Přihlášení

V Klukách budou dnes občané diskutovat o nádržích

30. 9. 2019 | Redakce PS | Diskuze (0) | Věci veřejné

Obecní úřad Kluky zve občany na projednání záměru výstavby retenčních nádrží u osady Mlaka, které se koná v pondělí 30. září od 17 hod v zasedací místnosti OÚ Kluky. Na dotazy budou odpovídat zástupci Města Písek, které je zadavatelem projektu a majitelem příslušných pozemků. Podklady k záměru byly po opakované žádosti zaslané místostarostovi Ondřeji Veselému zveřejněny až v minulém týdnu, jako součást materiálů do zastupitelstva města Písek, které se koná 3. října.

Podklady do zastupitelstva města Písek: http://www.mesto-pisek.cz/materialy-pro-jednani-zastupitelstva-mesta-03-10-2019/d-29582/p1=1794

O záměru jsme podrobně informovali v čísle 14/2019 z 1. srpna. http://www.piseckysvet.cz/veci-verejne/kauza-mlaka-u-kluk-mesto-chce-vracet-vodu-do-krajiny-ale-nedari-se-mu-nadchnout-pro-to-mistni

Dvě nádrže o rozloze 1,6 hektaru chce město postavit na přírodní louce lemované stromy, která se od zahrad domů svažuje k lesu a Jehnědskému potoku. Výstavba by si vyžádala vykácení 4.600 m2 lesní plochy a mnoha dalších stromů na pozemcích půdního fondu, odtěžení tisíců kubíků zeminy a výstavbu masivních betonových přelivů a hrází. 18 obyvatel malé osady Mlaka se proti rozhodnutí úřadu na jaře odvolalo a iniciovalo vznik petice. Podle jejich názoru by stavba zničila zdejší jedinečnou krajinu a přírodou vytvořený biotop mokřadu s lesem, ve kterém žijí chránění živočichové. Biologický průzkum lokality však investor odmítá. Jehnědský potok podle místních navíc nemá po většinu roku vodu a příslušná měření průtoku nikdo neprováděl. Zatímco ředitel Lesů města Písek Václav Zámečník po odporu místních slíbil, že LMP nádrže budovat nebudou, místostarosta města Písek Ondřej Veselý argumenty obyvatel, které nazývá kverulanty, neuznává a je přesvědčen o užitečnosti stavby, na kterou je možné získat dotace na podporu zadržování vody v krajině.

Zdá se však, že ani odborníci na ochranu přírody nejsou zajedno. Ředitel regionálního pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Ing. Jiří Bureš se na žádost Veselého k záměru vyjádřil pozitivně a domnívá se, že přinese zlepšení vodního režimu v krajině. Odborník na vodohospodářské revitalizace Ing. Tomáš Just ze středočeského pracoviště téže organizace ve své podrobné studii o vhodnosti výstavby nových nádrží naopak takovéto lokality za vhodné nepovažuje: Výstavba nádrže by měla připadat v úvahu pouze tam, kde ekologickou hodnotu proti současnému stavu pozvedne. Není vhodné stavět nádrž tam, kde jsou v současnosti mokřady, přirozené vodní toky, přírodě blízké louky, přírodě blízké lesní nebo hájové porosty, protože tyto formace jsou vesměs z ekologického hlediska hodnotnější než hluboká zátopa nádrže a výstavbou nádrže by byly zničeny. Naproti tomu třeba území degradované zemědělským obhospodařováním, s vodním režimem rozvráceným odvodňovacími zařízeními a technickými úpravami vodních toků, může být výstavbou malé vodní nádrže obohaceno.“

http://strednicechy.ochranaprirody.cz/pece-o-vodni-rezim-krajiny/male-vodni-nadrze/

 

M.Myslivcova

 

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.