Přihlášení

STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA PÍSKU do roku 2030 je již definována – Je o nás a chceme ji takovou?

28. 10. 2015 | Martin Zborník | Diskuze (1) | Věci veřejné

Kamenný most Písek - foto Martin Zborník

Nově definovaná strategická vize města Písek zní: "Písek je otevřené a přívětivé město vzdělaných lidí, které spojuje tradiční hodnoty a stabilitu se vstřícností k moderním technologiím a jejich širokému využívání, s dostupnou přírodou v blízkém okolí. Je přátelské k firmám, které v něm působí a přitahuje na znalostech založené podnikatelské aktivity. Písek nabízí všem generacím rozmanitou kulturu, příležitosti pro aktivní život a moderní, přizpůsobivé veřejné služby." Chceme mít takovéto město v roce 2030? Souhlasíte s touto STRATEGICKOU VIZÍ MĚSTA PÍSKU? Jste spokojeni s tím, jak v Písku vznikají strategické rozvojové dokumenty? Není Strategická vize formulována tak obecně, že by stejnou mohlo mít každé druhé město? Opravdu tato vize vystihuje naše hodnoty a žádoucí směřování města v následujících 15 letech?

"Strategická vize je motto, které určuje základní směr dalšího rozvoje města Písku v následujících letech až do roku 2030. Strategická vize představuje souhrnný text, který popisuje žádoucí situaci, k níž realizace strategického plánu přispěje, a stává se východiskem pro akční plány v jednotlivých prioritních oblastech. Strategická vize je formulována natolik obecně, že by její platnost neměla podléhat častým změnám. Strategickou vizi nelze chápat bez souvislostí a potřebného výkladu jednotlivých slovních spojení. Návrh znění vize vznikl u kulatého stolu z diskuse členů Komise pro strategický rozvoj města Písku a dalších odborníků dne 14. 04. 2015 a byl schválen Komisí pro strategický rozvoj dne 28. dubna 2015."

Zdroj: Město Písek

Jedná se o zásadní dokument, který má řídit směřování našeho města do budoucnosti. Je ale s podivem, že se takto zásadní téma s veřejností vlastně vůbec neřeší. Nekonalo se jediné veřejné projednání tohoto tématu ze strany města a na místo toho jeplán tvořen úzkou skupinou lidí – komisí zastupující jen dílčí a to bohužel převážně vlastní zájmy, neznámo jak, kým a proč sestavenou. Jak je již v posledním volebním období zvykem, zástupci veřejnosti v tomto procesu rozhodně nemají místo. Vlastně promiňte, současné politické vedení praktikuje striktně princip zastupitelské demokracie, tak že se naši politici nominují jako ti jediní zástupci všech zájmových skupin v území. Škoda jen, že se ani neobtěžují nás informovat o tom, jak chtějí o konkrétních věcech rozhodovat, a o naší zpětnou vazbu tedy stojí jen na oko, poté, co se vše připraví, předjedná a rozhodne.

 

Kdo za nás strategicky plánuje – Seznam členů Komise pro strategický rozvoj

1. Mgr. Eva Vanžurová starostka města Písku

2. JUDr. Josef Knot, MBA místostarosta města Písku

3. Mgr. Ing. Jiří Hořánek místostarosta města Písku

4. JUDr. Luboš Průša člen rady města

5. Ing. arch. Josef Zábranský architekt města Písku

6. Ing. Bc. Miroslav Krejča, CSc. soudní znalec – stavebnictví

7. Ing. Petr Hladík Diakonie Českobratrské církve evangelické, ředitel střediska

8. Radovan Polanský Technologické centrum Písek s.r.o., jednatel

9. Ing. Jaroslav Žlábek Schneider Electric CZ,s.r.o., generální ředitel

10. JUDr. Ondřej Veselý Soukromá advokacie, člen zastupitelstva města, člen Svazku obcí regionu Písecko

11. Ing. Zdeněk Kulič ALFA výroba jednoúčelových strojů s.r.o., jednatel

12. Mgr. Roman Dub Městská knihovna Písek, ředitel

13. Karel Vodička Geodetická kancelář, ředitel, člen zastupitelstva města

14. JUDr. Jiří Brožák Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Písek, ředitel

15. Mgr. Stanislav Trávníček Gymnázium, výchovné poradenství, TJ Sokol Písek

16. Ing. Pavel Pewner Pewtronic s.r.o., jednatel

17. Jiří Hladký člen zastupitelstva města

18. Miloš Hnízdil AISIN EUROPE MANUFACTURING CZECH s.r.o., jednatel

 

Funkční strategický plán by měl být zpracováván společně zadavatelem, poskytovateli a uživateli zároveň. Pokud tomu tak není, je velké riziko že jej pak některá z uvedených skupin nepřijme, a tím se stává celý proces zbytečným, protože má prach malou šanci na zdárné uvedení v život.

Doposud zveřejněné výstupy z probíhajícího procesu vzniku Strategického plánu města Písek do roku 2030 však nepřinášejí žádné odpovědi na témata jako např.: kolik a jakých má mít Písek obyvatel v roce 2020, 2025 a v cílovém roce 2030, kde budou pracovat, co budou dělat, kde bydlet, kde se rekreovat a kam chodit za zábavou a kulturou. Na místo toho se potichounku vše chýlí k vrcholnému finálnímu prosincovému číslu – projednání s veřejností na zastupitelstvu města. Ale ono už to vlastně bude hotové a nebude moc o čem se bavit. Vše bude předem kuloárně na zastupitelském klubu již předjednáno a před veřejností se to dle dohodnutého postupu odmává. Můžeme tedy přijít debatovat o čem chceme, je to totiž prakticky jedno, protože rozhodnutí to nezvrátí. Vypadá to na další promarněnou šanci, stejně jako se díky odmítání aktivního zapojení veřejnosti nedaří vytvořit funkční nový územní plán, prosadit koncept Smart City a další městské projekty. je to škoda a město by mělo vážně uvažovat o zaměstnání facilitátora debaty s veřejností, když to samo neumí. Možná ale spíše současné vedení nechce a to je horší, než když to nejde.  

 

Související články:

PROČ A JAK ZAPOJIT VEŘEJNOST DO TVORBY ÚZEMNÍHO PLÁNU

JAKÉ JSOU CESTY ROZVOJE NAŠE MĚSTA?

 

0
0

Diskuze k článku +

31. 10. 2015 (08:39)  –  Mgr. Ing. Jiří Hořánek

0
0

Aktualizace Strategického plánu rozvoje města není jen záležitostí několika vyvolených, ale těžiště práce bylo na jednání pracovních skupin – v období duben až srpen 2015 bylo pozváno jejich 65 členů na 11 tematických zasedání.
Zapojení veřejnosti do procesu strategického plánování proběhlo již v období únor až březen 2015, a to položenou otázkou „Chcete ovlivnit budoucí rozvoj města?“
Jednalo se o významnou součást přípravy plánu. Ta proběhla formou:
- průzkumu spokojenosti obyvatel města Písku prostřednictvím dotazníku on-line a taktéž vyplněním tištěné verze dotazníku (průzkumu se zúčastnilo 710 respondentů starších 18 let, neúplné dotazníky nebyly zpracovány);
- osobního průzkumu podnikatelského prostředí města Písek. Průzkumu se zúčastnilo 30 firem lokalizovaných v Písku: 4 velké podniky (250 a více zaměstnanců), 12 středních (50 – 249 zaměstnanců) a 14 malých (méně než 50 zaměstnanců), z nichž 2 lze označit za mikrofirmy (do 10 zaměstnanců);
- prostřednictvím webu města, webů příspěvkových organizací města, webů některých ZŠ, webu lokální obchodní privátní společnosti;
- prostřednictvím článků mediálních webů (Písecký svět, Můj Písek, Písecký deník), prostřednictvím sociálních sítí, v období březen – duben 2015;
- prostřednictvím článků tištěného i elektronického Zpravodaje města Písku č. 3/2015;
- prostřednictvím řady osobních rozhovorů zaměstnanců úřadu města Písku s tazateli (veřejností), v průběhu období únor až říjen 2015;
- prostřednictvím tematických diskusí v RM/ZM, výborech a komisích města Písku mezi členy a veřejností, v průběhu období únor až říjen 2015;
- prostřednictvím osobní propagace partnerů města (privátní sektor, NNO) a taktéž prostřednictvím sdružení podnikatelů v JHK Písek, v průběhu období únor až říjen 2015.
Takže se nejednalo o nějakou utajenou akci a pokud se někdo chtěl zapojit, měl k tomu příležitost.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.