Přihlášení

Proč se Písek rozhodl plavat proti proudu transparentních zakázek?

12. 2. 2015 | Ondřej Veselý | Diskuze (46) | PÍSECKÝ HYDEPARK

Jistě není žádným tajemstvím, že se řada měst a obcí v ČR stále více zabývá otázkou, jaký stanovit limit pro zadání zakázky tzv. "z volné ruky". Hovoříme samozřejmě o zakázkách, na které nespadá zákon o zadávání veřejných zakázek. Ten je přísný až hrůza a další komplikace by snad ani nebyly reálně možné. V řadě měst se vydali natolik razantní cestou, že zde není zadávání zakázek z volné ruky téměř možné. Lídrem bylo město Semily, ale na jeho zkušenosti navázala řada dalších obcí a měst, které stanovily limit pro zadání zakázek z volné ruky v rozmezí 10 – 25 tisíc. Obdobným směrem se v r. 2011 rozhodlo jít i město Písek a snížit letitý a hodně zastaralý limit 200 tisíc. Dlužno poznamenat, že přípravu nových pravidel velmi urychlil výsledek auditu DBS, kde se ukázalo, že řetězení zakázek pod stanovený limit v rukou několika vyvolených je bez problému možným a bez hloubkového auditu takřka nezjistitelným jevem…

Samozřejmě jsem opět chtěl, aby Písek byl nejlepší z nejlepších, a proto jsem původně trval na limitu 10 tisíc korun. Ale po četných diskuzích a protiargumentech, kdy jsem na této částce zůstal sám, jsem kývnul na částku 50 tisíc. Vznikla tak nová pravidla pro zadávání veřejných zakázek, kdy bylo možné do 50 tisíc zadávat zakázky "z volné ruky" a od této částky podléhalo zadávání zveřejnění. Zhruba po roce jejich fungování pak došlo k jejich drobným úpravám tak, aby byly zapracovány podněty kontrolního výboru a příspěvkových organizací (zejména škol a knihovny).

Nová koalice si pak dala závazek, že pravidla dále upraví. Od listopadu minulého roku na nich intenzivně pracovala a výsledek této práce schválila na svém zasedání ve čtvrtek 12. února. Kdo by však očekával, že tito noví, progresivní a lepší najdou odvahu a sníží limit pro zadávání "z volné ruky" pod oněch 50 tisíc, byl by hrubě zklamán. Nová pravidla vracejí limit pro zadávání "z volné ruky" na částku 200 tisíc korun a u stavebních prací dokonce na 300 tisíc!!!!

Mám-li odpovědět na otázku v názvu článku, pak se upřímně přiznám, že nevím. Na radě města sice k pravidlům proběhla diskuze, ale pouze k technické aplikaci. Nad částkami se nepozastavil nikdo. Můžu se tak pouze dohadovat. Nízký limit samozřejmě přináší větší administrativní zátěž pro zadavatele. Jenže vedle toho, že se jedná o jasný trend, je důležitý jeden fakt. Zadavatelé hospodaří s veřejnými prostředky!!!! A je tedy třeba udělat vše proto, aby nemohlo dojít k opakovanému zadávání zakázek jednomu dodavateli bez soutěže a veřejné kontroly. Takové čtyři zakázky ročně za 180 tisíc korun, to už je slušný výdělek.

Pokud by někdo z vedení města tvrdil, že vše se pokryje řádnou kontrolou, bude to jenom lhaní si do kapsy. Na městském úřadě je jediná osoba, která je schopna kontrolu řádně provést – městská auditorka. Tak pak za rok zkontroluje maximálně třetinu zadavatelů – chcete-li, na každého se dostane maximálně jednou za tři roky. Nemluvě o tom, že kontrola v jednom člověku může být pouze namátková a jak ukázal někdejší příklad DBS, pouze hloubková kontrola prováděná několika lidmi déle než měsíc dokáže takové neřády odhalit.

Nechci tady vytvářet nějaké kauzy o korupčním prostředí. Mezi vedoucími odborů a řediteli organizací je jistě naprostá většina těch, kteří jsou poctiví a ani je nenapadne možnosti, které vytvářejí nová pravidla, využít. Přesto zde však možnost "zneužití" je. A mně nezbývá než konstatovat, že zatímco všude v rámci transparentnosti dále snižují limity pro zadávání z přímé ruky, Písek se po čtyřech letech opět vydal směrem přesně opačným.

0
0

Diskuze k článku +

12. 2. 2015 (18:43)  –  Magdalena Myslivcová

0
0

To je překvapivý krok směrem zpět. Jménem redakce poprosím pana Ing. Hořánka, aby našim čtenářům přiblížil důvody takového rozhodnutí.

Odpovědět

12. 2. 2015 (20:25)  –  Mgr. Ing. Jiří Hořánek

0
0

U zmiňovaných zakázek I. kategorie tj. do Kč 199.999 (dodávky, služby) / do Kč 299.999 (stavební práce) provede příslušný vedoucí průzkum trhu – a to například žádostí o předložení předběžných cenových nabídek nebo na základě dokumentů dostupných z internetových stránek dodavatelů, ze kterých vyplývá informace o předmětu plnění. U zakázek nad Kč 50.000 bez DPH, vyhotoví dva protokoly – jeden, ve kterém uvede předpokládanou hodnotu veřejné zakázky a způsob jejího stanovení a druhý, o způsobu a výsledcích průzkumu trhu (zdůvodnění může být součástí protokolu o stanovení předběžné hodnoty zakázky). V případě přímého zadávání odpovídá vedoucí v plné míře za efektivní vynaložení finančních prostředků a zadání zakázky za cenu v místě a čase obvyklou. To vše pod veřejnou kontrolou. Žádné nastolení mafiánských praktik se tedy konat nebude. Pouze dojde ke zpružnění celého procesu.
Souhlasím s autorem článku, že možnost zneužití tu je. Ale ta tu byla i v předchozím systému. V novém systému nejen že zůstává zachován systém účasti nestranného člena komisí pro hodnocení nabídek (zástupce hospodářské komory), ale je posilován prvek transparentnosti zveřejňováním zadání nejen na profilu zadavatele, ale zasíláním upozornění na výzvy zveřejněné na internetových stránkách města.
A kontrolní systém? Jelikož se jedná o samostatnou působnost, je to skvělá příležitost pro kontrolní výbor. Ale to je pracné. Snazší je se do činnosti tohoto výboru nezapojit a strašit veřejnost psaním poplašných článků.

Odpovědět

12. 2. 2015 (21:07)  –  JUDr. Ondřej Veselý

0
0

Pane místostarosto, nepřekvapil jste. A to jsem se tak snažil, aby článek poplašně nezněl. Jenom jsem napsal, že jste se rozhodli jít opačným směrem, což je fakt.

A transparentní systém včetně zveřejňování se týká až zakázek od 200 (resp. 300) tis. Kč. Do teď to bylo od 50 tis. To zásadní, tedy proč k této změně došlo, jsem se nedozvěděl ani teď.

Odpovědět

12. 2. 2015 (21:15)  –  Luděk Blaha

0
0

Ale to je skvělé!
Zjednodušení, zpružnění a ztransparentnění do mrtě. Že to nikoho nenapadlo už prve.
A strašit lidi poplašnými zprávami se nemá. To je jako, zásobte se vodou a základními potravinami, zneprůhledňuje se systém zadávání veřejných zakázek. Jen aby se nepoděsili právě a jen ti zainteresovaní.
V každém případě je kontrolní výbor v plné pohotovosti. Prý tomu teď předsedá nějaký otorhinolaryngolog. Prý půjde lidem po krku. Jak někoho zmerčí… chňap!!! Kdo asi tak je první na řadě? Co?

Odpovědět

12. 2. 2015 (21:29)  –  Mgr. Ing. Jiří Hořánek

0
0

Důvod drobné změny je prostý: pružnější prostředí založené na posílení pravomocí (ale i odpovědnosti) vedoucích odborů a ředitelů organizací u běžných operativních činností při zachování prostředí transparentnosti i u těchto zakázek.
Transparentnost není zaručena tím, že o všem bude rozhodovat rada města, ale tím, že na úkony a postupy "bude vidět".

Odpovědět

12. 2. 2015 (21:52)  –  Magdalena Myslivcová

0
0

Promiňte, pane Hořánku, ale Váš podrobný výklad vůbec nepřesvědčuje, že to není lumpárna. Opravdu považujete změnu limitu z 50 tis na 200 tis za drobnou? Pro nás obyčejné lidi je to docela dost peněz… Pružnost, jak píšete, jistě stoupá, ale podle selského rozumu spíše v oblasti možností přihrát zakázky spřízněným dodavatelům…

Odpovědět

13. 2. 2015 (19:07)  –  Martin Brož

0
0

Dobrý den, já se omlouvám, ale pořád je tu že vše může kontrolní výbor kontrolovat. Ale zatím mě bylo řečeno jedno a to je pro mě dosti důležité. Kontrolní výbor je pouze orgán poradní, tudíž i kdyby k zneužití došlo, co to bude mít za následky? Vyhodnocení se dostane bud na zastupitelstvo, kde většinový podíl hlasů má koalice a tudíž zatím jak to vnímám se to zamete pod kobereček: "Ano bereme na vědomí!" a nebo se to dostane do rady, kde je opět jen koalice a tudíž se to jen veme na vědomí a tím to hasne.

Za druhé už ted mám dost námětů na kontrolu tolika věcí, že minimálně na rok práci máme. A to bylo jen pár rad a zastupitelstev. Nechci vůbec domýšlet co všechno budeme kontrolovat třeba za rok.

Odpovědět

13. 2. 2015 (19:41)  –  Mgr Růža Srbová

0
0

Ono jako mít námět je jedna věc, a pověření ke kontrole je věc druhá. Asi nemůžete vlítnout tam, kam se Vám zrovna zachce a provádět nějakou kontrolu. Myslím, že to musí vzejít ze zastupitelstva či rady a jsou určitá pravidla. Mohl byste dost tvrdě narazit. Bacha na to.

Odpovědět

13. 2. 2015 (19:59)  –  Martin Brož

0
0

Jsem si toho vědom. Proto ted na prvním zasedání výboru jsem vyzval každého člena at přinese své příspěvky na prověření, nad těma sedneme řekneme si jestli to je v naší kompetenci či ne a pak to předložíme do zastupitelstva ke schválení.

Odpovědět

13. 2. 2015 (21:13)  –  Zdenka Jelenová

0
0

…předložíte do toho zastupitelstva, kde… – cituji Vás: "…kde většinový podíl hlasů má koalice a tudíž zatím jak to vnímám se to zamete pod kobereček"… ? ;-)

Odpovědět

12. 2. 2015 (19:02)  –  Luděk Blaha

0
0

Vyloženě je pro moji lepší orientaci v problému:
1. Předpokádám, že není nic závadného na 'opakovaném zadávání zakázek jednomu dodavateli', pokud je odvedena kvalitní práce za přiměřenou cenu.
2. Informace o zakázce 'zadané z přímé ruky' se zveřejňovat nesmějí?
3. Těch 180 tisíc z příkladu 'slušného výdělku' je za jednu každou zakázku, nebo v jejich součtu. A jak jste, pane Veselý, k této sumě dospěl?

Odpovědět

12. 2. 2015 (19:49)  –  JUDr. Ondřej Veselý

0
0

Pane Blaho, informaci o zakázkách z ruky se zveřejňovat smějí, ale nezveřejňují.

Částku 180 tisíc jsem dal příkladem za každou jednotlivou zakázku. Pokud bych měl jít na hranu nových pravidel, tak bych mohl napsat 199.999,-Kč (u stavebních prací 299.999,-Kč) za každou jednotlivou zakázku.

A zareaguji i na Vaši prvou poznámku. Ano, na tom co píšete, by nic závadného nebylo. S drobným dodatkem, že tím vylučujeme kohokoliv jiného, kdo by odvedl stejně kvalitní práci, třeba i za (o něco) nižší cenu. Nový systém však umožňuje i zadávání zakázek "spřízněným" osobám, aniž by na to někdo mohl (bez hloubkového auditu) přijít. Což byl právě případ DBS.

Odpovědět

12. 2. 2015 (20:15)  –  Luděk Blaha

0
0

Děkuji Vám, pane Veselý, za odpověď.
Jestli se informace nezveřejňují, ač se zveřejňovat mohou, pak je na místě se ptát, proč tomu tak je.

Tak já to tedy zkusím… a schválně, co se stane:
"Háálóóó, kde jste kdo?! Proč se informace o zakázkách z ruky nezveřejňují, ač se zveřejňovat mohou?
Čte to tady ještě někdo ze zastupitelů???"

Odpovědět

12. 2. 2015 (21:41)  –  Zdeněk Vituj

0
0

Dobrý večer pane Veselý
Myslím si , že tímto úryvkem jste si pěkně naběhl  , není to tak dávno když se vybíral projektant na lávku . Nemám nic proti projektantovi , nemám nic proti Vám , ale když už chcete házet kamení , měl by jste být bez viny .
A tady je Váš komentář ……..A zareaguji i na Vaši prvou poznámku. Ano, na tom co píšete, by nic závadného nebylo. S drobným dodatkem, že tím vylučujeme kohokoliv jiného, kdo by odvedl stejně kvalitní práci, třeba i za (o něco) nižší cenu. Nový systém však umožňuje i zadávání zakázek "spřízněným" osobám, aniž by na to někdo mohl (bez hloubkového auditu) přijít. Což byl právě případ DBS.

Nemyslím si že je problém za kolik je zakázka , ale může být problém jakým stylem je vybraná !!!!
Ale jak už tady někdo psal , je dobře že se diskutuje :)

Odpovědět

12. 2. 2015 (22:24)  –  JUDr. Ondřej Veselý

0
0

Pane Vituji, asi jsme každý někde jinde:) Jsem si však jist, že tak kvalitního architekta jako Josef Pleskot byste sehnal hravě:)

Odpovědět

12. 2. 2015 (22:35)  –  Zdeněk Vituj

0
0

Pane Veselý , nepochybuji o kvalitách , spíš o zadávání zakázky.
Když už chcete , aby bylo něco transparentní , měla by být alespoň poptávka u tří firem.
Ale nechci se tady přít , nebyl jsem u zadávání zrovna této zakázky a třeba to proběhlo standardní postupem . A že jsme každý někde jinde ? určitě jsme . A jestli jste postupoval tímto způsobem častěji , že řeknete že jste si jist že vybíráte nejkvalitnějšího dodavatele a nejlevnějšího , nevím co tady řešíte celou dobu . Máte dekret na výběr nejlepších zakázek ve městě a zastupitelstvu ušetříte spousty práce a podezírání :)

Odpovědět

12. 2. 2015 (22:52)  –  JUDr. Ondřej Veselý

0
0

Pane Vituji…. V mém článku ani komentáři není slovo o tom, že někdo "špatně" vybral zakázku. Pokud se tak stane a já se to dozvím, buďte si jist, že o tom budu informovat. Budu se snažit pevně věřit, že chápete jaký je rozdíl mezi zadáváním zakázek z volné ruky do 50 a do 300 tis. Kč.

Odpovědět

12. 2. 2015 (23:12)  –  Zdeněk Vituj

0
0

Pane Veselý , myslím si že Vás stejně nechápu :)
Opravdu se snažím pochopit co občas básník chce říci , ale jak už jste psal , oba jsme někde jinde .
Přiznám se že jsem sedlák a snažím se používat selský rozum ale asi někdy ten rozum nestačí na rozum JUDr . Nechápu více Vašich komentářů , a další je i tento ……….A je tedy třeba udělat vše proto, aby nemohlo dojít k opakovanému zadávání zakázek jednomu dodavateli bez soutěže a veřejné kontroly. Takové čtyři zakázky ročně za 180 tisíc korun, to už je slušný výdělek. …… vždyť se všichni snažíme najít férového , rychlého a cenově přiměřeného dodavatele a pak napíšete takovou a promiňte mi ten výraz … ptákovinu . Proč nemůžeme dávat práci dobré , známé , vyzkoušené firmě ??? To si myslíte že to chodí tak , že teď jsi dostal zakázku a příště nemáš možnost ??? Pro hodně občanů je právě ten parametr (spokojenost s dosavadní prací , doporučení od spokojených zákazníků ) ten nejlepší parametr .

Odpovědět

12. 2. 2015 (23:25)  –  Luděk Blaha

0
0

"Budu se snažit pevně věřit, že chápete jaký je rozdíl mezi zadáváním zakázek z volné ruky do 50 a do 300 tis. Kč."

Ten rozdíl rozhodně není malý, je-li to šesti násobek. Ale tuším, že na obdobné zakázky, jako byla třeba ta oprava schodů do bázénu za téměř 400 tisíc, to stejně nějaký výrazný vliv mít nebude.

Odpovědět

13. 2. 2015 (09:26)  –  Mgr Růža Srbová

0
0

Bohužel se selský rozum asi už nenosí! Postup, jak sháním řemeslníky. Definuji to, co chci přesně udělat. Hledám na internetu firmy a zjistím si cenové rozpětí. Zjistím reference. Vyřadím nabídky pod cenou. Zadám rychlou poptávku. Vyberu firmu, většinou ve středním cenovém pásmu. A teď, pokud jsme s firmou spokojená, dělají jak mají , plní požadavky, tak potom jsem zvítězila, a nemám proč ji do budoucna měnit. A ani o málo nižší cena mě nepřinutí k tomu, abych osvědčenou firmu vyměnila za pro mě rizikovou, neprověřenou. Do výběrek se většinou hlásí firmy, které nemají do čeho píchnout, někdy jsou před krachem, proto podtrhávají ceny s tím, že to nějak dopadne.Pak to taky dopadá. Narychlo nabírají neprofesionály. Mám úplně alergii na větu: zakázku získala firma XY, která nabídla nejnižší ceno. To mě vždycky dostává! Já si taky můžu kupit boty za 50 Kč? Ale jak dlouho je budu nosit?

Odpovědět

13. 2. 2015 (10:49)  –  Zdeněk Vituj

0
0

Paní Mgr Růženo Srbová , naprost s Vámi souhlasím . K čemu by nám bylo že zakázku vyhraje firma s nejnižší cenou když potom jsou vícepráce drahé , termín se nestihl a práce je odfláklá .

Odpovědět

13. 2. 2015 (11:00)  –  Zdenka Jelenová

0
0

To je ovšem hodně zjednodušený pohled, že? Kritériem výběrového řízení přece nemusí být jen nejnižší cena, reference na přihlášené si snad ten, kdo vybírá, zjistí také, jakou má firma minulost atd… Rozhodující je správné zadání VŘ. Pokud by to bylo tak, jak píšete – tak k čemu by vůbec byl zákon??? Proč se bavit o nějakých hranicích a finančních objemech? Nechme to na selských rozumech těch, kteří jsou zrovna u vesla, ne?? Jako když si jdu koupit boty nebo toaletní papír… :-D. Jenže když si jdu koupit boty, činím tak většinou za své a obouvám své končetiny – tady je ale řeč o veřejných financích a tam snad jsou kritéria PONĚKUD jiná…

Odpovědět

13. 2. 2015 (11:06)  –  Zdeněk Vituj

0
0

Právě že ty reference těžko použijete jako měřitelný parametr . A k čemu je ten zákon ? někdy k tomu aby jste vybrala toho koho nechcete a pak jste nespokojená . Ale jinak s Vámi souhlasím ,

Odpovědět

13. 2. 2015 (11:39)  –  Zdenka Jelenová

0
0

Referencemi tady argumentovala předřečnice, to byla jen má reakce. Nicméně je pokládám za důležitou součást, jako veřejný zadavatel se přece obec může (měla by) informovat u jiných podobných zákazníků dané firmy na jejich zkušenosti, právě ohledně plnění smlouvy, vícenákladů, termínů atd. – a pokud firma vůbec nic podobného zatím nerealizovala, je asi na místě zvýšená opatrnost… Mimochodem – je absurdní, pokud se stále snažíme vymýšlet cosi, co už jinde funguje, viz ten Ondřejem Veselým zmíněný příklad Semil. Moc nechápu, proč se Písek (a další obce z okolí) do tohoto transparentního systému nezapojily… Což je samozřejmě otazník-vykřičník směřující i k minulému vedení!

Odpovědět

13. 2. 2015 (11:45)  –  Zdeněk Vituj

0
0

Tak to jsme opravdu někde jinde i Vy paní Jelenová i pan Veselý , zadání zakázek z volné ruky v rozmezí 10 – 25 tisíc ? v dnešní době ? Vždyť budou ty výběrová řízení stát víc než celá zakázka !!!!

Odpovědět

13. 2. 2015 (11:56)  –  Mgr Růža Srbová

0
0

Přesně tak, v dnešní době 10,20,30 tisíc není nic. Stojí to jen peníze a realizace se vleče různými odvoláními…..Kdyby člověk takto jednal doma, tak si za rok nevymění ani okap. A souhlasím, aby vedoucí odborů za výběr nesli zodpovědnost. To je jedině dobře.

Odpovědět

12. 2. 2015 (22:53)  –  Jiří Svoboda

0
0

Na lávku přece bylo osloveno více architektů, ne?

Odpovědět

13. 2. 2015 (11:52)  –  Mgr Růža Srbová

0
0

Samozřejmě že nemusí, jenže v posledních letech, co si pamatuju, právě byla. A jak už jsem psala Aby firma dostala zakázku, cenu podhodnotí. Ptala jsem se jednoho člověka, proč zakázku dostala firma z Moravy, copak u nás by to nezvládli. Protože nabídla nejnižší cenu, sehnala"nějaké" zedníky, kterým ve finále platí almužnu, takže proč ti by dělali dobře a svědomitě, když jim skoro nezaplatí za práci?

Odpovědět

13. 2. 2015 (13:12)  –  Zdenka Jelenová

0
0

To je pořád dokola – pokud byla cena jediné kritérium, bylo to špatně. Pokud byla špatně udělaná smlouva, následně vznikly A BYLY PROPLACENY neodůvodněné vícenáklady, byla to chyba. Ale ne chyba toho, že bylo použito VŘ, ale chyba jeho zadavatele!! Ten si u zakázek malého rozsahu může počínat velmi variabilně a přesto naprosto transparentně. Může si třeba zadat, že firma na zakázce zaměstná určité procento místních dlouhodobě nezaměstnaných – a jsme i u sociálního aspektu. Může si do zadání dát mnohé… Jen chtít. A úředníků na příslušných odborech města máme podle vás zřejmě málo a příliš přetížených, že?…

Odpovědět

13. 2. 2015 (13:43)  –  Zdeněk Vituj

0
0

Taky mi to připadá ,že nechcete něco pochopit . Dovedete si představit příklad ,třeba že vyhoří elektroinstalace na městském úřadě ? Nepůjdou počítače , světla a Vy budete pod svíčkou psát tužkou výběrové řízení na elektrikáře který odhad opravu jističů třeba na 25 tisíc ? a když to stihnete hodně rychle tak týden bude úřad bez elektriky . Těch případů je spoustu , co znemožňuje postupovat podle toho „nesmyslu“ co pan Veselý uváděl .

Odpovědět

13. 2. 2015 (20:11)  –  Zdenka Jelenová

0
0

Pane Vituji, prosím nezesměšňujte se! Buď se snažíte žertovat, nebo si neumíte najít a přečíst relevantní podklady (když už je neznáte), nebo snad záměrně uvádíte lidi v omyl a strašíte? Poslední možnost samozřejmě vylučuji :-). Ale opravdu si myslíte, že ta pravidla vymýšleli úplní pitomci??? Cituji pro Vaše dovzdělání z článku IX směrnic pro zadávání VZ podle semilského vzoru:
Výjimky z věcné působnosti
…ZAKÁZKY SYSTÉMU KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ: Zásady a postupy dle této vnitřní směrnice se dále nevztahují na zakázky systému krizového řízení (dodávky služeb, zboží i stavebních prácí). Zakázky systému krizového řízení je oprávněno zadat vedení města, a to bez oznámení o zahájení zadávacího řízení více dodavatelům. Vedoucí odboru je však povinen uzavřít s dodavatelem písemnou smlouvu a vyhotovit písemné zdůvodnění zadání, proč se jedná o zakázku systému krizového řízení a tyto písemnosti archivovat v souladu s ustanoveními této vnitřní směrnice. Smlouva i písemné zdůvodnění budou bezodkladně po uzavření smlouvy zveřejněny na internetových stránkách zadavatele.
Není-li možné zadání těchto zakázek (jedná-li se o zakázky malého rozsahu II. a III. kategorie) v radě města projednat předem, mohou být v krajních případech vedením města. zadány i bez projednání. O tomto postupu musí být rada města bezodkladně informována a na schůzi následující bezprostředně po uzavření smlouvy na zakázku musí být seznámena podrobně s obsahem zakázky a důvody postupu dle tohoto čl. IX. odst. 2.

Odpovědět

13. 2. 2015 (20:35)  –  Mgr Růža Srbová

0
0

Mám hrozně ráda staré filmy. Strašně mi medí. Něco se v městečku porouchá. Radní včele se starostou navštíví hospodu. Udělají výběrko – kdo je tu od fochu a střízliv? Á Venca. Tak Venco, prosím, vem pár chlapů a pojďte opravit spadlý komín… Nádhera. Tu dobu miluju!
To, co tu recituje pani Jelenová, tak z toho mě až mrazí. Vím, že de fakto i de jure, má pravdu, ale je to strašný!

Odpovědět

13. 2. 2015 (21:25)  –  Zdenka Jelenová

0
0

Taky miluju staré filmy a vydržím se na ně koukat hodiny, V+W u mě kralují. Co takhle U nás v Kocourkově (1934), nebo o nějaký ten fous novější Až přijde kocour… Nebo takový Nejlepší člověk… Ale moc nechápu, z čeho konkrétně (co jsem napsala) Vás "až mrazí" ??? Z toho, že transparentně veřejné zakázky prostě zadávat lze a že přitom není úředníkům či dokonce radním zapotřebí chodit po nocích se svíčkou po chodbách vyhořelého ouřadu? Ale no tak…

Odpovědět

14. 2. 2015 (01:29)  –  Zdeněk Vituj

0
0

Vážená paní Jelenová.
Paní Jelenová , zlobte se na mně jak chcete , ale jste mimo mísu . Zdá se mi že budete raději vymýšlet složitosti, jen aby naši úředníci měli co dělat . Jste papežštější než papež , zákon nám dává nějaký mantinely , tak proč to nemít ještě složitější , že ano . A viz ten Ondřejem Veselým zmíněný příklad Semil. Že moc nechápete, proč se Písek (a další obce z okolí) do tohoto transparentního systému nezapojily ? Vy to nechápete , já ano
Já nechápu proč se Vám snažím něco vysvětlit ,protože už chápu že to nemůžete pochopit .
Jen už chápu , proč současná koalice nechtěla do koalice s ČSSD pod vedením pana Veselého . Nebyl to puč jak se tady mnohokrát skloňovalo , bylo to tím diametrálně odlišným smýšlením . A k té připomínce že … ZAKÁZKY SYSTÉMU KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ: ? zase budete potřebovat někoho kdo posoudí jestli je to krizové řízení ??? Zase budete mít další odbor kdo bude posuzovat co je krize a co je běžná údržba a oprava ? zase budete chtít kdo v této chvíli bude podepisovat smlouvy ? Není ostuda že se neshodneme , máme každý jiný úhel pohledu . A poslední vyjádření , k vašemu dotazu , mýlíte se , straším , straším občany před takovým uvažováním co tady uvádíte . Dále s Vámi souhlasím že ty pravidla co uvádíte, vymysleli pitomci kteří viděli řešení podobných situací z letadla a to byla ještě hustá mlha . A úplně poslední , raději si udělám srandu sám ze sebe , než abych byl pro blázny ostatním . Nechám na ostatních, aby posoudili jestli jsem směšný já a nebo Vy :)

Odpovědět

14. 2. 2015 (16:14)  –  JUDr. Ondřej Veselý

0
0

Pane Vituji, mimo mísu zde skutečně někdo je, ale paní Jelenová to rozhodně není.

Odpovědět

14. 2. 2015 (21:37)  –  Luděk Blaha

0
0

Mimo misku zůstává zpravidla daňový poplatník, lépe běžný občan.
A ještě lépe, zůstává mimo korýtko…

Odpovědět

15. 2. 2015 (01:21)  –  Zdeněk Vituj

0
0

Dobrý večer pane Veselý .
Možná že jsem to já , nevím . Když budou pomyslně v té míse zastupitelé a úředníci města Písku a já se budu s odstupem do té mísy dívat z různých úhlů, nebudu mít pocit že se tam bude snažit většina obohatit na úkor města . Měl jsem a zatím mám v životě to štěstí , že se obklopuju fajn lidmi . Vy jste působil 4 roky ve významné funkci a dá se říct že jste mohl ovlivňovat různé nastavení podmínek . Jestli máte obavu z lidí co pro město pracovali a pracují a máte strach že nebudou svoji práci vykonávat dobře , budou si jak jste naznačil hrát tu malou domů , proč na ně neupozorníte ? Znám spoustu dobrých úředníků a některé zastupitele co pro město pracují , kteří rozumí svému oboru a snaží se dělat svojí práci poctivě . Nemyslím si že je potřeba brát těmto lidem možnost a taky určitou zodpovědnost tím že budou muset víc bojovat s byrokracií . Vždyť sám občan je ta nejlepší kontrola. Vymyslete jak potrestat ty , co tu malou domů posílají nebo chtějí posílat a jestli o takových víte, snažte se tomuto zamezit . Netrestejte ostatní poctivý tím papírováním kterého je už takhle dost . Vždyť tímto postojem skoro urážíte ty, co vždy dobře pracoval a pracují . Asi už oba víme , že jsme každý úplně jiný . Snažím na člověku vidět to dobré a motivovat ho aby každý sám chtěl být lepším a pro společnost přínosným . Snažím se obklopovat lidmi chytřejšími než jsem já sám , snažím se naslouchat a ukázat si více úhlů a rozhodně nechci betonovat jen svojí pravdu . Rád vyslechnu jiné názory a vděčím každému kdo si dává tu práci a přesvědčí mi, že se v něčem mýlím a tím mě obohatí. Rozhodně nechci nikoho urážet za jeho názor , jen vyjadřuju co si myslím a proč si to myslím . Jestli budete chtít trochu víc do hloubky rozvinout diskuzi , rád si s Vámi u kávy popovídám . Věřím , že to nemyslíte špatně , jen trochu jinak a třeba mi přesvědčíte že se mýlím .

Odpovědět

15. 2. 2015 (01:33)  –  Zdeněk Vituj

0
0

Pane Bláha , možná máte pravdu , ale také někdy a pro někoho není v tom korýtku jen samá ňamka , hodněkrát je to nechutná šlichta .

Odpovědět

15. 2. 2015 (10:52)  –  Luděk Blaha

0
0

Tu šlichtu nám mnohý činovník, až vyzobe ňamky, jistě rád přenechá.

Odpovědět

12. 3. 2015 (10:25)  –  Karel Rýpal, DiS

0
0

Dobrý den všem,

Já asi budu mimo mísu úplně, protože tohle celé veřejné zadávání a limity mi přijdou vtipné. Pokud chci aby to někdo konkrétní dostal tak to dostane a netvrďte, že to nejde. Navíc mi přijde, že díky celorepublikovému systému veřejných zakázek dochází k odlivu peněz pryč z měst. Dříve silnici v Písku opravila místní firma a ta peníze od města utratila opět ve městě. Podporovala další místní firmy, dala práci místním lidem a koloběh peněz fungoval tak jak má. A upřímně, pokud tam firma získala něco navíc tak z toho část opět utratila doma. Dnes? Opravu silnice v Písku provádí firma z Ústí, 90% peněz ze zakázky jde pryč z města a koloběh nefunguje. Ano nakupuje tady materiál, ale za podmínek kdy dodavatel tlačí na nulové zisky jen aby prodal a měl alespoň nějakou práci. Takže podle mě na tom město moc neušetří. Protože když Písečáci nevydělávají nemají co městu odvádět.
Jak jsem psal na začátku, jsem mimo mísu, ale takhle to vidím tím selským rozumem o kterém tu už byla řeč.

Odpovědět

12. 3. 2015 (11:56)  –  Mgr. Ing. Jiří Hořánek

0
0

Vážený pane Rýpale, tak to není. Nemůžete vyhlásit výběrové (zadávací) řízení a poptávat jen firmy z Písku – to by byla diskriminace a úřad na ochranu hospodářské soutěže by to zrušil. To není můj výmysl, tak je to v soutěžním zákoně a tento princip platí i pro zakázky malého rozsahu.

Odpovědět

12. 3. 2015 (12:08)  –  JUDr. Ondřej Veselý

0
0

Tady musím bezezbytku souhlasit s kolegou místostarostou. Pokud by byla legální možnost, jak zadávat zakázky pouze firmám z Písku, zřejmě by nikdo neváhal. Jenže legálně to prostě nejde. Navíc, pokud zakázku dělá firma z Ústí, je to ještě dobré v tom, že peníze a daně zůstanou v ČR. Taky se může nakrásně stát, že zakázku vysoutěží firma z jiného členského státu EU (a tomu také nemůžeme legálně zabránit) a peníze pak odtečnou na Slovensko, do Polska, Bulharska, Holandska….

Odpovědět

12. 3. 2015 (13:54)  –  Karel Rýpal, DiS

0
0

Pánové, já souhlasím s tím co píšete a ve svém článku jsem se také zmiňoval o celorepublikovém zadávání veřejných zakázek. Velmi dobře vím jak toto funguje. Narážím jen na to, že ve snaze zamezit nekalím praktikám dochází k odlivu peněz bez větší návratnosti. Prostě sem si jen postěžoval na to jak to dnes je. Nenapadal jsem přidělování zakázek v Písku. Jak píše pan Vituj, pouze cena je velmi velké riziko. A ve své praxi jsem se často přesvědčil, že rychle, lépe a levněji není vždy rychle, lépe a levněji. Ale to jistě dobře víte sami.

Odpovědět

12. 3. 2015 (13:39)  –  Zdeněk Vituj

0
0

Já jen musím souhlasit s tím , že zadávat parametr jen cenu je právě z tohoto důvodu nebezpečný , ale na druhou stranu nevím jaký parametr zvolit :-(

Odpovědět

12. 3. 2015 (14:04)  –  Mgr. Ing. Jiří Hořánek

0
0

Podle novely soutěžního zákona již je možné využít jako jedno z dílčích hodnotících kritérií i hodnocení organizace, kvalifikace a zkušeností pracovníků podílejících se na plnění veřejné zakázky, což je významné zejména u zakázek na tzv. intelektuální služby (např. právní poradenství apod.). Nicméně stále platí, že soutěžit podle tzv. ekonomické výhodnosti je pracnější a obtížnější, než soutěžit jen dle výše nabídnuté ceny. Uvidíme, jaké změny přinese nový zákon o zadávacích řízení, který by měl nabýt účinnosti v dubnu příštího roku.

Odpovědět

12. 3. 2015 (16:27)  –  Zdenka Jelenová

0
0

Taky už existuje celý koncept, známý pod termínem "Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek" – i v rámci současných zákonů lze použít kritéria týkající se sociální prospěšnosti a ohledu na ŽP. Konkrétně může například město zavázat dodavatele, že zaměstná při realizaci veřejné zakázky určité procento místních dlouhodobě nezaměstnaných – a to už je pro místní komunitu přece jen přínos, ne? Asi s tím jde pracovat při zadávání VŘ, ale je to bezesporu složitější, než se řídit jen nabídkovou cenou…

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.