Přihlášení

Vyjádření Ivana Svatoše k výstavbě u MŠ Zeyerova

24. 2. 2016 | Redakce PS | Diskuze (3) | Věci veřejné

pohled na plánovaná bytový dům

Na základě dvou otevřených dopisů Strany svobodných občanů píseckým zastupitelům, které jsme v rubrice Písecký Hydepark publikovali 14. a 22. února a které se týkají plánované výstavby velkého bytového domu s 90 byty a 200 garážemi v bezprostřední blízkosti horní části zahrady Mateřské školy v Zeyerově ulici, jsme o stanovisko požádali také samotného investora Ing. Ivana Svatoše, majitele firmy Ivan Svatoš a.s. Ten poskytl nejen vyjádření s rekapitulací celého vývoje svého stavebního záměru, ale také vizualizace připravované stavby. O tom, zda bude možné takový bytový dům v daném místě postavit, rozhodnou zastupitelé města ve čtvrtek 25. února svým hlasováním o změně územního plánu. Podrobnou studii připojujeme v příloze.

VNITROBLOK GREGOROVY ULICE

V roce 1995 jsem oslovil město Písek se záměrem rehabilitace zanedbaného území bývalého Rolnického pivovaru ve středu města.

V roce 1998 byl schválen regulační plán „Vnitroblok Gregorovy ulice“ a jednou z jeho hlavních vizí bylo:

a)      Propojení Gregorovy a Zeyerovy ulice.

b)      Oživení středu města bytovou funkcí

c)      Vybudování veřejného parku uvnitř vnitrobloku.

Investiční záměr se začal realizovat v roce 1999 od Gregorovy ulice směrem k Zeyerově ulici a jak se postupně vyvíjel, tak byly zpracovávány změny regulačního plánu, které reagovaly na postupné odkupování dalších pozemků od soukromých majitelů a státu.

V roce 2003 byly zahájeny architektonické práce na změně číslo 2 regulačního plánu, ve které jsme již řešili zastavění pozemků 948/69 a 948/32. Tyto pozemky ale nebyly majetkem města Písek, ale českého státu. Na těchto pozemcích byla již v roce 2007 schválena stavba 2 bytových domů a 145 podzemních parkovacích míst. Regulační plán řešil umístění veřejného parku na pozemcích města Písek, uvnitř vnitrobloku o rozloze 1650 m2, který je v dostupné vzdálenosti školky.

V roce 1995 jsme odkoupili i pozemky na rohu Švantlovy ulice od soukromého majitele a to bylo podnětem pro změnu č. 3 regulačního plánu, která řešila umístění bytových domů na rohu Švantlovy ulice a rovněž upravila umístění třípodlažního bytového domu s podkrovím a čtyřmi parkovacími patry na pozemcích 948/69 a 948/32. Plocha domu byla 598 m2. Regulační plán a jeho změny byly řádně veřejně projednány a schváleny zastupitelstvem města Písku ve formě závazné veřejné vyhlášky. V regulačním plánu číslo 3 již dle zákona bylo navíc schváleno i územní rozhodnutí na stavbu bytového domu s podzemním parkováním.

A to nejpodstatnější se týká diskutovaných pozemků 948/32 a 948/69. Tyto pozemky byly do května 2009 majetkem českého státu a měl je pronajaté majitel nemovitosti č.p. 19 a pozemků na východní straně školky.

Teprve na základě řádně schváleného regulačního plánu zástavby, včetně územního rozhodnutí, mohly být v květnu 2009 převedeny diskutované pozemky 948/69 a 948/32 bezúplatně na město Písek a jsou dle smlouvy určeny pro stavbu pro bydlení, veřejně prospěšnou stavbu komunikace a zeleň. V případě změny funkce, na základě které byly pozemky převedeny na obec, je obec povinna pozemky převést zpět státu. Po převodu měl pozemky dále pronajaté od města Písek majitel nemovitosti č.p. 19.

V roce 2010 byl zastupitelstvem města Písku schválen podnět pro změnu číslo 4 regulačního plánu řešící soukromé pozemky na východní straně školky. Na základě zastupitelstvem města Písek řádně veřejně schválených regulačních plánů, územního rozhodnutí a společných přípravných jednání s majiteli č.p. 19 jsme odkoupili tedy na podzim roku 2012 po šesti letech jednání od soukromého majitele nemovitost č.p. 19 s pozemky na východní straně školky.

Rozšíření pozemků umožní v souladu s dlouhodobými cíli rozšířit parkovací plochu o tolik potřebná parkovací místa pro střed města a zlepšit umístění bytových domů směrem jih-východ místo západ-sever.

Současně s pozemky jsme odkoupili i přístupovou komunikaci ze Zeyerovy ulice, která umožní uskutečnit propojení Gregorovy ulice se Zeyerovou ulicí.

Od roku 2010 se pracuje na přípravě projektu a změně číslo 4 regulačního plánu, který byl v  září 2015 předán na město Písek. Řeší 3 patra podzemních garáží a 4 nadzemní patra s podkrovím. Plocha bytového domu po dvojnásobném rozšíření pozemků činí 1099 m2.

Z výše uvedeného přehledu je patrné, že

1.      Vše bylo řádně opakovaně veřejně projednáváno zastupitelstvem města Písek a jedná se o dlouhodobou systematickou přípravu developerského projektu.

2.      Pozemky v okolí školky nepatřily městu Písek, ale soukromým majitelům a českému státu.

3.      Zástavba na pozemcích 948/69 a 948/32 je řešena již od roku 2003 a opakovaně byla řádně veřejně projednána a schválena.

 

Ing. Ivan Svatoš

stavitel

 

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

28. 2. 2016 (15:15)  –  Pavel Kašpar

0
0

Reakce Strany svobodných občanů Písek (Svobodní)
Vyjádření pana inženýra Svatoše je objektivní a nelze proti němu nic namítat. Nikdy jsme nezpochybňovali, že bylo doposud po stránce úřední v daném stavebním záměru něco špatně. Skutečný problém je, že úřední nástěnky, přiznejme se všichni, nečteme a pak vše chytáme na poslední chvíli. Nechceme svým pohledem na využití lokality nikoho poškodit. Pan inženýr se nikdy netajil svým podnikatelským záměrem lokalitu Gregorova maximálně developersky vytěžit. Jedinou skutečně účinnou obranou dotčených SVJ proti tomuto záměru je pozemky obklopující jejich domy koupit. Toto se postupně i děje.

Od počátku opakovaně klademe jednu otázku. Jestli tuto bombastickou ubytovnu na tomto pozemku skutečně potřebujeme a nebo zde chceme prostor pro naše děti a parkování pro jejich rodiče z obou přilehlých školských zařízení ?

Dle vyjádření investora citujeme
,,Na základě řádně schváleného regulačního plánu zástavby, včetně územního rozhodnutí, mohly být v květnu 2009 převedeny diskutované pozemky 948/69 a 948/32 bezúplatně na město Písek a jsou dle smlouvy určeny pro stavbu pro bydlení, veřejně prospěšnou stavbu komunikace a zeleň. V případě změny funkce, na základě které byly pozemky převedeny na obec, je obec povinna pozemky převést zpět státu"
Z toho je patrné, že i kdyby se zde tento obytný kolos nestavěl a pozemek se využil na zeleň pro děti komunikaci a parkování pro rodiče, tak by se dotčený pozemek vracet státu nemusel.
Dále dle vyjádření developera citujeme
,,Rozšíření pozemků umožní v souladu s dlouhodobými cíli rozšířit parkovací plochu o tolik potřebná parkovací místa pro střed města a zlepšit umístění bytových domů směrem jih-východ místo západ-sever,,
Bohužel i tato tvrzení mají svoji trhlinu. Pokud sečteme skutečný počet bytů a vynásobíme dvěma, tak dostaneme skutečnou potřebu parkovacích míst. (dvě auta v rodině je dnes standart) Z toho je zřejmé, že dům spotřebuje celou svoji parkovací kapacitu sám pro sebe. Pokud nebude prodej parkovacích míst navázán přímo na byty, budou následně prodána zájemcům odkudkoliv . Následně auta lidí v domě bydlící máme na ulicích v okolí. Byty v dané lokalitě nepatří k nejlevnějším a zájemcům o bydlení na zakoupení garáže ne vždy zbydou finanční prostředky.
Pokud budete hledat objektivní amatérský pohled na danou problematiku, tak Vám doporučujeme zajít do vnitrobloku Gregorova k domu č.p. 2653. Zde již developer jednu takovou stavbu realizoval, Jde o názorný příklad, jak asi bude dům vypadat. Ze strany vchodů celkem pěkný dům. Doporučujeme ho obejít a postavit se 2 metry od betonové ,,hladové" zdi , podívat se před sebe, případně nahoru a představit si dům ještě o jedno patro vyšší. Právě proto asi pohled západní na tuto zamýšlenou stavbu neexistuje, případně není prezentován.
Nechceme nikomu podsouvat svůj vkus, ale pohled pro nás Svobodné celkem trisktní . Tento výsledek architektonické práce by měli rodiče i děti denně na očích.

Karel Kropš, Pavel Kašpar, Věra Opavová,
Strana svobodných občanů Písek (Svobodní)

Odpovědět

28. 2. 2016 (15:57)  –  Ladislav Douša

0
0

Jsem trochu rozčarován. Doposud jsem žil s pocitem, že Svobodní mají ve svém programu boj proti přebujelé regulaci a byrokracii, ovšem kritika tohoto podnikatelského záměru, který, zdá se, nutný byrokratický kolotoč absolvoval, mi tuto představu narušuje.

Aby nedošlo k omylu, mezi zastánce této stavby též nepatřím.

Odpovědět

28. 2. 2016 (18:36)  –  Pavel Kašpar

0
0

Ahoj Láďo,
jsem velice rád, že se nevěnuješ jen lodnímu modelářství, ale zajímají tě i věci veřejné. Takových mladých lidí by mělo být v Písku víc.
Máš pravdu. Toto téma není příliš ,,Svobodné". Na vlastní oči vidíš, jaká ta přebujelá administrativa dává výstupy, když jde realizovat takové monstrum vedle škol na úkor potřeb dětí a rodičů. Stavíme se proti, protože se zde zjevně zbytečně vynakládají finanční prostředky z kapsy městské i soukromé na projekt, který lidé v lokalitě nechtějí.
To je v Písku vidět na více místech. Proč se opravují schody u bazénu za 500 000 ? Vždyť přijde za dva roky zbourat.
Proč nový architektonický návrh náměstí nepočítá nadále s podzemními kontejnery na odpad. Zde byla pořizovací cena snad 1 000 000. Můžeš takto hospodařit doma? Pak na hodně věcí peníze nejsou.
Když budeš mít čas, přijď mezi nás. Každé první úterý v každém měsíci máme setkání s občany v Café Restaurantu u Kamenného mostu v Písku .Začátek je ve 20 00 hod.
Ahoj Pavel Kašpar

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.