Přihlášení

Beseda nad prvním návrhem studie regenerace sídliště Dr. M. Horákové

23. 8. 2021 | Michaela Šťastná | Diskuze (1) | Vaše názory

O některých důležitých věcech se občan dozví třeba náhodou tak, že si přečte zápisy ze zasedání komisí nebo výborů města. Stejně tak tomu bylo vloni, kdy se v zápisech komise pro urbanismus a architekturu dočteme o zamýšlené revitalizaci sídliště Dr. M. Horákové. A protože takový zásah do sídliště je úpravou na další desetiletí, zarazilo mě několik návrhů, nebo řešení v sídlišti, ale v zápisech bylo vždy uvedeno, že se bude celá věc konzultovat s veřejností, dokonce, že se bude s veřejností konzultovat dříve, než bude vypracována studie na sídliště. Takže zase plané řeči, studie je na světě a veřejnost je pozvána k jejímu představení.

   Už podle textu zápisů komise mi bylo jasné, že se zúčastním následných debat k revitalizaci, protože přerod sídliště je vlastně zábor zeleně a chodníků pro auta, s minimálním zařazením změn pro život lidí na sídlišti. Zjednodušeně řečeno, ale je tomu tak. Plánovaný parkovací dům není nikde v návrzích, to považuji za hlavní problém u řešení změn. Pokud chceme vyřešit situaci s parkováním na sídlištích, musíme začít stavět jednoduché parkovací domy, protože za 10 nebo 20 let budou sídliště bez zeleně a plná parkovišť. Pokud se bavíme o přestavbě sídliště na dalších třeba 50 let, je nesmysl dnes kácet stromy, ničit trávníky, rušit chodníky a místo toho umístit do sídliště silnici a parkovací místa pro auta. Tím se totiž možná vyřeší situace dnešní, ale ne ta situace budoucích let.

   Před xx lety se napočítala parkoviště podle tehdejší situace motoristů a ta už na sídlištích dobrých 30 let obyvatelům nestačí. Tím, že teď navýšíme parkovací místa podle odhadu dnešních potřeb zničíme asi kolik –30% sídliště? – ale přesto nepokryjeme potřeby motoristů za příštích deset let. To je ta naše politika města, vytvořit něco v době, kdy sedím na radnici a co bude až odejdu, je mi úplně jedno, já mám ty své 4 roky a ty si užiji, vytvořím studie, započnu projekty, vyberu pokladnu a nazdar, mějte se dobře, vy moji nástupci.

   V okamžiku, kdy není na sídlišti jediný parkovací dům ani postavený, ani v plánech (nepředstavujte si stavby za stovky milionů, podívejte se patrová parkoviště v českých městech, na sídlištích, jde to!) a zároveň se z chodníků stanou silnice, je z mého pohledu sídliště k lidem a jejich životu v něm nepřívětivé. Ze sídliště se stane dopravní uzel, dokonce umožňující si zkracovat cestu mimo semafory a zjednosměrněním se navýší průjezd aut sídlištěm a lidem zhorší ovzduší. Život na sídlišti přece není o tom, že z domu vlezu do auta, odjedu, potom přijedu a z auta jdu do domu, jako by život venku neexistoval a za životem si budu jezdit na Živec nebo Palackého sadů. Nemluvě o opomenutí v návrzích, že MHD je až v Harantově ulici, tedy za dochozí vzdáleností 300 metrů pro velkou část obyvatel sídliště. Potřebuji kolem domu zeleň, ne asfalt, lavičky, ne parkoviště, chodník, ne silnici, místo pro děti, ne pro auta! A to se právě nachystá na sídlišti Dr. M. Horákové podle zveřejněné studie, která bude 8.9. 2021 prezentována.

Studie obsahuje například:

Zrušení chodníku v ulici Dr. M. Horákové v části od Olympie až za jídelnu internátu, tedy i před školkou, k tomu parkoviště za jídelnou, stane se z něj silnice.

 

Dále zrušení chodníku vedoucího do kopečka k parkovišti za prodejnou Toyota, místo toho silnice pro auta a průjezd parkovištěm ke Kapličce.

 

Rozšíření parkování za kruháčkem u hřiště školy až za bránu školy.

 

Od Olympie až ke křižovatce k samoobsluze parkování po obou stranách ulice, za touto křižovatkou směrem ke kruháčku u hřiště školy zrušení obousměrného provozu a parkování po obou stranách ulice.

 

Za samoobsluhou průjezd nejen pro obsluhu samoobsluhy a souběžně s blokem domů proti dětskému hřišti průjezd pro auta a několik parkovacích míst směrem k LOTOMu.

 

Za křižovatkou k parkovišti u LOTOMu přesun na parkování jen po jedné straně, úprava velkého parkoviště u garáží a po odbočení do ulice 17. listopadu nové šikmé parkování vpravo od silnice (dneska trávníky) až k Olympii.

 

   Tuhle studii považuji za pouhé dopravní řešení v sídlišti, ne za revitalizaci sídliště, celá je pouze a provozu dopravy. Nově vzniklé chodníky na úkor zeleně jsou neadekvátní náhradou za to, že ty současné chodníky se stanou silnicemi. Vidíte tam něco užitečného nebo vylepšujícího život na sídlišti kromě navýšení parkování a silnic v sídlišti? Tak tohle má být ta budoucnost sídliště, tohle je ta doba moderní, tohle je řešení představa života na našich sídlištích, kde budou stát bytové škatule umístěné mezi parkovišti? Já zastávám názor, že auta na sídlištích patří do patrových parkovišť a dokud je nezačneme stavět, problémy s auty nezmizí, naopak za deset s pro auta na sídlištích nehneme, ani když budou jednosměrná, tím zhoršíme dopravu v něm.

   Nejen obyvatelé tohoto sídliště by se měli nad studií zamyslet, co přinese do života jim, jejich rodičům a jejich dětem, nejen oni proto, že nikdy nevíte, jestli tu jednou nebudete bydlet také. Zatímco na Jihu se nepovolilo nikde umístit smíšenou dopravu- chodník a vjezd pro auta – a to i tam, kam se jinak než po chodníku nedostanete, zde je to navrženo hned několikrát, a dokonce i před školku, takže rozdíl mezi obytnými zónami našich sídlišť nebude nikdy jednotný. Zábor zeleně pro nové chodníčky a pro parkovací místa je velký, a hlavně zbytečný. Proto, aby si jeden občan mohl zaparkovat auto, jiný občan jej dostane místo trávníku přímo před okno. Zatímco u školky dodnes mohlo dítě vyběhnout ven s nějakou jistotou, že tam nic nepojede, potom to tak nebude. U hřiště za samoobsluhou budou dětem taky jezdit auta.

   A vrchol všeho je zprůjezdnění chodníku ke Kapličce pro auta, skrze parkoviště, tak mi přijde jak z blbého filmu.

 

Doporučuji všem, prostudujte si tuto studii, přijďte se k ní vyjádřit (jak se dostanou do Olympie ti, co potřebují bezbariérový vstup je vyřešeno jak, nebo je to schválně, aby se tihle obyvatelé sídliště na besedu nedostali?) protože na tom opravdu záleží.

 

P.S. Podívejte se do zápisů komise v přílohách, i to vám pomůže v orientaci u obrázku studie.

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

8. 9. 2021 (19:34)  –  Michaela Šťastná

0
0

Máte na to pouhých 9 dní, do 17.9.2021!!!

Je po besedě. Byl představen návrh, jak jsem předpokládala, podle zadání řešení dopravní situace sídliště (regenerace se to jenom jmenuje).
Občané k návrhu mohli na místě říci své připomínky, na většinu z nich nedostali konkrétní odpověď, nejčastější odpovědí bylo: Napište to do formuláře (byly k dispozici) a my to vyhodnotíme.

Ano, parkovací místa vzniknou na úkor zeleně a dřevin.
Ano, mysleli vážně průjezd ze sídliště na parkoviště za Toyotou.
Ano, nově vzniklá parkovací místa v ulici směrem ke školce budou volně přístupná bez omezení.
Ano, pokud chcete zbavit sídliště starých sušáků nebo chcete lavičky, musíte si o ně sami napsat.
Ano, u dětského hřiště za samoobsluhou budou jezdit a parkovat auta.
Ano, zábor zeleně na parkovací místa řeší stav parkování dnešní, ne ten budoucí.
Ano, parkovací dům je navržen do změny územního plánu, ale ne pro současnost, ale až pro budoucnost (neurčeno kdy nastane ta budoucnost).
Ano, utratí se fakt hodně peněz za realizaci návrhů jednotlivých etap, a dneska nebyl nikdo schopen říci kdy se na sídlišti začne, už vůbec ne, kdy celá etapizace skončí.
Ano, vypadá to tak, že se do sídliště nacpe mraky peněz, vykácí se stromy a keře, zaberou se trávníky a než dojde etapizace po letech ke konci, zjistí se, že zase nestačí parkovací místa a začne se malovat nová studie. Zeleně má tohle sídliště nejvíc ve městě, tak proč mu ji ponechat!

Jestli se mi podařilo to správně pochopit, tenhle návrh na dopravní řešení se bude upravovat podle toho, co si lidi napíší, co se nebude "tlouct", a co si lidi prosadí a vybojují. Úpravy se provedou tam, kde bude víc stejných návrhů občanů. Ostatní, k čemu se občané nevyjádří asi pojede podle tohoto návrhu města. Návrh se rozdělí na etapy a ty se snad budou ještě projednávat. Ale jistá si tím opravdu nejsem.

Beseda je pěkná věc, když na jejím konci nezjistíte, zda nestojí auta dva metry pod vaším oknem, nebo se z chodníku neudělá silnice.
Z této besedy se nedělal záznam, besedu nemoderovala najatá PR agentura, nikdo neměl mikrofon, nikdo si poznámky občanů nenahrával ani nezapisoval. Všechno co zaznělo od občanů si musí všichni ti, co se na besedě dotazovali, pěkně doma sepsat a do 17.9.2021 odevzdat na úřad města.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.