Přihlášení

Ad. Před jednáním o změně

19. 6. 2018 | Michaela Šťastná | Diskuze (5) | Vaše názory

Změna územního plánu č.1 byla rozdělena na dvě části, jedna část má být v srpnu schválena, druhá část se bude projednávat až po rozhodnutí soudu. Já si myslím, že ani první část není ve všech bodech v pořádku, že jsou v ní, stejně jako v samotném územním plánu, nedostatky, které mohou přinést problémy jak městu, tak těm, kteří budou podle územního plánu chtít třeba stavět.

Je tu změna, díky které se zeleň, ochranné a izolační pásmo zeleně a veřejné prostranství promění na parkoviště a prodejnu Lidl. Změnou v ÚP se tak stane území zastavitelné i v případě, že Lidl své pozemky prodá a přestěhuje se jinam. Něco málo z historie, prosím:

< Vstup německého diskontního řetězce Lidl na český trh v roce 2003 provázely opakované aféry s kácením a poškozováním stromů v blízkosti budovaných prodejen. 10. října 2003 propukla mediální aféra ohledně 102 stromů poblíž 9 stavenišť prodejen firmy Lidl, které by bránily výhledu na prodejnu nebo na její poutače a byly od roku 2002 do října 2003 neznámými pachateli nezákonně pokáceny. V některých případech (Dobříš a České Budějovice) šlo o stromy, k jejichž legálnímu pokácení se předtím společnost Lidl neúspěšně pokoušela získat povolení.[1] Vyhlášení bojkotu prodejen Lidl skupinou občanských iniciativ bylo ukončeno smlouvou, v níž se společnost Lidl ČR zavázala ke kompenzační výsadbě a odpovědnějšímu postoji. Ke sporným případům legálního i nelegálního kácení stromů (a likvidace keřů) v souvislosti s výstavbou prodejen Lidl docházelo i v následujících letech, tyto případy však již byly průběžně řešeny.

- Písek, 24. červen 2003: pokácen vzácný smrk stříbrný a dalších 13 stromů…..

-Chomutov, 6. říjen 2003: v noci na pondělí naříznuta a následně pokácena stoletá lípa překážející výhledu na reklamní poutač firmy Lidl. Tato lípa byla později označována za nejvýznamnější chomutovský strom. 28. října 2003 pokládali občané na místě lípy svíčky.[3] Lípa se stala jedním z témat manifestačního průvodu dne 17. listopadu 2004.[4] Město nechalo vlastním nákladem před supermarketem a v jeho okolí vysadit osm nových lip, pod nimiž nechalo umístit cedulky se jmény měst, kde stromy před prodejnami Lidl postihl podobný osud. V roce 2005 byl za účasti stovek občanů odhalen lípě pískovcový pomník. Město Chomutov také odmítlo s firmou Lidl spolupracovat na náhradní výsadbě a tím na očišťování jména firmy.[3]

Účast firmy Lidl na pokácení stromů se však nikdy nepodařilo prokázat, nepodařilo se nikdy identifikovat ani kácející pracovníky. Vyšetřování nebylo vedeno centrálně, ale pouze v jednotlivých místech.[1]

Bojkot - Bezmoc a pocit nespravedlnosti se promítl v mnoha výzvách k bojkotu prodejen Lidl, například Miroslav Šatra, vedoucí odboru životního prostředí píseckého městského úřadu, prohlásil: „Pokud se nedohodneme do 20. října, vyzvu občany, ať se zamyslí, zda taková firma má místo na našem trhu. A zda je správné u ní nakupovat. Výzvu dám do zpravodaje města, který má jedenáct tisíc výtisků a chodí do každé domácnosti.“[1] Hnutí Duha již od 10. října 2003 zahájilo protestní kampaň a zveřejnilo na svém webu petiční formulář. Děti Země vyhlásily 17. října 2003 bojkot prodejen Lidl a vydalo samolepky My v Lidlu nenakupujeme. Děti Země uspořádaly kampaň, v jejímž rámci podepsalo přes 600 občanů petici proti kácení stromů, kampaň včetně bojkotu prodejen podpořila i sdružení Nesehnutí, Oživení, Rosa, Calla, Přátelé přírody, ZAČ Market a další. Chomutovská reklamní firma Ideas společně se sdružením Arnika distribuovala samolepky: My nenakupujeme u Lidla, nedokáže ochránit stromy na svých pozemcích.

Smlouva s Dětmi Země – Ve čtvrtek 23. října 2003 v pražské kavárně Velryba, pátek 24. října 2003 v Praze a v sobotu 25. října 2003 v Sedmihorkách proběhlo jednání mezi hnutím Děti Země (předsedkyně Simona Jašová) a firmou Lidl Česká republika v. o. s. (jednatel Martin Sklenička), které bylo zakončeno uzavřením smlouvy,[7] v níž se obě smluvní strany zavazují přispět k objasnění případů nelegálního kácení, Lidl se od kácení distancoval a přiznal morální odpovědnost za to, že mu nedokázal zabránit, a zavázal se do 30. června 2004 vysadit v 9 dotčených místech na své náklady 1020 nových životaschopných stromů a zajistit následnou pětiletou péči o ně včetně náhrady stromů uhynulých v tomto období. Počet nově vysazených stromů byl odvozen z poměru 1:10 z počtu nelegálně vykácených stromů, přičemž stromy, jejichž výsadba byla zahrnuta v původních stavebních povoleních, se do počtu nezapočítávají. V průběhu července 2004 měla proběhnout kontrolní schůzka. Děti Země se smlouvou zavázaly ukončit výzvu k bojkotu prodejen Lidl a vydat dohodnuté tiskové prohlášení.

Starosta Písku zaslal 8. 12. 2003 děkovný dopis sdružení Děti Země – ze 140 stromů, které na základě smlouvy dodala firma Lidl, byl zřízen nový městský park Na Pakšovce v blízkosti prodejny Lidl. >

  Ve svém příspěvku nazvaném „Něco za něco“ jsem už psala, jak se na společnost dívají dnešní radní a zastupitelé, kteří podpořili prodej pozemků kolem stávající prodejny pro její rozšíření. Nepodařilo se prosadit, aby parkoviště u prodejny bylo veřejné, ale když dá Lidl miliónek na parkoviště u Družby.. A na stanoviska příslušných odborů se moc nehledí, a Majetkový odbor radí prodat. < Něco za něco:… Libůstka je pak jednání o pozemky u Lidlu. Ten se chce rozrůst a chce od města odkoupit ty kousky se zelení, co jsou kolem něj dokola, od města. Po nějakém tom posuzování je tu řešení. My to Lidlu prodáme, ať se to tam rozroste, ale něco za to! Lidl nám dá milión na parkovací místa. To parkování sice nepomůže těm, co pro někoho jedou na autobusové nádraží, protože nejde o parkovací místa u Lidlu, ale až u vilky za Družbou. Při dobré vůli by si ti lidé od autobusu s těma kuframa mohli k Družbě dojít. Ale ta logika, to není nic na mé myšlení. Zeleň ustoupí rozšíření prodejny, město přijde o další kus pozemků, nezíská tím místo pro parkování u autobusů (to sice ti současní zastupitelé nezpůsobili, ale jde na vrub jejich funkcí), ale získají peníze, za které zničí kus trávníku pro parkování u Družby. To je koncepce jak za Přemysla. Cituji z návrhu: Z přípustného, popř. podmíněně přípustného využití uvedených ploch vymezených v ÚP Písek vyplývá, že uvažovaný záměr rozšíření prodejny Lidl Česká republika v.o.s. na pozemky p.č. 2167/45 a 957/23 je v rozporu s ÚP Písek. Z toho důvodu společnost Lidl Česká republika v.o.s. podala dne 19.5.2016 návrh na pořízení změny ÚP Písek. Zastupitelstvo města dne 30.6.2016 usnesením č. 160/16 rozhodlo o zahrnutí tohoto návrhu do procesu pořízení změny č. 1 ÚP Písek. V současné době probíhá proces pořízení změny č. 1 ÚP Písek, který je ve fázi projednání návrhu změny ve společném jednání podle § 50 stavebního zákona. V tomto návrhu je žádost společnosti Lidl Česká republika v.o.s. zapracována.>

  Společnost Lidl ve své žádosti na změnu v územním plánu doslova uvádí, že k rozhodnutí dospěla po schůzce 12.5.2016, na které byli i J. Knot, M.Šatra a J. Jambura, dohaduji se tedy, že tu byla vůle vedení města odprodat velmi sporné městské pozemky společnosti, která se při vstupu do města nezepsala zrovna nejlépe. O důvodech se dohadovat nechci.

  O co mi tu jde? Společnost Lidl chce postavit modernější prodejnu. K tomu potřebuje pozemky města a změnu v územním plánu. V obou případech město vychází společnosti vstříc. Jedná se společností, že je tu možnost odkoupit pozemky města, je možné na ty pozemky(i když ještě nejsou Lidlu) podat návrh na změnu územního plánu. I přes negativní posouzení některými příslušnými odbory, nebo samotným zhotovitelem:

Lokalita 1/13 (P1-1/13)

- změna funkčního využití dílčích částí pozemků p.č.2167/45 a 957/23 v k.ú. Písek ze stávajících ploch zeleně ochranné a izolační (ZO) a dále části pozemku p.č. 959/34 v k.ú. Písek ze stávajících ploch veřejných prostranství (PV) všechny na přestavbové plochy občanského vybavení – komerční zařízení (OV-K), a to na úkor zeleně (ZO), která je součástí nepřeložitelného LBK

  To nezní nijak povzbudivě. Přesto se na jednání ZM na tohle téma nediskutovalo. Nevím tak, jestli je to zastupitelům jasné a nevidí tu problém, nebo jestli vůbec vědí, jaká je historie, navázaná na tuto změnu v ÚP, nevím nic, protože se o tom nemluvilo. Ani o území P1 – 1/209. To si popíšeme příště. Momentálně bych moc chtěla vědět, zda si zastupitelé uvědomují, co se schválením podobně sporných žádostí může spustit do budoucna. Je možné, že většina z nich už o dění ve městě nebude rozhodovat,a tak se tím netrápí. Přála bych si, aby se zastupitelé do posledního jednání ZM plně soustředili na svou práci, na své hlasování, na svůj podíl v historii města.

P.S. Lidl jako prodejnu jsem ignorovala do roku 2009, dnes se tam při nákupu potkám třeba i s panem Šatrou. K prodeji pozemků jsem vloni podala připomínku, nebylo jí vyhověno.

 

 

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

23. 6. 2018 (14:58)  –  JUDr. Josef Šlehobr

0
0

Dobrý den,
koho navrhujete potrestat a za co ? Bude pan Šatra potrestán nakupuje v Lídlu ?

Odpovědět

23. 6. 2018 (19:30)  –  Michaela Šťastná

0
0

Pokaždé, když komentujete nějaký příspěvek, svádím silný vnitřní boj: komentář vůbec nečíst a když jej přečtu, bojuji s tím na něj odpovědět. Tady se podržím dobrých mravů.
Příspěvek neobsahuje návrhy na potrestání, ani pana Šatry ne. Tím mizí i dojem trestu za něco.
Jednou jste mi napsal, že u mých příspěvků usínáte (kvůli jejich obsahu), a takovéto komentáře tomu odpovídají. Jestli hledáte nějaké odpovědi, jsou obsaženy v příspěvku.

Odpovědět

24. 6. 2018 (15:57)  –  JUDr. Josef Šlehobr

0
0

Dobré odpoledne,
to těžko. Kde nic není ani smrt nebere. To jsou ty texty vržené do veřejného, prostoru.

Odpovědět

24. 6. 2018 (22:29)  –  Michaela Šťastná

0
0

Taky znám jedno: "Chytrému napověz, hloupého trkni."

Odpovědět

25. 6. 2018 (15:00)  –  JUDr. Josef Šlehobr

0
0

Že Vás to netrklo !'

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.