Přihlášení

Energetická efektivita obcí - téma pro naše město?

19. 4. 2011 | Martin Zborník | Diskuze (0) | Životní prostor

Ilustrační foto

Architekt Petr Lešek, v současnosti člen komise pro urbanismus a rozvoj města odpovědný za oblasti strategie a teorie, nám zaslal do redakce odborný článek na téma Obce a energetická efektivita. Tento příspěvek má podnítit diskusi, zda některé z uvedených zdařilých popsaných příkladů nelze aplikovat i v našem městě.

Přinášíme zde text, který navazuje na vytyčené cíle činnosti komise na léta 2011-2014 v oblasti Strategie: „ Optimalizovat energetickou náročnost a soběstačnost města. Na jedné straně se zaměřit na provozní úspory stávajících i plánovaných budov a na druhé prověřit možnosti netradičních zdrojů energie (kogenerace apod.).“
Podrobně je vše popsáno v článku - Sedm nosných pilířů pro rozvoj našeho města
 

V objektu Centra ekologických aktivit města Olomouce „Sluňákov“, který leží blízko Olomouce v obci Horka nad Moravou se ve dnech 2-3.11.2010 uskutečnila mezinárodní konference zaměřená na velmi aktuální problém – energetickou efektivitu obcí. Že tomu bylo právě zde je nasnadě. Objekt sám je příkladem veřejné budovy navržené v nízkoenergetickém standardu, která slouží pro vzdělávání veřejnosti v environmentální problematice. Je také možné v něm pobýt několik dní a zažít tak typ nízkoenergetického domu s horkovzdušným vytápěním a rekuperací na vlastní kůži. A co je důležité v kontextu konference – centrum je přístupné pomocí MHD města Olomouce a železnice.
V poslední době se zájem odborné veřejnosti soustředil na úspornost jednotlivých budov nových i rekonstruovaných. Postoupit dále k názoru na energetickou efektivitu celých lidských sídel se ale v České Republice zatím příliš nepodařilo. Proběhnuvší konference tak měla být prvním vykročením právě tímto směrem. Důležitá byla zahraniční účast. V mnoha zemích Evropy jsou s energetickou efektivitou o hodně dále než v ČR a získat teoretické poznatky i praktické zkušenosti odjinud je tak zcela zásadní. Zajímaví hosté přijeli díky dlouhodobé spolupráci Centra s podobnými organizacemi po celé Evropě. Potkali se tak zástupci měst z Finska, Německa, Nizozemí a Švýcarska. Tedy z těch zemí, které jsou současně v popředí soudobého vývoje jak architektury, tak energetické efektivity. Zemí se špičkovou architekturou, která na Sluňákově chyběla, tak bylo Španělsko, které ale díky teplejšímu klimatu řeší v energetice problémy mírně odlišné.
Jediným problémem celé konference tak zůstala nízká účast zástupců českých měst. Bohužel se konference uskutečnila v období komunálních voleb, tedy v období očekávání „jak to dopadne“ a „co bude dál“. Škoda, že málokdo, právě pro to co bude dále, nepřijel nabrat svěží zkušenosti. Příští ročník by tak již měl být více navštívený, neboť podobné takové setkání v ČR zatím chybělo.
První den konference obsahoval jednotlivé příspěvky. Z Německa přijeli hosté z města Nördlingen, z Nizozemí z města Veenendaal, ze Švýcarska z Luzernu a Finsko bylo zastoupeno městem Tampere. Českou republiku pak zastupoval samotný hostitel CEA města Olomouce Sluňákov.
Jednotlivé příspěvky tvoří zajímavý inspirační materiál. Každý se věnoval mírně odlišné oblasti a tak je možné říci, že pokrývají převážnou většinu otázek, okruhů a problémů, které tvoří celé téma energeticky efektivní obce.
Kolegové z Nördlingenu se zaměřili na jednotlivá konkrétní opatření. Veenendaal ukázal svůj zásadní počin, kdy se město stalo iniciátorem a spoluinvestorem projektu výstavby celé rozsáhlé nové čtvrti s úsporným systémem topení a chlazení. Posluchače obohatili o vlastní zkušenosti a doporučení. Luzernší se pochlubili titulem European Energy Award Gold a propracovaným způsobem městské podpory energetických úspor u soukromých vlastníků. Zástupce Tampere se soustředila více na politický a organizační rámec úsporných opatření a velmi vysokými cíli. Samotný hostitel pak představil dům v němž konference probíhala CEA Sluňákov a cestu, která k němu vedla.

Výstup z konference sestavil a okomentoval Petr Lešek, Projektil architekti
Člen představensta České komory architektů

 

Celý text (21 stran) je v příloze tohoto dokumentu.

Související články:
Podrobně je vše popsáno v článku - Sedm nosných pilířů pro rozvoj našeho města
Jak stavět kvalitní a provozně úsporné budovy?
Je v Písku kvalitní soudobá architektura?

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.