Přihlášení

Spalovny odpadů znehodnocují ceny bytů a nemovitostí do 4 km od spalovny

25. 11. 2022 | Pavel Šebelle | Diskuze (1) | Věci veřejné

Politici, kteří nepravdivými argumenty prosazují v Písku velkou spalovnu odpadů, zcela jistě opomněli jednu velmi důležitou věc. A to, že přítomnost spalovny odpadů až do vzdálenosti 4 km znehodnocuje ceny nemovitostí. A ve vzdálenosti od plánované písecké spalovny do 4 km je prakticky celý Písek. Prokázala to studie ze zahraničí u spalovny Hangzou a prokázala to u spalovny v Liberci ve své diplomové práci v roce 2018 Štěpánka Humpolová (diplomová práce pod článkem).

A je to zcela logické, lidé nejsou hloupí a nevěří slepě politikům to, že spalování odpadů neškodí. Lidé nechtějí mít  v blízkosti svého bytu nebo domu spalovnu odpadů, která komínem vypouští do svého okolí toxické a karcinogenní látky.  Nikdo rozumný nechce mít na balkoně nebo na zahradě kočárek se svým miminkem, nebo na balkoně či zahradě pít kávu,  a při tom přemýšlet o tom, zda právě teď neunikají dioxiny a jiné škodliviny ze spalovny ve větším množství, protože tam nedělají to co mají, nebo správně nevyřadili veškerý odpad, který se nemá spalovat, nebo se něco nerozbilo na technologii a nebo je inverze či fouká vítr zrovna špatným směrem.

Nikdo rozumný, pokud si může vybrat, si nekoupí byt či dům v místě, kde je spalovna na 50 000 t odpadu ročně, protože nikdo ani z odborníků přesně neví co s člověkem a jeho zdravím udělá i velmi malé zákonem povolené množství dioxinů a jiných jedů, které bude dýchat desítky let po dobu životnosti spalovny.

Jsem od roku 2006 soudním znalcem v oboru oceňování nemovitostí, jsem i certifikovaný odhadce pro banky a mohu potvrdit, že v rámci polohy nemovitosti se vyhodnocují  rizika související  s životním prostředím. Není výhodou to, že nemovitost se nachází u frekventované silnice, u lomu, chemičky, elektrárny nebo spalovny odpadů. Zdroje znečišťování ovzduší, půdy a vody jsou rizikem a snižují ceny nemovitostí ve svém okolí. Spalovna odpadů tedy zcela jistě znehodnotí ceny stávajících nemovitostí v Písku a na případu Hanzghou a Liberce se dá odhadnout i jak.

Protože dnes v ČR skoro žádné spalovny odpadů nejsou, tak se o tom moc nemluví. Dokud nebyli povodně, tak se také kupující nezajímali o povodňové oblasti a dokud byly levné ceny energií nezajímala kupující moc ani energetická náročnost budov. Ale zvláště mladí lidé se zajímají jak o energetickou náročnost budov, tak o stav životního prostředí v blízkosti nemovitostí a vliv spaloven odpadů na ceny nemovitostí tedy v budoucnu spíše poroste. Navíc na  každém zařízení může dojít k šlendriánu nebo havárii a tak se může stát i to, že spalovna odpadů v Písku bude mít nějakou havárii, o které se bude mluvit v televizi a nemovitosti v okolí spalovny se stanou neprodejnými nebo pro banku nezastavitelnými. Na rozdíl od povodní vás nikdo na havárii ve spalovně nepojistí.   

Protože rodinné domy jsou každý jiné a těžko se dělá porovnání, vybrala si slečna Humpolová pro svou diplomovou práci byty, u kterých se dá snaze analyzovat a porovnávat cena i jednotková cena za m2.

V jejím zkoumání výsledek regresní analýzy pomocí WLS potvrdil v úvodu vytyčenou hypotézu, že blízkost spalovny má na cenu nemovitosti, v tomto případě bytu, signifikantní negativní vliv. Vliv spalovny na tuto cenu je negativně signifikantní do vzdálenosti 3 km. Tento signifikantní negativní vliv byl zjištěn ve vzdálenosti menší než 1,5 km od spalovny. S rostoucí vzdáleností od spalovny pak tento vliv klesal. Došla k závěru, že existenci a blízkost spalovny lze považovat za jeden z faktorů podílející se na tvorbě ceny bytů ve městě Liberec.

Dle této diplomové práce z roku 2018 jsou ceny bytů v Liberci v okruhu 3 – 3,88 km o 19,8% dražší než nemovitosti v kruhu 1,5 –3 km od spalovny a nemovitosti v okruhu do 1,5 km, jsou o dalších 5,7% levnější než nemovitosti v okruhu 1,5 – 3 km.

Dle vědecké studie provedené v roce 2016 v Hanzghou bylo zjištěno následující znehodnocení cen nemovitostí:

Do 1 km od spalovny pokles ceny bytu o 25,4 % 

Ve vzdálenosti 2-3 km pokles ceny bytu o 14%

Od 4 km vliv nenalezen

 

Nyní se podívejme na to, jaké vzdálenosti od spalovny odpadů v Písku budou

Vzdálenosti lokalit od spalovny u Teplárny

Smrkovice 0,8 – 1,3 km

Putimská vysoká 1,1 km

Lokalita za Hřebčincem 1,38 km

Sídliště Jih, Na Pakšovce  – 1,3-1,5 km

Semice 1,3 – 1,9 km

Nemocnice Písek – 1,4 km

Sídliště za Kapličkou – 1,44 km

Lokalita Švantlova a Gregorova 1,7-1,9 km

Vilová čtvrť Amerika 1,7-2,3 km

Sídliště M.Horákové 1,9 km

Hradiště 2,1 km – 2,7 km

Velké náměstí – 2,2 km

V Oudolí – 2,3 km

Logry – 2,7 km

Lokalita Lázeňská-Erbenova 2,7 – 3,2 km

Václavské předměstí  – 3,3 km

Co z toho vyplývá? Že postavením spalovny odpadů ve Smrkovicích znehodnotí politici nám všem ceny bytů a rodinných domů prakticky po celém Písku o 10-25%. Spalovna odpadů znehodnotí lidem průměrný byt se současnou cenou  3 000 000 Kč o  300 000 – 750 000 Kč v závislosti na vzdálenosti od spalovny.

Kdo tyhle škody lidem uhradí? Zcela jistě nikdo. Současní zastupitelé, kteří lobují za spalovnu, o tomto problému možná ani neví.

Písečtí politici místo věcné debaty o spalovně narychlo téměř potajmu projednávají její povolení a jako dobří populisté jen straší lidi tím, že když se nepostaví spalovna za 2 miliardy, že budou mít lidé drahé teplo, drahé odpady, drahou elektřinu. Opak je ale pravdou, když se postaví spalovna budou mít lidé na dlouhé roky drahé teplo a drahou likvidaci odpadů a jako bonus k této drahotě dramaticky znečištěný vzduch.

Nikdo neví jaké budou ceny energií z klasických paliv za půl roku natož za 7 let. Ale zcela jisté je to, že spalovnou odpadů budou znehodnoceny ceny našich nemovitostí v Písku a naše město Písek, které je nyní krásným místem s čistým ovzduším na jihu Čech, bude trvale poškozeno. Jak kdo si na facebooku trefně napsal, politici nám chtějí z Písku udělat Litvínov.  

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

26. 11. 2022 (14:47)  –  Michaela Šťastná

0
0

Většina věcí není černobílá, většina věcí nemá jen dvě strany, nad většinou věcí je třeba se zamýšlet do větší hloubky.
Spalovna – ZEVO je toho zářným příkladem. Otevírá nejen téma samotného zařízení ZEVO, ale širokou škálu navazujících či přímo provázaných témat, která zasahují nebo by zasahovala do života lidí.

Zastupitelé rozhodují o mnoha věcech, které tak přímo či nepřímo ovlivňují nejen chod města, ale také život jeho obyvatel. Některá rozhodnutí jsou méně významná, některá naopak velmi významná, některá rozhodnutí jsou definitivní a nevratná.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.