Přihlášení

Budeme mít vyhlášku o pyrotechnice v Písku?

22. 4. 2021 | Michaela Šťastná | Diskuze (1) | Vaše názory

Na tohle téma jsem vůbec nechtěla psát, ale člověk míní, zastupitelé mění. V prosinci loňského roku jsem podala Podnět k vydání obecně závazné vyhlášky o regulaci používání zábavní pyrotechniky našem městě. Doufala jsem, že projednání podnětu proběhne bez zapojení širší veřejnosti, jenže proslov zastupitele Michala Čapka při schvalovaní programu zasedání zastupitelstva v březnu, posunul předmět podnětu do jiné roviny.

   Navrhla jsem přijetí místní vyhlášky na regulaci zábavní pyrotechniky společně se vzory vyhlášek ze čtyř náhodně vybraných podobně velkých měst. Vyhláškou se vymezí lokality, kde nelze zábavní pyrotechniku užívat vůbec, a lokality, kde lze použít ve vymezené dny.

   Nejedná se primárně o ohňostroje, ty si nedopřává tolik obyvatel města a stejně jako v jiných městech lze žádat o výjimky pro ohňostroje, nebo jsou pro ně určená místa k odpalování. Ve vyhlášce se jedná především o dělbuchy a petardy, které používají ve dne v noci hlavně děti a mládež. Zároveň s omezením přináší vyhláška i pohled na rušení klidu obyvatel, nejen v noci. Pokud si dnes postěžuje občan, že nemůže po noční směně spát, protože mu už hodinu pod okny bouchají petardy, neudělá s tím Městská policie nic, i když viníka chytí. Musela by prokazovat viníkovi, že porušil normu pro hladinu hluku například. S vyhláškou tomu bude jinak, ti přistižení mohou být na místě pokutováni. Můj návrh je připojen v příloze.

   Návrh jsem poslala na adresu MěÚ Písek, tak, jak to má občan udělat, s tím, že jsem nevybrala žádný odbor úřadu k jeho posouzení, vybrala jsem zastupitelstvo města, kterému jedinému přísluší takovou vyhlášku přijmout.

   Postup MěÚ Písek byl jako u jiných podnětů, připravili jej k projednání zastupitelům, a ti se měli rozhodnout, jak s tímto podnětem naloží, nikdo jiný o něm rozhodovat nemohl.

   Jenže. Zastupitel Michal Čapek měl k tomuto postupu výhrady, ocituji část jeho příspěvku hned v bodě schválení programu zasedání, který najdete na   http://bitest.videostream.sk/pisek/archiv/20210304/index.html

„ … Já jsem si vědom, že v rámci principu dobré správy, v minulosti, například, jsme tyto podněty řešili pokud se jednalo o bar v ulici Čechova, jednalo se o podnět odborníků u plaveckého bazénu, jednalo se o podnět sportovních klubů, kde já tleskám otevřenosti města.

Každopádně v tomto případě se bojím precedentu, že někdo přijde s čímkoli, napíše pár řádek, označí to jako podnět podle §16 a město to bude projednávat. Někdo bude chtít opravit chodník, navrhne projednání rozpočtové změny, někdo bude chtít odvolat starostu, někdo bude chtít v Písku postavit metro, je to v kompetenci zastupitelstva města a my pak o tom budeme muset věcně jednat. Já si skutečně myslím, že tento bod by neměl být projednán, bylo nám zasláno několik málo řádek, které nám říkají –nemám ráda petardy, udělejte vyhlášku jako mají v Příbrami a Čáslavi, takže já si myslím že to není bod, který by měl být projednán. … „


 

   Nechci úplně rozebírat vše co bylo řečeno, ale zastupitelstvo už několikrát precedentně jednalo, takže zbytečná připomínka. V případě Podnět odborné veřejnosti k bazénu byl postup odlišný běžnému, podnět byl MěÚ Písek předložen zastupitelům i se zpracováním odboru investic, netušíme, kdo nařídil, aby se tímto podnětem odbor zabýval dříve než zastupitelé, v mém případě je postup jak má být.

   Jestli mi vadí dvojí metr při posuzování podnětů veřejnosti? Vadí.

   A k poslední větě z citace, ne nejde o to, jestli mám nebo nemám ráda petardy, jde o princip. Takovou vyhlášku přijalo již dost měst, dokonce i naše město hlavní, takže smysl určitě má. Jedině po přijetí vyhlášky lze přistižené házeče a odpalovače zábavní pyrotechniky trestat a tím zajistit klid v obytných částech města pro ostatní obyvatele města.

 

    Zastupitel Michal Čapek jistě ocení, pokud mu i vy, čtenáři, sdělíte svůj názor na užívání zábavní pyrotechniky ve městě, mailovou adresu najdete na webu města, napište mu! Napište svým zastupitelům svůj názor, zaslouží si zpětnou vazbu! Brzy budou o přijetí vyhlášky jednat na zasedání zastupitelstva. 

 
 

   Při samotném projednávání bodu (č.17, pro snazší vyhledání na videozáznamu) bylo zmíněno i stanovisko Městské policie, která ve vyhlášce nevidí výhodu, především kvůli jejímu obtížnému vymáhání. Já tomu úplně nerozumím, ale takhle přece funguje vymahatelnost u všech vyhlášek.

   Máme mít psa na vodítku v některých částech města, pokud ne, dostaneme pokutu, ovšem jedině za předpokladu, že nás u toho někdo chytí. Stejně jako u petard.

   Nesmíme jezdit na kole prostřední cestou v Palackého sadech, pokutu dostaneme, jen když nás chytí. Taky stejně u petard.

  Nesmíme provozovat podomní prodej po celém městě. Ale jedině když nás u toho chytí, dostaneme pokutu, stejně jako u petard.

   Všem je tedy jasné, že pokud zavolám Městskou policii kvůli tomu, že někdo hází petardy u školy, nemocnice nebo mezi paneláky, má strážník možnost zkontrolovat kamerový systém, nebo osobu zajistit na místě, nebo jinak identifikovat osobu porušující vyhlášku, např. video záznamem od oznamovatele.

   A když strážník přijede „pozdě“? Co se dá dělat, stejně jako v jiných případech nic. Anebo se strážníci obávají, že budou jezdit po městě zbytečně? To si nemyslím, a navíc, když mohou vozit kočky do Týna/ Vlt, asi rezervy v náplni práce mají.

 

Ze zápisu zasedání zastupitelstva:

Usnesení č. 53/21

Zastupitelstvo města bere podnět k vydání obecně závazné vyhlášky o regulaci hlučných činností na vědomí a ukládá Městskému úřadu Písek připravit návrh takové obecně závazné vyhlášky.

Hlasování č. 48      pro: 15    proti: 1    zdržel se: 5

 

Pro:

Mgr. Jan Adámek, Marek Anděl, Martin Brož, Ing. Michal Horák, Mgr. Ing. Jiří Hořánek, Mgr. Miroslav Janovský, MUDr. Helena Kozlíková, RSDr. Jiří Lejčar, Lukáš Nebes, Josef Soumar, Ing. Arch. Petra Trambová, MUDr. Michal Turek, MUDr. Rudolf Tyll, MUDr. Tomáš Váně, JUDr. Ondřej Veselý

 

Proti:

JUDr. Ing. Michal Čapek

 

Zdrželo se:

Josef Keclík, MUDr. Vratislav Němeček, MUDr. Michal Přibáň, Mgr. Eva Vanžurová, Karel Vodička

 

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

18. 7. 2021 (20:07)  –  Michaela Šťastná

0
0

Necelých 20 minut se projednávala navržená vyhláška na červnovém zasedání ZM, poté byla přijata hlasy 24 zastupitelů a toho počtu si můžeme vážit.

Nechci se rozepisovat k tomu, co kdo řekl, na videozáznamu najdete debatu (bod 11), úsudek vám nebudu ovlivňovat.
Jestli jsem spokojena? Víceméně ano.
Jsou sice vyhlášky mnohem důslednější nebo propracovanější, ale to nejpodstatnější je v té naší snad obsaženo.

Svou vůli město vyslovilo, jak se vyhláška osvědčí v praxi, to poznáme. Já mám reference z měst, která jsem oslovila a ve všech zaznamenali zlepšení stavu po přijetí vyhlášky a nemyslím si, že v Písku by to mělo být jinak.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.