Přihlášení

Starosta Ondřej Veselý odpovídá kritikům zastávky v Preslově ulici

7. 10. 2014 | Redakce PS | Diskuze (2) | Věci veřejné

ilustrační foto

Odpověď starosty města Písku na otevřený dopis obyvatel Preslovy ulice, vyzývající radu města k zamítnutí výstavby železniční zastávky v této ulici.

Je pro mě naprosto nepochopitelné a nepřijatelné, jakým způsobem je manipulováno s informacemi. Tedy:

1) Oněch 700 podpisů nesměřovalo k tomu, že lidé zastávku nechtějí, ale k tomu, aby byly splněny podmínky, za kterých by mohla zastávka v Preslově ulici vzniknout. Pokud by došlo k výstavbě zastávky v Preslově ulici (a tato věc ještě zdaleka rozhodnuta není) je SŽDC připravena drtivou většinu těchto podmínek splnit (hlukové studie, prachové studie, nekácení stromů…). Ani ne tak proto, že vyplývají z petice, ale proto, že jsou nutnou součástí takové stavby.

2) Zcela odmítám a hluboce mě uráží nařčení z toho, že jsme s kolegou Knotem kupčili a měnili zájem občanů z jedné lokality za zájem občanů z lokality jiné. Nic takového jsme nedělali ani v tomto, ani v jakémkoliv jiném případě. Žádný takový typ dohody na stole neležel ani o něm nebylo jednáno. Rozdíl vnímání může být pouze v to, že odmítáme někomu nadávat a vždy s každým jednáme korektně, jako s partnerem (za podmínky, že druhá strana k jednání přistupuje ve stejném duchu). Pokud bychom tak nečinili, neměli bychom na svých místech co dělat.

3) V Preslově ulici (stejně jako v jiných částech města) jsem byl opakovaně a vím, jak násep vypadá.

4) Rada města na svém zasedání 9.10.2014 nepřijme jiné rozhodnutí než na zasedání 3.10.2013. Podstatné pro definitivní rozhodnutí RM bude studie, zda je technicky možné umístit zastávku v obchodní zóně. Ta bude hotova na přelomu roku. Teprve poté bude na rozhodnutí RM (a to bude mít pouze doporučující charakter, protože město není účastníkem řízení o stavbě, natož investorem), kde chce novou zastávku (v případě, že budou existovat alternativy), případně, zda odmítá nové zastávky v Písku jako takové.

Na závěr Vám chci sdělit, že je obrovský rozdíl mezi „zastávku v žádném případě“ tedy vyjádřením bez argumentů, nebo „zastávku ne, pokud by negativně ovlivnila život v lokalitě“. Velmi pochybuji, že RM v jakémkoliv složení přistoupí na vybudování zastávky, která by zhoršila životní podmínky obyvatel města.

Ondřej Veselý

0
0

Diskuze k článku +

7. 10. 2014 (17:26)  –  Jana Horníková

0
0

Vážený pane starosto, v petici je jasně napsáno : My níže podepsaní občané města Písku, důrazně protestujeme proti kácení stromů a VÝSTAVBĚ VLAKOVÉ ZASTÁVKY v Preslově ulici a žádáme tímto Radu města Písek, aby se zasadila o zrušení tohoto záměru…. Myslím, že toto mluví za vše!!!

Odpovědět

7. 10. 2014 (18:01)  –  Ondřej Veselý

0
0

Předpokládám, že komunikujeme konstruktivně a v tom případě je nutno uvádět celý text petice. Za textem, který uvádíte Vy jsou uvedeny důvody, které vedly ke vzniku petice a požadavky, které občané vznášejí pro případ, že by se zastávka dál plánovala.

Pokud jsou tedy obavy, jako nedůvodné, převážně vyvraceny a požadavky převážně plněny, pak by se petice měla ukázat jako lichá. Nicméně stále platí to, co jsem psal výše, tedy že je obrovský rozdíl mezi „zastávku v žádném případě“ tedy vyjádřením bez argumentů, nebo „zastávku ne, pokud by negativně ovlivnila život v lokalitě“.

Navíc to nic nemění na tom, že se stále kloním (a předpokládám, že minimálně většina radních) k tomu, aby zastávka vznikla v obchodní zóně, pokud to bude technicky možné. Proto mě zvedají ze židle prohlášení typu: "Vy jste nás prodali".

Také bych se rád někoho z petentů zeptal, zda již petice byla odeslána i budoucímu investorovi, tedy SŽDC. Tuto informaci jsem nikde nezískal, a i když její text SŽDC samozřejmě má, nemusí (jako její neadresát) na ní petentům odpovědět a všechny informace chodí zprostředkovaně. Z toho pak zjevně vznikají nedorozumění, která jedna strana považuje (v lepším případě) za mlžení a druhá za neochotu na věc nahlížet konstruktivně.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.