Přihlášení

Dostupná a kvalitní zdravotní péče

29. 8. 2017 | Ondřej Veselý | Diskuze (0) | PÍSECKÝ HYDEPARK

Ve druhém vstupu na téma vize ČSSD si dovolím představit čtenářům další téma, které je pro mou mateřskou stranu velmi typické. Tímto tématem je otázka zdravotnictví, tedy jedno z nejvíce diskutovaných témat.

Prvním a stále ještě horkým tématem je otázka zdravotnických poplatků, které byly zavedeny v r. 2008 za vlády Mirka Topolánka a pak, s jednou výjimkou, zrušeny k 1.1. 2015 za vlády současné. Jistě nikoho nepřekvapí, že ČSSD je zásadně proti zavádění jakýchkoliv poplatků ve zdravotnictví a držíme tak striktní výklad čl. 31 Listiny základních práv a svobod: „Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon.“

Největší debata se i v mé mateřské straně odehrávala na téma poplatek za pobyt v nemocnici, což byl poplatek, který byl i veřejností přijímám jako méně kontroverzní. Ostatně argument, že když bydlím doma, taky s tím mám spojené výdaje na byt a stravu, tak proč bych stejný výdaj neměl mít při pobytu v nemocnici, jistou logiku má.

Prvním důvodem, proč se nakonec nekloníme ke znovuzavedení tohoto poplatku, jsou možné fatální následky z otevření Pandořiny skříňky na téma poplatků jako takových. Jen těžko bychom zabránili lidové tvořivosti na téma jiných důležitých poplatků a při očekávané roztříštěnosti názorového spektra v nově zvolené Poslanecké sněmovně bychom se mohli dočkat i dalších poplatků jenom proto, že to v tu chvíli připadalo 101 poslancům jako dobrý nápad. Druhým důvodem jsou pak zkušenosti s výběrem poplatku za pobyt z doby, kdy zaveden byl. Bylo opravdu velmi nepříjemné vymáhat poplatek od pozůstalých za dlouhodobý pobyt jejich příbuzného v nemocnici, když jim místo kondolence přišla výzva k úhradě dluhu. Stejné morální aspekty provázely poplatky za pobyt novorozenců, malých dětí, onkologických pacientů, dlouhodobě nemocných…. Samozřejmě bychom mohli uvažovat o výjimkách, ale to by generovalo výjimky z výjimek a byla by z toho opět bramboračka, kdy by už nikdo nevěděl, za co se vybírá a za co ne. Téma zdravotnictví tak pro ČSSD stojí na principu ŽÁDNÉ NOVÉ POPLATKY VE ZDRAVOTNICTVÍ.

Další otázkou, která je dlouhodobě diskutována, je privatizace nemocnic. Ani tady zřejmě nikoho nepřekvapí, že ČSSD prosazuje myšlenku „Ne privatizaci nemocnic“. Ta vychází z představy, že by měl stát a kraje, jako zřizovatelé veřejných nemocnic, pokrýt potřebu veřejné, bezplatné lékařské péče. Tím se samozřejmě nebráníme vzniku soukromých nemocnic, které budou pro klienty poskytovat úplatné služby. Od nich však nemůžeme očekávat poskytování služeb v širokém spektru, ale spíš zdravotních služeb s vysokými výnosy.

Další otázkou, která se nabízí, je financování zdravotnictví, což byl hlavní argument pro zavedení zdravotnických poplatků. Jak jsem psal již výše, je pro ČSSD téma zdravotnických poplatků uzavřenou a nevratnou záležitostí. Nicméně si samozřejmě uvědomujeme, že je třeba hledat další prostředky na financování nemocnic. Ať již co do jejich materiálního vybavení, tak personálního. U personálu se rozhodně neobejdeme bez dalšího růstu mezd. Tímto opatřením bychom měli pomoci k udržení kvalitního personálu v nemocnicích tak, abychom zamezili odchodům lékařů a sester zejména do zahraničí. Neméně důležitá je také investice do dalšího vzdělávání. V systému financování nemocnic nabízí ČSSD jasné a logické řešení, které je ostatně diskutováno již delší dobu. Tímto řešením je financování veřejného zdravotnictví ze zvláštního fondu, který by byl dotován z části výnosu spotřební daně z tabáku a alkoholu. Došlo by tedy k logickému provázání příjmů ze zdraví škodlivé, ale velmi vyhledávané záliby a výdajů, které jsou, mimo jiné, vynakládány na odstranění jejich následků.

Další téma, které bychom rádi řešili, je dostupnost zdravotní péče. Myšleno nikoliv finanční, protože takto u nás opravdu dostupná je, ale regionální. Toto téma je velmi silné jak na celostátní, tak na krajské úrovni na jihu Čech, ale dokonce i na Písecku a v samotném Písku. Pokud se dnes pokusíte v Písku přihlásit k zubaři, zjistíte, že jste takřka bez šance a svého zubaře budete mít v lepším případě v Milevsku. U jiných lékařských oborů je situace často ještě horší a nemocniční ambulance praskají ve švech. Tato skutečnost se musí zásadně změnit. Na úrovni celostátní jde minimálně o možnost ovlivňovat zájem o studia v lékařských oborech a samozřejmě zajistit dobré personální podmínky pro budoucí lékaře, sestry a zdravotnický personál. Důležitá je také problematika jednání se zdravotními pojišťovnami, zejména VZP, o ochotě uzavírat smlouvy s novými ordinacemi. Jedině tak totiž zabráníme tomu, aby se neopakovala situace z nedávné doby z obce na Písecku, která zařídila zubní ordinaci a sehnala do ní dokonce i stomatologa, ale protože s ním VZP odmítla uzavřít smlouvu, celý nápad skončil v prachu.   

Tento článek zakončím omluvou. S ohledem na to, že Písecký svět je sice otevřeným webem, který však slouží hlavně pro písecká témata, rozhodl jsem se, že jej již nebudu dále zaplevelovat celostátní politikou a nesplním tak svůj původní slib, že touto cestou představím celý program ČSSD. Abych jej nicméně naplnil alespoň částečně, odkazuji na web www.volimcssd.cz s tím, že jsem samozřejmě připraven vést diskuzi o všech volebních tématech, včetně těch, které na webu Písecký svět nezveřejním.

Děkuji za pochopení a Píseckému světu za trpělivost

 

JUDr. Ondřej Veselý

Lídr ČSSD ve volbách do PS PČR 2017 za Jihočeský kraj

 

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.