Přihlášení

Stanovisko TOP 09 k pozměňujícímu návrhu na složení komisí rady města

14. 12. 2010 | Rudolf Tyll | Diskuze (10) | Věci veřejné

Zastupitelé za TOP 09 plně podporují původní návrh na složení komisí rady města. Tento návrh vznikl na základě koalicí domluvených a opozicí respektovaných podmínek. Fakt, že jedna koaliční strana chce tento domluvený postup pouze jen na základě svého neúspěchu změnit, je pro nás nepřijatelný.

Pro zajímavost uvádíme počty získaných hlasů u schválených kandidátů oproti navrhované změně. Ten rozdíl je skutečně významný, v jednom případě až pětinásobný.

 komise pro partnerství a CR : namísto Hedvika Přibylová 13 – Eva Marešová 6
 komise pro výchovu a vzdělávání: namísto Jana Novotná 15– Karel Cejnar 5
 komise  sportovní: namísto Filip Rádr 13– Vladimír Homola 8
 komise majetkoprávní: namísto František Staněk 20– Jiří Slaný 4
 komise životního prostředí: namísto František Hanák 15– Jiří Mazal 4
 komise sociální: namísto Jiří Rybák 13 – Helena Krejčová 5
 komise bytová: namísto Zdenka Řezáčová 13– Zdeněk Karas 6
 komise kulturní: namísto Ondřich Roman 17– Karel Cejnar 4
 komise infrastrukturní a dopravy: namísto Václav Gavlasz 10– Miroslav Sládek 1.náhradník 10
 komise  urbanismus a rozvoj: na místo 1.náhradníka – Jan Neubauer 4 ( místo Krejča Miroslav,  Ing.Bc.CSc. náhradník 11)

Chtěli bych poděkovat všem z nového vedení města, kteří umožnili zveřejnění materiálů pro jednání rady na internetových stránkách města. To je jasná cesta k vyšší transparentnosti úřadu, která bude mít vždy od našich zastupitelů plnou podporu. 
 

0
0

Diskuze k článku +

14. 12. 2010 (22:03)  –  Kuba

0
0

Vidím, že TOP 09 přestala bojkotovat PS! To je dobře. Budou-li zastupitelé TOP 09 přispívat na tomto portálu, bude to jenom ku prospěchu. Toto prohlášení se mi líbí a plně mu rozumím. Vidím, že ODS si svým návrhem nepopudila jen veřejnost, ale i zastupitelský klub TOPKy. No, bude to ještě zajímavé….:)

Odpovědět

14. 12. 2010 (22:06)  –  Elina

0
0

Po srovnání počtu hlasů skutečně nehorázný požadavek ze strany ODS. Myslela jsem, že ODS přeje úspěšným, ale tady to vypadá na podporu absolutních loserů.

Odpovědět

15. 12. 2010 (00:23)  –  Vladimír Homola

0
0

Jestli nás poškodí snaha debatovat o čemkoliv? Pokud bychom používali nějaké nestandardní metody, jako například podmiňovat změnu v komisích vystoupením z koalice, či od jinud, pak bych tomu rozuměl, ale takto je to pouhá diskuse na džentlmenskou dohodu, kterou jsme v rámci koalice učinili, a to je mít alespoň jednoho zástupce ODS v každé komisi.

Samozřejmě nejsme naivní a od počátku je nám jasné, že zastupitelé a radní, kteří již jednou deklarovali svůj názor na obsazení komisí, svůj postoj nezmění a jména nepřepíší. K diskusi zůstává počet členů v komisích, nejde přeci o nic jiného, než o práci a jako největší strana chceme i vyhovět svým členům, kteří mají zájem v odborných komisích pracovat.

To, že tento návrh způsobil nějaké emoce je v pořádku. Je to stejné jako v životě, když se ráno potkáte s nevýrazným a nudným člověkem, žádné emoce nevnímáte a odpoledně už nevíte, že jste s ním mluvil. Tímto návrhem byla započata jakási diskuse, o které od začátku víme, že bude ve stávajícím systému veřejná.

A to je přeci úplně v pořádku, to je demokracie a k demokracii patří i konstruktivní a věcná kritika. Plácání po zádech ještě nikoho nikam neposunulo.

Odpovědět

15. 12. 2010 (07:21)  –  Němec Jiří

0
0

Souhlasím v plném znění se stanoviskem TOP 09 k navrhovaným změnám ODS. Diskuse je dobrá věc a přispívá k vytříbení názorů. O počtu členů komisí jste měli v koalici diskutovat před volbou kandidátů do komisí. To by bylo v pořádku. Nyní je to již bezpředmětné, neboť volba proběhla podle daných pravidel. Nezesměšňujte se svým návrhem měnit konkrétní úspěšné kandidáty. Navrhujete změny v komisích jmenovitě, což je při porovnání počtu získaných hlasů zvolených kandidátů s počty získaných hlasů Vámi navrženými jmény nehorázná drzost a hloupost. Pokud budete takto pokračovat, brzy popudíte proti sobě většinu objektivně uvažujícících lidí.

Odpovědět

15. 12. 2010 (10:26)  –  Kuba

0
0

Pro V.Homolu:
V materiálu pro projednání rady ODS přesně píše: Pokud by tento, pro ODS důležitý pozměňující, návrh nebyl akceptován, je to signál pro smírčí jednání koalice jako podnět o nedodržení dohody dle čl.IV odst.1 Koaliční smlouvy.
Pro Vaši informaci citace čl.IV odst 1.: Porušení jakéhokoliv ze závazků uvedených v koaliční smlouvě bude považováno za důvod k jednostrannému odstoupení od této smlouvy. Strany se však zavazují, že před odstoupením se pokusí spor řešit smírčím jednáním smluvních stran.

Pane Homolo máte stále pocit, že z výše uvedeného nevyplývá podmiňovat neúspěšné jednání o Vámi navržených zástupcích v komisích vystoupením ODS z koalice? Abych řekl pravdu, docela bych si to přál…to by bylo opravdu gesto. V případě toho, že jednostranně neodstoupíte, tak jsou Vaše snahy, resp. ODS, spíše komické. Možná by se dal použít ještě jeden výklad, a to by byl ten, že by jednostranně odstoupila CSSD spolu s VPM, to by pak byl zajímavý krok….:)
Kuba

Odpovědět

15. 12. 2010 (10:58)  –  Vladimír Homola

0
0

V rámci vyjednávání jsme učinili dohody, které se bohužel nepodařilo v plném rozsahu dodržet, takový je život a proto o věci jednáme. V žádném případě ale tato věc i z logiky věci není důvodem k vypovězení koalice. Čas nás prověří jistě ještě mnohem složitějšími úkoly. Rádi bychom ale u tohoto malého problému, v rámci koalice, domluvili lepší a srozumitelnější přenos informací. V rámci politické diskuse je to opravdu obvyklé.

K místu v teplárně, rada právě neodsouhlasila a ani nevěděla o zájmu pana Gottsteina, který automaticky navazoval na své předchozí působení, které si samostatně, dle mých informací, projednával v koalici. K diskusi nejen o obsazení teplárny jsme byli, v rámci užšího vedení, které k tomuto účelu bylo nominováno radou MS, ochotni s panem Gottsteinem dále jednat. Ten bohužel ale jednání opustil a to ne poprvé. Kvůli jedné pozici opustit demonstrativně ODS a argumentace, že situace je pro něj nepřijatelná – po tom co přijímal veškeré výhody a podpory. Jako lídr by měl umět nejen přijímat výhody, ale i prohry, stejně jako nedávno nabádal některé bývalé členy ODS v Píseckém deníku.

Na jakékoliv pozice nominovala strana. Ještě v předvečer zastupitelstva byla rada místní organizace ODS a zde ani pan Gottstein nevznesl námitky. Z ODS tedy nevystoupil kvůli jakékoliv situaci, ale den po zastupitelstvu kvůli postu, o který měl eminentní zájem a kam se nedostal. Pokud by uměl tento zájem seriózně projednat, nebyl by žádný problém. Dále budu ale doporučovat všem, kteří pobírají jakékoliv výhody z politiky mimo svůj stálý příjem, aby tento poukazovali na účet ODS z důvodů, které jsem již uvedl.

Odpovědět

15. 12. 2010 (11:35)  –  a

0
0

Nemůžu souhlasit s tím, že je regulérnější a vhodnější poukazovat příjem z dozorčích rad či dalších placených míst na účet politické organizace.

Můžete mi, prosím, vysvětlit smysl tohoto počínání? Obávám se, že jediné regulérní a slušné řešení je tyto prostředky odmítnout a vůbec nepobírat – město je pak může raději někam reinvestovat.

Odpovědět

15. 12. 2010 (11:37)  –  Kuba

0
0

pro V.Homolu:
Děkuji za Vaše vyjádření. To, že tato záležitost není důvodem k vypovězení koalice, v tom s Vámi plně souhlasím, ale obávám se, že z materiálu, který ODS prostřednictvím Ing. Sládka předkládá na nejbližší radu, tak vyplývá něco úplně jiného, a to že v případě nevyhovění navrhovaných změn v komisích, chcete uplatnit čl.IV, odst1., tedy jednostranné odstoupení od koaliční smlouvy.
Za stanovisko ve věci Ing. Gottsteina děkuji.
Jak jsem však pochopil, žádné písemné usnesení výboru, či přímo MS ODS, které doporučuje jméno V.Homoly místo Ing.Gottsteina do Teplárny neexistuje.
Přeji hezký den,
Kuba

Odpovědět

15. 12. 2010 (11:42)  –  Otomar Gottstein

0
0

Neuvěřitelné… Opět snůška narážek, polopravd a vytrhávání věcí z kontextu. Ono se totiž nehlasovalo o žádných jménech na jakékoliv pozice, jen to jaksi vyplynulo s diskuze, kterou vedl pan Homola. Myslím, že panu Kubovi stačila jednoduchá odpověď: Nahlasovalo se o nikom do žádných komisí, výborů, či postů v městských společnostech. O tom, že se pan Homola sám nominoval do Teplárny Písek se všichni ostatní, mimo p.Kuliče, který byl jednání přítomen, dozvěděli až následně. Zajímavá taktika vyjednávání pana Homoly… Už se dále k tomuto problému nemíním vyjadřovat, pro mě je to uzavřená věc. A pravda je jen jedna. Jestli zvítězí, je na svědomí každého z nás.

Odpovědět

15. 12. 2010 (11:58)  –  Vladimír Homola

0
0

Ano, vedla se diskuse, ke které nebyly žádné připomínky a tak to bylo zapsáno v zápise.

pro "a"
Každá strana má i nějaký rozpočet a zejména pak před volbami potřebuje finanční prostředky na kampaň. Mé doporučení pro členy místní ODS je pouze doporučením. Kdyby ale každý člen místního sdružení ODS z tohoto příjmu měsíčně odváděl symbolickou pětistovku, dýchalo by se nám lépe – tím myslím rozpočtu ODS.

To že jsem se rozhodl poskytnout celý příjem na účet ODS opravdu považuji za správné, podle mne je to rozhodně lepší, než být zavázán za sponzorský dar.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.