Přihlášení

Zastupitelstvo o týden dřív

6. 8. 2017 | Redakce PS | Diskuze (0) | Věci veřejné

O týden dřív oproti plánovanému termínu se sejdou písečtí zastupitelé už tento čtvrtek 10. srpna ve 13 hod. k jednání v Kulturním domě. Na programu je celá řada zajímavých bodů – např. protipovodňová opatření na Portyči, prodej Seniorského domu, zrušení regulačního plánu ve vnitrobloku Gregorova, prodej pozemků v průmyslové zóně, dotace na investice a mnohé další.

PROGRAM

1) a) Zahájení, volba ověřovatelů zápisu

b) Schválení programu jednání

2) Návrh na rozpočtová opatření – rozpočtové změny

3) Poskytnutí příspěvku na zajištění činnosti Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí

4) Systémová podpora sportu dle čl. III. e) Zásad pro poskytování dotací na sportovní činnost – vyúčtování dotací za rok 2016, vzorová smlouva, dotace v roce 2017

5) Informace z výborů

6) Záměry prodejů a směny

7) Jiné dispozice s majetkem města

8) Výkupy majetku do vlastnictví města

9) Konečné schválení smluv

10) Prodej bytů a záměry prodejů

11) Potvrzení pro společnost Seniorský dům Písek a. s.

12) Podnět ke zrušení regulačního plánu „Vnitroblok Gregorova ulice“ a revokace usnesení zastupitelstva města

13) Podnět k funkční změně pozemků v rámci pořízení změny č. 1 Územního plánu Písek

14) Žádost TJ Sokol Písek o rozšíření předmětu dotace

15) Záměr prodeje části pozemků v průmyslové zóně společnosti s. n. o. p. cz, a. s.

16) Schválení dotačního záměru na projekt sportoviště „Městský atletický stadion – rekonstrukce šaten a sociálního zařízení“

17) Schválení dotačních záměrů na projekt sportoviště „Rekonstrukce lyžařského svahu – I. etapa, 2. část“

18) Schválení dotačního záměru na projekt „Výstavba plaveckého bazénu“

19) Konečné schválení realizace projektu „Protipovodňová opatření města Písek – levý břeh Otavy, sídliště Portyč, ústí potoka Jiher“

20) Zapojení do iniciativy Paktu starostů a primátorů pro klima a energii

21) Dodatek zřizovací listiny organizace Centrum kultury města Písek

22) Volba přísedících Okresního soudu v Písku

23) Různé, interpelace

24) Připomínky občanů

25) Závěr

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.