Přihlášení

Petice za zeleň u MŠ v Zeyerově ul. uspěla

29. 7. 2016 | Magdalena Myslivcová | Diskuze (0) | Petice

Zdroj: www.8mspisek.cz

Rada města Písku projednala 21. července petici obyvatel za zachování zeleně pro 8. MŠ v Zeyerově ulici a potvrdila, že výstavba bytového domu společnosti IVAN SVATOŠ, a.s. může proběhnout pouze na pozemcích této firmy, zatímco pozemek města se vzrostlou zelení bude 8. MŠ nadále užívat jako zahradu.

Letošní celkově již pátou petici podali občané 8. června s 22 podpisovými archy v tomto znění:

PETICE OBYVATEL MĚSTA PÍSEK ZA ZACHOVÁNÍ ZELENĚ PRO 8. MŠ PŘI ZŠ JANA HUSA V PÍSKU

"My, níže podepsaní rodiče dětí, které v současné době navštěvují 8. MŠ při ZŠ Jana Husa v Písku, dále rodiče dětí, které ji v minulosti navštěvovali a také přátelé školky žádáme, aby na městském pozemku vedeném v kastru nemovitostí pod parcelním číslem 948/32 v katastrálním území Písek byla zachována zeleň, kterou budou moci využívat děti shora zmiňované školky. Domníváme se, že by předmětný pozemek neměl být městem Písek odprodán k výstavbě bytových domů, a to jak z pohledu urbanistického, tak sociologicko-psychologického.

Přáli bychom si zachovat prostor pro naše děti – naši budoucnost. Za projednání našeho požadavku děkujeme."

 

ZE ZÁPISU Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU 21.7.2016:

d1) petice obyvatel města Písek za zachování zeleně pro 8. MŠ při ZŠ Jana Husa v Písku

Problematikou se zabývalo zastupitelstvo, starostka navrhuje schválit usnesení dle návrhu.

U s n e s e n í č. 425/16

Rada města projednala petici obyvatel města Písek za zachování zeleně pro 8. MŠ při ZŠ Jana Husa v Písku s tím, že výstavba bytového domu proběhne pouze na pozemcích společnosti IVAN SVATOŠ, a. s. a pozemek města parc. č. 948/32 k. ú. Písek bude užívat 8. MŠ Písek jako zahradu. 

 

VÍCE K TÉMATU:

 
0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.