Přihlášení

Bude veřejné projednání k parkování v centru, a radní o bazénu

3. 6. 2021 | Michaela Šťastná | Diskuze (5) | Vaše názory

Po informacích ze zastupitelstva města připojím také informace ze zasedání rady města v tomto týdnu, cituji ze zápisu: K bodu 41) Různé Tajemnice – upozornila radní na povinnost podat do 30.06.2021 oznámení dle zákona o střetu zájmů za rok 2020. Ing. Hladík – 24.06. v 16:30 h proběhne v knihovně veřejné projednání studie parkování v centru města. Informoval o zahájení výkopových prací v Chelčického ul. a provádění archeologického průzkumu na Velkém náměstí. Podrobné informace budou zveřejněny ve Zpravodaji. ….

   Považuji za důležité zveřejnit informaci o VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ STUDIE PARKOVÁNÍ V CENTRU města už nyní, občané potřebují tyto informace mít dostatečně včas!

  Naše zákony umožňují aby zasedání rady města probíhalo za zavřenými dveřmi nepřístupné veřejnosti i zastupitelům města. Ze zasedání rady se pořizuje zápis, který obsahuje většinou jen zákonem dané minimum.

   Ačkoliv je po zasedání rady města vytvořeno video PR agenturou, neobsahuje informace ke všemu, co se na zasedání rady projednalo. V tomto případě se ve videu nezmiňuje velmi důležitá informace. Snad se jednou dočkáme lepšího přístupu ze strany vedení města, myslím tím co se komunikace s občany dotýká.

 

   Připojím výsledek hlasování u materiálu Bazén. K tomu chci podotknout, přečtěte si přiloženou přílohu, která je materiálem na zasedání rady města a ve které samotný administrátor veřejné zakázky DOPORUČUJE ZRUŠIT SOUTĚŽ, nechat projekční kancelář přepracovat projekt a uvést jej do souladu se ZZVZ, provést oponenturu a opětovně vyhlásit.

   Rada města si prosadila pěti hlasy v soutěži na výběr zhotovitele stavby bazénu pokračovat!

K bodu 39) Nový plavecký bazén – Písek, informace o průběhu zadávacího řízení a návrh dalšího postupu

Uvedla Ing. Trambová.

Starostka – vzhledem k tomu, v jaké jsme již fázi, jsme přesvědčeni, že po úpravách můžeme ve výběrovém řízení pokračovat. Máme stanovisko advokátní kanceláře Havel & Partners**, že odpovědnost za projekt nese projektant a je povinen provést úpravy.

JUDr. Veselý – z právního hlediska nám vyjádření renomované advokátní kanceláře dává naději, že můžeme ve sporu uspět. Obává se, že problém je zejména politický, bazén řešíme již 20 let.

Ing. Franců – poděkoval pracovní skupině za odvedenou práci, podporuje dokončení zadávacího řízení.

Ing. Hladík – trápí jej, že pokud nezrealizujeme nový bazén, budeme muset do starého bazénu investovat značné finanční prostředky.

Starostka navrhuje hlasovat o jednotlivých bodech samostatně.

Usnesení č. 356/21

Rada města

1) projednala dosavadní průběh zadávacího řízení veřejné zakázky.

Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

2) schvaluje prodloužení termínu, dopracování specifikací, položek a pokračování v dosavadním zadávacím řízení veřejné zakázky „Nový plavecký bazén – Písek“.

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 2

3) na návrh administrátora zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Nový plavecký bazén – Písek“ v souladu s § 127 odst. 1 písm. d) ZZVZ neschvaluje.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 4

 

** Havel & Partners

PRÁVNÍ TÝM HAVEL & PARTNERS s kancelářemi v Praze, Brně, Bratislavě, Plzni, Olomouci a Ostravě je s týmem 240 právníků a daňových poradců, cca 150 advokátů a celkem 500 spolupracovníků, včetně zaměstnanců spolupracující inkasní agentury Cash Collectors, největší nezávislou právnickou firmou ve střední Evropě.

https://www.hlidacstatu.cz/hledat?Q=ico%3A00249998%20ico%3A26454807&order=5

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

14. 6. 2021 (12:04)  –  Michaela Šťastná

0
0

Pokud hledáte pozvánku na Veřejné projednání studie parkování v centru města na webu města a našli jste, tak mě nasměrujte, já ji prostě ani dneska nenašla. To mi připomíná Járu Cimrmana – Hospůdka na mýtině.
My máme stanovený, ale nezveřejněný termín Veřejného projednání, asi aby tam nechodili lidi, vždyt je to za 7 dní, tak kam chvátat.


Studii najdete na
https://www.mestovpohybu.cz/nase-projekty/parkovaci-studie-pisek
a nechtějte po mě vědět, jak se k ní dostat, protože jsem ji nenašla já.
Díky za pomoc s nálezem, je lepší jít na projednání a být trochu v obraze!

Odpovědět

17. 6. 2021 (09:29)  –  Michaela Šťastná

0
0

Dnes je konečně zveřejněna na webu města pozvánka na veřejné projednání studie, ovšem s podmínkami o registraci dopředu! Prý kvůli omezené kapacitě prostor!

Fakt nevím, město disponuje tolika volnými prostory, kam se vejde spousta lidí, přesto vybere prostor, kam se musíte zaregistrovat, abyste se tam vešel. A když se tam všichni zájemci nevejdou?


https://www.mesto-pisek.cz/prijdte%2Dse%2Dseznamit%2Dse%2Dstudii%2Dnavrhu%2Dparkovani/d-39454/p1=29518

Odpovědět

6. 7. 2021 (13:14)  –  Pavel Šebelle

0
0

Pokud se bude rekonstruovat náměstí a neudělá se zde podzemní parkoviště je to promarněná příležitost na desítky let.

Odpovědět

6. 7. 2021 (17:58)  –  Michaela Šťastná

0
0

Myslím, že je všeobecně známo, že zrovna Velké náměstí nepatří mezi plochy, kde se dá budovat pod povrchem. Možná by to potvrdil nedávný archeologický průzkum – jeho výsledek, nebo naznačil.
Nevím, jak je na tom Alšovo náměstí, ale myslím, že obdobně. Naše náměstí nejsou vhodná pro stavby pod zemí.

Pod zemí se nedá určitě budovat ani naproti poště, nebo spíš tam, kam chce město umístit parkovací dům. Naproti poště by to asi šlo, ale radní města před lety rozhodli o tom, že raději pozemek nechají zastavět budovou s kancelářemi (nejspíš jej prodají, pochybuji o vstřícnosti developera na spolupráci) a parkovací dům odsunuli až na místo bývalé poštovní budovy (jakoby do vnitrobloku). Celá směna pozemků města s poštou tak přichází vniveč, a parkovací dům dodnes nestojí.

Odpovědět

9. 7. 2021 (15:40)  –  Pavel Šebelle

0
0

Podle těch sond co se na náměstí vykopali to vypadá, že by tam klidně stavět podzemí šlo. Jde to všude ve světě, jen v ČR se tvrdí jak to nejde. Archeologové by aspon udělali pořádný průzkum. Jednopodlažní podzemní garáže nejsou zas tak hluboké.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.