Přihlášení

Proč je důležité zachovat nezávislá média, která podporují občanskou společnost

17. 1. 2023 | Zbyněk Konvička | Diskuze (0) | Věci veřejné

Od začátků webu i tištěné verze časopisu Písecký svět jsem vnímal, že se v Písku zrodila zajímavá a nosná myšlenka média, které podporuje občanskou společnost, především místní neziskové organizace, kulturní pořadatele a také mnohé další nadšence/dobrovolníky, kteří dělají svět Písečáků lepším místem pro život. Zároveň bylo skvělé, že reflektuje dění ve městě a na Písecku, politická rozhodnutí nejen písecké radnice, ale i obcí v okolí, a médium je od začátku nezávislé na dotacích od radnic a ani ho nevlastní vlivný oligarcha jako drtivou většinu médií v Česku apod.

V regionálních médiích se pohybuji od roku 2002. Jako elév jsem začínal v redakci Listů Strakonicka, po přestěhování na Písecko v roce 2006 jsem působil postupně v Píseckém deníku a Píseckých Postřezích. Od roku 2010 dodnes pracuji v redakci PROPAMÁTKY kterou provozuje nezisková organizace Institut pro památky a kulturu. A od podzimu roku 2013 externě spolupracuji také s redakcí Píseckého světa. Jsem velmi rád a šťastný, že se mohu věnovat řadu let tomu, co mě baví a naplňuje. a zároveň být jakýmsi prostředníkem informací a různých pohledů zajímavých lidí, které mohou inspirovat další lidi, čtenáře.

Nezávislá regionální média dnes vydávají a píší do nich opravdu pouze velcí nadšenci a srdcaři, kteří žurnalistiku milují a dává jim větší smysl než coby pouhé zaměstnání a zdroj obživy. Vnímají ho spíš bez nadsázky jako poslání. Drtivou většinu českých médií dnes vlastní bohužel však pouze několik málo oligarchů (Křetínský, Dospiva, Lukačovič, Babiš, Bakala, Soukup, Valenta…), kteří de facto ovládli mediální trh a mohou si určovat, jaký obsah půjde či respektive co nepůjde ke čtenáři. Regionální média, která nespadají do nějakého holdingu oligarchy jsou dnes spíše vyjímkou, Popelkou a ostrůvkem svobody a nezávislosti.

Na Písecku máme do velké míry štěstí, že tu fungují paralelně vedle sebe dvě malá nezávislá zpravodajská/publicistická média Písecký svět, který vydává nezisková organizace Písecký svět a Písecké postřehy vydavatele Jihočeských týdeníků. Písecký deník, který je jednou z cca 70 mutací Deníků Bohemia (v holdingu Penty Marka Dospivy) do malých regionálních médií nelze moc zahrnovat, neboť je součástí velkého mediálního holdingu. (pozn. autora pro zájemce: Mapu vlastníků českých médií přinesl například v roce 2020 web Media guru.)

Tématem regionálních médií se dlouhodobě zabývá také Lenka Waschková Císařová z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Podle jejích zjištění vycházelo ještě v roce 2009 kolem 60 regionálních novin (nepočítají se do toho Deníky Bohemia (např. Písecký deník…) nebo radniční zpravodaje, které z podstaty nenjsou a nemohou být nezávislými médii, spíš hlasem vedení města (např. Zpravodaj města Písku), v roce 2019 jich zbylo méně než 30. Za deset let (mezi lety 2009-2019) tedy zmizelo 50% všech regionálních médií.

V přiložených mapách z obou období 2009 a 2019 je patrné, jak regionální média z mapy Česka postupně mizí, buď je pohltí velký mediální holding nebo se na trhu vedle velkých hráčů, kteří jim mnohdy "vyluxují" řadu inzertních partnerů prostě nemají šanci ekonomicky udržet. Krizi regionálních médií zmiňuje také zpráva Mezinárodní federace novinářů: „Velká část Čechů se v důsledku velmi složité pozice lokálních médií ocitá bez nezávislých a nestranných informací o lokálních kauzách, což má negativní dopad na debatu o lokálních tématech a na demokracii.“ Ve zprávě se dále uvádí: „Svobodná média v regionech téměř neexistují, jde více či méně o marketingové nástroje podnikatelů a oligarchů nebo nosiče pro politickou kampaň,“ pokračuje zpráva a uvádí zde také:„Problematická je rostoucí závislost médií na inzerentech, kteří blokují témata s negativním efektem na svoje podnikání. Ze stejného důvodu mají lokální novináři jen omezené možnosti ohledně politických témat.“

Z těchto důvodů je skvělé, že v Písku funguje nezávislý web a časopis Písecký svět, který nemá žádné příspěvky ani od písecké radnice ani médium nevlastní žádný oligarcha, který by si diktoval, co bude a nebude v novinách, ale jeho existence stojí a padá na zájmu jeho čtenářů, podporovatelů a menších inzerentů od místních firem a podnikatelů, kulturních pořadatelů apod. Díky tomu má na druhou stranu velkou míru svobody ve výběru témat, v reflexi politického, veřejného či kulturního dění ve městě apod.

Je skvělé, že web i časopis Písecký svět už řadu let přináší svobodně informace nezávislé na tom, zda se mohou nebo nemusí líbit politikům nebo velkým byznysmenům a za celou tu dobu si vybudovalo početnou komunitu čtenářů a o své cestě přesvědčilo i řadu inzertních partnerů, podporovatelů a dárců. Přesto všechno, jak jsem již zmínil, je vydávání nezávislého média stále velmi křehkou záležitostí, které bez podpory inzertních partnerů, ale také vás čtenářů/drobných dárců, nemůže fungovat. Proto si dovoluji se připojit i k občasným výzvám redakce Píseckého světa a požádat vás, čtenáře o podporu tohoto nezávislého média, které vám jednou za 14 dní přináší aktuální informace z Písku a okolí.

Písecký svět je i kvůli dostupnosti informací všem skupinám čtenářů k dispozici zdarma na více než 100 místech v Písku, Čimelicích, Miroticích, Záhoří, Čížové, Putimi nebo Protivíně. Za jiné běžné noviny z některého mediálního holdingu dnes zpravidla zaplatíte od 30 korun výše za jeden výtisk. Písecký svět vychází 2x měsíčně. I finanční příspěvek/dar 50 korun měsíčně, který byste mohli na vydávání nezávislých novin měsíčně věnovat, nebo jakákoliv libovolná částka dle vašich možností, redakci pomůže i nadále připravovat zajímavý a kvalitní obsah a být otevřeným médiem i pro vaše příspěvky a názory.

VELMI DĚKUJEME všem, kteří nás podpořili, nebo dokonce podporují pravidelně. Každý dárce může od redakce získat potvrzení o daru pro neziskovou organizaci.

DAR PÍSECKÉMU SVĚTU – jednorázový či jako měsíční příkaz – můžete zaslat na účet č. 78 31 003 001 / 5500

(Veřejná sbírka schválena 5.12.2013 KÚ v Č.B.)

 

Fotogalerie k článku


0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.