Přihlášení

Vznikne v Píseckých horách zážitková stezka pro horská kola?

17. 4. 2015 | Redakce PS | Diskuze (0) | Věci veřejné

www.singltreckpodsmrkem.cz

Rada města Písku rozhodla na svém jednání 16. dubna o záměru vypracovat studii na téma, kam v Píseckých horách umístit zážitkovou cyklistickou stezku pro horská kola, tzv. Singltrek. Záměrem je vytvořit novou atraktivitu pro cestovní ruch. Tomáš Kvasnička ze společnosti Singltrek s.r.o. v Jablonci nad Nisou, který pro radu města zpracoval materiál, odhaduje, že by do 5- ti let mohlo Písecké hory navštívit na 40 tisíc příznivců horských kol ročně. Kancelář destinačního managementu v Písku odhaduje během pěti let nárůst o 30 tisíc návštěvníků ročně. Otázkou je, zda by se pro Písecké hory podařilo najít dostatečně citlivé řešení bez zásadního dopadu na "území klidu". V připojeném materiálu se kromě jiných k tématu vyjádřil také jednatel Lesů města Písku s.r.o. Václav Zámečník.

Tisková zpráva města Písek č. 14 ze dne 16.04.2015
 
V Písku by mohla vzniknout nová zážitková stezka pro horská kola
 
Singltreková stezka by mohla vzniknout v Písku. Radní na svém včerejším zasedání schválili záměr vypracovat studii. Ta by měla rozhodnout o vhodnosti umístění cyklistické stezky v Píseckých horách. „Singltrek je určený především pro horská kola a slibuje nové pojetí cyklistických zážitků. Předpokládáme, že by to mohla být dobrá příležitost pro cestovní ruch,“ říká místostarosta Josef Knot (TOP09).
Nabídka takového vyžití je vzhledem k vysoké poptávce velmi omezená. Singltrek existuje například v Novém Městě pod Smrkem, který v loňském roce navštívilo asi 38 000 lidí.
 
Bc. Kristýna Barchini – tisková mluvčí
 
 
Důvodová zpráva:
 
Singltrek představuje nové pojetí cyklistických zážitků. Vznikl jako inspirace bajkovými centry ve Velké Británii a jejich fascinující atmosférou. Singltrek je tvořen sítí stezek a bajkerskou základnou v nástupním místě. Stezky Singltreku jsou určené pro horská kola. Jsou projektované a budované podle speciální metodiky, která poskytuje maximální zážitek z bajkování a zajišťuje co nejvyšší bezpečnost a šetrný přístup k přírodě. Bajkerská základna (Singltrek Centrum) nabízí vše, co je k dokonalé vyjížďce potřeba, ale je to také prostor pro setkávání s podobně naladěnými lidmi, sdílení zážitků a přátelství. (zdroj: http://www.singltrekpodsmrkem.cz) Zpracováním Studie Singltrek získáme podrobné informace a odpovědi na otázky o vhodnosti umístění singltrekové tratě v lokalitě Píseckých hor. V přílohách tohoto materiálu jsou vyjádření a stanoviska subjektu, které mají se Singltrekem zkušenosti nebo se jich daná problematika nějakým způsobem týká.
 
Vyjádření Lesů města Písek s.r.o.
 
Lesy městě Písku a Singltrek Lesy města Písku zaujímají rozlohu zhruba 5000 ha na území Píseckých hor. Toto území je ohraničeno městem Písek, dále obcemi Kluky, Chřešťovice, Údraž, Albrechtice, Paseky, Tálín, Nový Dvůr a Semice. Na této rozloze jsou lesy rozděleny do třech kategorií. Největší část 4200 zaujímají lesy hospodářské. Zde je kladen důraz na hospodářskou činnost – což je produkce kvalitního dřeva při zachování ostatních funkcí lesa. Další část tvoří lesy zvláštního určení. Do této kategorie patří lesy na území Genové základy rozloha 400 ha sloužící k zachování genofondu vybraných druhů dřevin a lesy rekreační rozloha 300 ha. Zde je upřednostněn rekreační význam lesa nad produkčním. Jedná se o les na Hradišti a les zvaný Amerika, až k chatě Živec. Poslední kategorií jsou lesy ochranné. Většinou jde o prudké svahy nad řekou, kde mají lesy zabránit sesuvu půdy do údolí. Bez ohledu na kategorie lesa vedou přes Písecké hory značené cyklotrasy, stezky pro pěší a hypostezky. Většina ze 150 km cestní sítě je tedy již teď zatížena nějakou značkou. Zde samozřejmě dochází ke střetu našich zaměstnanců, smluvních partnerů či dopravců dřeva s uživateli všech druhů stezek. My jako lesáci se snažíme nějakým způsobem ustoupit a přizpůsobit své hospodařením zvýšené návštěvnosti lesa. I když musím připomenout, že každý pracovní den se v této lokalitě pohybuje téměř 100 lidí a velké množství dopravních prostředků. Neustále musí naši lesníci řešit konkrétní situace v lese. Musí reagovat na změny počasí, potřeby dopravců nebo nenadálé události. Je proto pro mě téměř nepředstavitelné zatížit tuto oblast dalšími 30, 40, 60 km stezek pro jednu skupinu sportovců „(singl trekistů)“. Pouze jednosměrné stezky vedené přímo v porostech kopírující terén musí v mnoha případech protínat již existující cestní síť, po které se pohybují ostatní uživatelé. Práce v lesích probíhají celý rok a na mnoha pracovištích, která se často mění. Není možné uzavírat části lesů pouze pro využití jedné skupiny obyvatel. Samostatnou kapitolou je otázka bezpečnosti návštěvníků lesa. Na jedné straně se říká, že vstup do lesa je na vlastní nebezpečí, ale na straně druhé pokud zbudujeme jakoukoliv stezku, lavičku, přístřešek, tak neseme riziko následků úrazů my jako vlastníci a správci lesů. Není tak složité stezku zbudovat, ale problémy vždy nastávají s její údržbou a bezpečným provozem. Lesy města Písku s.r.o. jakožto správce lesní cestní sítě stojí roční její údržba 2 až 3 miliony Kč. Další statisíce vynakládají na údržbu laviček, přístřešků, naučných a sportovních stezek, ale vše má své meze. Pokusil jsem se získat informace o lokalitách, kde podobný projekt buď již existuje, nebo právě vzniká. Vychází mě dvě varianty. První je rozsah v desítkách km, který je umístěn v lokalitách zcela opuštěných lidmi a stezka se stává hlavní atrakcí a možností oživit regionpříklad Smrk. Druhou variantou je krátký okruh atraktivní převážně pro místní obyvatele, který vzniká pod vedením nadšenců v okolí větších měst. To si myslím, že by mohla být varianta i pro Písek. Město Písek vlastní dnes již téměř 100 ha pozemků v bývalém vojenském prostoru Oldřichov. Pokusme se společně zatraktivnit tuto lokalitu, která má určitý potenciál. Vymysleme něco originálního a Singltrek můžeme nechat pod Smrkem.
 
Za Lesy města Písku s.r.o. Ing. Václav Zámečník jednatel 
 
V příloze kompletní materiál pro jednání rady města včetně vyjádření

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.