Přihlášení

Klimatická změna začíná i v Písku ovlivňovat náš život

10. 1. 2019 | Redakce PS | Diskuze (1) | Životní prostor

Klimatická změna začíná ovlivňovat náš běžný život. Podle předpovědí bude suchých období a veder přibývat, a zároveň se bude zvyšovat intenzita srážek a přívalových dešťů. Se současným stavem polí, lesů a absencí zeleně ve městech může voda městy i krajinou rychle protékat, protože ji neumíme zachytit. V listopadu min roku na facebooku vznikla skupina VODA A ZELEŇ V PÍSKU, kde se sešli Písečáci, které to zajímá a sledují, že na internetu už se dají najít řešení, jak se na takovou změnu klimatu připravit! Spolupráce obyvatel a vedení města nám může pomoci zvolit nejúčinnější strategii na cestě k dobrému životu v našem krásném městě Písku.

V každodenním shonu si nějak neuvědomujeme, jak je situace naléhavá, proto bychom chtěli přitáhnout pozornost veřejnosti i vedení města, dokud je čas. Po radnici bychom chtěli, aby se na setkáních s občany více mluvilo o tom, jaká je vize města na nejbližší měsíce a roky. Můžeme sdílet nápady, iniciativy a řešení vzešlé nejen od odborníků, ale i od samotných obyvatel města. Životní prostředí je prioritou nás všech a je to téma, které by mělo dostat přednost.

Jako první krok jsme požádali vedoucího odboru životního prostředí MU Písek pana Ing. Šatru, aby veřejnost seznámil s konkrétními projekty, které se těchto témat týkají. První beseda proběhla v knihovně 12 listopadu a počet lidí, kteří se besedy zúčastnili, i když nebyl vysoký, (17 lidí včetně všech 3 nově zvolených místostarostů a jednoho zastupitele) mile překvapil.  Určitě lze takovou besedu znovu zorganizovat a zopakovat, jak nám neúnavný pan Šatra slíbil.

Lidé, kteří si našli čas přijít do knihovny, se ptali hlavně na to, jaké jsou připraveny projekty, které reagují na problémy se suchem nebo nebezpečí přívalových dešťů. Dozvěděli jsme se, že projekty jsou, ale že je někdy složité skloubit opatření pro město s nároky vlastníků půdy, na jejichž pozemcích by se tato opatření měla provádět. Konkrétně v povodí potoka Jiher, který o minulých povodních nadělal hodně škody, není vůle vlastníků pozemků ustoupit ze svého ve prospěch veřejnosti.

Hlavním tématem, které zajímalo všechny zúčastněné hned po vodě, byla veřejná zeleň, která je důležitá pro udržení stínu a vody ve městě. Strana Pirátů, za kterou byl přítomen zastupitel Martin Brož, má ve svém programu zelené střechy a tak se diskutovalo o přínosech i problémech tohoto způsobu ochrany před vysokými teplotami. Další dotazy následovaly jeden za druhým a pan Šatra neúnavně vysvětloval a objasňoval. Plánuje se zřízení nového městského parku v lokalitě sv Václava, revitalizace parku Na sadech se speciálním zavlažovacím systémem pro vysoké stromy. Vysokokmenné stromy mají obrovský význam pro městské prostředí, kromě stínu, který poskytují, také svými listy podporují výpar a tvorbu rosy. Péče o ně je však drahá a náročná.

Zpracovávají se studie týkající se revitalizace břehů Otavy.V okolí Písku se vysazují ovocné stromy, remízy, je otevřen prostor i pro myšlenku městských ovocných sadů se starými odrůdami. Myšlenka společného sázení stromů jako akce, která je velkým zážitkem a přínosem pro děti i dospělé nás nadchla. Chtěli bychom využít plánované sázení na jaře na sídlišti Jih a oslovit tamní obyvatele, zda nechtějí využít příležitosti se sejít a společně stromy zasadit. Mezi paneláky by mohly vzniknout i trvalkové záhony, na které město poskytne materiál, ale předpokládá se spolupráce lidí, kteří tam bydlí.

Témat besedy v knihovně bylo takové množství, že je zde nelze všechny vyjmenovat a bude lépe se zúčastnit dalšího setkání, které po Novém roce už může být mnohem konkrétnější, budeme už vědět, jak se k těmto ožehavým tématům postaví vedení města a zda na ně uvolní prostředky.

Máme pocit, že pokud se udělají změny seshora, městský odbor životního prostředí v Písku je určitě připraven reagovat. Pokud bude podpora z radnice, což místostarostové vyjádřili už tím, že se besedy zúčastnili, bude naše práce spočívat v tom, abychom propojili obyvatele a přinesli vize a myšlenky pro obě strany, jak se o zeleň ve městě starat a chránit ji. Vždyť nakonec jsme v tom všichni stejně a přicházející problémy mohou být příležitostí k vybudování lepších vztahů mezi námi.

 

Za skupinu Voda a zeleň v Písku Dagmar Švecová.

0
0

Diskuze k článku +

11. 1. 2019 (00:22)  –  Luděk Blaha

0
0

Bylo by doopravdy moc dobře, kdyby písecká voda a zeleň zůstala politikářské řevnivosti prosta.
Zdravý a kvetoucí Písek je všech.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.