Přihlášení

Bazén – čerstvé informace

23. 12. 2021 | Michaela Šťastná | Diskuze (3) | Vaše názory

Poslední měsíc tohoto roku se k dnešku na radnici zasedalo celkem třikrát. Zatímco první zasedání bylo plánované a máme o něm videjko, další dvě byla mimořádná a není o nich nikde ani slechu. A přitom obě mimořádná zasedání, byť konaná on line, se zabývala pro město veledůležitými tématy.

    Na prvním mimořádném zasedání 17.12. se projednávala výpověď zkrachovalému dodavateli elektřiny a podpis smlouvy s dodavatelem jiným, který byl vybrán přímo městem podle nabídky ceny za dodávanou elektřinu. Nechci rozebírat okolnosti faktu, že město odebíralo elektřinu od dodavatele, který zkrachoval, město tyto dodávky soutěží přes společnost Ensytra a hlouběji jsem se těmito soutěžemi nezaobírala, nemám na věc konkrétní názor.

   V materiálech k tomuto bodu se uvádí, že: … Pokud se nám nyní podaří uzavřít smlouvu s novým dodavatelem, nemusíme přejít k dodavateli poslední instance (DPI), kde jsou velmi vysoké ceny. … Pokud se tak stane, bude řešení této nepříjemné situace o něco příjemnější. Při schvalování rozpočtu na příští rok zaznělo, že máme finanční rezervy, ze kterých můžeme čerpat a můžeme si proto dovolit vysoký schodek v rozpočtu. Tím mi bylo vlastně odpovězeno na otázku, kterou si každý rok kladu – co když město postihne nečekaná katastrofa (vždy jsem přemýšlela nad vodou, od letoška přidávám i tornádo), která do rozpočtu udělá řádnou trhlinu … A ani nezačal další rok a už se pořádná trhlina v rozpočtu ukazuje.

   Druhým bodem tohoto jednání bylo pojištění nových vozů pro MP Písek.

 

   Další zasedání, také on line, se konalo 21.12. Ačkoliv jako hříčka čísel zajímavé datum, obsahem doslova veledůležité.

Jako první se projednával bod Rozhodnutí o námitkách a zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky: „Nový plavecký bazén – Písek“

   Při čtení jsem určitě vypadala překvapeně. Nejen proto, že z materiálů se vlastně nic moc nedozvíme, protože půlka je jich neveřejných, ale i proto, že je navrženo zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Nový plavecký bazén – Písek“.

   Tady si neodpustím poznámku, nebudu rozebírat dosavadní průběh kauzy bazén ani další pikantnosti. Jen připomenu, že zrušení řízení navrhoval už víc jak před půl rokem původní zástupce města – administrátor tohoto výběrového řízení, po jeho odchodu toto zrušení navrhoval jako možnost posudek z advokátní kanceláře, která je nyní administrátorem výběrového řízení. Pokaždé si rada města prosadila (byť jen 5 hlasy), že se v řízení bude pokračovat a výběrové řízení se přes všechna doporučení nebude rušit.

A výsledek? Výběrové řízení na dodavatele stavby bazénu je zrušeno!

   Tím chci říct, že město ztratilo minimálně půl roku, kdy mohla být zadávací dokumentace přepracována a výběrové řízení mohlo být zadáno!

   Pro všechny zastánce stavby bazénu pod lesárnou je to vcelku jasný vzkaz, že bazén zde bude postaven asi tak ve stejnou dobu, jako by byl postaven v mnohem lepší lokalitě – kasárnách. Jistě, přepracování zadávací dokumentace a přepočítání ceny bazénu (dalších úprav) třeba nebude trvat dlouho, výběrové řízení na bazén může být znovu zadáno třeba do jara, ale pak tu máme připomínky k řízení a jejich zákonem dané vyřízení, a plíživě přichází termín voleb do zastupitelstva. To je pro příští rok docela důležitý mezník, si myslím, kdy se může podpora výstavby bazénu pod lesárnou změnit, i přes probíhající výběrové řízení na zhotovitele stavby.

   Dost úvah, rada města přijala toto usnesení:

 

Usnesení č. 743/21

Rada města

1) schvaluje rozhodnutí o námitkách proti zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Nový plavecký bazén – Písek“,

2) schvaluje zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Nový plavecký bazén – Písek“.

 

U bazénu jsme tedy o krok až dva zpátky.

 

   Dalším bodem tohoto zasedání bylo – Rozhodnutí o námitkách k veřejné zakázce: „Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory“

   Z materiálů se opět nedozvíme vlastně nic, jsou neveřejné. Nicméně, v námitkách se nejspíš jedná o ceně za stavbu, respektive přestavbu a mám dojem, že cena se bude projednávat znovu na zastupitelstvu města, které bude požádáno o navýšení ceny za stavbu z původně schválené předpokládaná hodnoty veřejné zakázky 170 293 050 Kč bez DPH. Pro rozpočet města další trhlina v řádu milionů.

   A mám dojem, že tímto usnesením se narušuje představa o čerpání dotací na stavbu, ale to se dozvíme, až se budou cenou stavby zabývat zastupitelé.

   Vzhledem k tomu, jak se město rozhodlo komunikovat s veřejností – tedy prostřednictvím PR agentury najaté městem –se potvrzují téměř všechny výhrady k tomuto kroku města. Ani za pomoci najaté agentury se k veřejnosti nedostávají důležité informace, informace jsou nejen cenzurovány, ale veřejnost se jich část ani nedozví.

A informace z těchto dvou mimořádných zasedání RM považuji jistě právem za důležité, přesto o nich nevypráví nikdo na žádném videjku.

 

No, naštěstí se nedá všechno, přes veškerou snahu města neinformovat prostřednictvím zpráv (vyjma Tisková zpráva č. 96 ze dne 21.12.2021) před veřejností utajit.

 

 

https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=42929

 

https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=42924

 

https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=42970


 

0
0

Diskuze k článku +

30. 12. 2021 (00:00)  –  Michaela Šťastná

0
0

K čemu máme PR agenturu, když zásadní informace nám sdělí televize? Nesleduji téměř dva roky Zprávy nebo Regiony, ze záznamu jsem si po upozornění pustila dnes odvysílanou reportáž o bazénu na ČT.
Fajn, tak to komunikujme přes TV, ale zase se dostaneme do slepé uličky. Velice veřejně nyní zaznělo, že důvodem pro zrušení zakázky na zhotovení stavby bazénu je, že se uchazeči nevejdou do limitu 350 milionů korun.

Na konci reportáže zazní, že město vypíše zakázku znovu a bez limitu.

Ale ale, a kdopak o tom rozhodl, že se vypíše výběrové řízení bez udání limitu stavby? Pokud je mi známo, o tom rozhodují zastupitelé. A musí pro návrh hlasovat 14 z nich, aby se návrh realizoval. Zastupitelstvo zasedá až v únoru a v prosinci se už ví, dokonce se prohlašuje v televizi, že se bude soutěžit bez udání limitu ceny zakázky!
Písek je velice bohaté město. Na příští rok je schválen rozpočet na mínus 350 milionů a furiantsky si budeme soutěžit bazén bez stropu ceny, která je momentálně také na výši 350 milionů korun. Půjčku na bazén ve výši 200 milionů splácíme …
Nevídáno, neslýcháno!
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/221411000141229/

Odpovědět

30. 12. 2021 (19:43)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Bohužel dochází na slova exstarosty Veselého, který v době bazénového referenda varoval, že se ani za 10 let koupat nebudeme.

Odpovědět

30. 12. 2021 (22:31)  –  Luděk Blaha

0
0

Vypadá to, že se pořád ještě koupeme.
Kdyby se řádně pečovalo o venkovní bazény, koupalo by se pořád ještě i tam. A bylo by u nich plno tak, jak bývalo tenkrát
A kdyby tenkrát to 'nešťastné' referendum dopadlo jinak, písečtí plavci by nejspíš už pěkných pár let neměli v Písku kde trénovat.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.