Přihlášení

Zastupitelé budou poprvé pracovně jednat 27. listopadu

18. 11. 2014 | Zdenka Jelenová | Diskuze (0) | Věci veřejné

Z ustavujícího jednání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva města se koná ve čtvrtek 27. listopadu od 13 hodin ve 4. patře Sladovny, v sále Bílé trámy. Na programu budou především různé organizační záležitosti, schválení jednacích řádů, rozdělení kompetencí a úkolů radním a zastupitelům a podobně. Zásadnější věci přijdou na řadu až při dalším jednání, které je plánováno na půlku prosince.

PROGRAM

1) a) Zahájení, složení slibu člena zastupitelstva města, volba ověřovatelů zápisu
b) Schválení programu jednání

2) Návrh na rozpočtová opatření – rozpočtové změny

3) Návrh na poskytnutí příspěvků z Fondu pro finanční podporu aktivit mládeže z výnosů VHP a VLT, vzorová smlouva

4) Záměr podání žádosti o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR Podpora terénní práce pro rok 2015

5) Převod práv a povinností – byty

6) Nesouhlas občanů s umístěním kontejneřiště před domem ul. Třebízského č.p. 381

7) Stanovení konkrétních úkolů pro uvolněné členy zastupitelstva města

8) Pověření člena zastupitelstva města řídit Městskou policii Písek

9) Určení zastupitele ke spolupráci s pořizovatelem při pořizování územně plánovací dokumentace pro město Písek

10) Zřízení výborů zastupitelstva města

11) Jednací řád zastupitelstva města

12) Jednací řád výborů zastupitelstva města

13) Stanovení odměn za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva města

14) Stanovení odměn a darů členům výborů a komisí, členům zastupitelstva města a spolupracovníkům města

15) Návrh na pověření členů zastupitelstva města k přijímání prohlášení o uzavření manželství ve volebním období 2014-2018

16) Informace o přehledu zastoupení členů zastupitelstva města v orgánech společností, svazcích obcí, sdruženích a družstvech

17) Různé, interpelace

18) Závěr

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.