Přihlášení

Zastupitelé zamítli bazén pod lesárnou – má být v kasárnách

4. 4. 2019 | Zdenka Jelenová | Diskuze (15) | Věci veřejné

Na svém čtvrtečním zvláštním jednání zastupitelé po dvouhodinové diskusi zamítli stavbu bazénu pod lesnickou školou a zároveň schválili, že má začít příprava integrované stavby bazénu a všesportovní haly v jižní části bývalých Žižkových kasáren. Šlo o společný návrh zastupitelů Petra Hladíka a Michala Horáka, který získal 18 hlasů.

Návrh tak získal 66,6 %. Stavba nového bazénu se nyní ocitla znovu, po mnoha letech neuvěřitelných peripetií, v bodě nula. Do koše letí dokončená projektová dokumentace za cca 15 milionů korun a obrovský kus práce, který přípravě projektu věnovala místostarostka Petra Trambová a jí vedená pracovní skupina.

0
0

Diskuze k článku +

4. 4. 2019 (19:28)  –  Luděk Blaha

0
0

A pak, že prý nemá valného smyslu vyhazovat peníze na údržbu stávajícího bazénu pod hradbami.
Pokud má něco sloužit občanům nějakých dvacet i více let, tak peníze na udržení provozu vyhozené nejsou.
Možná by se ještě vyplatilo zrestaurovat venkovní bazén, který se nechal shnít s péčí řádného hospodáře.

Odpovědět

4. 4. 2019 (20:37)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Chápu-li to správně, bazén, na jehož výstavbu zastupitelé nenašli peníze, se stěhuje jinam, připojí se k němu hala… A až se to vše za další volební období vyprojektuje, odloží se to pro vysoké finanční náklady zase k ledu.

Odpovědět

5. 4. 2019 (13:05)  –  Tomáš Úlehla

0
0

Vážený pane Doušo,

myslím, že jste to pochopil zcela správně.. Partička 18 destruktérů se rozhodla, že pro obyvatele Písku bude nejlepší, když se 15 mil. vyhodí oknem a 8 let připravovaný projekt se spláchne… Protože když to nebylo připraveno podle jejich vlastních představ, tak je to vlastně špatně… Nemohli tudíž pro to hlasovat a tak stovky hodin příprav a usilovné práce se jedním mávnutím ruky vypaří jak pára nad hrncem…

Při podrobném zkoumání vlastně dojdete k jednoduchému důvodu odmítnutí, "prostě se nám to nelíbí a jinde to bude lepčejší". Tak určitěěě! Připomíná mi to kauzu Národní knihovny na Letné. Také se Klasovi nelíbila a basta, nic nebude! Po Klasovi už ani pes neštěkne a s výstavbou nové knihovny se ještě ani nezačalo.. Stejný proces nastane s píseckým bazénem… Po partičce 18 destruktérů se slehne zem a bazén stále nebude..

Už se těším, jak budu svému synovi za dva roky vysvětlovat, jak máme moudré a prozíravé zastupitele, a proto ho musím učit plavat ve Strakonicích nebo Horažďovicích. Neboť navštěvovat starý bazén bude tou dobou již životu nebezpečné…

Jen se divím Petře Trambové, že je po tom hlasování neumlátila tou projektovou dokumentací ke stále virtuálnějšímu novému bazénu v Písku. Fakt skvělá práce!!

Odpovědět

5. 4. 2019 (14:43)  –  Josef Soumar

0
0

Vážený pane Úlehlo,

sleduji Vaše neúnavné komentáře na sociálních sítích i stránkách. Příspěvky jsou dle mého názoru nepřesné a zkrácené, trochu se ukazuje tzv. "Dunning-krugerův efekt" v praxi.

Studiem bazénu jsem strávil desítky hodin času, vyžádal si nové a další materiály. Posledním hřebíčkem byla situace, kdy po 2 hodinách diskuse nad bazénem jsme se dozvěděli – těsně před hlasování! – že plánovaná částka 315 milionů korun, uvedena v materiálech, je chybná a kancelář zaslala opravu na částku 350 mil. Tato informace měla být zcela jistě oznámena před celým tímto bodem, protože výrazně mění ráz v rozhodnutí. Vysoutěžná cena by se tak pravděpodobně pohybovala mezi 340 – 380 miliony korun, bez částky na stavbu horního parkoviště nad umělou travou, kde byla predikce investice dalších 10 – 15 milionů v případě zpevněného povrchu a dopravního napojení. Celá částka může být v případě zákona o zadávání veřejných zakázek navýšena v nejhorším případě o 45 % (15 % práce de minimis, 30 % dodatečné práce), rozpočet by tak měl v krizové variantě vyblokovat půl miliardu, nebo vyčlenit pohotovostní rezervu alespoň 70 milionů korun.

Chápu rozčarování všech obyvatel, jedná se o stále stejný problém, na který upozorňuji několik let. Jsou prováděny a placeny studie a projektové dokumentace:

- bez širší politické podpory (bazén procházel před lety velmi často o jeden hlas, 13 lidí upozorňovalo na nevhodnost lokality)
- bez diskuse s lidmi (před tímto, ani minulým zasedáním neproběhla veřejná debata a představení projektu občanům v dostupný čas a na dostupném místě)
- chybí dostatečný počet informací a odborných posudků (zastupitelé si o ně musí speciálně žádat na jednotlivých odborech, byť se dle mého názoru jedná o materiály nutné ke kompetentnímu rozhodnutí)
- jsou upřednostňovány politická rozhodnutí bez širších souvislostí, s vizí dále než je 4 leté funkční období

Původní projekt bazénu na místě pod hradbami vyšel na 7,5 milionu korun, na místě pod Lesnickou školou měla stát všesportovní hala, jejíž projekt stál další miliony korun, nyní dochází opět k propadnutí materiálu za necelých 15 milionů korun. Je otázkou, zda se jedná o neúčelně vynaložené prostředky. Je možné, že při výstavbě haly by došlo na uplatnění dodatečných prací, které mohou výrazně překročit částku projektové dokumentace a rozestavěný bazénový komplex si již nikdo nedovolí nedostavět.

Osobně jsem si sestavit tabulku hodnotící klady a zápory v 11 kritériích, jako je doprava, finanční náročnost, dostupnost, dlouhodobá udržitelnost, vhodnost povrchu, technické parametry, dostupnost škol, parkování, priority Písku a další.

Předpokládám, že každý zastupitel se rozhodoval na základě více kritérií, ne pouze na základě jednoho – například – "už to stálo 15 milionů, musíme to postavit" apod. Všichni lidé by se rádi koupali v novém bazénu, při přepočtu na jednoho obyvatele, včetně penzistů a kojenců, se jedná o částku 12.000 korun z našich kapes a to bez dalších řešení, jako je parkování nad umělkou, vznik nové ulice nad bazénem a další.

Vzhledem k tomu, že před konáním zastupitelstva byla uspořádána komentovaná prohlídka kasáren, usoudilo 18 zastupitelů, že se jedná o vhodnější lokalitu, přejí si komplexní řešení, kde bude možné vhodnější dopravní napojení a souvztažnost sportovního centra. Toť k vysvětlení, nikoliv k názoru, který může mít (díky bohu v dnešní době) každý dle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Vzhledem k nedostatečnosti některých materiálů, velmi nedůvěryhodnému navýšení ceny těsně před hlasováním a posouzení lokality v kasárnách se některé kolegyně a kolegové rozhodli, že bazén nepodpořilí. Bazén v Písku bude stále zajištěn, jsem jeho návštěvníkem a není životu nebezpečný. Možná je nekomfortní a nemoderní, ale plavání umožňuje a jeho provoz bude zajištěn po dobu výstavby nového. Není to tedy tak, že by písečtí přišli o možnost plavání, stejně tak sportovní oddíl a žáci. Na nutné investiční opravy stávajícího bazénu bylo za poslední 4 roky použito 7.937.429 korun.

Divím se současnému vedení, že otázku bazénu neřešili při vytváření koalice v říjnu minulého roku. Pokud by na plénu koalice s podporou KSČ, ani v široké koalici, nenašli podporu, nemusel být tento bod zařazen a mohly začít práce na nové lokalitě v areálu bývalých kasáren, kterou si obyvatelé v anketě zvolili. Referendum je samozřejmě závazné, je ponaučením, jak jsou postaveny otázky referenda a zda jsou obyvatelům dostatečně představeny možnosti a reálné ceny staveb. Několik projektů, které se tvářili na 90 mil. korun a nakonec by vyšly na 220 má mnoho obyvatel ještě v paměti. Rozpočet si svou rezervu vytvořil zejména z prodeje bytového fondu a minulé vedení realizovalo 4 velké investice – lávku s čistým nákladem 49 milionů korun včetně cyklostezky a dotace, 180 milionů korun úpravna vody a 125 milionů korun knihovna po odečtení dotace, se zápočtem vybavení a lyžařský svah.

Nerozporuji Vámi napsané, situace ale není jednoduchá, je provázána historickými souvislostmi, politickými tlaky a rozpočtováním. Je zřejmé, že výstavba či oprava bazénu, zablokovaná některými předchůdci, kterým se před 10 lety zdála oprava současného bazénu za poloviční cenu vysoká, byla mylná. Bazén v Písku je však jedním z témat k řešení, nikoliv jediným. Obyvatelé si zaslouží nové lokality a možnosti k bydlení, zejména v areálech bývalých brownfieldů, řešení dopravní obslužnosti a dlouhodobou koncepci parkování centra i souvztažných sídlišť. Stejně tak si sportovní oddíly zaslouží lepší zázemí, než je dnešní "oblouková hala", která na mě působí mnohem více dojmem nebezpečnosti a ostudností nejen při zápasech s republikovými týmy. Doufám, že bazén bude řešen jako jeden z projektů, nikoliv jediný. Na lokaci kasáren panuje prozatím dlouhodobá shoda a nejširší podpora. Doufám, že město připravené finance na výstavbu bazénu alespoň z velké části ušetří a bude moci začít za pár let s komplexní výstavbou a přípravou lokace kasáren pro bydlení, sportování i volný čas. Stejně tak i řešení dalších zmíněných palčivých denních problémů, se kterými se obyvatelé setkávají.

S pozdravem


Josef Soumar

Odpovědět

5. 4. 2019 (16:38)  –  Ondřej Medek

0
0

Já jsem se o problém bazénu moc nezajímal, tak nemohu hodnotit, zda rozhodnutí bylo dobré nebo ne. Ale musím v něčem podpořit p. Soumara. Vždy je třeba otevřeně informovat veřejnost o všech nákladech, včetně vnitřního vybavení, přístupových cest, parkovišť atd. Ty neustále navyšující se částky bazénu pod lesnickou školou shazují důvěryhodnost celého projektu. A dále, u podobných věcí je třeba hledat širší shodu, než to tlačit o jeden hlas.
Mimochodem, víte co má společného brexit a Písecký bazén? Na počátku bylo referendum …

Odpovědět

6. 4. 2019 (05:53)  –  Michal Čapek

0
0

Dobrý den,

děkuji p. Soumarovi za perfektní shrnutí "nekonečného příběhu" zvaný bazén. S většinou souhlasím.
Jen mě mrzí (nemyslím to na nikoho z diskutujících), že je bazén pod lesárnou někdy prezentován jako absolutní zlo. Je nutno si uvědomit, že před pěti lety bylo referendum, kde se rozhodlo o přemístění plaveckého bazénu, a to drtivou většinou 88 %. Je tak logické, že se muselo začít pracovat na přípravných pracích a lokalita Žižkova kasárna nebyla v té době ve vlastnictví města, respektive probíhalo soudní řízení, kdy nebylo jasné, jak spor dopadne. Třetí vhodná lokalita mě nenapadá. Jistě každý uzná, že investovat miliony korun do projektu v kasárnách v době, kdy není jasné vlasnictví onoho území je nesmysl, a tak se připravoval v souladu s referendem projekt na přemístění do jediné v té době vhodné lokality pod lesárnou. Nyní když je vlastnictví kasárna vyřešené se lehce soudí, že tato nová lokalita je vhodnější, pod lesárnou je to špatně, je nutno myslet komplexně atd. Po bitvě každý generál. Nedovedu si představit, že v době po referendu by zastupitelstvo nečinilo nic a jen čekalo a čekalo na konec soudního sporu s nejasným koncem.
Skutečnost, že je cena pod lesárnou navyšována a toto je oznámeno zastupitelům až na jednání, je samozřejmě špatně. Ovšem s ohledem na dobu, po kterou bude nový projekt připravován – nutno vzít v potaz územní řízení, stavební povolení, vyřešení dopravní dostupnosti, sítí + nevíme co nás v dané lokalitě v zemi po vojácích čeká, je zřejmé, že než se poprvé kopne, bude to trvat mnoho mnoho let. Můj osobní odhad či spíše tip je minimálně pět let. Možná za těch X let budeme nostalgicky vzpomínat na cenu 350 mil bez parkoviště.
Paní Trambová na daném projektu strávila mnoho let své práce. V souladu s vůlí zastupitelstva pracovala na tom, na čem se zastupitelstvo usneslo. Na místě je tak určitě poděkování.
Je nutno také myslet na občany města. Berme v potaz, že jsou tací, kteří řeší marginálie jako kdo zaplatí opravu louky u Šarláku (otázka tisícikorun či maximálně desetitisíců korun) či výkup pozemku ke Klášterským rybníkům. Tito "řádní hospodáři" musí mít nyní infarktové stavy, když pozorují, že částka v řádech milionů korun nyní přišla v niveč.
Jak je uvedeno v článku, jsme v bodě nula, a nikde není psáno, že příští zastupitelstvo nesmete tuto verzi ze stolu, stejně tak jako byla smetena varianta pod lesárnou.
Věřím, že nyní rozhodnutí je rozumné, všichni jej přijeli s nejlepším vědomím a s vědomím. Nezatracujme však práci těch, kteří pracovali na dosavadním projektu.

Michal Čapek

Odpovědět

6. 4. 2019 (13:21)  –  Tomáš Úlehla

0
0

Vážený pane Soumare,

děkuji za reakci a diagnózu na dálku. Abych se dostal na Vaši mentální úroveň, tak jsem si musel výraz dohledat na "open source":

"Dunningův–Krugerův efekt je typ kognitivního zkreslení. Říká, že míra odbornosti v daném oboru má vliv na schopnost hodnocení sebe i druhých. Lidé s nízkými schopnostmi či kompetencemi v dané oblasti dosahují nízkého výkonu, avšak mají naopak tendenci výrazně přeceňovat dosažený výsledek při srovnávání s ostatními. Naopak lidé s vysokou odborností své dosažené výsledky mírně podceňují. V prvním případě jde o přecenění vlastních sil, ve druhém případě o přecenění sil ostatních."

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Dunning%C5%AFv%E2%80%93Kruger%C5%AFv_efekt

Ano, otázce bazénu se věnuji již od roku 2012, kdy se připravovalo referendum, které jsem aktivně podporoval, protože to byla jediná cesta, jak zastavit záměr tehdejšího vedení města. Aktivně jsem sledoval výběr lokalit a v daném čase bylo místo pod lesnickou školou jedinou smysluplnou variantou, vzhledem k probíhajícímu soudnímu řízení, jak správně píše pan Čapek. Následně jsem se členy komise pro bazén (složená z odborníků i občanů) konzultoval, jaké se připravují podmínky pro projektovou soutěže a následně i podrobně studoval vítězný projekt. Proto mě upřímně mrzí, že veškeré úsilí Vašich předchůdců shazujete ze stolu. Chtěl bych zde také otevřeně poděkovat Petře Trambové za skvěle odvedenou mnohaletou práci na tomto projektu, který se díky hledaní tzv. politické shody častokrát musel upravovat. Kdyby současní zastupitelé měli alespoň poloviční nasazení jako Petra, tak je Písek někde jinde.. Proto se nedivte, že se k této tématice vyjadřuji. Nicméně, co se týká aktivit na sociálních sítích, tak kam se hrabu se svojí "zkreslenou schopností hodnocení" na Piráty..

Chtěl bych Vás jen požádat, abyste příště do svých tabulek zakalkuloval i faktor času, který měří všem stejně. Bohužel některá rozhodnutí, možná tabulkově výhodnější, mohou nenávratně připravit o čas i ty, kteří nemohou ani diskutovat.

Odpovědět

6. 4. 2019 (18:48)  –  Michaela Šťastná

0
0

Otevřeně přiznávám, že myšlenkám ve Vašich příspěvcích nerozumím, pane Čapku. Tedy většině. Jako můj věrný čtenář, (nebo jen čtenář nadpisů mých článků?) jak jste zmínil, jistě víte, co jako problém u stavby bazénu vidím, ony obavy o mé zdraví jsou zde liché. V době schválení místa pro umístění bazénu+nadimenzované pojetí ve wellnes-tobogánovém stylu, čímž se zahodil přinejmenším osmimilionový projekt na halu a podchod pro pěší, v době, kdy se vyhodila spousta peněz za projekt na aquapark pod hradbami, zhotovený před zveřejněním záměru veřejnosti i odborníkům, kteří vyjádřili nesouhlas s pojetím města na přestavbu, v době výběru lokalit k výstavbě bazénu, tehdy to doba pocitu zmaru. Starost o občany města (jejich infarktové stavy) jste tehdy kupodivu neprojevil, až nyní.

Současná situace jsou očekávané dozvuky, co už jenom mrzí. Je mi vážně líto, že paní Trambová, ale i ostatní ztratili spoustu času u práce nad něčím, co od začátku stálo na vodě a nemělo aspoň 90%jistotu, že se přes veškerou kritiku a minimální podporu v projektu pokračovalo a tím se prodražil na miliony. Od roku 2008 se toho událo mnoho, a utratilo mnohem víc, jak oněch 15 milionů, jdou na vrub tehdejším zastáncům, nikoliv současným 18 zastupitelů(nejsou to všichni Piráti, jak se leckdo snaží tvrdit).
Pozn.: na březnovém ZM zaznělo, že u fotbalového hřiště se vzhledem k podloží musí předělat patky u osvětlení hřiště. Nikdo ani nepípl, že hned vedle by měl být bazén, a to podloží může být přinejmenším stejné. Třeba lávka, i parkoviště výstaviště také prodražili, když se přišlo k podloží, chápu zastupitele, že cenu 350 milionů zveřejněnou v posledních minutách před hlasováním vnímali jako rozhodující.

Označit za marginální náklady na obnovu nesmyslně zničené louky a za předražený nákup pozemků o minimálně čtvrt milionu korun, je odvaha, u zastupitele města, na rozdíl ode mě, zároveň i jeho prezentace v přístupu k financím města, k potřebám občanů, k veřejným záležitostem.
Pro mě je to popud, sčítat tyto marginálie po celou dobu, kdy budete zastupitelem města, a předložit jejich součet do Vašeho portfolia v příští předvolební agitaci.

Odpovědět

20. 4. 2019 (14:40)  –  Pavel Šebelle

0
0

Opět se rozhodlo z fleku zcela bez občanů. Bazén levnější v kasárnách o moc víc nebude. Rozhodnout během půl hodiny o investici za půl miliardy, po tom co mi naštve špatná příprava předchozí investice, není asi způsob, jak by se to mělo dělat. Jen 18 píseckých občanů o tom rozhodlo, ale Písek má 30 000 obyvatel. Nebude to platit 18 zastupitelů, ale 30 000 občanů. I kdyby se ukázalo po debatě s občany, že varianta haly a bazénu v kasárnách je pro většinu Písečáků "nejlepší", způsob tohoto rozhodnutí je špatný. V demokracii má mít hlavní slovo občan, nikoliv zastupitel, to pak není demokracie, ale feudalismus :-).

Odpovědět

5. 4. 2019 (14:43)  –  Luděk Blaha

0
0

Stavba nového bazénu rozhodně není nová věc. A tak by bylo jistě zajímavé, podívat se, kdo zastával jaký postoj před volbami do zastupitelstva, s čím kdo do těch voleb šel, kdo teď jak hlasoval a jestli nejde sám proti sobě.
Ale možná se změnily projektové či finanční okolnosti, a nebo třeba o vlastní bazén zase až tak moc nejde. Tuším, že osmnáct hlasů ze sedmadvaceti je velmi nadějná dvoutřetinová většina.
"Jak potopit koalici aneb Konec bazénu v Písku". To by mohla být také docela povedená komédie.

Odpovědět

5. 4. 2019 (14:52)  –  Luděk Blaha

0
0

A nebo naopak?
"Jak potopit bazén aneb Konec koalice v Písku"

Odpovědět

9. 4. 2019 (20:38)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Potopený bazén už jsme v Písku měli, jako pamětník jistě vzpomenete: https://cdn.xsd.cz/resize/e06b35a72e73331681c11a9919bd4858_resize=1024,768_.jpg

Odpovědět

10. 4. 2019 (00:27)  –  Luděk Blaha

0
0

Kdoví, jestli to nebyla poslední příležitost zaplavat si v tom venkovním bazénu.

Odpovědět

10. 4. 2019 (00:33)  –  Michaela Šťastná

0
0

To si někam uložím, jestli to nevadí, kdyby se to stalo historickým faktem.

Odpovědět

2. 7. 2019 (00:28)  –  Luděk Blaha

0
0

Vzhledem k tomu, že nový bazén nebude k používání dřív než za pět, šest let, napadlo mne, že by možná stálo za to dovybavit venkovní areál toho stávajícího plaveckého stadionu nějakými jednoduchými herními prvky pro naše caparty. Třeba by se v letním provozu zvýšila návštěvnost z dvaceti lidí klidně i na čtyřicet.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.