Přihlášení

Bazén ovlivní realizaci ostatních akcí města

2. 5. 2022 | Michaela Šťastná | Diskuze (3) | Vaše názory

Tak akce bazén prozatím pokračuje, zastupitelstvo projednalo aktuální stav investiční akce “Nový plavecký bazén – Písek“ a odsouhlasilo zvýšení finančního limitu investiční akce z původní hodnoty zakázky 380 mil Kč (350 mil. Kč vlastní stavba + 15 mil. Kč interiéry + 15 mil. Kč parkoviště nad umělou trávou) bez DPH na novou limitní hodnotu zakázky ve výši 480 mil. Kč (15 mil. Kč interiéry + 15 mil. Kč parkoviště nad umělou trávou + 450 mil. Kč vlastní stavba) bez DPH. Čtrnáct zastupitelů tentokrát tuhle podobu realizace akce odsouhlasilo.

   Během projednávání bazénu zaznělo, že město je vlastně schopno zaplatit i tuto vysokou částku za stavbu bazénu, protože takovou částku peněz v rozpočtu má a mělo by i nadále mít. Ovšem s dodatkem, že pokud se bude investovat půl miliardy do bazénu, nebude v rozpočtu zbývat na jiné akce. Nebo lépe, jak uvedl na zasedání dle zápisu Ing. Toman finančně mu to vychází jednoznačně, částka je nyní vysoká, ale rekonstrukce starého bazénu bude dosahovat téměř částky nového bazénu, než se stihne nakreslit. Levnější starý bazén nebude. Máme dostatečnou částku na 2 investiční akce města – bazén a domov pro seniory. Za další 2-3 roky ceny dolů nepůjdou. Zahájíme-li akce, vyčerpáme volné prostředky, ale stejně budeme schopni realizovat drobné investiční akce jako v uplynulých letech. Nemůžeme vyčerpat veškerou hotovost, investiční výhled ukazuje, že jsme schopni zahájit při těchto 2 akcích i stavbu sportovní haly.

   Upřesnil, že dva až tři roky se dají uskutečnit z nákladnějších akcí jen bazén, Sovova ulice a hala u Sokolovny, tedy akce podporované současným vedením města. Žádná jiná "dražší" akce.

   Na tom samém zasedání, ale později, zastupitelé odsouhlasili Stav realizace opatření pro období let 2020-2021 vyplývajících ze Strategického plánu a tvorby koncepce města do roku 2025. Plán investic do roku 2025 odsouhlasí i přesto, že před chvílí vlastně všem těmto akcím vystavili STOP STAV tím, že odsouhlasili bazén a město nebude schopno tyto akce realizovat.

   Podle usnesení jde o tyto akce:

- schvaluje naplňování opatření v oblastech Ekonomika a podnikání, Mobilita, Atraktivita města, městská infrastruktura, v průběhu let 2020-2021, v členění:

I. splněná opatření k ultimu roku 2021 ve sledovaném období AP III. nejsou vedena nová opatření s označením splněná.

II. převedení opatření ze seznamu III. AP na seznam IV. AP

A.3.2 – Rozvoj moderní infrastruktury pro podnikání;

B.1.1 – Dopravní studie zklidnění centra se zaměřením na zpřístupnění centra

alternativními způsoby dopravy;

B.1.2 – Veřejná doprava v centru města;

B.1.3 – Bezbariérovost veřejných objektů v centru města;

B.2.1 – Řešení dopravy v klidu ve vybraných lokalitách;

B.4.1 – Komunikace pro pěší a cyklisty do okrajových částí města;

C.1.2 – Aktivní spolupráce na zpracování Studie dopravního zklidnění centra;

C.1.3 – Zpracování studie využití řeky;

C.3.2 – Spolupráce při řešení využití vybraných lokalit;

C.5.3 – Kampaň – Písek – město pro život.

III. rozšířit seznam prioritních opatření IV. Akčního plánu o nové prioritní opatření

B.2.2 – Odstavné parkoviště pro kamiony v lokalitě průmyslové zóny Čížovská.

 

   Veřejná doprava v centru města, předpokládám, že se jedná o dopravu pro občany-MHD, která se realizuje, pokud se jedná o jiný typ dopravy, bude to stát o něco navíc.

   Bezbarierovost veřejných objektů se řeší roky a bude něco málo stát.

   Řešení dopravy v klidu, to jsou parkoviště. Podle strategického plánu se jedná o vybudování parkovacích domů na sídlištích, u pošty. Protože se bude stavět bazén, nebudou se stavět parkovací domy, a nikdo na zasedání k tomu nic neřekl, nezeptal se, kdy se tedy bude řešit parkování ve městě.

Město zatím oddalovalo tohle řešení tím, že někde zabralo kus zeleně, pokácelo něco stromů, zalilo místo asfaltem, maximálně dlažbou a radostně všem oznámilo, jak pomáhá navýšit počet parkovacích míst, to jsou jen takové záplaty, které ubírají na komfortu životního prostředí obyvatelům sídlišť především. Za posledních 15 let se o problému parkovaní jen hovoří, slibuje, záplatuje, ale nekoná. Nevznikla ani studie na parkovací dům, o projektu nemluvě na žádné ze sídlišť města. U pošty se městem tak překombinovalo umístění parkovacího domu, že to přineslo víc potíží než užitku a oddálila se jeho realizace, a nyní na jeho stvbu nebudou peníze. O parkovacích domech na sídlištích nebo v jiných částech města se mlčí, vyjímkou jsou kasárna, kde hodlá město vystavět několik parkovacích domů jen proto, aby developerům zbylo víc místa na výstavbu bytů, u kterých prodejem developeři vydělají.

   Protože bude bazén, parkovací domy se nepodpoří.

   Z mého pohledu je bazén jasným příkladem toho, jak se ve městě populisticky investuje. Pokud by se mělo rozhodovat podle počtu občanů, věřím, že motoristé, kteří potřebují každodenně zaparkovat auto ve městě jasně vítězí nad návštěvníky bazénu. Pokud by se tedy mělo poměřovat podle potřeby občanů, zda denně potřebuje víc lidí bazén nebo parkoviště, určitě zvítězí parkoviště.

   K budování cyklostezek a hlavně chodníků- no jsem zvědavá na ten chodník do Purkratic!

   Domnívám se, že stejně jako rodina hodnotí své hospodaření na výdaje nezbytné a zbytné, mělo by se tak chovat i město. Bazén nepatří mezi věci nezbytné, neslouží ke zlepšení životního prostředí občanů, na rozdíl od parkovacích domů a tahle cena jeho stavby je opravdu víc než vysoká.

 

   Nicméně, poslední bod akčního plánu města je spíš humornou položkou. Město přijalo nové prioritní opatření- Odstavné parkoviště pro kamiony v lokalitě průmyslové zóny Čížovská.

Zeptala jsem se, podle zápisu:

Občanka – dotazuje se, zda parkoviště pro nákladní vozidla v průmyslové zóně bude budovat město nebo soukromě?

Ing. Venclík – truckcentrum se týká soukromého podnikatele

   Tak to jsem klidná, mezi priority města patří vybudovat parkoviště pro kamiony na soukromém pozemku soukromým investorem, který nemá smluvní závazek vůči městu, že takové parkoviště postaví, protože když parkoviště jeho investicí nevznikne, nic se mu nestane, jen vrátí pozemek městu. Navíc, zrovinka tohle parkoviště už mělo dávno stát, proto město kdysi prodalo tyhle pozemky. Zajímavé bude zdůvodnění města, proč není Akční plán v tomto bodě naplněn.

 

0
0

Diskuze k článku +

2. 5. 2022 (22:30)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Nepátral jsem po plánech na chodník do Pukratic, ale v ideálním případě bych to viděl tak, že by se současná příjezdová cesta, lemovaná starou alejí, přeměnila na chodník/cyklostezku (klidně užší než nyní) a pro auta se někudy jinudy vybudovala nová, kde se bezpečně vyhnou.

Odpovědět

2. 5. 2022 (22:50)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

S (ne)potřebností bazénu máte pravdu. Úplně stejně nejsou potřeba tenisové kurty, fotbalový a zimní stadion a koneckonců i sportovní haly a různé kulturní stánky. Nicméně brát ohledy jen na dopravní infrastrukturu, protože slouží více lidem, nic jiného bychom ve městě za chvíli nepodporovali. Já zvoleným zástupcům věřím, že se rozhodli správně a že za další 4 roky před volbami nebude na stole stejné téma s vyšší cenovkou.

Odpovědět

3. 5. 2022 (09:59)  –  Michaela Šťastná

0
0

Příspěvek je o plnění AP, kterým se řídí město. Řešení dopravy v klidu si dalo za úkol samo město, nejde o nějaké ohledy na motoristy pro jejich nebo jejich upřednostňování, ale o zaplnění města auty a řešení problému, který se dlouhá léta pouze odkládá a nyní na něj kvůli bazénu nezbydou peníze.

Kdyby zastupitelé let minulých řádně pečovali o majetek města, nebude potřeba nový bazén.
Kdyby zastupitelé let minulých stavěli parkovací domy, nemusely by se řešit v době inflace v dvouciferných hodnotách.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.