Přihlášení

PETICE proti vybudování ubytovny pro podmínečně propuštěné vězně v Písku

10. 2. 2020 | Redakce PS | Diskuze (4) | Petice

Zveřejňujeme text aktuální písecké petice: Bezpečnostní situace v Písku se v poslední době stala žhavým tématem diskuzí ve veřejném prostoru. Aktuálně se nejvíce mluví o chystaném projektu vybudování domu pro podmínečně propuštěné vězně z celé České republiky. Tento probační dům má za úkol snížení recidivy a zajištění integrace vězňů do běžného života.

Potenciální koncentrace těchto osob bez přímé vazby na město resp. okres Písek je alarmující! Dá se důvodně předpokládat, že tyto osoby po výkonu trestu mohou představovat riziko pro občany. Zároveň si během dlouhodobého pobytu vytvoří místní vazby a budou i po ukončení programu zůstávat na území města. Jejich počet, stejně tak jako potenciální riziko s tímto spojené, se tak může dlouhodobě navyšovat.

Předcházející experiment toho druhu v Ostravě skončil neúspěchem.

Projekt zatím nebyl veřejně diskutován a vedení města zaujalo pasivní postoj pouhým prohlášením, že se nejedná o jeho zodpovědnost a není možné toto rozhodnutí PMS* nijak ovlivnit. Deklarované podmínky města jsou tak pouze připomínkami bez jakékoliv faktické váhy.

Chceme bezpečné město! Nechceme vězeňská ghetta!

My, níže podepsaní občané požadujeme:

1. Zastavení projektu příprav probačního domu na území města Písku a v jeho okolí

2. Integraci pouze podmínečně propuštěných osob s vazbami na město Písek a to individuálním přístupem PMS*, nikoliv formou ubytoven.

 

Tato petice je adresována:

1. Probační a mediační službě České republiky

2. Ministerstvu spravedlnosti jako orgánu vykonávajícím dohled nad PMS*

*PMS = Probační a mediační služba je státní organizace, která zajišťuje kontrolu výkonu trestů nespojených s odnětím svobody, připravuje podklady pro jejich ukládání a nabízí možnost jednání mezi pachatelem a obětí o urovnání následků trestného činu. Dohledovým orgánem je Ministerstvo spravedlnosti ČR.

Petice zároveň vyzývá radu a zastupitele města Písku, poslance parlamentu České republiky Ondřeje Veselého a senátora za město Písek a Strakonice Karla Kratochvíleho k součinnosti při prosazení zájmu občanů.

Petiční výbor:

  • Jiří Struk, Jeronýmova 86, Písek, 397 01
  • David Žák, Lázeňská 1768, Písek, 397 01

Petiční výbor může zastupovat jakýkoliv člen petičního výboru. Petici sestavil Jiří Struk

Více k tématu a K PLÁNOVANÉ BESEDĚ S OBČANY: Bude v Písku probační dům pro podmíněně propuštěné?

0
0

Diskuze k článku +

10. 2. 2020 (09:09)  –  Ondřej Medek

0
0

"Předcházející experiment toho druhu v Ostravě skončil neúspěchem."

Toto tvrzení není doloženo žádnými důkazy, není rozvedeno, o jaký neúspěch (administrativní, legislativní, nebo jiný) se jedná, jestli byl vůbec tento pilotní projekt plánován dlouhodobě atd. Tedy toto tvrzení je silně zavádějící.

Odpovědět

10. 2. 2020 (12:03)  –  Redakce PS

0
0

ZE ZPRÁVY NA www.ceska-justice.cz: "Pilotní projekt, který loni odstartovala Probační a mediační služba (PMS), skončil nezdarem kvůli nízké účasti odsouzených a ministerstvo spravedlnosti už v něm nebude pokračovat. Podle informací z PMS se do projektu pilotního probačního domu v Ostravě – Koblově přihlásil nízký počet odsouzených. Ačkoliv „Zpráva o výsledku ověření účinnosti reintegračního programu v ČR určeného osobám propuštěným z vězení prováděného formou jejich pobytu v Probačním domě“ vyjmenovává zejména pozitivní stránky projektu, z jejího závěru je jasné, že skončil nezdarem. "Implementace programu do stávající praxe a jeho plné využití však naráží na limity současné české praxe a právní úpravy institutu podmíněného propuštění, a proto není účelné v další realizaci obdobných programů nyní pokračovat,“ napsala ve zprávě o projektu ředitelka Služby Andrea Matoušková."

Odpovědět

10. 2. 2020 (13:04)  –  Ondřej Medek

0
0

Ano, jak je z článku z roku 2016 https://www.ceska-justice.cz/2016/10/pres-obtize-s-pilotnim-projektem-maji-v-cesku-vzniknout-ctyri-probacni-domy/ vidět, projekt narazil na legislativní problémy. Je ale třeba uvézt zdroj celý. V článku se pak píše: "ředitelka předpokládá, že otevření probačních domů bude vyžadovat legislativní změny. Vše chce zvládnout v příštím roce. " Tedy se dá předpokládat, že nějaké legislativní změny již proběhly.

Stále se mi zdá silně zavádějící, uvádět v článku petice obecné tvrzení "Předcházející experiment toho druhu v Ostravě skončil neúspěchem." Mělo by tam být jasně napsáno, že v roce 2016 nebyla na takový projekt připravena legislativa a uvézt, jestli autoři petice považují navazující změny legislativy ohledně probačních domů za (ne)dostatačné a proč.

Autoř petice by Pokud ano, pokud autoři petice nemají

Odpovědět

10. 2. 2020 (11:53)  –  Vlasta Hájková

0
0

Kde se dá podepsat petice děkuji

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.