Přihlášení

Shoda zastupitelů pro zachování a rekonstrukci původního Zátavského mostu

24. 2. 2012 | Dagmar Chmelíková | Diskuze (0) | Věci veřejné

1945

Zastupitelstvo města nesouhlasí se záměrem Jihočeského kraje nahradit stavbu mostu v údolí řeky Otavy poblíž obce Zátaví.

Ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 26.01.2012 od 13:00 hodin
ve 3. patře Sladovny, v sále „Bílé trámy“, Velké náměstí 113 v Písku:

z10) Záměr darování části pozemku parc. č. 112/1 k. ú. Hradiště u Písku do vlastnictví Jihočeského kraje - Rekonstrukce mostů, směr Zátaví
starosta – informoval o jednání s radním KÚ – Ing. Králem. Bylo mu sděleno, že s ohledem na technický stav mostu, nepůjde o opravu, ale jeho rozebrání a postavení nového. Po vypracování projektu budou pokračovat v příštím roce – kraj bude požadovat spoluúčast města. Podle odborníků byl použit nevhodný beton.
p. Zajíček – tento most není písecký, ale v okolí města se tímto způsobem přišlo o dva původní mosty. Prosí o shodu s krajem, nebrání se finanční spoluúčasti na opravě mostu. Nesouhlasí s jeho rozebráním.
Ing. Sládek – most je dobrou vizitkou českého stavitelství
Ing. Boček – navrhuje JK přesvědčit o rekonstrukci mostu ve stávající podobě, navrhuje souhlasit s fin. spoluúčastí města. Město Písek by mělo být asertivním účastníkem řízení
Ing. Tesař – požaduje opravit most a ne rozebrat. Nechť JK vydá městu archivní dokumentaci tohoto mostu
Ing. Franců – citoval dopis od Ing. Švarce – původně byla projektována rekonstrukce mostu, ale na základě požadavku odboru dopravy, rozšířili most
Ing. Kovařík (vedoucí odboru dopravy) – odbor dopravy kategorický požadavek nikdy nevznesl, požádal o prověření
Ing. Boček – doporučuje napsat dopis Krajskému úřadu ohledně stanoviska odboru dopravy
Ing. Tesař – nechť se zmíněný most nechá pro cyklisty a JK postaví nový most dle nových parametrů někde dále
starosta ukončil rozpravu
Návrhy usnesení
Tom Zajíček – navrhuje usnesení – ZM nesouhlasí se záměrem JK nahradit stavbu mostu v údolí řeky Otavy poblíž obce Zátaví ev. č. 1403-1, 1403/2 Zátaví (viz důvodová zpráva) novým mostem a ukládá vedení města, aby vyvolalo opakované jednání s KÚ v Č.B. směrem k návratu k původnímu projektu, který byl pro tuto lokalitu jako první vypracován.
Ing. Boček – doplnění usnesení p. Zajíčka - ZM pouze v případě návratu k původnímu projektu rekonstrukce stávajícího mostu bude souhlasit s bezúplatným převodem (darováním) části pozemku parč.č. 112/1 k.ú. Hradiště u Písku do vlastnictví JK.
U s n e s e n í č. 17/12
Zastupitelstvo města nesouhlasí se záměrem Jihočeského kraje nahradit stavbu mostu v údolí řeky Otavy poblíž obce Zátaví ev. č. 1403-1, 1403-2 Zátaví (viz důvodová zpráva) novým mostem a ukládá vedení města, aby vyvolalo opakované jednání s Krajským úřadem v Českých Budějovicích směrem k návratu k původnímu projektu, který byl pro tuto lokalitu jako první vypracován.
Zastupitelstvo města pouze v případě návratu k původnímu projektu rekonstrukce stávajícího mostu bude souhlasit s bezúplatným převodem (darováním) části pozemku parč.č. 112/1 k.ú. Hradiště u Písku do vlastnictví Jihočeského kraje.
Hlasování č. 18:
pro: 25 proti: - zdržel se: -
Zodpovídá: Ing. Jánová

Trošku historie:
Stavba Zátavského mostu začala v srpnu 1926 podle projektu píseckého rodáka Františka Widemanna. Most byl dokončen za velmi krátkou dobu a to již v listopadu 1927. Délka mostu je 85 metrů. Most je tvořen dvěma shodnými oblouky o rozpětí 32 metrů.
V roce 1945 vedla přes most demarkační linie. Polovina mostu směřující k Písku spadala pod správu Rudé armády a druhá polovina k Zátaví patřila do kompetence americké armády.
Na mostě je též historická památka, která upozorňuje na přítomnost americké armády – vyrytý nápis do zábradlí, který byl odborně očistěn, renovován a především zviditelněn připojenou pamětní deskou. (zdroj www.buddies-pisek.wbs.cz)

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.