Přihlášení

Zastupitelé jednali dlouze – mimo jiné o Purkraticích, LIDLu a Žižkových kasárnách

15. 2. 2019 | Zdenka Jelenová | Diskuze (7) | Věci veřejné

Neobvykle dlouhé bylo jednání zastupitelstva města ve čtvrtek 14. února. A místy bouřlivé i obveselující… Piráti dostáli svým předvolebním slibům a prosadili transparentnější projednání projektu pro Žižkova kasárna při zvláštním jednání zastupitelstva. A také začali vnášet do jednání více vzruchu. Nejvíc se ve čtvrtek zastupitelé „zasekli“ právě u bodu č. 16 – Výběr zpracovatele návrhu urbánního řešení areálu bývalých Žižkových kasáren se začleněním areálu víceúčelové sportovní haly. K dalším bodům jednání se ještě vrátíme později a v tištěném čtrnáctideníku Písecký svět č. 4/2019, který vyjde ve čtvrtek 21. února.

Zastupitelé tentokrát potěšili obyvatele Purkratic, když neschválili prodej pozemků parc. č. 587/1, č. 588/1, č. 588/2, č. 588/3, č. 590/2a č. 590/3 pro průmyslové využití ani společnosti CTP Invest, spol. sr. o., ani druhému zájemci – společnosti PRO SERVIS INVEST, s. r. o. O tytéž pozemky se rozvinul velký spor v minulém volebním období, kdy zde chtěla rozšiřovat svůj výrobní závod firma s.n.o.p. cz, a. s., proti čemuž místní občané silně protestovali. Firma nakonec od záměru ustoupila. Při čtvrtečním jednání zastupitelé v souladu s negativním stanoviskem osadního výboru Purkratice obě nové žádosti o průmyslové využití pozemků zamítli.

Stejně tak zastupitelstvo zamítlo konečné znění smlouvy o prodeji městských pozemků společnosti LIDL doplněné o dodatek navržený firmou LIDL. U této silně medializované kauzy se odehrála epizoda až černě humorná, když teprve krátké vystoupení občanky Michaely Šťastné ozřejmilo přinejmenším části zastupitelů, o čem vlastně hlasují. U bodu 9 místostarostka Trambová navrhla hlasovat o pěti návrzích konečného znění smluv společně, což zastupitelé neschválili. A zatímco první dvě bezproblémové smlouvy schválili, u třetího návrhu smlouvy, týkající se žádosti společnosti LIDL o dřívější odprodej městských pozemků (před vydáním územního rozhodnutí ke stavbě), se rozvinula delší diskuse. Zastupitel Hořánek připomněl historii nelegálního kácení stromů při výstavbě LIDLu a nesouhlasil s přijetím dodatku ke smlouvě. Přímo proti prodeji městských pozemků společnosti LIDL opětovně vystoupili místostarosta Hladík a zastupitelé Lejčar Keclík, kteří nesouhlasili s prodejem městských pozemků LIDLu od počátku. Zastupitel Tom Franců připomněl historii kauzy: „Tam udělalo velké pochybení ČSAD, když si nevyjednalo se společností LIDL žádné kapacity pro parkování svých klientů a teď ten problém dopadá na nás. Já návrh podpořím.“ V této chvíli ztratili pirátští zastupitelé niť a ozývali se od nich dotazy: „Jedná se tedy teď o schválení dodatku, pokud dobře rozumím, ne celé smlouvy.“ (Soumar). „O čem se tedy hlasuje?“ (Brož). Občanka Šťastná: „Já tomu tedy nerozumím, pan Soumar říká, že jde o dodatek, ale v materiálech je celá smlouva, jak to tedy je?“ Odpověď Petry Trambové: „Paní Šťastná má pravdu, jde o schválení konečného znění celé smlouvy včetně dodatku.“ Návrh nebyl přijat.

Nejdelší diskuse se odehrála kolem bodu 16 – řešení Žižkových kasáren. Podle návrhu starostky Vanžurové mělo dojít k veřejnosti uzavřenému jednání zastupitelského klubu, kde si měli zastupitelé vyjasnit své názory a dohodnout se na dalším postupu. Zastupitel Horák (Piráti) navrhl, aby místo uzavřeného jednání klubu bylo jen k tomuto bodu rovnou svoláno zvláštní jednání zastupitelstva města, což je samozřejmě pro občany města transparentnější způsob rozhodování – mohou být nejen přímými svědky, ale také svým příspěvkem jednání ovlivnit. Zastupitelé po další rozsáhlé diskusi pověřili starostku svoláním zvláštního zastupitelstva do konce dubna a zároveň (na návrh Martina Brože) schválili, že bude zřízena pracovní skupina k Žižkovým kasárnám.

V průběhu diskuse o bývalých kasárnách se odehrála bouřlivá přestřelka mezi zastupitelem Karlem Vodičkou a píseckým podnikatelem Jaromírem Grégrem – jedna z jeho firem, RG Investment, je předkladatelem jediného developerského záměru pro území Žižkových kasáren. Karel Vodička navrhl vyčlenit z pozemků v Žižkových kasárnách jednu část pro výstavbu všesportovní haly a tu řešit nezávisle na dalším postupu, který nemusí být tak rychlý. Zároveň připomněl nešťastnou historii dřívějšího developerského záměru v bývalých Žižkových kasárnách, kdy zmínil účast Jaromíra Grégra při předkládání tohoto záměru na zastupitelstvu. Jaromír Grégr poté velmi emotivně toto vystoupení odmítl jako lež s dovětkem: "Koneckonců, co čekat od komunisty, no…“. – viz zvukový záznam:


 

0
0

Diskuze k článku +

15. 2. 2019 (09:55)  –  Veronika Paluková

0
0

Dobrý den, prosím jak tedy návrhy pana Horáka, na otevření jednání pro občany, a pana Brože ohledně pracovní skupiny , dopadly?

Odpovědět

15. 2. 2019 (13:12)  –  Zdenka Jelenová

0
0

Je to přece napsáno v článku: "Zastupitelé po další rozsáhlé diskusi pověřili starostku svoláním zvláštního zastupitelstva do konce dubna a zároveň (na návrh Martina Brože) schválili, že bude zřízena pracovní skupina k Žižkovým kasárnám."

Odpovědět

15. 2. 2019 (09:59)  –  Veronika Paluková

0
0

Dobrá práce paní Šťastná, děkujeme!

Odpovědět

15. 2. 2019 (15:01)  –  Michaela Šťastná

0
0

Moje práce to není, pan Hořánek návrh na odhlasování celého bodu naráz změnil a hlasovalo se o každé smlouvě zvlášť. Diskuze o dodatku ke smlouvě budoucí kupní a podpisu smlouvy kupní v jednom se rozvinula, roztříštila a najednou jsem po připomínce pana Soumara měla dojem, že jsem se přehlédla a o kupní smlouvě na pozemky se nehlasuje, tak jsem se zeptala. S odsouhlasením dodatku ke smlouvě budoucí kupní (jak uvedl pan Hořánek – zbytečnému) se zároveň hlasovalo i o podepsání kupní smlouvy na prodej pozemků LIDLu.

Během včerejšího zasedání ZM jsem nabyla dojmu, že je v mnoha předložených materiálech k jednání skryto poměrně dost znatelných a neznatelných záludností, materiály nejsou obsahem k zastupitelům upřímné v tom smyslu, že neobsahují veškeré informace k tomu, aby zastupitel mohl rozhodnout spravedlivě či správně..
Já v tom vidím problém. Časem zjistíme, jestli si to zastupitelé nechají líbit a sporných bodů na jednání bude víc, diskuze budou pravidelné……. Včera se ve dvou bodech se shodou obsahové podstaty hlasovalo rozdílně, u zimního stadionu, nebo pozemků u Klášterských rybníků jsou zastupitelé doslova "zahnáni do kouta", prostě nemám dobrý pocit. Nepopírám však, že jsem se včera také nepobavila.

Poděkujte těm zastupitelům, kteří nemění své postoje k prodeji pozemků a těm, kteří s tímto návrhem také nesouhlasili.

Odpovědět

15. 2. 2019 (21:49)  –  Josef Soumar

0
0

Omluva všem za chybnou interpretaci bodu, špatně jsem se vyjádřil. Dodatek měnil i budoucí smlouvu, která byla součástí. Měl jsem na mysli, že pokud dodatek neschválíme, na původní smlouvu bez dodatku, a její znění, to nebude mít vliv, tj. můžeme dodatek neschválit, ale moje vyjádření bylo fakt špatné, díky Vám za opravu, dám si na to pozor.

Odpovědět

15. 2. 2019 (22:12)  –  Michaela Šťastná

0
0

Z mého pohledu se nic neděje, jen to nastalou situaci tak zamotalo, že to vypadalo opačně, jako že schválením dodatku se nic nestane. A protože k dodatku byla rovnou připojena k podpisu smlouva kupní, hnedle by bylo i prodáno.
Já Vás nechtěla ani tak opravovat, jako se ujistit, že já to chápu správně, už jsem o tom psala a já móc nerada ustupuji, nebo přiznávám vlastní omyl :-)

Odpovědět

20. 2. 2019 (12:23)  –  JUDr. Josef Šlehobr

0
0

Dobrý den,
to co říkal Vodička je svatá pravda. Toho izraelského developera skutečně přivedl GRÉGR. Divím se, že se k tomu nevyjádřil VESELÝ ten s tím měl potom nejvíce práci. Že tam potom stavěl jenom Grégr. To je také pravda i za kolik to bylo. Grégr, ale neuvedl, že tam mohl stavět jednom on dokud to nebylo s tím Izraelcem soudně vy řízeno. Takže je tam rovná plocha, že by to byl záměr ?

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.