Přihlášení

Skutečně Písek koupil pozemky jen proto, aby je obratem prodal?

20. 5. 2015 | Ondřej Veselý | Diskuze (0) | PÍSECKÝ HYDEPARK

Koupě pozemků na rohu Žižkovy a Komenského ulice od České pošty byla pro Písek opravdovým martýriem. Proces, který začal již v r. 2006, neustále narážel na změny ve vedení České pošty, nebo na vlažný přístup jejího zřizovatele Ministerstva vnitra ČR. Až po volbách do poslanecké sněmovny v r. 2013 se na město konečně usmálo štěstí…

Vedení pošty, které kontrakt odsouhlasilo, volby přečkalo a nové vedení Ministerstva vnitra ČR tentokrát proces nezdržovalo a již v únoru 2014 byla směna pozemků mezi Českou poštou a městem Písek odsouhlasena Vládou ČR. Za to patří všem zúčastněným velký dík.

Záměr s pozemky byl celkem jasný. Nároží s ostudným vzhledem zastavět městským objektem ve spolupráci se soukromým investorem s tím, že objekt by byl průjezdný pro osobní automobily do vnitrobloku, kde by si město Písek pozemky ponechalo a provozovalo by na nich velké parkoviště pro centrum města. Cílem bylo odlehčit dopravě v klidu právě v historickém centru Písku. K tomuto cíli ostatně směřovala mediální prohlášení lídrů současné koalice ihned po jejím ustavení v listopadu loňského roku, podle kterého měla být celá plocha (včetně zadní části) co nejrychleji uvolněna pro parkování veřejnosti. Tím by velmi rychle a s takřka nulovými náklady došlo k naplnění cíle, pro který byl pozemek kupován, respektive směňován. Do dnešního dne, tedy více než půl roku po ustavení koalice, však zůstává v provozu pouze přední část, jejíž kapacita je velmi omezená.

Rozhodnutí rady města Písek ze 14.5.2015, podle kterého by se měly prodat veškeré plochy získané od České pošty s tím, že soukromý investor ve vnitrobloku vybuduje několika podlažní parkoviště, je proto velmi překvapivým úkrokem stranou. Tímto rozhodnutím zcela padá původní záměr, nabídnout obyvatelům centra města i jeho návštěvníkům sympatickou alternativu parkování mimo městská náměstí.

Jedině parkoviště města si totiž může dovolit komfort nebýt výdělečné. Jakýkoliv soukromý investor, pokud se na takto divoký záměr vůbec jaký najde, bude chtít nejen svoji investici v rozumné době získat zpět, ale i dosáhnout výdělku. Toho se dá při modelu schváleném radou dosáhnout pouze nastavením ceny parkovného na minimálně takové úrovni, jako je na píseckých náměstích. Pak však zcela odpadá důvod, proč by občan nezajel přímo na náměstí a nechal by auto nedaleko pošty, odkud do centra musí ještě kus pěšky. Nemluvě o nedůvěře, kterou budou občané k několika podlažnímu parkovišti, nejméně z počátku, mít. Stačí se podívat na poloprázdný parkovací dům Pod Střelnicí v nedalekém Táboře.

Nezbývá než doufat, že zastupitelstvo města tento těžko pochopitelný směr, nastolený radou města, na svém jednání zvrátí a věc vrátí k původnímu záměru – nalezení investora pouze pro definovanou zástavbu rohu ulic Žižkova a Komenského. Vybudování parkovací plochy (v prvé fázi skutečně pouze plochy) pro návštěvníky a obyvatele centra za velmi nízké či nulové parkovné, jako velmi přijatelné parkovací alternativy vůči městským náměstím, respektive centru města, pak ponechat v městských rukou. A to vše pokud možno rychle a levně.

Klub zastupitelů zvolených za ČSSD v Písku

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.