Přihlášení

Radní zatím neschválili lanovku přes Šarlák

11. 9. 2017 | Zdenka Jelenová | Diskuze (2) | Věci veřejné

Přinášíme v plném znění projekt, o kterém opakovaně jednala rada města Písek ve čtvrtek 7. září. Radní v průběhu diskuse vyslovili s projektem souhlas, ale odsunuli své rozhodnutí – vyžádali si nové stanovisko dosud nesouhlasících dotčených orgánů, tedy odboru ŽP a městského architekta. V materiálech určených pro rozhodování RM byl obsažen projekt v původní verzi – aktualizovanou verzi (datovaná předkladatelem Radkem Novákem až 3. září) jsme od města získali až po čtvrtečním rozhodování rady města. Město nehodlá k záměru na využití tohoto známého městského rybníka uspořádat ani žádnou veřejnou nabídku, ani projednání záměru s občany blízkého velkého sídliště Jih. Radní teď čekají na souhlas odboru ŽP a městského architekta (plná žádost v pdf v příloze článku).

Žádost o poskytnutí pronájmu vodní plochy na rybníce Šarlák patřící městu Písek

Podnikatelský záměr firmy WAKE POND s.r.o. se sídlem: Erbenova 1546, 397 01 Písek

Provozovatel: WAKE POND s.r.o., Erbenova 1546, Písek 39701, IČ: 06323987, DIČ: CZ06323987

Předmět podnikání:

1.) Vybudování přírodního koupaliště a rekreačního zázemí včetně dětského hřiště a občerstvení.

2.) Provozování vodního vleku pro wakeboarding a vodní lyžování na Píseckém Šarlatském rybníku.

Popis projektu:

Vodní vlek bude dosahovat délky 230 m. Vlek bude tvořen dvěma 8.5 m vysokými sloupy. Sloupy budou propojené tažným ocelovým lanem. Obsazená plocha věže na parcele bude mít rozlohu 10 m2. Hnací ustrojí bude zajišťovat elektrický třífázový motor o výkonu cca 15 kW. Jako zázemí pro sportovní náčiní a obsluhu bude použit dřevěný domek napojený na krátké dřevěné plovací molo. Vše je v případě nutnosti možno demontovat a přesunout. Elektřina lze připojit pomoci elektrického sloupu v blízkosti realizace. Rozměry domku a mola jsou níže popsány v dokumentaci. Součástí koupaliště bude domek s občerstvením, sociální zařízení a převlékací kabinky. Dále bude součástí molo pro plavce a travnatá plocha pro použití lehátek.

Nabídka služeb: Cílem projektu je vybudování rekreačního místa s možností koupání, dále s možností využívání sportovně relaxačních aktivit provozovaných na vodní ploše (Wakeboarding, Paddleboarding). V areálu bude možné zapůjčení vodní gumy tažené vlekem, či využití hřiště a občerstvení. K dispozici bude sloužit půjčovna náčiní spojeného s vodními sporty (wakeboard, vodní lyže, neoprén, helma, nárazová vesta, vodní guma a Paddleboard s pádlem).

Umístění mola a zázemí pro plavce: Molo pro plavce a zázemí bude umístěno v dostatečné vzdálenosti od mola určeného pro vodní sporty viz. příloha.

Umístění vleku: Startovní pozice bude umístěna na molu přímo u domku pro obsluhu. Vlek bude směřovat napříč rybníkem.

Rozměry stavby: Velikost sloupů bude činit 8.5 m na výšku. Plocha potřebná pro sloup dosahuje 10 m2, s tím, že značná část bude pouze pro kotvící lana. Kompletní rozměry stavby viz příloha. Samotné rozměry využité vodní plochy na šířku lanovkou pro jezdce budou činit 25-36 m.

Parkování u areálu: Vlek lze využít ve stejný čas pouze jedním jezdcem a proto bude sportoviště zatíženo najednou maximálně 4 vozidly. Stání pro 4 vozidla lze vybudovat v přímé blízkosti silnice vedoucí do obce Smrkovice V případě vytížení stání bude možné využít blízkost parkoviště u bývalého areálu Družba na sídlišti Jih.

Zdůvodnění výstavby:

  • Rozšíření rekreačních aktivit na území města Písku.
  • Možnost provozu sportovně rekreačních aktivit
  • Tento projekt představuje pro mládež atraktivní sport a motivuje ji k trávení času venku
  • Ekonomický přínos
  • Efektivnější využití stávajícího pozemku
  • Sportoviště nebude mít negativní dopad na ekosystém rybníku.

Dopad provozu vleku na běžný život a na životní prostředí:

Celková velikost vodní plochy potřebná pro vlek je cca 3500 m2. Na sportovištích tohoto typu je vždy největší koncentrace pohybu osob mezi startovním molem a pozemní stavbou se zázemím. Podpůrné sloupy pro lano jsou konstrukčně řešeny jako příhradové nosníky, proto esteticky nekazí celkový dojem. Tichý provoz areálu bude zabezpečovat tažný elektromotor, který dodavatelé během posledních let zmodernizovali a odhlučnili. Uváděný výkon je dle výrobce využíván jen z jedné třetiny a v běžném provozu táhne sportovce po vodní hladině rychlostí 30 km/h.

Samotný provoz vleku dokonce zlepšuje kvalitu vody. Voda je během jízdy jezdci neustále vířena, a tím okysličována. Výrobci také uvádí, že veškeré použité materiály, včetně laků, nijak nepoškozují přírodu. Hlavní dodavatelé systémů mají sídlo v Německu, kde všichni musí mít tzv. TUV certifikaci, která garantuje šetrnost k životnímu prostředí a bezpečnost užívání člověkem.

Výstavba lanovky částečně omezí volný pohyb plavců na rybníku. Proto je nezbytné s Úřadem města Písek najít synergické řešení.

Rozpočet výstavby a financování: Odhadovaná částka na výstavbu projektu je 2 250 000,- Kč bez DPH. Prohlašuji tímto, že prostředky na vybudování tohoto projektu jsou zajištěny a mohu je po odsouhlasení projektu městem doložit v podobě výpisu bankovního učtu společnosti WAKE POND s.r.o.

Realizace projektu:

Společnost WAKE POND s.r.o. se zavazuje, že detajlní finální projekt bude možné zhlédnout do 2 měsíců od odsouhlasení projektu městem Písek.

Nákres lanovky na Šarlatském rybníce

Viz obr. 1-3. Travnatá plocha pro lehátka a relaxaci návštěvníků: Plocha se nachází v zátiší odděleném stromy a křovinami viz foto 4-5.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Písku dnes 3. 9. 2017

Radek Novák

Fotogalerie k článku


Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

11. 9. 2017 (17:59)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Oproti původně představovanému zjednodušenému návrhu, který pro laika sliboval zachování alespoň části vhodné vodní plochy pro trénink s lodními modely během provozu vleku, jde o horší řešení. (Modrou čáru od mola do vody vnímám správně jako bezpečnostní linii?)

Zůstává-li však v platnosti příslib, že na dva dny v roce zůstane vlek mimo provoz z důvodu konání soutěže lodních modelů, nemám ani s tímto žádný problém. Tedy až na to dlouhé plovoucí molo, které bude soutěžní trati překážet a pro soutěž je samo o sobě nepoužitelné, protože je plovoucí.

Odpovědět

12. 9. 2017 (21:36)  –  Michaela Šťastná

0
0

Jestli to nebude úplně jinak, žádost je nadepsaná 4. 4. 2017, podepsaná datem 3. 9. 2017, a jestli se doplňuje, tak čtu: "Spolešnost WAKE POND s.r.o. se zavazuje, že detajlní finální projekt bude možné shlédnout do 2 měsíců od odsouhlasení projektu městem Písek."
To budou ještě detaily, původní domeček už to taky není, místo občerstvení bar, plavci šupajdí pod vrby – ty se třeba pokácí, aby se dalo slézt ze břehu – a to hřiště pro děti ještě nevidím. Kde je člun, kterým budou jezdit lovit ty namotivované děti, co půjdou trávit čas ven a padnou v prostřed rybníka z prkna… Někdo se se mnou přel, že parkovat se u Družby nebude, ale asi teda bude, ovšem, okysličením se zlepší kvalita vody. Ti, co si kvalitu vody v rybnících okysličují a čistí ode dna, to dělají asi špatně, čeření hladiny pomáhá! Uvidíme, co z toho vznikne.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.