Přihlášení

Pravé nábřeží Otavy mezi mosty se bude upravovat. Jak?

8. 10. 2013 | Martin Zborník | Diskuze (27) | Věci veřejné

I.místo - ing.Tomáš Fremr, ing.arch.Jan Pala, ing.arch.Adéla Palová, ing.arch. Vladimír Dolejšek

Město Písek vyhlásilo dne 26.4.2013 architektonickou soutěž o návrh „architektonicky výtvarného řešení pravobřežního mezimostního městského parteru“. Předmětem soutěže bylo zpracování soutěžního návrhu na architektonicko – výtvarné řešení pravobřežního mezimostního parteru v Písku, zahrnující funkční využití území, prostorové a architektonicko urbanistické řešení skladby řešeného území (vyjma přilehlých objektů). O zpracování soutěžního tématu byl nemalý zájem. Soutěžní podklady si vyzvedlo 45 zájemců. Vyhlašovateli soutěže bylo konečně odevzdáno 25 soutěžních návrhů. Ve dnech 24. – 25.9 2013 proběhlo vyhodnocení soutěžních návrhů. Jaký oceněný návrh ale bude realizován, je na rozhodnutí města. Zapojte se i vy do debata nad vítěznými návrhy. Který návrh by jste chtěli realizovat vy?

Vítězné návrhy budou Městem Písek prezentovány formou veřejné besedy dne 15.10.2013 v objektu Sladovny od 16:00 (Nízké trámy). Podrobně viz níže.

Zadání architektonické soutěže mělo splňovat:

Předmětem soutěže je zpracování soutěžního návrhu na architektonické – výtvarné řešení pravobřežního mezimostního parteru v Písku, zahrnující funkční využití území, prostorové a architektonicko-urbanistické řešení skladby řešeného území (vyjma přilehlých objektů).

Návrhy musí respektovat ekonomické možnosti vyhlašovatele nejen v předpokládané výši investičních nákladů max.15 000 000 Kč vč. DPH, ale i v rozumné míře budoucích provozních nákladů, tedy v logickém a efektivním provozním uspořádání, v přiměřených nákladech na potřebu energií i na úklid a údržbu navrženého řešení. Odevzdáním soutěžního návrhu účastník soutěže deklaruje, že za obvyklé ceny stavebních prací lze návrh realizovat za výše uvedenou cenu. Očekává se, že účastníci soutěže budou hledat taková řešení, která povedou k uvedeným nákladům nebo nákladům menším, a to především co nejúspornějším uspořádáním navrženého objektu. V případě zjevného překročení předpokládaných investičních nákladů musí účastník soutěže takový předpoklad řádně zdůvodnit.


STAVEBNÍ PROGRAM / ZADÁVACÍ PODMÍNKY:
- nová výsadba zeleně, při respektování stávajících hodnotných kultur městské parkové zeleně
- komunikační propojení řešeného prostoru s řekou Otavou
- návrh doplnění městského mobiliáře
- návrh doplnění uličního osvětlení
- návrh informačního systému
- dotčené území je nutné řešit s ohledem na možné budoucí navrácení urbánní regulace – resp. navrácení pravobřežní mezimostní zástavby
- z hlediska obsluhy území je závazný aktuální územní plán města Písek – v návaznosti na řešení přilehlých komunikací

 

Ohodnocení oceněných návrhů soutěžní porotou:

I.místo (ing.Tomáš Fremr, ing.arch.Jan Pala, ing.arch.Adéla Palová, ing.arch. Vladimír Dolejšek): Návrh nápaditě navrhuje bohatou kompozici řešeného parteru a umožňuje jeho multifunkčnost. Parter doplňuje o komorní prostředí amfiteátru. Vytváří široký společenský prostor doplněný dynamikou navržených komunikací a prvky veřejné zeleně. Navrhuje parkové úpravy s přímou návazností na historické centrum města.

 

II.místo (Mgr.akad.arch.Radka Kurčíková): Návrh upřednostnil utilitární přístup k vodě a umožňuje komunikaci řešeného prostoru jako celku. Ve svém pojetí vytváří sociální prostor se zvýrazněnou promenádou, která je doprovázena jednoduchou alejí a přírodním břehovým  prvkem.

 

III.místo (ing.arch.Jan Psota): Návrh řeší jednoduchou formou přístup k řece a funkčně zapojuje celý říční břeh k sousední přilehlé promenádě. Přibližuje uživateli řešeného území národní kulturní památku Kamenného mostu díky navrženému pobytovému schodišti. Území řeší ve třech úrovních pěších tras.

 

Vítězné návrhy najdete dole v naší fotogalerii nebo v pdf na webových stránkách města pod odkazem http://www.mesto-pisek.cz/odbory-mestskeho-uradu/DIR-odbor-vystavby-a-uzemniho-planovani/DIR-oddeleni-uzemniho-planovani-a-pamatkove-pece/DIR-aktualni-informace-oddeleni.

 

Zdroj Město Písek

Odklaz na další související projekty pro Písek:

     Prohlédněte si z tepla svého domova 9 studentských návrhů bazénu pro Písek

 

Plánovaná debata je součástí akce s názvem MĚSÍC ARCHITEKTURY pod záštitou starosty města JUDr. Ondřeje Veselého:

Sobota 5.10., procházka kolem řeky Otavy od 14:00 hod

Den architektury III – Řeka Otava a její potenciál pro naše město

podrobně viz Den architektury III – Řeka Otava a její potenciál pro naše město; FOTO: Otava – její potenciál pro Písek – Den architektury III.

Občanské sdružení Písecký svět pořádá ve spolupráci se Sladovnou Písek o.p.s. již 3. ročník Dne architektury v Písku v rámci akce probíhající na více jak 40 – ti místech po celé republice.

Procházka s architekty Petrem Leškem (ateliér Projektil) a Martinem Zborníkem (Písecký svět o.s.) na téma Řeka Otava a její potenciál pro naše město. Je současná řeka přínosem pro naše město nebo jen spíše zátěží?  Je možné něco změnit? Nahlédněte na místa známá pohledem architektů. Volné pokračování předchozích úspěšných procházek s přímou diskusí na mnohdy nečekaných místech o možnostech našeho města.

Performance: Marek Menšík a David Kubec

Sraz účastníků ve 14:00 nad elektrárnou u Václavského jezu (U papíráku) – vstup zdarma.

 

17:00 – 18:30, Debatní trámy Sladovny

Máme plán / workshop k zapojení veřejnosti do tvorby územního plánu
 Architekt Petr Klápště přiblíží laické veřejnosti formou hry „Máme plán“, jak probíhá vznik nového územního plánu. Každý se může jednoduše a hravě seznámit s nepřehledným procesem vzniku významného strategického dokumentu, který právě v našem městě probíhá.

Dozvíte se, jak se můžete zapojit do jeho tvorby a co a kdy můžete ovlivnit při jeho pořizování.

Podrobné informace najdete na www.piseckysvet.cz   www.sladovna.czwww.denarchitektury.cz

 

Úterý 15. 10., Nízké trámy Sladovny, 16:00 hod
ARCHITEKTONICKY  VÝTVARNÉ  ŘEŠENÍ  PRAVOBŘEŽNÍHO MEZIMOSTNÍHO  MĚSTSKÉHO  PARTERU  V PÍSKU / Seminář k architektonické soutěži.

Předmětem  soutěže  bylo  zpracování  soutěžního návrhu na architektonicko – výtvarné řešení pravobřežního mezimostního  parteru v  Písku, zahrnující  funkční  využití  území, prostorové a architektonicko urbanistické  řešení  skladby  řešeného  území  (vyjma přilehlých objektů).
Seminář bude doplněn výstavou soutěžních návrhů ve foyer Sladovny.
Vstupné zdarma.

Čtvrtek 24. 10., Debatní trámy Sladovny, 19:00 hod
Lávka pro pěší přes Otavu / představení projektu
Josef Pleskot osobně představuje záměr vybudování lávky pro pěší přes Otavu nad Václavským jezem. Ta by měla spojit lokality Hradiště a sv. Václav.

Autorem není nikdo menší než písecký rodák a jeden z nejvýznamnějších (nejen) českých architektů současnosti Josef Pleskot, který je držitelem celé řady vrcholných ocenění v oboru architektury.
Vstupné zdarma.

Úterý 29. 10., Debatní trámy Sladovny, 16:00 hod
Městská zeleň / veřejná diskuze o roli, kterou plní zeleň ve městě
Vegetační prvky, stejně jako pozemní stavby, mají schopnost a ambice vytvářet prostor.
Charakteristikou městské zeleně, z hlediska estetického působení je velké bohatství tvarů, velikostí, barev a neustálá proměnlivost, vyplývající z její biologické podstaty. Součástí diskuze bude video projekce.
Vstupné zdarma.

Fotogalerie k článku


0
0

Diskuze k článku +

8. 10. 2013 (19:28)  –  Luděk Blaha

0
0

Nu, zajímavé je to. A hezké jakbysmet. Ještě, kdyby ty pdf soubory byly tak do jednoho mega.
Snad nejsou v Písku důležitější místa k obnově. Za ty peníze.
Škoda jen, že se řeší pravý břeh řeky pouze mezi mosty. Rozšířil bych teritorium od Zátavského mostu až k Cajsce. Kdyby mi příští rok půjčili na městě křovinořez, šel bych tu už zase zarostlou pěšinku trochu prořezat. A uhrabat šutráky taky. Dva cyklisti se tu a tam míjejí jen obtížně.

Odpovědět

8. 10. 2013 (20:48)  –  Mgr Růža Srbová

0
0

http://aukro.cz/vyborny-znackovy-benzin-krovinorez-koupen-5000kc-i3607619693.html

Odpovědět

8. 10. 2013 (21:20)  –  Luděk Blaha

0
0

Děkuju za tip, paní Srbová. A benzín? Tak do dvanácti korun…

Odpovědět

8. 10. 2013 (21:32)  –  Mgr Růža Srbová

0
0

Dneska se dražil. Dražba zabaveného benzínu bude ještě pokračovat. Dnes byl benzín vydražen za 27 Kč, třeba bude příště cena ještě nižší. Tak to sledujte. Hezjký večer

Odpovědět

9. 10. 2013 (15:04)  –  Martin Zborník

0
0

Do článku jsem doplnil podstatné informace co mají návrhy splňovat na základě zadání architektonické soutěže. Posuďte sami, zda představené 3. oceněné projekty zadání splňují. Dále na základě vašich upozornění byly dnes opraveny náhledy na projekty a byla dole pod článkem přidána i fotogalerie s návrhy.

Odpovědět

9. 10. 2013 (21:42)  –  Luděk Blaha

0
0

Děkuji. Už je to zobrazování lepší.
Nahlédl jsem do své předpovědní koule a viděl jsem, jak si ve vítězné variantě v šikaně před pracovním úřadem písecké obyvatelstvo důsledně prošlapává travou pěšinu.

Odpovědět

13. 10. 2013 (23:56)  –  Luděk Blaha

0
0

Právě mne napadlo, že kdyby se to nábřeží do hloubky vybagrovalo a následně zastřešilo, pak by v tom dvěstě padesát metrů dlouhém a patnáct metrů širokém tunelu mohlo parkovat dobrých sto šedesát automobilů kousek od centra. Kryté parkoviště, jednou stranou vjezd, druhou výjezd, na střeše v současné úrovni promenáda, přímý vstup do kulturáku i na úřady, prosklený výhled na řeku. Unikátní řešení. Vzdávám se autorských práv na nápad ve prospěch města.
Jen těch peněz by to stálo trošku víc. Takže zapomeňme, radši nic.

Odpovědět

24. 10. 2013 (08:45)  –  Luděk Blaha

0
0

Zdá se, že citací mých nápadů se Písecké postřehy přeorientovávají na humoristický časopis. Přečtu-li si ovšem hned na třetí straně úvahu o aplikaci selského rozumu při volbě tradičních politických stran bez vazeb na podnikatelské kruhy, budu za sebe dělat tajtrlika radši úvahami o vybagrování nábřeží.
Nemám představu, jaké by mohly být náklady na takové řešení, ale protože se o parkovacím domu v Písku uvažuje, mohl by někdo znalý nadhodit lehce kvalifikovaný odhad. Jen tak pro představu. Třeba v Mladé Boleslavi jej pořizují za čtyřicet milionů, ale jen pro necelých osmdesát vozidel, V Brně se rozmachují na šedesát pět milionů. V Táboře dokonce hodlají pořídit až šest set míst ve třech dalších domech za dvěstě padesát milionů. Jeden za sedmdesát tam už mají, ale nijak zvlášť k němu nepřilnuli.
Proto by se možná parkování v jámě mohlo vyzkoušet v areálu městského bazénu. Jedna taková příhodná jáma tam zůstala po bazénu venkovním. Stačilo by jen prohrábnout příjezd a zemljanku přikrýt prknama.

Odpovědět

25. 10. 2013 (16:52)  –  Tomáš Poskočil

0
0

Pane Blaha, když jsem si Váš příspěvek četl, napadla mě spíš úvaha, za kterou by se nemuseli stydět ani v Kocourkově. Vámi navrhované podzemní parkoviště by totiž vyřešilo hned 3 mouchy jednou ranou! Upravilo by se nábřeží, měli bychom parkovací dům a po první velké vodě by se to vše proměnilo i v ten toužený písecký aquapark :-)))

Odpovědět

25. 10. 2013 (19:29)  –  Luděk Blaha

0
0

Nezlobím se na Vás, pane Poskočile, ale tak trošku jste mi prokecl pointu. Víte? Ve svých úvahách jsem vycházel z kvality v současnosti prováděných stavebních prací, a předpokládal jsem, že do parkoviště bude zatékat i mimo povodně. A to takovou měrou, že časem nezbude, než parkovací plochu přestavět právě na ne aquapark, ale na krytý plavecký bazén. Dovedete si představit nejméně šest plaveckých drah stopadesát metrů dlouhých? To se ve světě moc nevidí.
Ale pokud se zmiňujete o Kocourkově, pak doopravdy nemusíme chodit daleko.

Odpovědět

17. 10. 2013 (13:43)  –  Tomáš Poskočil

0
0

Stále se na ty náhledy koukám a nemohu si pomoc, ale ten vítězný návrh do té lokality mnoho nesedí. Velmi si vážím otevřenosti města o celé lokalitě mluvit, již několikrát jsem i zde psal, že je to jedno z nejdůležitějších veřejných prostranství ve městě, které leží více jak 20 let téměř ladem. Ale zrovna ten vítězný návrh mi připadá, že ničí celou monumentalitu a panoramatičnost místa. Místo abychom z těch krásných výhledů na řeku a most udělali přednost, tak odháníme lidi v serpentinových zatáčkách od řeky. Že to nemá logiku pro lidi spěchající do práce a škol, o tom na diskuzi ve Sladovně padla řeč, stejně jako o tom, že se k řece nedostane maminka s kočárkem nebo invalida… Rozhodně si vážím práce všech, kdo na tom pracovali, kdo to vyhodnocovali atd. Po shlédnutí prezentace ve Sladovně bych však apeloval na členy Rady města, aby se spíše zamysleli například nad třetím návrhem. Líbí se mi možnost průchozího nábřeží přímo podél řeky, co na druhé straně řeky bohužel chybí, zvýrazňuje nádherné výhledy na řeku a most pomocí zajímavě řešeného "pobytového" shodiště a nebrání budoucí zástavbě území. Někdy je v jednoduchosti síla. Ať už se ale vybere jakákoliv možnost, určitě jen dobře a palec vzhůru, vše bude lepší, než současný stav…

Odpovědět

17. 10. 2013 (18:43)  –  Ondřej Veselý

0
0

Byť jsem byl členem komise, určitě jsem byl zároveň nejmenším odborníkem. Nedovolím si tedy zpochybňovat názor daleko zkušenějších kolegů – architektů a výsledek byl závěrem celého kolegia (4 odbornící, jeden neodborník Veselý). Napsat tedy, že vítězný návrh do lokality "nesedí" bych si netroufal ani náhodou. Horší pro mě však bylo, že autor nedokázal napadané věci hodnověrně obhájit.

Odpovědět

17. 10. 2013 (19:16)  –  Luděk Blaha

0
0

Na odborníky je bezesporu spolehnutí. Jsou vzděláni v oboru a tedy kompetentní.
A kdo, prosím, vybíral a schvaloval Lesovnu?

Odpovědět

17. 10. 2013 (20:17)  –  Ondřej Veselý

0
0

No, tak to je ukázka toho, jak dopadne výběr politiky mimo soutěž:)

Odpovědět

17. 10. 2013 (20:39)  –  Luděk Blaha

0
0

Předpokládám, pane Veselý, že jste myslel výběr 'těmi' politiky, ne výběr 'té' politiky.
Otázkou zůstává, jestli problém spočívá v nutné konjunkci uvedených skutečností (vybírají politici, výběr mimo soutěž), nebo k nepříjemnosti postačuje disjunkce téhož.
Pominu otázku, jestli by se politici měli vůbec k něčemu pouštět.

Odpovědět

25. 10. 2013 (17:09)  –  Tomáš Poskočil

0
0

děkuji panu starostovi za odpověď. Samozřejmě, že nejsem odborník, ale také proto svůj názor píši na Píseckém světě, který předpokládám je určen právě pro svobodné vyjádření názorů občanů. Od zmíněné besedy jsem se na téma nábřeží bavil s celou řadou dalších píseckých občanů, dokonce i odborníků (architektů), a ani v jednom případě jsem se nesetkal se zcela pozitivním hodnocení vítězného návrhu. Tím neříkám, že je celý špatně, určitě má plno zajímavých věcí, například amfiteatr před kulturákem nebo molo hodnotím pozitivně (zvláště během maturáků se tam mládež skvěle pobaví), ale v kontextu ostatních návrhů se domnívám, že to není ideální řešení a věřím ve zdravý rozum členů Rady města…

Odpovědět

12. 11. 2013 (09:58)  –  Tomáš Poskočil

0
0

Tak jsem se dočetl z denního tisku, že Rada Města přehodnotila jednotlivé návrhy a vítězný návrh se jí zdá přece jen příliš složitý. Protože člověk tady v diskuzích čte a píše hodně stížností, chtěl bych tentokrát členům Rady Města poděkovat. Ačkoliv ještě není rozhodnuto, doufám, že už ze svého názoru neuhnou! A teď ještě tu lavičku ;-)

Odpovědět

12. 11. 2013 (14:27)  –  Luděk Blaha

0
0

Co že ???
Tak ono se nakonec bude přece jen bagrovat?!
Radědíky…

Odpovědět

12. 11. 2013 (15:25)  –  Martin Zborník

0
0

Taky to hodnotím pozitivně.

Odpovědět

12. 11. 2013 (17:53)  –  Ladislav Douša

0
0

A jaký návrh nyní vybrala?

Odpovědět

13. 11. 2013 (12:32)  –  Tomáš Poskočil

0
0

podle zpráv z tisku, jiné nemám, tak pvní tři autory návrhů nyní město vyzve, aby podali nabídku na zpracování projektu… To znamená, že ve výsledku samozřejmě může být vybrána i ona první varianta. Ale podle článku z MF Dnes se radní pomalu začínají přiklánět spíše k třetímu návrhu. I když možná zde nevypadá dle vizualizací až tak bombasticky, jako jiné návrhy, i podle mého názoru je to z té trojice návrhů nejlepší návrh. Jak už jsem zde níže psal, je jednoduchý, elegantní, přiblíž řeku všem věkovým skupinám mnohem více, než ostatní návrhy, umožní krásné výhledy na most a nebude bránit případné budoucí zástavbě tohoto prostoru… Ale jak to nakonec dopadne, to si budem muset počkat na některé z příštích zasedání Rady města…

Odpovědět

12. 11. 2013 (19:39)  –  Mgr Růža Srbová

0
0

Výtězné návrhy budou Městem Písek prezentovány ……, tak to je maso!

Odpovědět

13. 11. 2013 (12:07)  –  Tomáš Poskočil

0
0

Vážený uživateli pseudonymu Mgr Růža Srbová. To, že se Martin Zborník překlepne a splete i/y, to se občas asi stane každému a není hanbou… To, že oproti všem zde přispívajícím nedokážete psát pod svým pravým jménem, to je hanba! Nebo se snad za své názory stydíte? V případě, že je Vaším pravým jménem skutečně Mgr Růža Srbová, pak se Vám hluboce omlouvám…

Odpovědět

13. 11. 2013 (12:53)  –  Zbyněk Konvička

0
0

Myslím si to samé, jako Tomáš Poskočil… navíc mám jisté indicie k "pravé identitě" paní "magistry"… mám totiž neodbytný pocit, že tato osoba píše a psala často a ráda pod různými pseudonymy leckam…těžko říct, jaké důvody ji k tomu vedou…

Odpovědět

13. 11. 2013 (13:56)  –  Miroslav Vejlupek

0
0

Bez ohledu na to, jaká je skutečná identita přispěvatele, mne tak trochu mrzí, že dotyčný mrhá svým talentem a že své znalosti českého pravopisu a zájem o veřejné dění nevyužívá k tomu, aby se do diskuze zapojil konstruktivně.

Povýšeně poukazovat na pravopisné nedostatky a účelově vyštěkávat kritická hesla jsou praktiky žáků a žákyň školou povinných – dospělý člověk ve své moudrosti respektuje nedostatky druhých a cítí-li nutkání na nedostatek upozornit, činí tak s úmyslem zvýšit kvalitativní hodnotu počinu.

Stejně tak je možné, že jsem z jiné planety. :o)

Odpovědět

13. 11. 2013 (17:06)  –  Mgr Růža Srbová

0
0

Prosím, nechte mě tu, mě to tu hrozně baví!!! Já už budu psát konstruktivně. Já chci být též inteligent a ve všem se vyznat!! A budu vše respektovat, jsem ještě nevyzrálá, tak mě, prosím, tolerujte alespoň malinko. Děkuji.

Odpovědět

14. 11. 2013 (13:29)  –  Luděk Blaha

0
0

Za paní Srbovou, bych se, s dovolením, přimluvil. A to nejen proto, že projevila starost o moje renomé. Pokud je učitelem, a dá se to i předpokládat, pak je možné, že přejímá mnohé prvky chování svých žáků. Nebylo by to vůbec nic neobvyklého.
Kdo někdy něco učil učitele, ví o čem hovořím. Jsou nedochvilní, nedbalí a líní, nedělají domácí úkoly, při testech podvádějí, vyhledávají samé úlevy a výhodičky, ke všemu mají tisíc řečí, ruší vtipnými poznámkami, pořád se ptají, k čemu že jim to bude, dožadují se jen popisu mechanických postupů, bez pochopení souvislostí, protože chtějí zakrýt skutečnost, že by ty souvislosti nejspíš ani nepobrali. Do výuky nezřídka docházejí neupravení, nebo naopak výstředně oblečeni, a někteří si možná ani nemyjí nohy.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.