Přihlášení

Přijďte 18.1. do knihovny říct, že nechcete spalovnu odpadů ZEVO v Písku (argumenty proti spalovně shrnutí)

8. 1. 2023 | Pavel Šebelle | Diskuze (2) | Věci veřejné

18.1. v 17 h pořádá Město Písek besedu o spalovně odpadů ZEVO Písek, kde se vše bude lakovat narůžovo a bude se dělat propaganda zdraví škodlivému a extrémně drahému projektu za 2 mld Kč. Politici a lidi kolem ZEVO to berou už za hotovou věc, a proto je třeba, aby přišli všichni ti, co nechtějí v Písku spalovnu odpadů jasně vyjádřit svůj názor. Snad tak zabráníme tomu šílenému nápadu topit v teplárně odpadem. Uvedu hlavní argumenty proti spalovně, které můžete na besedě použít.

Škodlivost pro obyvatelstvo a životní prostředí

Spalovna odpadů je v podstatě výrobna jedovatých a karcinogenních látek, které vznikají při hoření odpadů, plastů a vyhozených zdraví škodlivých věcí. Při plánované kapacitě 50 000 t/rok, vyprodukuje denně 6,65 t extrémně jedovatého popílku ( 2216 t/rok), který se musí v místě manipulovat a převážet na skládku velmi nebezpečných odpadů. Při manipulaci a přepravě může dojít nekázní nebo havárií ke kontaminaci okolí spalovny, což je v podstatě celý Písek. Jedovatým prachem mohou být zvláště zasaženy Smrkovice, Semice, sídliště Jih, a Amerika. Spalovna denně vyprodukuje  také 36 t škváry (12 000 t/rok) , která se ve Švýcarsku nesmí používat ve stavebnictví a musí se ukládat na zabezpečené skládky. Písečtí politici ji chtějí používat na zásypy pod komunikace. Tím by se mohli dostat těžké kovy a jiné škodliviny do ulic města a do volné krajiny.   Jen díky extrémně drahé technologii vypouští  ZEVO do ovzduší a odpadních vod zatím povolené množství různých emisí a jedů.  

ZEVO vyprodukuje proti dvou kotlům na uhlí 13 000 x víc těžkých kovů (Arsen, Nikl, ..), 7500 x víc Kadmia + Tl (Cd+Tl), 3400 x víc Rtuti (Hg) , 38x víc dioxinů (PCDD/F), 13x víc Benzopyrenu (BaP), 449x víc  sloučenin fluorovodíku (HF), 312x víc těkavých organických látek (TVOC), 15,3x víc sloučenin chlorovodíku (HCl) , 6x víc NO2, 4,6x  víc PM10,  3,8x víc oxidu uhelnatého (CO). Tyto imise, které se v přírodě nerozkládají a kumulují se budou usazovat v lidech, organismech a půdě v nejbližším okolí spalovny v okruhu cca 3-4 km. Kromě Semic, Smrkovic, sídliště Jih a Ameriky bude zasaženo významně i Hradiště.

Za 10 let vychrlí spalovna do okolí 940,91 kg těžkých kovů, 15,69 tun NH3 (Amoniak), 13,77 tun TVOC (těkavé organické látky), 9,34 tun HCl (sloučeniny chlorovodíku),  2,47 tuny HF (sloučeniny fluorovodíku), 62,66 kg Hg (Rtuti), 62,70 kg Cd+Tl (Kadmium + Tl). 106,27 mg PCDD/F dioxinů – škodí už v množství několika femtogramů  a 17,23 g Benzopyrenu BaP – je silně karcinogenní, v molekulárně-epidemiologických studiích je prokázáno, že koncentrace vyšší než jeden nanogram benzo(a)pyrenu v metru krychlovém ovzduší poškozuje genetický materiál – DNA. Při koncentracích benzo(a)pyrenu nad 2,8 ng/m3 se v průběhu prvního měsíce těhotenství zvyšuje výskyt dětí s nitroděložní růstovou retardací a nízkou porodní hmotností. Za 30 let to bude 3x větší množství.

Většina těchto jedovatých látek se  v přírodě nerozkládá, z těchto údajů tedy vyplývá, že během provozu trvající několik desetiletí, spalovna odpadů poškodí trvale životní prostředí v Písku. V blízkosti i moderních spaloven s nejlepšími filtry nalezli vědci v krvi lidí těžké kovy, v mateřském mléce lidí dioxiny, v domácích vejcích a rostlinách nadlimitní hodnoty jedovatých a karcinogenních látek.   

ZEVO z hlediska ekonomiky

Podle studií spalovny odpadů snižují v okolí do 4 km ceny nemovitostí, do 1 km o 25%, do 3 km o 20%. Okruh 3 km zahrnuje v podstatě celý Písek.

Spalovna odpadů je extrémně drahá technologie, která je bez umělé podpory států zcela ekonomicky neživotaschopná. Je to nejdražší způsob likvidace odpadu i vytápění. Se ZEVO bude mít Písek na desetiletí „zaručenou“ vysokou cenu za likvidaci odpadů i za teplo z teplárny. OECD už delší dobu doporučuje ČR, aby zavedla poplatky na spalování odpadů podobně jako je zavedla na skládkování, řada států EU chce, aby spalovny platili emisní povolenky, které mají nyní odpuštěny. Ti co ZEVO prosazují nepočítají s těmito věcmi, které mohou přivést zařízení a s ním teplárnu i město do velkých ekonomických problémů a dluhů.

ZEVO  z hlediska likvidace odpadů

Skládkování má být ukončeno v roce 2030, ale písečtí politici chtějí mít ZEVO v provozu už v roce 2027. Písek produkuje pouze 4500 t/rok komunálních odpadů, z toho má do roku 2030 část těchto odpadů recyklovat. V roce 2030 tedy bude produkovat třeba 3000trok a je proto absurdní, aby se v Písku pálilo 50 000 t odpadů za rok. Podle mne je nepřijatelné, aby se v Písku pálili cizí odpady z jiných měst, jiných krajů nebo zahraničí na úkor zdraví píseckých občanů a píseckého životního prostředí. Podle studie bude jihočeský kraj produkovat v roce 2030 186 000 t kom. odpadů, spalovna v ČB s kapacitou 160 000 t a spalovna v Plané s kap. 50 000 t tak bude stačit pro celý jihočeský kraj.  ZEVO Písek je nadbytečné, bude ŽP škodit tím, že bude vyvíjet tlak, aby se v našem kraji méně recyklovalo a více spalovalo.

Navíc dnes existuje řada patentů na nové technologie na recyklace komunálních odpadů, které zcela jistě budou v provozu v roce 2030. Zřejmě pro ZEVO Písek nebude dost odpadů a pak bude v ekonomických problémech nebo zkrachuje.

Bizardnost projektu

Nejbizardnější na celé věci je to, že podle lidí ze ZEVO, není písecká spalovna určena primárně k likvidaci odpadů, ale k tomu, aby byla hlavním zdrojem tepla pro píseckou teplárnu. Dokonce se počítá s jeho neomezenou životností. Tzn. že i kdyby Písek díky novým technologiím a dobrému třídění odpadů neměl odpady žádné, přesto se bude muset v zařízení za 2 mld další desetiletí pálit cizí odpady, aby bytové domy napojené na teplárnu měli teplo i za cenu, že by se vozil odpad z jiných krajů nebo ze zahraničí. Bude se muset topit hlava nehlava, i kdyby to bylo silně  zdraví škodlivé, neekonomické a předražené, protože jiný kotel nebude. Takto bizardně není postaven žádný projekt v ČR, ani asi v zahraničí. Tam se vždy spalovny odpadů stavěli v místě, kde bylo velké množství odpadů a teplo se využívalo jen sekundárně.

Celá akce ZEVO Písek není bojem o odpady mezi městy, nebo lepší cenu za likvidaci odpadů pro občany. Je to zřejmě jenom snaha dodavatelů technologie ZEVO, prodat další jedno zbytečné ZEVO za 2 miliardy do jihočeského kraje. Zdá se podle všech dostupných informací, že je to boj i o to, kdo z těchto velkých investic za několik miliard bude „loupat perníček“. Proto Město Písek na svém webu a ve zpravodaji neustále o spalování odpadu říká nepravdivé věci a dělá tomuto kontroverznímu projektu neuvěřitelně pozitivní propagandu. Písečtí politici tvrdí, jak je to jenom skvělé, a že to nemá žádná negativa. To je silně podezřelé, protože všechno má nějaká negativa. Pokud si najdete objektivní informace o spalovnách odpadu ZEVO z vědeckých studií, zjistíte, že spalovny odpadů mají z pohledu zdravého rozumu, v místě kde vzniká odpadů málo, v podstatě jenom negativa. Jsou ekonomicky neživotaschopné, proto je nestaví už 20 let Američani. Emitují CO2, jsou zdraví škodlivé, není pro ně dostatek odpadů, proto je zavírají Dánové a jiné státy v západní Evropě. Na Západě dnes přechází na cirkulární ekonomiku, kde se snaží předejít vzniku odpadů a odpady nepálit, neskládkovat, ale technologicky využívat jako surovinu. To jsou skutečně šetrné způsoby chování k životnímu prostředí a jsou to i mnohem ekonomičtější technologie v různých programech Zero Waste.

Jenže přejít na nové moderní technologie v ČR je problém. Mluvil jsem s několika firmami, které mají patenty na nové recyklační linky odpadů a ti mi řekli, že v ČR o jejich technologie "není zájem", protože odpadářské lobby provozující skládky a spalovny mají silné vazby na komunální politiky a je v podstatě nemožné tyto vazby prorazit. Proto mají zákazníky převážně ze zahraničí.

Proto pokud nechcete, aby nám z našeho krásného Písku udělala nějaká odpadářská lobby Litvínov, přijďte do knihovny 18. ledna v 17 h říct těm co ZEVO prosazují, že ZEVO, spalovnu odpadů, v našem městě nechceme. Fotka v záhlaví článku je z rozptylové studie a ukazuje, jak Písek zplodiny ze ZEVO zasáhnou. 

0
0

Diskuze k článku +

8. 1. 2023 (22:51)  –  Michaela Šťastná

0
0

Což o to, přijít říct do knihovny, nejspíš to bude třeba říct zastupitelům na zasedání ZM anebo i jinde.
Tím nechci říct, aby lidé nechodili, jasně že se půjdu podívat také, jak si společnost ZEVO stojí.
 V knihovně je jen beseda, je třeba tomu dát oficiální punc jinou formou.

Odpovědět

10. 1. 2023 (10:13)  –  Pavel Šebelle

0
0

V knihovně bude řada lidí nerozhodnutých, je třeba jim poskytnout i jiné pravdivé informace o spalování odpadu než říká město a ZEVO. A je třeba, aby lidé projevili nesouhlas všude, kde to jde, protože politici to mají za hotovou věc a velmi negativně by ovlivnili naše krásné město a naše zdraví.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.