informace z výborů 16) Parkurové hřiště Písek na Jiráskově nábřeží

17) Odměny, náhrada ušlého výdělku a příspěvky členů zastupitelstva

18) Návrh pojmenování nové komunikace

19) Zásady pro udělování ceny města Písek a Zásady pro udělování čestného občanství

20) Akční plán sociálních služeb ORP Písek 2018

21) Plán zasedání zastupitelstva a rady města na rok 2018

22) Kontrola plnění usnesení

23) Různé, interpelace

24) Připomínky občanů

25) Závěr

0
0

Diskuze k článku +

14. 12. 2017 (18:13)  –  Michaela Šťastná

0
0

Ještě není ke čtení zápis z jednání ZM, nejde mi pochopit, jak to je s tím rozpočtem. Před schválením byl na návrh místostarosty navýšen na lávku, ta má rozpočet tedy 40 milionů?
Po schválení rozpočtu i s lávkou, jsou výdaje 1 011 261 000,- Kč a schodek 127 450 000,- Kč.
A v dalším bodě jednání, na návrh místostarosty se do rozpočtu zahrne i 80 milionů na bazén. Tak to už někde v tom schváleném rozpočtu jsou, anebo se připočítají k sumě výdaje 1 011 261 000,- Kč a schodek 127 450 000,- Kč?
<< Schválený rozpočet města Písek na rok 2018 zahrnuje předpokládané příjmy ve výši 883 811 tis. Kč, výdaje ve výši 1 011 261 tis. Kč, financování splátek úvěrů ve výši 15 373 tis. Kč a schodek rozpočtu ve výši 127 450 tis. Kč, který bude kryt z přebytků minulých let,“ upřesňuje Ladislav Toman, vedoucí finančního odboru. (na webu města 8. 12. 2017) >>

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.