Přihlášení

Městský úředník = náš opatrovatel

20. 12. 2014 | Aleš Procházka | Diskuze (54) | PÍSECKÝ HYDEPARK

V Písku mají být od 1.1.2015 zakázány provozovny s výherními hracími přístroji a videoloterijními terminály. Pojďme se tedy podívat, jak to vidí písečtí Svobodní.

Úředníci města si začali hrát na takové naše opatrovatele. Budou nás vodit za ručičku a říkat, co je správné, co si máme koupit a co ne. Říkají nám, že hrát na hracích automatech je špatné, hrací automaty jsou pro vás škodlivé. Nechápete to, nechcete nás poslouchat? Vychovávat vás by bylo složité a zdlouhavé. Tak vám je zakážeme.

Co nám zakáží, v jaké oblasti našeho chování nás budou vychovávat příště? Raději to ani nechceme vědět.

Měli bychom se bránit

Úředníci nám každou chvíli něco zakazují. Pokaždé se to dotýká menšiny. Ta přece musí ustoupit většině, takže to úředníkům odsouhlasíme, nebo minimálně neprotestujeme. Problém je, že každá regulace se dotýká menší skupiny nás obyvatel města. Nakonec se vždy najde i zákaz, který se bude dotýkat každého z nás, ale to proto, že budeme součástí nějaké menšiny (kuřáci, mladí, chudí, chytří, hloupí, hluční, podnikaví atd.). Nakonec všichni budeme zregulováni, podrobeni, zbaveni svobody.

Tato postupná ztráta svobody je nenápadná, ale hrozivá. Úředníci vás učí poslušnosti. Mají nás za své svěřence, které mají vychovávat, řídit a obírat o daně, aby měli na své platy a své projekty.

Úředník města si myslí, že ubude gamblerů. Že nevzniknou nelegální herny, že lidé nebudou hrát jinde. Úředník si myslí, že snědl všechnu moudrost a že by nás měl tedy řídit, říkat nám, jak se máme chovat, že nesmíme podnikat v herním průmyslu, hrát loterijní hry a utrácet svoje peníze.

Úředník nám nemá právo říkat, co máme a co nemáme dělat. Svobodný člověk (ten, kdo není zbaven svéprávnosti) má mít právo rozhodnout o svém životě. Úředník nenabízí pomocnou ruku, nepomáhá s výchovou, jen zakazuje, přikazuje a zbavuje nás možnosti se svobodně rozhodnout.

Myslíme si, že poškození podnikatelé by měli hledat právní nástroje, jak po městě vyžadovat náhradu škod, které město na jejich podnikání způsobilo. Taktéž by hráči na výherních přístrojích měli žádat město o náhradu škody za ztrátu možnosti se bavit, nakládat se svými penězi dle svého uvážení. Zbaveni byli i možnosti prohrát své peníze i možnosti peníze vyhrát.
Úředník nás zbavuje svobody a svobody nás podle smí zbavit pouze soud na základě porušení nějakého zákona.

Město má často plno řečí, že bude podporovat podnikání

Tak se pojďme podívat, jak se s podnikateli zachází. Podnikatel investuje do své provozovny, do její modernizace, údržby a jejího provozu. Často si na investice musel vzít úvěr. Město přijde a bez ohledu na to, jestli podnikatel dostal šanci na úpravu svého podnikání, provozovnu mu prostě zakáže.

Pokud chce provádět nějakou regulaci, mělo by ji město nebo stát vyhlásit jako závaznou třeba s ročním, raději dvouletým předstihem, aby podnikatelé měli čas na přípravu, popřípadě svoji obhajobu.

Svobodní Písek

Vyšlo na pisek.svobodni.cz, 20.12.2014

Více k tématu na Píseckém světě:

Hazard – my a úředníci

Zakázat hrací automaty? O tom Písek diskutoval od roku 2010…

0
0

Diskuze k článku +

22. 12. 2014 (12:10)  –  Mgr. Ing. Jiří Hořánek

0
0

Vážený pane Procházko,
proč zde matete veřejnost a vytváříte zde obraz mstivého úředníka, který ctihodným občanům zakazuje kratochvíli v podobě hraní na automatech? Taková míra dezinformace nepramení z neznalosti, ale asi ze zlého úmyslu, ale proč? Svoboda vyjadřovat názor ve Vašem podání tvrdě naráží na svobodu občanů mít na věc názor na základě pravdivých informací.
Vždyť není těžké zjistit, že o zákazu výherních hracích přístrojů a videoloterijních terminálů rozhoduje zastupitelstvo města, které přijetím obecně závazné vyhlášky využívá zákonné zmocnění v loterijním zákoně a reguluje hazard ve městě. A jsou to právě členové zastupitelstva města, reflektujíce vůli občanů, kteří je zvolili, aby projevili vůli k takovému rozhodnutí a úředníci zařazení do městského úřadu a též do městské police jejich vůli prostě musí realizovat.
Takže máte pravdu, měli bychom se bránit. Ale před Vaší manipulací!

Odpovědět

22. 12. 2014 (14:39)  –  JUDr. Ondřej Veselý

0
0

Asi to nebude úplně časté, ale v této věci zcela souhlasím s kolegou druhým místostarostou. Tvářit se, že provozování hazardu je nevinné podnikání, je prachobyčejná manipulace. Hazard je sociálně patologický jev a jeho následky vyvolávají daleko větší náklady, než jsou výnosy z něj, nemluvě o tom, že zatímco náklady nesou veřejné rozpočty, většina výnosů končí v soukromých rukou. Rozhodnutí o konci hracích přístrojů (tedy nejzvádnějšího typu hazardu) v Písku bezvýhradně vítám a podporuji.

Odpovědět

25. 12. 2014 (22:23)  –  Karel Kropš

0
0

Citujeme Mgr. Ing. Hořánka: “matete veřejnost a vytváříte zde obraz mstivého úředníka” – Čím dle Vás, pane magistře, inženýre je úředník mstivý? Úředník je v tomto případě jako středověký kat, který musí vykonávat příkazy vrchnosti. Jediná zmínka o mstivosti pochází od Vás. Nevíme, proč Vy jako představitel ANO2011 jste ochoten obhajovat ztráty svobody.

Pokud byla Vaše reakce hnána jen snahou obhájit úředníka, tak se omlouváme za nepřesnou terminologii. My správně chápeme, že úředník jedná na příkaz politika, stejně jako voják, který nemůže odmítnout vykonat rozkaz.

Více argumentů rozvedeme v následujícím článku, který zde brzy zveřejníme.

Tato reakce je názorem písecké pobočky Strany svobodných občanů, stejně jako výše uvedený článek.

Odpovědět

25. 12. 2014 (22:24)  –  Karel Kropš

0
0

Reakce na JUDr. Ondřeje Veselého: Z našeho pohledu cítíme manipulaci z Vaší reakce. Chápeme, že z Vaší politické filosofie nemůže pramenit více občanské a ekonomické svobody, ale pro nás je otázka svobody prioritní.
Kde je hranice, které sociální jevy jsou dostatečně patologické, abyste cítili potřebu je zakázat?
Co nám zakážete příště? Koupat se bez dozoru plavčíka?

Pojďme se pobavit, zda například nezakázat gay kluby. Přeci jen heterosexuála jistě obtěžují.
Zde nejde o peníze, výši zisku státu, nebo soukromníků. Zde nejde o náklady na léčbu. Zde jde o svobodu osobního rozhodnutí každého člověka. Jak řekl již prezident Benjamin Franklin “Kdo se vzdá svobody, aby získal jistoty, ztratí nakonec obojí.”

Tato reakce je názorem písecké pobočky Strany svobodných občanů, stejně jako výše uvedený článek.

Odpovědět

26. 12. 2014 (12:22)  –  Mgr. Ing. Jiří Hořánek

0
0

Vážení nesvobodní Svobodní, vyjádřením pana Kropše se písecká pobočka Strany svobodných občanů profiluje jako pobočka Strany příznivců anarchie. Ve svém komentáři jsem nehodnotil vhodnost zákazu výherních hracích přístrojů, ale snažil jsem se objasnit princip zastupitelské demokracie a bránit úředníky před nařčením z libovůle a vydávání zákazů. Je vidět, že se mi to moc nepovedlo a písecká pobočka to nepochopila, tak to zkusím ještě jednou, princip je takový: občan jde k volbám, zvolí si své zastupitele podle jejich programu, tito zastupitelé v zájmu realizace programu udělají regulaci tím, že přijmou obecně závaznou vyhlášku a úřednici zajistí její realizaci. Tak se tomu děje ve více než šesti tisíci obcích v Česku, které na základě práva na samosprávu zakotveného v Ústavě reguluji například systém nakládání s odpady, určují koeficienty daní t nemovitostí nebo stanovují místní poplatky. Co je na tom nesvobodného?
Kdyby v Písku někdo vydal například vyhlášku, že se zakazuje lízat vanilková zmrzlina, tak bych tomu hysterickému křiku na obranu lidských práv a svobod rozuměl. Ale takto? Vždyť základní regulace hazardu je stanovena v zákoně vydaném svobodně Parlamentem a na základě zmocnění v něm se dle místních podmínek děje i v řadě jiným měst a obcí. Tak kde je tu útok na občanské a ekonomické svobody?
Nepřísluší mi Vás poučovat ani radit. Pokud byste si dali do volebního programu odstranění regulace, dostali k tomu v komunálních volbách dost hlasů a v zastupitelstvu pak zrušili příslušné vyhlášky, bylo by to pochopitelné. Chápu, že je snazší pod záminkou obrany lidských práv a svobod kritizovat regulaci. Ale já chci jen zdůraznit, že i to oprávnění regulovat dění a chování na území obce je také základní lidské právo a není správné ho takto degradovat na právo méně důležité.
Je to srozumitelné? V čem jsme v Písku nesvobodní?

Odpovědět

3. 1. 2015 (11:26)  –  Richard Kába

0
0

Vážený pane Hořánku, obniňujete píseckou pobočku Svobodných z neznalosti a přízně k anarchii. Obávám se, že to není písecká pobočka Svobodných, kdo nepochopil smysl zveřejněného. článku.

Máte samozřejmě pravdu v tom, jak popisujete systém zastupitelské demokracie. Demokracie opravdu funguje tak, že voliči si zvolí své zástupce, ideálně na zakladě nějakého programu (určitě jste si také všiml, že existuje spousta stran, které žádný program nemají a nemusí být nutně ve volbách neúspěšné.) a tito zástupci pak realizují politiku – dle vůle voliče – ale často dle své vlastní vůle. To není nic nového, tak skutečně funguje demokracie a kdyby Svobodní v Písku získali dost hlasů, mohli by realizovat politiku dle svého programu, v tom všem máte pravdu.

Nicméně je obrovský rozdíl mezi demokracií a svobodou, jakkoli je v naší společnosti z nějakého důvodu vžité rovnítko – není tomu tak. Demokracie vpodstatě nemá se svobododou vůbec nic společného. Demokraticky si můžete zvolit libolnou zcela nesvobodnou věc, demokraticky mužete rozhodnout o tom, že předáte vládu jednomu autokratovi, apod. Demokracie znamená, že rozhoduje většina a ta většina vůbec nemusí rozhodovat svobodně ani správně.

Skutečnost, že se Svobodní nedostali do zastupitelstva, jim nebere v demokratické společnosti zcela běžnou věc a to prezentovat pohled opozice na aktuální dění, je to zcela v souladu s tím, co obvykle činí politická hnutí, která v konkrétních volbách nebyla zvolena, nebo nezískala prostou či koaliční možnost realizovat svůj program, nebo jeho část.

A to je přesně to, o čem je článek. Svobodní jsou proti regulaci, včetně regulace hazardu, protože je to nesvodné. Na tom nic nemění skutečnost, že takovou regulaci vydalo demokraticky zvolené zastupitelstvo, ani to, že se tak děje v x-tisících obcích.

Demokracie není o tom, že si zvolení rozhodnou a ostatní budou smět mlčet – takový systém už jsme tu měli a Vy si ho jistě pamatujete, ale demokracie to nebyla a svoboda už vůbec ne.

Přeji Vám hezký den.

Odpovědět

3. 1. 2015 (18:40)  –  Mgr. Ing. Jiří Hořánek

0
0

Vážený pane Kábo,
Vaše reakce na můj článek je naprosto korektní a nemám k ní nejmenší výhrady. Je jedině dobře, že i názory jiných politických stran a hnutí, které nejsou zastoupeny v zastupitelstvu města, mohou být veřejně prezentovány a za to patří dík i Píseckému světu.
Také si myslím, že míra regulatorní zátěže v naší společnosti je nadbytečná a je nešvar mít na vše spousty právních předpisů, ve kterých se občas ztrácejí jejich autoři i nesčetní vykladači. Nicméně pokud je většinová vůle v našem městě uvedený druh hazardu potlačit, tak jiná možnost, než vyhláška, zatím není.
I já Vám přeji vše dobré a budu se těšit na další názory.
S úctou
Jiří Hořánek

Odpovědět

6. 1. 2015 (01:32)  –  Luděk Blaha

0
0

'…pokud je většinová vůle v našem městě uvedený druh hazardu potlačit…'

Asi Vám tam, pane Hořánku, vypadlo slovo 'zastupitelů'. A možná i slovosled, jestli dovolíte. Tedy lépe:
'…pokud je většinová vůle zastupitelů uvedený druh hazardu v našem městě potlačit…'

Odpovědět

6. 1. 2015 (00:30)  –  Karel Kropš

0
0

Vážený pane Richarde Kábo,
moc si vážíme vašeho vyjádření a plně s ním souhlasíme.

Pane Mgr. Ing. Jiří Hořánku,
snažíme se lidem otevřít oči aby viděli, že zde nejde jen o “nevinný” zákaz hazardu, ale o postupnou ztrátu svobody a odpovědnosti každého jedince, ztrátu kontroly nad našimi životy. S tím hluboce nesouhlasíme a proti ztrátě svobod budeme vždy hlasitě protestovat. Je to naše morální povinnost.
Přejeme si, aby si lidé ve městě uvědomili, že pokud budou souhlasit s tím, že se o ně úředníci, potažmo politici budou starat, přijdou o možnost rozhodovat o svém životě a o svých penězích. Budou uzamčeni sice (možná) ve zlaté kleci, ale stále v kleci. I proto děkujeme za Vaše reakce, neboť svobodná výměna názorů je důležitá.

Odpovědět

6. 1. 2015 (07:14)  –  Mgr. Ing. Jiří Hořánek

0
0

Vážený pane Kropši,
je jedině dobře, když otevíráte různá témata, vyjadřujete své názory a otevíráte lidem oči. Proti tomu nic nemám. Jen jsem se vymezoval proti některým rádoby svobodným argumentům, které byly použity při tom otevírání. Občané, kteří nechtějí v obci hazard, nemohou jít fyzicky před vchod do herny a bránit ve vstupu gamblerům. Proto mohou (zdůrazňuji mohou, ale nemusí!) zvolit jinou cestu: prostřednictvím svých svobodně zvolených zastupitelů schválit obecně závaznou vyhlášku. To není ztráta svobody, ale forma realizace přání většiny. Ale to už bych se opakoval.
Přeji Vám hodně zdaru.

Odpovědět

6. 1. 2015 (07:55)  –  Mgr Růža Srbová

0
0

Vážený pane Hořánku, tak to je skoro demagogie. I kdyby byla věc stokrát černá, tak Vy budete do roztrhání těla tvrdit, že je bílá. Ne že bych souhlasila s celým programem Svobodných, to vůbec ne, ale s tím to názorem naprosto. Nikdo z mého okolí není pro zrušení automatů plošně, pouze pár lidí, ale všem je nad šedesát let. Já jako svobodný občan si chci koupit za své peníze adrenalínový zážitek (tak jako třeba bungee jumping), což je pro mě i hra na automatu. Chci si zahrát, a výhra je pro mě jen takovou třešničkou na dortu. Že je někdo gambler, tak to je přeci jeho problém, tak jako je někdo alkoholik, drogově závislý, a mohla bych jmenovat další závislosti, které souvisí i s virtuálním světem a které ničí lidi a jejich rodiny o hodně více než gambling, jen to není na veřejnosti tak vidět. Je to moje volba a můj život. A neohánějte se náklady na léčení, zkuste si zjistit fakta, těch kdo se léčí z této závislosti, je minimum. Oni to většinou vzdají sami, nebudu tu psát jak, mohlo by to někoho popudit, ale život už je takový, každý si s ním může naložit jak chce a pro mě je svoboda prioritou. To z pohledu zákazníka. Nemluvím o tom, jak poškozujete podnikatele. Hezký den

Odpovědět

6. 1. 2015 (08:50)  –  Richard Kába

0
0

Vážený pane Hořánku, dovolte mi opět reagovat. Ačkoli s mých předchozím příspěvkem jste souhlasil, tak zjevně nedošlo k jeho plnému pochopení. Dovolím si opět reagovat, tentokrát na Vaši proklamaci: "To není ztráta svobody, ale forma realizace přání většiny."

Takže ještě jednou. To, že si něco přeje většina (a nebudu se nyní ptát, jakým referendem jste k té většině došel, ale zřejmě tak usuzujete z výsledku komunálních voleb, což připouštím, že je v demokracii obvyklé) –-- tedy znovu, to že si něco přeje a odhlasuje většina = demokracie. Ale vůbec to neznamená, že je to svobodné. Nemusí to být svobodné a v tomto případě to není svobodné.

Demokracie nerovná se svoboda!

Většina si demokraticky zvolila zastupitelstvo, zastupitelstvo demokraticky rozhodlo o vydání vyhlášky. Vyhláška nepopiratelně omezuje svobody.

Tedy, demokraticky (nikoli svobodně) jste schválili vyhlášku omezující svobody = nesvobodnou vyhlášku. Proti tomu se Svobodní budou vždy ohrazovat a není v tom naprosto žádná manipulace. A ano, je v tom ztráta svobody a to zcela jednoznačně – svobody občanů utratit svoje peníze dle vlastního uvážení a svobody podnikatelských subjektů provozovat výdělečnou činnost.

Přeji opět krásný den.

RIK

Odpovědět

6. 1. 2015 (08:57)  –  Richard Kába

0
0

Nesvoboda může začít zákazem "hazardu" – protože tím přeci zastupitelé řeší jednoznačný společensky patologický jev, že. Pokračovat to může prohibicí, zákazem projede tabákových výrobků a kdoví za čas začneme zakazovat "nezdravé" potraviny nebo noční vycházky parkem …

Problém tzv. "omezovačů" je ten, že neznají míru. Definují si (obvykle nějaký bohulibý) cíl a začnou páchat dobro pomocí zákazů, příkazů a omezení. Původní negativní jev tím sice nezmizí, nebo se dokonce zhorší, přejde do ilegality apod. … ale zato se napáchá spoustu dalšího zla a bezpráví.

Doporučuji všem čtenářům k četbě následující článek autora s nickem Cover72:

http://www.dfens-cz.com/view.php?cisloclanku=2014030601

Odpovědět

6. 1. 2015 (09:20)  –  Mgr. Ing. Jiří Hořánek

0
0

A není omezením svobody ve Vašem pojetí to, že musí děti povinně chodit do školy, že přecházíme ulice na zelenou a že alkohol a cigarety se prodávají až od 18 let? No dobrá, to je upraveno zákony, tam Vám to zřejmě nevadí, ale obecní normotvorbu byste zrušili? Máme v našem města tržní řád, který omezuje podomní prodej, máme tu zákaz volného pohybu psů, máme zákaz pořádání hudebních produkcí v noci (dokonce posvěcený Ústavním soudem) – to vše je podle Vás špatně, protože to omezuje svobodu občanů? Podle čl. 4 odst. 2 LZPS nejsou přece lidská práva a svobody bezbřehé a mohou být regulovány.
Asi se v tom pohledu na svobodu neshodneme. Pak jen ocituji: "V anarchii, na rozdíl od zákonů a donucovací státní moci, by určujícím popudem k jednání byla přirozená spontaneita, svobodná vůle a solidarita" – vizte Velká všeobecná encyklopedie Diderot. Praha : Diderot, 2000. ISBN 80-902723-3-9. S. 286-287. (česky).

Odpovědět

6. 1. 2015 (09:29)  –  Richard Kába

0
0

Ale Vy odbíháte od tématu a opravdu jste to Vy, kdo si plete svobodu s anarchií. Svoboda má vždy svoje hranice. Svoboda jednoho vždy končí tam, kde začíná svoboda někoho dalšího. Je to prosté, na to nepotřebujete milion nařízení, vyhlášek a zákazů. Samozřejmě, že funkční společnost vyžaduje určitá pravidla a zákony, vždyť i ústava a LPZS jsou druhem zákona a jsou postaveny na ideálech svobodné společnosti … jiná věc je jejich ohýbání a obcházení v naší téměř socialistické společnosti.

Nicméně ty zákony je třeba mít co nejjednodušší, nejfunkčnější a musí sloužit pouze původnímu účelu.

Čí svobodu hájíte zákazem hazardu?

Odpovědět

6. 1. 2015 (10:00)  –  Mgr. Ing. Jiří Hořánek

0
0

Pro ilustraci jen pár údajů: v naší populaci je zhruba pět procent lidí, kteří patří k rizikové skupině těch, kterým hrozí propadnutí jakékoli závislosti – včetné té gamblerské. Bylo by užitečné najít nějaký vhodný preventivní program, který by právě tyto lidi uměl včas vyhledat a ochránit. Jejich predispozice je totiž jinak s vysokou pravděpodobností do závislosti umí vehnat. Jde přitom zhruba o skupinu asi 350 tisíc lidí ve věku 15 až 64 let. Mluvíme-li pak o tom, kdo je nejvíce rizikový z pohledu patologického hráčství, jedná se o 0,6 až 1 procento v populaci – tedy 40 až 80 tisíc lidí. Česko se v tomto pohledu nijak neliší od statistických čísel ze zahraničí.
Bohužel, u patologických hráčů je až 7krát vyšší riziko sebevraždy, zhoršuje se jim též duševní zdraví – což je důsledek tlaku, ve kterém ve své vášni žijí. Těžko se přitom dá rozlišit, zda psychická porucha u těchto lidí byla primárním problémem, který je přivedl k závislosti, či zda vznikla až v jejím důsledku.
V České republice je zhruba stejný počet narkomanů a gamblerů. Ovšem zatímco narkomani se do terapie a léčby dostávají poměrně ve vysokém procentu, gamblerů se léčí kolem tisícovky.
Pokud tedy nejste (alespoň doufám) proti celospolečenské škodlivosti závislosti na kouření, alkoholismu a užívání drog, neměla by Vám vadit ani regulace závislosti na hazardu. Hájím tedy svobodu těch ostatních, kteří závislí nejsou, aby se závislými nestali a nemuseli na ty závislé doplácet.

Odpovědět

6. 1. 2015 (10:31)  –  Richard Kába

0
0

Tomu všemu rozumím. Chcete chránít lidi před sebou samými. Ve svobodné společnosti, je každý člověk zodpovědný sám za sebe a za své činy – pokud je svéprávný. Nepřísluší státu, obci ani státní správě v jiné formě, aby nesl zodpovědnost, za konkrétní rozhodnutí občanů a to tím méně, aby z toho rádoby dobrého úmyslu okrádal o svá práva ostatní. Argumentujete počtem závislých na hracích automatech. Kde máte statistiku lidí, kteří hrací automaty používají a závislí nejsou. Kde máte počty provozovatelů, které připravujete o zisk, kteří do vybavení investovali a nyní jim vyhláška znemožní je používat?

Domnívám se, že ve svobodné společnosti má člověk právo klidně sám sebe zničit tím, že bude házet peníze do hracích automatů. Je to jeho právo a jeho rozhodnutí.

Píšete o alkoholismu a dalších drogág – to je stejné. Budete lidem zakazovat kupovat a konzumovat alkohol? Máme čekat další vyhlášku v tomto duchu? Nebo jste ochoten souhlasit s tím, že občan má právo pít i má právo stát se alkoholikem? Nebo takové právo nemá a Vy ho budete chránit proti jeho vůli a navzdory většině ostatních, kteří s alkoholem žádný problém nemají?

A co nezdravé jídlo? Lékaři Vám potvrdí, jak jsou živočišné tuky rizikové z pohledu karidovaskulárního systému, jak se zvyšuje pravděpodobnost srdečního infarktu, mozkových příhod, etc … Takže pojďme zakázat prodávat a konzumovat špek, bůček, sádlo, zakažme výrobu sýru nad 20%. Není problém dokumentovat statistikou, kolik lidí je ohroženo a kolik byste jich takto zachránil.

Je nepodstatné, jak otřesné jsou případy gamblerů. Je to jejich rozhodnutí, jejich svoboda a jejich zodpovědnost. Stejně jako s konzumací alkoholu nebo vepřovým sádlem.

Odpovědět

6. 1. 2015 (10:50)  –  Mgr. Ing. Jiří Hořánek

0
0

Denně vídám spoluobčany, zjevně pobírající sociální dávky, jak chodí do herny utrácet peníze tím, že je tom vhodí do automatu a pak posilněni alkoholem jdou hlasitě domů. A až jim dojdou zdroje, nepokusí se je získat drobnou či větší krádeží? Kde je má svoboda na klidný spánek? Proč mé daně směřují k těmto lidem a musí se za ně platit i policie? Není snazší a levnější automaty zakázat? Chápu, že pro někoho je to dobrý byznys.
Kdo si jde do masny koupit sádlo, ten mi pod okny neřve a nechodí krást, ale nacpe se a usne doma u telky.

Odpovědět

6. 1. 2015 (11:03)  –  Richard Kába

0
0

V tom případě se jako politik zasaďte o aktualizaci nasšeho štědrého systému sociální podpory, pokud máte pocit, že je sociální podpora vyplácena nadměrně.

Pokud ve městě bují kriminalita, pak jako zastupitel můžete zaúkolovat městskou policii ať místo měření rychlosti a rozdávaní lístečků za parkování dohlíží na pořádek a bezpečnosti občanů, tedy ať plní původní účel, ke kterému byla zřízena (před novelizací).

Tam jdou totiž NAŠE daně, z nich je placena MP i Policie. Ti mají v popisu práce těmto jevům bránit.

A co se týče Vašich daní, tedy odpusťte, pokud se pletu a máte nějaké příjmy z živnosti či podnikání, ale Vy žádné daně neplatíte. Vy jste uvolněný místostarosta a i před tím jste pokud vím působil ve státní správě. Vy jste naopak placený z daní nás ostatních, stejně jako ti úspěšní žadatelé o státní podporu, takže co se týče Vašich daní, můžete opravdu klidně spát.

Odpovědět

6. 1. 2015 (11:05)  –  Zdenka Jelenová

0
0

Podle Vás zaměstnanci neplatí daně ?????

Odpovědět

6. 1. 2015 (12:08)  –  Mgr. Ing. Jiří Hořánek

0
0

Nevím, kdo odbíhá od tématu. Původně jsem se zde jen zastal úředníků, kteří byli obviněni, že z nějaké kratochvíle chtějí svobodné občany sešněrovat vyhláškou. Asi už se točíme v kruhu nekonečných debat.
Jen k těm mým daním: od srpna 1977, kdy jsem nastoupil do prvního zaměstnání, platím každý měsíc daň ze svého příjmu a poslední dobou i daně ze svého majetku, resp. z jeho převodů. Vedle toho i příslušné místní, správní a soudní poplatky. Nemám pocit, že bych stát o něco ošidil a někdo na mne doplácel.
Vyplácení sociálních dávek i činnost městské policie je každé samo o sobě téma na samostatné fórum.
Přejí Vám stejný elán, jaký máte v diskuzi, i v dalších činnostech.

Odpovědět

6. 1. 2015 (12:24)  –  Richard Kába

0
0

Státní (zdůrazňuji státní) zaměstnanec je placen z daní, tedy z prostředků, které vznikly v neveřejném sektoru. Daně samozřejmě neplatí, pouze dostáva z vybraných peněz více prostředků, které se mu zase jako daně odečtou. Tedy daně samozřejmě platí, ale jen virtuálně.

Ale na to není nic zlého, demokracie funguje tak, že si za své daně zaměstnáváme státní složky, které pro nás pracují.

Odpovědět

6. 1. 2015 (12:29)  –  Richard Kába

0
0

Já pouze reaguji na Vámi zveřejněné, jestli máte dojem, že od tématu odbíháme, můžeme se k němu vrátit.

Já Vám děkuji za přání a také Vám přeji hodně elánu v roli místostarosty.

Odpovědět

6. 1. 2015 (13:09)  –  Mgr. Ing. Jiří Hořánek

0
0

V Česku ve veřejné správě pracuje asi 170 000 zaměstnanců, z toho je asi 70 000 úředníků ve státní (zdůrazňuji státní) správě, ostatní jsou úředníci v samosprávě a zaměstnanci v obslužných procesech. Ale to je podobné, jako u armády, policie, hasičů, učitelů a celého neziskového sektoru. Ti všichni si podle Vás nezaslouží oprávnění vyjadřovat se, protože jejich činnost je závislá na přerozdělování prostředků státního rozpočtu? No to jistě ne.
A propos: letos si připomeneme 800 let od vydání Magny charty libertátum. Již tehdy byl v Anglii učiněn pokus garantovat právo na odpor proti libovůli panovníka formou písemného vyjádření práv a povinností. Pojďme tedy uspořádat v Písku kulatý stůl na toto téma (třeba pod patronací Píseckého Světa) a pobavme se důstojně a na úrovni veřejně o tom, co by se ve společnosti mělo regulovat a co nechat na přirozeném vývoji, resp. co by měl regulovat stát a jeho dekoncentráty, co obce a kraje a co spolky. Umím si to představit jaké téma pro seminární práce na středních školách a následnou besedu. Co Vy na to?

Odpovědět

6. 1. 2015 (13:32)  –  Richard Kába

0
0

Pane Hořanku, překrucujete, co jsem řekl. Máte právo se vyjadřovat, máte právo volební a obecně veškerá práva máte stejná jako my ostatní. Já jsem Vám pouze odpověděl na Vaši otázku, kam směřují Vaše daně, kterou jste mi kladl ve 12:08 v této diskuzi. Tedy alespoň jsem pochopil, že se tážete mne a slušně Vám odpověděl, že Vaše daně tam nesměřují. To je prosté konstatování skutečnosti, to není důvod, abyste byl uražen, nebo mě obviňoval, že Vám uzurpuji nějaká práva. Naopak jsem konstatoval, že tak to v demokracii funguje, že Ti kdo daně platí, si za ně kupují služby státních zaměstnanců (případně zaměstnanců v samosprávě, chceme-li slovíčkařit) zaměstnanců jsou lékaři, učitelé, hasiči, policisté nebo např. místostarostové. Na tom přeci není zlého a věřím, že jste si toho vědom.

Proti diskuzi v reálu nemám žádných námitek, je sice zjevné, že i v této krátké diskuzi k jednomu dílčímu tématu máme názory velmi nesourodé, ale je vpořádku, že si všichni nemyslí totéž a taková diskuze, kterou navrhujete by mohla být velmi zajímavá a přínosná. Pokud mi to pracovní vytížení dovolí, velmi rád se zúčastním a věřím, že i kolegové z písecké strany Svobodných se přidají.

Odpovědět

6. 1. 2015 (18:40)  –  Vlastimil Švarc

0
0

pane Mgr. Ing. Jiří Hořánku nezlobte se na mne, ale oháníte se vykonáváním vůle většiny…., ale to v žádném případě není pravda. Volební účast byla 48% !!! A ne celých 48% připadlo pouze vám. Uvědomte si prosím, že i ta mlčící většina má nějaký svůj názor. To že nešli k volbám neznamená nutně, že jsou spokojeni, nebo se nezajímají o dění. Jen jednoduše neměli koho volit. Jestli totiž dostanou možnost, vybrat si mezi menším zlem a vetším zlem, či k volbám nejít. Takže z jejich pohledu jste byli nevolitelní. Nemáte tedy právo (bohužel morální) vůbec hovořit o přáních většiny – pokud by jste myslel svá slova vážně, okamžitě by jste museli odstoupit. Většina lidí vás tam totiž nechtěla.

Z toho vyplývá, že vaše rozhodnutí žádnou většinu nereflektuje. Na to by jste museli vypsat obecní referendum a dle toho se řídit. Nic takového se nestalo. Jediný kdo tedy mlží jste vy osobně. Ale i vám přeji hezký večer …

Odpovědět

6. 1. 2015 (18:50)  –  Mgr. Ing. Jiří Hořánek

0
0

Ale vyhlášku o zákazu hazardu přijalo zastupitelstvo města v době, kdy jsem ještě nebyl jeho členem. Proto jako zosobnění všeho zla Vám nemohu sloužit. Mluvil jsem o obecném principu zastupitelské demokracie bez ohledu na to, kdo je zrovna v koalici a kdo v opozici. Pokusy o místní referenda k zákazu hazardu v poslední době nedopadly v česku valně – lidé nepřišli v dostatečném počtu. Přesto se podobné vyhlášky vydávají – vizte dnešní příklad z Mariánských Lázní. Nejsme tedy v Písku nijak výjimeční a nevidím důvod pro hysterické burcování k obraně lidských práv a svobod.

Odpovědět

6. 1. 2015 (20:41)  –  Richard Kába

0
0

Ale tady přeci nikdo hystericky neburcuje. Mám dojem, že tady čtenáři, pouze prezentují své názory, od toho předpokládám diskuze jsou a toto médium má v perexu: "svobodný prostor pro vaše názory." Takže věřím, že zde jsme se svými názory správně, ostatně stejně jako Vy.

A opakuji svůj názor na to, že i když se podobné vyhlášky vydávají, neznamená to, že jsou správné, svobodné a rozumné. Vždycky když jsem přišel domů se špatnou známkou (a paní starostka byla moje třídní) a vymlouval jsem se na to, že nejen já, ale všichni měli špatnou známku, tak mi tento argument nebyl tak nějak akceptován. Udělejte mi prosím laskavost a přestaňte argumentovat tím, že podobnou vyhlášku schvalují i jinde, to opravdu není argument, který by svědčil o skutečném přínosu té vyhlášky.

Odpovědět

6. 1. 2015 (23:54)  –  Vlastimil Švarc

0
0

pane Mgr. Ing. Jiří Hořánku nezlobte se na mne, ale oháníte se vykonáváním vůle většiny…., ale to v žádném případě není pravda. Volební účast byla 48% !!! A ne celých 48% připadlo pouze vám. Uvědomte si prosím, že i ta mlčící většina má nějaký svůj názor. To že nešli k volbám neznamená nutně, že jsou spokojeni, nebo se nezajímají o dění. Jen jednoduše neměli koho volit. Jestli totiž dostanou možnost, vybrat si mezi menším zlem a vetším zlem, či k volbám nejít. Takže z jejich pohledu jste byli nevolitelní. Nemáte tedy právo (bohužel morální) vůbec hovořit o přáních většiny – pokud by jste myslel svá slova vážně, okamžitě by jste museli odstoupit. Většina lidí vás tam totiž nechtěla.

Z toho vyplývá, že vaše rozhodnutí žádnou většinu nereflektuje. Na to by jste museli vypsat obecní referendum a dle toho se řídit. Nic takového se nestalo. Jediný kdo tedy mlží jste vy osobně. Ale i vám přeji hezký večer …

Odpovědět

6. 1. 2015 (23:57)  –  Vlastimil Švarc

0
0

omlouvám se za druhý komentář.. nějakým záhadným způsobem se načetl znovu….

Odpovědět

7. 1. 2015 (00:02)  –  Vlastimil Švarc

0
0

já jsem ale nic neříkal o tom, kdo přijal či nepřijal vyhlášku, já vás jen upozornil na to, že se nemůžete hájit tím, že by o to stála většina lidí a že vykonáváte jen tuto vůli. Nehledě na to, že jste i argumentoval tím, že to máte v programu a teď zase říkáte, že s tím vlastně nemáte ani nic společné, že to ti, před vámi…. argumenty, že to dělají i jiná města už rozvádět nebudu, opakoval bych krásný příklad, který byl již uveden a lépe bych to již nevyjádřil.

Odpovědět

7. 1. 2015 (00:12)  –  Luděk Blaha

0
0

'když jsem přišel domů se špatnou známkou…'

Máte, pane Kábo, velmi rozumné rodiče. Že je pozdravuji. A jak patrno, nepadlo jablko daleko od stromu.
Jen bych rád připodotkl, a nemělo by to zapadnout, že pan Hořánek je nejspíš asi jediný z píseckých zastupitelů, který si tu s námi povídá, nesa kůži na trh takříkajíc v první linii.
Skoro bych se vsadil, že jej to záhy přejde. Kde je konec všem místním předvolebním komentátorům a tepačům do obecních nepořádků, na kterých se nemalou měrou sami podíleli a mnozí i nadále podílejí.

Odpovědět

7. 1. 2015 (07:44)  –  Mgr. Ing. Jiří Hořánek

0
0

Vážený pane Blaho, asi Vám neudělám radost, ale nepřejde. K práci politiků (komunálních i ústředních) patří i kontakt s občany, a to nejen fyzicky, ale i takto virtuálně. A pořád, nejen měsíc před volbami.
Těším se na Vaše názory.

Odpovědět

6. 1. 2015 (09:28)  –  Magdalena Myslivcová

0
0

Díky všem za zajímavou diskusi! Škoda, doufala jsem že v Písku jsme dál a nebudeme se vracet o X let zpátky. Neodvažovala bych se v této souvislosti pouštět do filosofických úvah o lidské svobodě. Sklouzne-li člověk do závislosti, svobodu rozhodování postupně ztrácí nejen on, ale bohužel i jeho rodina. Všichni se ocitnou v pasti. Otřesných případů z okruhu známých si vybavuji dost. Když pokušení bliká na každém rohu je pro někoho mnohem těžší odolat. Jedni se dostanou do totálního srabu, druzí pohádkově zbohatnou. Nechci, aby naše děti vyrůstaly ve městě plném heren. Rozhodnutí o ukončení činnosti hracích přístrojů v Písku je podle mě velmi správné. Díky za ně!

Odpovědět

6. 1. 2015 (10:53)  –  Mgr Růža Srbová

0
0

V tom případě je nutno ale zakázat i počítače, protože kdybyste se o tuto problematiku zajímala hlouběji, zjistila byste, že sázky na netu mnohonásobně předčí lecjaký automat v kamenné herně. Ale to není vidět, že? Prostě PLOŠNÝ zákaz heren ve městě není žádné řešení a je to holý alibismus a hlavně neschopnost nebo lenost řešit problémy. Proč nenechat herny pouze na průkazy? Samozřejmě zákaz dětem, zákaz těm, co čerpají dávky,… není to tak složité, a potom vysoké pokuty za nedodržování pravidel, tak jako nalévání nezletilým apod.

Odpovědět

6. 1. 2015 (10:45)  –  Zdenka Jelenová

0
0

Autor článku si především zřejmě popletl slova úředník a zastupitel (nebo rozdíl nezná?) – jak už bylo v reakcích řečeno. Osobně se značným omezením heren taky souhlasím, hazard je nebezpečný sociálně patologický jev a je třeba ho usměrňovat, ale celý problém je hodně složitý a řešení nenajdeme v pouhém zákazu – akce totiž pochopitelně vyvolává reakci. Například v Litvínově (město velikostí srovnatelné s Pískem), který patřil k průkopníkům boje proti hernám a jako jedno z prvních měst zakázal hazard úplně, přicházejí na to, že zatím se experiment úplně nevydařil a začal veliký problém s černými hernami. Viz shrnující článek: http://www.ceska-justice.cz/2014/06/litvinovsky-experiment-zakaz-hazardu-vede-hrace-do-cernych-klubu/. Navenek fungují jako soukromé kluby v soukromých objektech. Hraje se v nich dál, ale strážníci a úředníci už do nich nemohou vstoupit, zasáhnout může jen státní policie… Boj tedy tak jednoduše nekončí, což ale není důvodem ho vzdát.

Odpovědět

6. 1. 2015 (10:55)  –  Mgr. Ing. Jiří Hořánek

0
0

Chystá se novela loterijního zákona, kde by se to mělo řešit (registrace hráčů atd.). Ale paní Myslivcová má pravdu, samotný zákaz není všespasitelný, je třeba zapojit i prevenci a osvětu.
Vše možná vyřeší technický pokrok – velký hazard se postupně stěhuje na internet, takže časem zůstanou je kasina ve velkých městech a současné herny zaniknou.

Odpovědět

6. 1. 2015 (11:03)  –  Zdenka Jelenová

0
0

Paní Myslivcová myslím ten zákaz každopádně podporuje bezvýhradně. Novela loterijního zákona bude podle posledních zpráv dost přísná, pokud ještě nezasáhne podobný "mechanismus", který působil na někdejšího ministra Kalouska… À propos: to stěhování hazardu na internet asi nevyřeší důvody, které pro zákaz heren ve městě uvádíte…

Odpovědět

6. 1. 2015 (11:42)  –  Magdalena Myslivcová

0
0

Na internet se dnes stěhuje leccos. Osamělí zoufalci tam zabíjí čas, hledají náhražkovou komunikaci nebo vzrušení, ctihodní otcové rodin diskrétní milenky nebo třeba milence pro své manželky. Zdánlivá anonymita odbourává zábrany. Je to nebezpečné, podle mě úchylné. Jenže počítač vůbec nemusím zapínat, když znám tolik lepších aktivit! Ale kolem heren musíme s dětmi každý den chodit do školy a v tom je velký rozdíl. Případy gamblerů z mého okolí byli taťkové od rodin, kterým počítač nic neříká. Prostě fyzický dotyk blikající bedny v kombinaci s frťany udělal na cestě z práce své. Prevence, osvěta a hlavně zachovat si zdravý rozum!

Odpovědět

6. 1. 2015 (12:38)  –  Mgr Růža Srbová

0
0

Souhlasím, ale proč to zevšeobecňujete, proč mluvíte za druhé? Proč píšete "musíme chodit"? Mně to vůbec třeba nevadí, většinou se nikterak herny na veřejnosti neprojevují, většinou jsou dost zabedněné, mohly by být víc. Já nechci, aby se o mě někdo staral, aby za mě mluvil, já chci svoje peníze utratit, jak uznám za vhodné. Uveďte příklad, kdy se plošným zákazem a nulovou tolerancí dosáhlo něčeho dobrého. Vždycky to má negativní dopady, vydělává na tom někdo jiný a stejně se nic nevyřeší.

Odpovědět

6. 1. 2015 (15:32)  –  Magdalena Myslivcová

0
0

Mluvím za sebe a za své děti. My kolem heren CHODIT MUSÍME, protože tudy vede naše cesta městem. Mně naopak herny vadí velice, navenek se projevují dost intenzivně, když lákají na snadnou a skvělou výhru a potácí se z nich jedna zoufalá existence za druhou. Tolikrát jsem se už musela stydět před hosty z ciziny, kteří nad takovým enormním množství heren v našem malém městě jen kroutí hlavou. Nevidím jediný pádný důvod, a to ani finanční, proč bychom měli v Písku veřejný hazard s lidskými životy tolerovat.

Odpovědět

6. 1. 2015 (20:45)  –  Richard Kába

0
0

Promiňte mi otázku, ale opravdu tudy vede jediná cesta městem? Uměl bych si představit, že pokud by mě osobně libovolný dům, provozovna, nebo přítomní obyvatelé obtěžovali svou pouhou přítomností do této míry, že bych zvážil jinou cestu, přejítí na druhý chodník silnice, nebo podobně. Určitě bych se ale nedomáhal to, co zrovna mě osobně vadí, zakazovat.

Odpovědět

6. 1. 2015 (22:33)  –  Magdalena Myslivcová

0
0

Pane Kábo, toužím žít ve městě bez heren a hazardu, protože přináší pouze zlo. Nemám důvod ze své cesty uhýbat. Dobrou noc.

Odpovědět

7. 1. 2015 (08:03)  –  Richard Kába

0
0

Já Vám rozumím, také se mi spoustu různých věcí nelíbí, i když asi jiných než Vám a také bych si přál žít v krásném a růžovém světě. Problém ale spočívá v tom, že zákazy to nevyřeší. Když zakážeme všechno, co někomu vadí, už toho moc nezbyde. Mrkněte na film Giver (2014) http://www.csfd.cz/film/238053-darce/ … tam je krásně znázorněná vize, jak by to vypadalo, kdyby se ve jménu dobrých úmyslů zřídil dokonalý sluníčkový svět se šťastnými lidmi …

Odpovědět

6. 1. 2015 (13:02)  –  Aleš Procházka

0
0

Pokud byste měli zájem, můžete si se zástupci Svobodných o tomto tématu promluvit z očí do očí. Shodou okolností se dnes v Divadelní kavárně od 20:00 h. koná další diskuzní večer – Svobodné politické úterky (http://pisek.svobodni.cz/akce). A pokud byste to dnes nestihli, nevadí, diskuze probíhá každé první úterý v měsíci. Těšíme se na viděnou a plodnou diskuzi!

Odpovědět

6. 1. 2015 (14:09)  –  Mgr. Ing. Jiří Hořánek

0
0

Vážený pane Procházko, dnes již mám jiný program, ale příští měsíc si rád přijdou svobodně popovídat.
Hezký den i vám.

Odpovědět

7. 1. 2015 (08:48)  –  Richard Kába

0
0

Pane Hořánku, myslím, že Vám v každém případě dlužím poděkování, že máte tento vstřícný přístup k občanům, což není u většiny politiků samozřejmé. Nemusíme mít na všechno stejný názor, ale jsem rád, že nasloucháte a diskutujete. Přeji i dnes hezký den.

Odpovědět

6. 1. 2015 (16:03)  –  Mgr Růža Srbová

0
0

Vážený pane Hořánku a všichni přívrženci PLOŠNÉHO zákazů automatů. Kdy, prosím, hodláte zakázat reklamu na lichvářské půjčky, přísliby oddlužení a podobné lichvářské praktiky, kterých je všude kolem spousta (dokonce jsem ji jednou objevila na tomto webu, možná i městském webu), městském Zpravodaji, na webu Můjpisek, .. To vám nevadí? To je v pořádku? Vaše názory mi skutečně silně připomínají totalitní režim.

Odpovědět

6. 1. 2015 (18:43)  –  Mgr. Ing. Jiří Hořánek

0
0

Tak se nám role obrátily a já budu hájit svobodu proti… proti čemu? Asi proti Vaší neznalosti, paní magistro Srbová. Mantinely pro vydávání obecně závazných vyhlášek stanovuje Ústava požadavkem na zákonné zmocnění. Zatímco v loterijním zákoně je zmocnění obcí k vydání vyhlášky zakazující hazard, tak k vydání vyhlášky regulující půjčování peněz za lichvářské úroky žádné zmocnění není. Proto Vaší výzvě nemohu vyhovět, takovou vyhlášku by nám Ústavní soud zrušil.
Nevím, v čem Vám připomínám totalitu, snažím se jen hájit právo obcí na vydávání právních předpisů za respektování zákonných mezí. Kdybychom žili v totalitním režimu, tak někdo prostě vezme telefon a podobné půjčky zakáže.
Také mi vadí praktiky některých lichvářů, ale řešení vidím v novele občanského zákoníku a především ve zvýšení finanční gramotnosti občanů. Což zavést na základních školách v rámci občanské výchovy i tuto problematiku?

Odpovědět

6. 1. 2015 (19:07)  –  Luděk Blaha

0
0

Vám, pane Hořánku, 'vadí praktiky některých lichvářů'?
Býval bych si myslel, že Vám vadí praktiky VŠECH lichvářů!

Odpovědět

6. 1. 2015 (20:51)  –  Richard Kába

0
0

No nebuďte až tak skromný pane Hořánku, já bych si slova paní Srbové uměl vysvětlit tak, že ne Vy, jako místostarosta, ale Vy jako člen hnutí ANO, které působí v současné vládní koalici a disponuje mimo jiné místopředsedou vlády pro ekonomiku a ministrem financí, byste mohl tak nějak po stranické linii se alespoň pokusit tímto směrem ovlivnit dění … ale možná to myslela jinak, opravdu nevím.

Odpovědět

6. 1. 2015 (21:11)  –  Mgr Růža Srbová

0
0

Já bych to tak nějak pro sebe uzavřela. Teď jsme si náhodou přečetla titulek na idnes, že "Boj s alkoholismem a hazardním hráčstvím bude stejný jako potírání drog". Tak to mě dost uklidnilo. Protože když vidím, jak se v Písku potírají drogy, tak jsem vážně bez nervů. Feťáci si tykají s MP, jsou to známé firmy, co přepadávají lidi, ale nic se s nimi nedělá, jezdí zdrogovaní, dealují v rohovém baráku, který by dříve města, ví to všichni, ale nic se neděje. Takže pokud se k hazardu bude město chovat stejně jako k jiným horším závislostem, tak to je v pohodě, to mohou být klidní i provozovatelé .

Odpovědět

6. 1. 2015 (23:41)  –  Aleš Procházka

0
0

Paní Mgr. Srbová, líbili se nám Vaše komentáře, pokud budete mít zájem, budeme rádi, když se nám ozvete na email pisek@svobodni.cz. Rádi bychom rozvinuli komunikaci s lidmi podobného smýšlení.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.