Přihlášení

Revitalizace parku na Husově náměstí jde (asi) do finále – a připomínky občanů?

24. 3. 2021 | Martin Špírek | Diskuze (4) | Životní prostor

Stav parku v roce 2014 - z projektu

Po dlouhé odmlce chceme čtenáře Píseckého světa poinformovat, že ten nekončící příběh jménem revitalizace parku na Husově náměstí se (snad) už konečně blíží do finále… Pokud tedy využíváte zelené oázy ve městě k odpočinku či bydlíte v jejich blízkosti, možná vás bude tento souhrn našich postřehů a zkušeností zajímat…

Je to už neuvěřitelných sedm roků, co jsme poprvé v roce 2014 zareagovali na městem zveřejněnou studii, kterou zpracoval Atelier 6. Generální úprava sešlého městského parku na Husově náměstí se podle tehdejších prohlášení vedení města měla stát vzorem pro obnovu parků dalších.

Park byl v zanedbaném stavu (a měli jsme možná být rádi, že se „nějak upraví“), ale prezentované pojetí bylo z našeho pohledu nevhodné, příliš razantní a s početně malou, podle nás však především nevhodnou dosadbou dřevin. Vzhledem k tehdejšímu „zvláštnímu“ přístupu radnice se proto místní občané spojili a záležitost jsme se snažili řešit formou petice požadující přepracování konceptu studie. Nešlo přitom o samoúčelný protest, ale snažili jsme se upozornit na zjevné nedostatky a vyjádřit pochyby o kvalitě návrhu.

Teprve pak nastala změna v komunikaci. Paní architektka z Atelieru 6 pochopila naše připomínky a argumenty zkušených odborníků, a následně ateliér studii částečně přepracoval. Akceptovali změny dohodnuté při jednáních a došlo také k přehodnocení původně navrženého kácení i k úpravě dosadby. Dobré nápady v projektu samozřejmě zůstaly, jako třeba propojení parku přes nástupního prostor se základní školou, využití studny a podobně. Dle našeho názoru se tehdy podařilo vyjednat vhodné řešení, navíc s důležitým slibem, že lokalita bude řešena koncepčně i pokud jde o dlouhodobě problematické parkování aut. Takže kompromisní výsledek byl konečně na stole – ale ne finance na jeho uskutečnění. Že to prý bude v zásobníku čekat na vhodný dotační titul…

V mezidobí jsme doslova vyžadonili alespoň dosadbu za stromy pokácené v rohu parku, u nových podzemních kontejnerů, a též zpětnou instalaci lavičky s odpadkovým košem. Postupem času jsme si ale zase začali připadat jako obtížný hmyz, podobně jako na počátku – a přitom zůstávala spousta nejasností a nezodpovězeného…

V posledních letech jsme se účastnili jednání pracovní skupiny, jenže záležitosti důležité pro starousedlíky se tam neprojednávaly. Technické a kompetenční otázky se nás netýkaly, a tak jsme se vyjadřovali pouze k podobě dopravního řešení – a to, bohužel, zcela neúspěšně!

1. V lokalitě dojde k úbytku parkovacích míst.

2. Formulaci příslibu, že „parkování v okolí parku bude řešeno koncepčně“ jsme naivně chápali jako hledání možností… S údivem ale nyní zjištujeme, že se to vyvinulo zcela „standardně“ – tedy tradičním rozhodnutím zadat další studii. A na Husáku se žádná aktivní snaha pro udržení (či získání) parkovacích míst předvádět nebude.

3. Na naši žádost o opatření formou vyhrazeného pruhu / „částečné“ rezidentní zóny je odpovědí vytrvalé mlčení.

4. Dobrou zprávou je, že se podaří přemístit přechod z nepřehledného místa na bezpečnější.

A takové „drobnosti“ jako třeba instalace kamer městské policie nebo podoba nového mobiliáře? Ty zatím také nikdo neřešil. Pro někoho možná nevýznamný detail – ale právě takové „maličkosti“ naplňují koncepci a zajišťují funkčně a esteticky hodnotný prostor.

  • Vyčkávání na grant bylo bezvýsledné, tudíž se nyní město rozhodlo investovat z vlastních zdrojů přes 31 milionů korun na realizaci úprav – v tomto ale není zahrnutý zavlažovací systém ani plánovaná atrakce vodního hřiště.
  • Je překvapující, že ani za 1,5 roku od podpisu smlouvy s firmou Green engineering s.r.o., která zvítězila ve výběrovém řízení na zpracování projektové dokumentace, tato není hotová.
  • Místostarosta Veselý mnohokrát ujišťoval, že před realizací bude projekt představen veřejnosti a že akceptovatelné podněty občanů budou zapracovány do finální verze projektové dokumentace.

K tomuto bychom chtěli upřesnit, že ze smlouvy (jejíž návrh vzešel z MÚ, a tudíž to bylo interně předjednáno!) vyplývá důležitá skutečnost: že veřejné projednání má zajistit zhotovitel díla. Proto jsme v očekávání, kdy a jaký komunikační prostředek firma k prezentaci zvolí… Rádi bychom se mýlili, ale obáváme se, že to bohužel skončí pouze výstupem formou strohé informace na nástěnce úřadu, tedy jen formalita předepsaná zákonem. Vypořádání námitek ex-post pak povede ke zpoždění prací na obnově, a hlavně popře onu (dříve vedením města tak zdůrazňovanou) otevřenost k občanům.

Abychom zakončili trochu pozitivně: Dooprav­dy se MOC TĚŠÍME na proměnu parku, na jakékoliv zvelebení. Věříme, že ty nejzásadnější připomínky tam budou zohledněny. A těm z vás, kteří se aktivně zajímáte o věci veřejné nebo bydlíte u některého z píseckých parků, ve kterém vedení města plánuje další pokus o revitalizaci městské zeleně, pak přejeme mnoho štěstí, energie a pevné nervy.

Jana Novotná a Martin Špírek

VYŠLO V TIŠTĚNÉM PÍSECKÉM SVĚTĚ Č. 6/2021.

0
0

Diskuze k článku +

2. 4. 2021 (21:55)  –  Michaela Šťastná

0
0

Za pár dní skončí nouzový stav, to s sebou přinese i lepší možnosti pro svolání veřejného projednání celého projektu k parku.
Pokud budou panovat obavy ohledně přítomnosti většího počtu lidí pohromadě, navrhuji setkání na volném prostranství – náměstí, hřiště škol jsou volná např.- kde bude možné dodržet opatření mnohem snáz.
Plátno na promítání a reproduktory na zesílení zvuku může poskytnout třeba Centrum kultury nebo najatá PR agentura, tak jen směle do toho.

Odpovědět

2. 4. 2021 (22:21)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Nechci malovat čerty na zeď, ale věřit tomu, že by nouzový stav po půlroce znovu neprodloužili, se mi nějak nechce.

Odpovědět

22. 7. 2022 (12:50)  –  Martin Špírek

0
0

Tak veřejné projednání SNAD bude ;-)
Od třetího místostarosty jsem totiž obdržel informaci, že zajistí věřejné projednání záměru*

Doufám, že tam bude opět pořizován ofic. zápis a že případné (cituji smlouvu) oprávněné a akceptovatelné připomínky občanů budou zaneseny do finální verze projektové dokumentace…
Ještě se tedy pokusím vyžádat zveřejnění nějakých výkresů z hrubopisu projektu = aby se občané dokázali předem zorientovat.

* V případě, že aktuální situace v souvislosti s pandemií covid bude vstřícná, bude svolána veřejná prezentace projektu na přelomu září a října tohoto roku.

Odpovědět

1. 10. 2022 (11:00)  –  Martin Špírek

0
0

Odkaz na veřejné projednání záměru revitalizace parku na Husově náměstí viz
https://www.mesto-pisek.cz/revitalizace-parku-na-husove-namesti/d-47095/p1=29518

Na web dali pozvánku v PÁ 30/9 odpo, termín projednání s občany stanovili už na ST 5/10!
Obrázek ohledně korektnosti a férovosti si udělejte sami, já nenalézám slova – jak tento neskutečný TERMÍNOVÝ podraz “nějak slušně” okomentovat…

Pro dokreslení sděluji, že od 3/8_kdy jsem vedení města upozornil na nesrovnalosti a též (eufeministicky řečeno) nepravdu v odpovědi místostarosty Veselého_mě totálně ignorují a na moje urgence vůbec nereagují!

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.