Přihlášení

Pozemky v průmyslové zóně na prodej

31. 7. 2017 | Redakce PS | Diskuze (4) | Věci veřejné

Písečtí zastupitelé budou na svém srpnovém zasedání projednávat mimo jiné také záměr prodeje části pozemků v průmyslové zóně společnosti s.n.o.p. cz, a. s. Jedná se o pozemky o celkové výměře přes 104 000 m2, na kterých by firma chtěla v budoucnu postavit nový výrobní závod.

 „Nejpozději do dvou let předpokládáme zahájení 1. etapy výstavby s.n.o.p.cz a.s. II v Písku na ploše o rozloze cca 10 000 m2,“ říká Petr Pechek, výkonný ředitel společnosti. „Dle vývoje automobilového průmyslu je vize na další dostavbu 20 000 m2 a vznik až 200 pracovních míst.“

Nabídka na odkup pozemků i plány firmy se jeví jako velmi zajímavé místostarostovi města Josefu Knotovi: „Plánované investice v rámci 1. etapy výstavby činí okolo 350 milionů korun. Společnost S.n.o.p.cz je stabilní součástí města už od devadesátých let a vytváří stovky pracovních míst, Skutečnost, že by zde brzy přibyly další možnosti pracovního uplatnění, je dobrou zprávou pro Písek.“

Nezanedbatelná by byla také finanční částka, kterou město prodejem pozemků získá do svého rozpočtu. „Při navrhované ceně by to bylo zhruba 26 milionů korun, které bychom mohli použít na další investice či snížení rozpočtového schodku,“ uvádí místostarosta. „Současně by tímto prodejem byl vyřešen poslední zbytek průmyslové zóny na severním okraji města.“

Na část pozemků, o které má firma S.n.o.p.cz zájem, byl již před dvěma roky píseckým zastupitelstvem schválen záměr prodeje společnosti ERT Automotive Bohemia, s. r. o. Jelikož tato společnost dosud neučinila žádné kroky vedoucí k uzavření konečné kupní smlouvy, zastupitelé projednají návrh na zrušení tohoto usnesení, aby předmětné pozemky mohl koupit nový zájemce.

 

Irena Malotová, tisková mluvčí 

0
0

Diskuze k článku +

2. 8. 2017 (14:31)  –  Michaela Šťastná

0
0

Pro ty, kteří mě podezírají z negativismu a přehnané kritiky: článek je oficiální zpráva, pro veřejnost, a v něm uvedeno:
„Při navrhované ceně by to bylo zhruba 26 milionů korun, které bychom mohli použít na další investice či snížení rozpočtového schodku,“ uvádí místostarosta. „Současně by tímto prodejem byl vyřešen poslední zbytek průmyslové zóny na severním okraji města.“
To není navrhovaná cena, to je cena po slevě, poskytnuté radnicí: pozemky 300,- Kč/m2, tj. celkem 31.282.800,-Kč. Po slevě by celková kupní cena činila 26.069.000,- Kč
Tak tady vidím rozdíl zhruba 5 milonů korun. Poznámku o vyřešení zbytku průmyslové zóny vnímám spíš jako obavu, kde se bude prodávat, až zase přijde nějaká fajn nabídka.
Místostarosta Písku řekne A, přitom zamlčí B. Nedivme se, že to může vadit, třeba mě.
Pro pořádek, rozhodně nemám ani ň proti firmě S.n.o.p.cz, ale proti pratikám kolem prodeje ano.

Odpovědět

12. 8. 2017 (14:45)  –  Michaela Šťastná

0
0

Tuto zprávu z webu města zapojuji donaší privátní hry, kterou hraji s přáteli – NAJDI 10 ROZDÍLŮ :-)

Město prodá další pozemky v průmyslové zóně
Pozemky v průmyslové zóně o celkové výměře přes deset hektarů prodá město Písek společnosti s.n.o.p.cz, a. s. Na včerejším jednání o tom rozhodli písečtí zastupitelé. Firma zde plánuje postavit nový výrobní závod, kde by v budoucnu našlo uplatnění kolem dvou stovek zaměstnanců.
„Nejpozději do dvou let předpokládáme zahájení 1. etapy výstavby s.n.o.p.cz, a.s. II v Písku na ploše o rozloze cca 10 000 m2. S ohledem na vývoj automobilového průmyslu je vize na další dostavbu 20 000 m2,“ říká Petr Pechek, výkonný ředitel společnosti.
Kupující bude povinen vytvořit po dohodě s odborem životního prostředí pás zeleně tam, kde pozemky sousedí s rodinnou zástavbou městské části Purkratice. Zastupitelé tak reagovali na připomínky zdejšího osadního výboru.
„Prodejem pozemků bude vyřešen poslední zbytek severní průmyslové zóny. Vzhledem k tomu, že schválená prodejní cena činí 300 korun za metr čtvereční, město získá do svého rozpočtu zhruba 30 milionů, které bude moci použít na další investice či snížení rozpočtového schodku,“ uvádí Josef Knot, místostarosta města.
S.n.o.p.cz, a. s. funguje v Písku už od devadesátých let minulého století. Na nových pozemcích v rámci 1. etapy výstavby plánuje investice okolo 350 milionů korun. Projekt počítá také s dosud chybějícím parkovištěm pro kamiony.
Irena Malotová, tisková mluvčí Zodpovídá:Mgr. Irena Malotová Vytvořeno / změněno:11.8.2017/ 11.8.2017

Odpovědět

16. 8. 2017 (11:11)  –  Lenka Nádějová

0
0

To víte, jsou nabídky, které se neodmítají. Už vzhledem k rozpočtovému schodku každý milionek dobrý. Nás v Pukraticích už vyřešili, takže se opravdu radši všichni bojte.
Pokud vás ale bude křičet trochu víc, snad máte alespoň minimální šanci, narozdíl od nás. Ale stejně pochybuji.
- Díky za vaše příspěvky.

Odpovědět

18. 8. 2017 (22:09)  –  Michaela Šťastná

0
0

Nezkoumala jsem všechny pozemky, které se prodávají. Ty už jednou prodané budou asi určené k výstavbě, ale ty k nim přidané, jsou všechny už určeny k výstavbě? Není to náhodou orná půda a trvalý travní porost? A o další pozemky, kousek vedle těchto, si město žádá o změnu na průmysl, v Návrhu na změnu územního plánu č. 1.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.