Přihlášení

Třetí etapa regenerace sídliště Jih dokončena

15. 12. 2018 | Redakce PS | Diskuze (5) | Věci veřejné

Slavnostním otevřením dokončené stavby byla 13. prosince 2018 po dvouleté přípravě a šesti měsících výstavby završena třetí etapa regenerace sídliště Jih v Písku. Investiční akci za téměř 12 milionů korun včetně DPH provedla společnost Eurovia CS, a. s.

„V prostoru vymezeném ulicemi Truhlářská a Smrkovická jsou opraveny chodníky, veřejné osvětlení i komunikace. Došlo rovněž k překládce některých inženýrských sítí, odvodnění ploch a částečné obnově zeleně. Na jaře příštího roku bude provedena výsadba stromů a osetí ploch travním semenem. Na konci Truhlářské ulice bylo vybudováno malé obratiště pro osobní vozidla, díky kterému bude zajištěn bezpečnější provoz. Chodníky jsou vybaveny bezbariérovými přístupy a upraveny byly i nájezdy do garáží,“ informuje Jan Venclík z odboru investic a rozvoje.

„Obyvatelé zmíněné lokality mají za sebou jistě náročné období a zaslouží si poděkování za trpělivost a toleranci. Ze strany města byla maximální snaha o to, aby práce na regeneraci sídliště probíhaly v souladu s harmonogramem prací souvisejících s výměnou teplovodního potrubí, které zde prováděla písecká teplárna,“ říká starostka Eva Vanžurová a dodává: „Věříme, že výsledek přispěje k příjemnějšímu životu na tomto sídlišti.“.

Jihovýchodní a centrální část sídliště Jih byla zvelebena ve dvou předcházejících etapách regenerace v letech 2013 a 2014. „Místní hodnotili příznivě například odstranění výškových rozdílů na komunikacích pro pěší a cyklisty. Spokojeni byli také s doplněním lamp veřejného osvětlení v místech, kde světla dosud nebyla nebo byla již nefunkční. Stav vnitrobloků panelového sídliště esteticky pozvedly terénní úpravy a doplnění zeleně i mobiliáře,“ doplňuje Jan Venclík.  Město investovalo do regenerace sídliště v obou předchozích etapách zhruba 15 milionů korun s DPH, část nákladů pokryla dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Také pro výše uvedenou třetí etapu město požádalo o příspěvek ze Státního fondu rozvoje bydlení. Každé z realizací předcházela anketa mezi obyvateli. Na základě jejich podnětů byl například navýšen počet laviček a odpadkových košů.

 

Irena Malotová, tisková mluvčí

Město Písek

 

0
0

Diskuze k článku +

19. 12. 2018 (00:50)  –  Luděk Blaha

0
0

Nemohu si pomoci, ale je to silnější než já…
Ty lavičky u zrevitalizované pěšiny, budiž, spíše taková úsměvná drobnůstka. Stačilo o tři čtvrtě metru od pěšiny. Když už je nenainstovali spíš poblíž těch herních prvků pro děti. Sama ta pěšina, budiž, vzhledem k tomu, že příštích dvacet let budou sucha. Kdyby pršelo v průměru ob den, tak jako pršívávalo kdysi, lidé by si nejspíš vyšlapali pěšinku vedle. Radši by chodili po čistě umyté, byť mokré trávě, než aby si domů na botách nosili okrové bláto.
Potíže mi ale v pochopení dělá ten nově zbudovaný chodníkový lalok na téčku Truhlářská – Smrkovická ve výjezdu ze sídliště u viaduktu. Není mi jasné, proč se neudělal chodník třeba v prodloužení chodníku v Truhlářské od výměníku tím lalokem, aby vyústil u sníženého obrubníku pro zřejmě plánovaný a označený přechod. Stačilo by přesadit asi tak dva metry živého plotu, protože u toho přechodu si lidé už průchod plotem vyšlapali. Říkam si, že projektant by si mohl na nějakou přiměřenou dobu sednout poblíž místa budoucího díla a sledovat, jak to tam běžně chodí. Nebo tak nějak podobně.
A pak mi ještě vrtá hlavou, proč není třída Přátelství jednosměrná opačným směrem. Bezesporu by se snadněji vyjíždělo do Nádražní ulice za Družbou přes kruhový objezd, než tím výjezdem u viaduktu. Stačí, aby za zvýšeného provozu ten, kdo odbočuje doleva, nezastavil vlevo, a kdokoli by chtěl vyjet vpravo, si také hezky počká na volno v obou směrech. A nebo, aby doleva odbočovali dva. Možná by bývalo stačilo při té revitalizaci posunout chodník o nějaký ten metr k trati, aby se vešla dvě auta vedle sebe několikrát za sebou.

Odpovědět

19. 12. 2018 (18:12)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Pane Blaho, na tyto výtky nějaký odpovědný člověk jistě odepíše, že jste se měl ozvat nejpozději v době, kdy se chystal projekt.

Odpovědět

19. 12. 2018 (21:02)  –  Luděk Blaha

0
0

Že by se něco zbabrat mohlo, jsem, pane Doušo, předvídat měl. Od toho jsem občan města.
Třeba u té serpentýny ke školce pro rodiče s kočárky, jsem také nepředvídal, že si stavebníci nenatáhnou provázek mezi koncovými body chodníku, a že tam realizují poměrně prudký sešup dole hezky do protisvahu. Pak se to ale celé překopalo a teď to vypadá hezky. A snad i dobře slouží.
Ale on se nejspíš stejně nikdo neozve. Proč by to také měl dělat, že?

Odpovědět

20. 12. 2018 (00:15)  –  Michaela Šťastná

0
0

I já si myslím, že sem nenapíše nikdo "povolaný" a přinejhorším se nám dostane odkazu na to, že se mohlo připomínkovat dříve, nebo že nejsou stížnosti… Já dostávám poslední dobou podobné odpovědi často.
Fascinuje mě úvodní obrázek u tiskové zprávy, kde v den předání někdo zřetelně projel autem po chodníku, na první den bezva počinek.
Od viaduktu k výměníku se dalo ze silnice odbočit vlevo na chodník a po něm až k domům. Dnes na chodníku nájezdy nejsou, nahradil je obrubník.
A když půjde do tuhého, sanita si tam najede jak? Musí jet k novinovému stánku a před ním najet na chodník a po něm zpátky do vnitrobloku? Nebo dál ulicí k výměníku, doleva a tam co jsou místa pro invalidy najet do vnitrobloku na chodník a vracet se k těm domům? No, hlavně aby nešlo o minuty….
Kdyby se místo slibování opravdu postavil parkovací domek na Jihu, nebyla by auta na silnici a dalo by se jezdit obousměrně po celém sídlišti, a snížil by se počet aut na jediný výjezd ze sídliště. A pro ty pomalejší opakuji, parkovací dům, ne parkoviště na louce.

Odpovědět

21. 12. 2018 (18:31)  –  Michaela Šťastná

0
0

Musím poopravit svůj poznatek ohledně vjíždění k domům v Truhlářské, dříve se ke vchodům dalo zajet přímo ze silnice, přes chodník ke vchodu. To už nejde.
Nevšimla jsem si, že se nechá najet v křižovatce za viaduktem na retardér(ten je nový, škoda že u něj není taková značka obytná zóna) a po něm na chodník a postupně objet po chodnících domy, ke kterým je třeba dojet. Kdyby tam přede mnou nejelo auto, neuvědomila bych si to. Sice to vjezdem ze silnice bylo kratší a rychlejší… ale teď je to regenerované.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.