Přihlášení

Byli jsme napřed, stagnujeme

4. 1. 2020 | Michaela Šťastná | Diskuze (22) | Vaše názory

Na posledním zasedání zastupitelstva města 5.12. 2019 se upravoval i stávající rozpočet. Rozpočtovou změnou u položky Tříděného odpadu se z vyčleněných 400 tisíc korun vracelo zpět do rozpočtu 56 tisíc korun. Z položky Nakládání s komunálními odpady se do rozpočtu vracelo 1 240 000,- Kč. Na to, proč nebyly peníze využity k účelu, za jakým byly vyčleněny, se můžeme někoho zeptat, ale spíš mě zajímá, proč nebyly využity a investovány zpět do odpadů ještě vloni.

   Co mám na mysli? Od 1.1. 2020 začal platit tento zákon:

       Třídění upotřebených jedlých olejů a tuků v obcích – Legislativní předpisy –MŽP

       Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů

 Vymezení povinnosti

   Obec je povinna zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků (kat. č. 20 01 25)

Jedlé oleje a tuky nesmí být soustřeďovány společně s jinými biologicky rozložitelnými odpady. Obec nemůže povinnost plnit prostřednictvím komunitního kompostování (pokud je v obci zavedeno). Místa k odkládání jedlých olejů a tuků by měla být zpřístupněna občanům alespoň jeden den v týdnu.

Důvod zavedení povinnosti

   Upotřebené jedlé oleje a tuky jsou kvalitní surovinou, která po zpracování (zahřátí, filtrace) může sloužit pro výrobu metylesteru jako přídavku k pohonným hmotám nebo po regeneraci mohou být tyto využity v různých odvětvích (chemický, gumárenský, dřevařský průmysl).

   Upotřebené jedlé oleje a tuky velmi často končí v kanalizacích a následně na čistírnách odpadních vod, kde způsobovaly rozsáhlé problémy v provozované technologii čištění (například ucpávání potrubí a další).

Důvodem k nastavení této povinnosti byla také nutnost plnění cíle snížení množství bioodpadů ukládaných na skládky dle Směrnice o skládkování odpadů a dále také snížení celkového množství odpadů ukládaných na skládky.

Plnění povinnosti

Povinnost je možno zajistit různými způsoby:

* speciálně určené kontejnery v ulicích – občané do těchto kontejnerů ukládají olej v plastových nádobách (PET láhve atd.);

* speciálně určené nádoby distribuované obcí občanům – po naplnění je nádoba odevzdána na určeném místě a občan obdrží další nádobu;

* sběrné dvory – občané odevzdávají olej v plastových nádobách na sběrném dvoře obce podle instrukcí obce.

Účinnost povinnosti: od 1. 1. 2020

 

PTÁ SE:    M. Šťastná       2. 1. 2020         OTÁZKA:

Dobrý den,

nikde se mi nepodařilo zachytit informaci pro občany, kde najdou sběrné nádoby na tuky-jedlé oleje z domácností.

Město má od včera povinnost zajistit místa, kam mohou občané tento tříděný odpad dávat.

Informace, především k faktu, že v domácnostech mohou mít občané stále použitý olej z období vánočních svátků a mohli jej už včera-jako tříděný odpad- uložit, je důležitá.

Na jakých místech mohou občané ukládat použité tuky-jedlé oleje v našem městě ?

Za odpověď děkuji. M. Šťastná

ODPOVÍDÁ:   Veselý Ondřej        2. 1. 2020          ODPOVĚĎ:

Dobrý den, odběr olejů – tuků, z domácností v Písku probíhá již cca od r. 2013 a to na sběrných dvorech. Pro úplnost doplňuji, že tuk/olej je nutné dopravit do sběrného dvora v plastové lahvi. Pokud bude dopraven v jiné nádobě (sklo, hrnce apod.) bude občanovi vydána ve sběrném dvoře vhodná nádoba (pet lahev), do které si tuk/olej přelije. S pozdravem Ondřej Veselý

 

   V třídění odpadů si, doufám, že většina, obyvatel města vede dobře, každý rok je město za třídění oceněno. Třídění olejů a tuků bylo zavedeno ve městě tedy s předstihem pár let, ale tuky je třeba dopravovat do sběrných dvorů. A městem byla tehdy vybrána dnes navržená varianta třetí – sběrné dvory – občané odevzdávají olej v plastových nádobách na sběrném dvoře obce podle instrukcí obce.

   Inu, co si budeme povídat, popojet autem po městě není pro motoristy velký problém, ale naložit do auta pet láhev s použitým olejem a odvézt ji do sběrného dvora, to každý nezvládá. Budiž, tak tato služba byla jen pro pár těch uvědomělejších třídičů a provozovny typu jídelny.

   A protože naše město mělo v třídění olejů náskok, dalo by se očekávat, že během času přijde s inovací, především přiblížení se k občanům v podobě rozšíření sběrných míst po městě, právě pro to, že městu na třídění olejů a tuků ve městě záleží a zavedlo jej dávno před vyhláškou státu.

   Za tu dobu se totiž mohl rozšířit počet sběrných míst ve městě, aby se i občané, kteří oleje netřídili, pro třídění rozhodli. Pokud nebydlím u sběrného dvora, nemám auto, jsem starší nebo hůř se pohybující občan, jsem prostě lenoch co dojde jen ke kontejneřišti, olej třídit nebudu, protože ho nemám kde v blízkosti bydliště vyhodit. Tak to zatím u nás pořád je.

   Jenže místo inovace se ustrnulo v první fázi nástupu třídění-máme sběrné dvory, žádný další vývoj se nekoná.

   Město totiž mohlo postoupit o stupeň výš a v průběhu let začít využívat další z doporučených způsobů od MŽP v třídění oleje, já osobně jsem pro kontejnery, u kterých je předpoklad, že si k nim dojde větší počet občanů, tedy i těch shora uvedených.

   Každý rok se mohl pořídit jeden, nebo dva kontejnery, a pilotní stanoviště jsou jasná, hustě obydlené části města. Peníze, které uvádím nahoře by zaplatily kolik takových kontejnerů?

   Nebo jinak, copak naše kanalizace je v takovém stavu, že oleje a tuky použité v domácnostech pojmou bez úhony? A co čistička vody, tam si nikdo na tuky nestěžuje? Našeho města se to snad netýká, nestojí to náhodou nějaké peníze navíc? Životní prostředí není prioritou města? Nejde tu také o peníze, respektive jejich úsporu vhodnou prevencí?

   A jako kolovrátek se tak vracím na stále stejnou notu. Do čeho se ve městě, z rozhodnutí vedení města a koaliční části zastupitelů investuje přednostně a co se zanedbává, tady klidně připojím slovo dlouhodobě zanedbává.

   Zase bych mohla srovnávat významnost toho, co se neudělalo, s tím, co se udělalo. Napřed připojím, že tuky v kanalizaci a odpadech všeobecně jsou problém, ne že ne, a recyklace se dotýká i použitých jedlých olejů, má mít místo v žebříčku hodnot člověka. Namísto řešení problému skrytého v kanálech (no tak si pak řeknou o peníze na vyčištění kanalizace, no bóže, on si to nikdo do souvislostí nedá!) se staví parkoviště pro pár jedinců, lávka tam kde není potřeba, nádrže na vodu tam kde je třeba voda pro celý les, naučné stezky s prvky komerce…

 

   Já nemám radost z toho, že jsem narazila na další nedostatek, o kterém se dá psát. Je mi líto, že se tohle stává předmětem mého příspěvku. Je mi líto, že v roce 2013 město nakročilo k něčemu užitečnému a zamrzlo v tom nákroku, jen pro to, aby se naplnily tužby a přání jednotlivců, i když také občanů města – tedy doufám. Je mi líto, že se tak děje opakovaně, opakovaně se prospěšné a užitečné záměry odkládají kvůli populismu, kvůli požadavkům "prominentů", kvůli významově nižší kategorii požadavků jednotlivců. Je mi líto, že naši zástupci ve vedení města netrpí empatií k věcem potřebným, že zastiňují a umlčují ty, kteří by se i o nápravu třeba pokusili.

   Je mi líto, že se tím vytváří univerzálně pokřivený pohled občana na vedení města (politiky všeobecně) jako na "něco", na co má nadávat, s čím má být nespokojený, s čím se musí dohadovat, co musí hlídat, k čemu nemá mít důvěru, co zavdává důvod k pochybnostem o potřebě občana chodit volit a tak podobně.

I tohle souvisí s rozšířením sběrných nádob na třídění použitých olejů a zanášením kanalizace jejich nerecyklací.

   A abych neskončila optimisticky, je tu doporučení Ministerstva životního prostředí, přiložené ke shora uvedené citaci. Nic z toho jsem v našem městě za posledních sedm let nezaznamenala, a klidně se veřejně omluvím, pokud se tyto akce konaly, jejich zintenzivnění se totiž předpokládalo v roce 2019:

Komunikace

Při zavádění sběru jedlých olejů a tuků je nutno občany důsledně informovat prostřednictvím používaných informačních nástrojů v obci (obecní zpravodaj, webová stránka obce, letáky do poštovních schránek, beseda s občany, ekologická výchova ve školách, vývěsky v obci), vysvětlit důvody pro zavedení sběru i způsoby jeho provedení.

Jako u všech tříděných odpadů (papír, plast, sklo) je důležité, aby občané dodržovali povinnost nevhazovat do nádob na jedné tuky a oleje jiné odpady. Obec také musí komunikovat s firmou, která sběr olejů zajišťuje, vyhodnocovat jak systém funguje (např. čistota a množství vytříděných surovin) a případně upravovat jeho nastave O výsledcích třídění by měla obec občany informovat.

0
0

Diskuze k článku +

5. 1. 2020 (21:44)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Mám pocit, že v tomto případě se již snažíte problém vyvolávat uměle. Kdo třídí důsledně, stejně se jednou za čas neobejde bez výletu do sběrného dvora ani poté, co před domem najde přistavenou nádobu na olej.

Odpovědět

10. 1. 2020 (20:54)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Zcela náhodou jsem včera zahlédl reportáž:
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/220411000140109-udalosti-v-regionech/obsah/742992-jak-funguje-povinne-trideni-tuku-a-oleju

Jsme na tom asi jako Liberec, možná ještě lépe ;-).

Odpovědět

5. 1. 2020 (22:15)  –  Michaela Šťastná

0
0

" tomto případě se již snažíte problém vyvolávat uměle"
Jaký uměle vyvolaný problém máte na mysli?

Odpovědět

6. 1. 2020 (09:04)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Musí-li to být, napíšu to jednoznačně: Mám na mysli Váš povzdech ohledně absence sběrných nádob na oleje a tuky v ulicích města. Co budete chtít před domy odkládat do speciálních nádob příště? Nebezpečný odpad, nábytek? I to je jedna z cest, jen pak přes samé popelnice na to či ono nebude po městě k hnutí. Už dnes lidé, kteří mají pod okny kontejneřiště, zrovna nejásají.

Odpovědět

6. 1. 2020 (14:14)  –  Michaela Šťastná

0
0

Myslela jsem si to. Nejde o problém jako takový, ale pouze o schopnost pochopení textu příspěvku v rámci vědomostí o povinnosti ochrany životního prostředí, která státu vznikla již před dvěma lety a nyní vstoupila v platnost.

Enviromentální výchova, na kterou město každoročně pamatuje v rozpočtu kapitoly životního prostředí, zřejmě nedorazila ke všem a právě konečná slova MŽP v příspěvku jsou důkazem, že je třeba občany vzdělávat, protože pak byste tohle nikdy nenapsal.

Právě proto, že je třeba chránit životní prostředí, vznikla tato ZÁKONEM daná povinnost, a je ve třech možnostech, především k finančním možnostem obcí. V obci velikosti Nového dvora si vystačí se sběrným dvorem, ve městě je třeba sběrných nádob, vzhledem k počtu obyvatel a jejich spotřebě tuků-oleje.

Vnímání umístění kontejneřišť pod okna neovlivní přidání sběrné nádoby, jiní lidé nejásají ze startujících cizích aut zaparkovaných ještě blíž pod jejich okny…. záleží na architektech, kam kontejneřiště namalují.
Nádoby na ukládání nebezpečného odpadu už ve městě jsou, u nábytku-na rozdíl od olejů, je jeho vyhození z domácnosti v naprosto nesrovnatelné frekvenci proti použití oleje, za měsíc určitě vyhodí minimálně jednu lahev použitého tuku spíš, než opotřebený kus nábytku. I když nevím, jak často vyhazujete nábytek z domácnosti Vy, myslím, že to jste připojil v nadsázce.

Jestli je pro nádoby na odpad ve městě k nehnutí, to netuším, ale pro to, aby bylo ve městě k žití, se občané tříděním odpadů k pohodě připojují, záleží jim na tom, co se s jejich odpadem děje, aniž by ještě více zatěžovali životní prostředí sobě, i těm, co tu budou žít po nich. Aby ušetřili peníze za čištění kanalizace, vody, za odstranění kontaminované půdy, ale to se zase vracím k té osvětě, která tu, u Vás, evidentně schází. Žijeme v roce 2020!

Podle Vašeho vzoru vnímání bychom se také mohli vrátit do dob, kdy se odpad vyhazoval oknem na ulici, i takovým obdobím si města prošla.
Ale nová vyhláška zákona nás tak hluboko nevrací, předpokládá, že společnost ušla notný kus cesty kupředu a zároveň s tím narostlo i její smýšlení i ve vztahu k životnímu prostředí.
Jestli ji ale Vy vidíte jako problém…

Odpovědět

6. 1. 2020 (18:28)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Zdá se, že s pochopením psaného textu máte sama problém, jelikož mi podsouváte něco, co jsem nenapsal – v žádném případě nejsem zastáncem toho, aby se veškerý odpad házel do jedné popelnice (v tom lepším případě), anebo někam do příkopů u cesty (v tom horším případě).

K současným kontejnerům na tříděný odpad to mám 300 metrů, do sběrného dvora kilometr. Nějaká nová popelnice na něco separovaného mě od občasného výletu do sběrného dvora nezachrání. Jestli Vás ano, přijměte mou gratulaci.

Odpovědět

6. 1. 2020 (19:25)  –  Michaela Šťastná

0
0

Tak děkuji za gratulaci, pomůže mi to! A nejen mě, myslete si o tom co chcete.

Nepodsouvám Vám nic, co jste nenapsal, komentuji to, co jste napsal, ani já nemám v textu nic o jedné popelnici nebo příkopech, komentuji Vaši výtku, že vytvářím umělý problém, který se nakonec ukázal jako Váš problém s množstvím popelnic po městě.

Je mi šumák, jak a co třídíte, že s tím musíte do sběrného dvora, v tomhle městě nežijete sám, ta popelnice tam nebude kvůli Vám, ale kvůli ostatním, co sběrný dvůr navštíví jednou do roka. To je jako bych se hněvala na popelnice na sklo, protože ho vyhazuji 2x do roka atd. Zamyslete se taky nad tím, že ne všechno slouží všem, ale slouží to především jiným účelům(životnímu prostředí).

Odpovědět

6. 1. 2020 (21:14)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Životnímu prostředí se nejvíce prospěje, pokud se bude produkovat méně odpadu. Doufám, že alespoň v tomto se shodneme, když už si mou kritiku vůbec nepřipouštíte.

Odpovědět

6. 1. 2020 (22:03)  –  Luděk Blaha

0
0

"Životnímu prostředí se nejvíce prospěje, pokud se bude produkovat méně odpadu."

Jakože lidé už nebudou hromadně smažit řízky a fritovat hranolky?
Takových je nás pořád poměrně dost málo.

Odpovědět

6. 1. 2020 (23:06)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Měl jsem sice na mysli omezení konzumního způsobu života, ale nebohý řízek mě nenapadl.

Bavíme se tu o oleji v kanalizaci pomalu jako o největším nešvaru pod sluncem, ale já bych věděl o větším: splachujeme WC pitnou vodou, přitom by stačila užitková.

Odpovědět

7. 1. 2020 (18:25)  –  Luděk Blaha

0
0

Pitnou vodou se plýtvá bezesporu nadmíru.
Tak už jen pro začátek na všechna písecká sídliště natahat třetí roury.

Odpovědět

7. 1. 2020 (01:02)  –  Michaela Šťastná

0
0

Vaše kritika spočívala v tom, že vytvářím umělý problém, že chci do města nádoby na olej, když přitom z Vašeho pohledu je nádoba na olej zbytečná, ztíží pohyb po městě a svůj účel u Vás nesplní, a že je možné, že budu příště požadovat do města i jiné nádoby na jiný odpad k třídění.


Naopak se Vaše kritika vůbec nedotkla zmiňovaných financí z nakládání s odpady, které se vrácením rozpustily v rozpočtu a nebudou využity na nákup nádob na tuky-oleje k jejich třídění z domácností, čímž by se naplnila vyhláška zákona, která vešla v platnost prvním lednem, která pomáhá chránit životní prostředí.


A na kritiku jsem již odpověděla. Kdybych si ji nepřipouštěla, netrávím čas psaním odpovědí.


Co víc nebo míň prospěje životnímu prostředí jsem neřešila, inu, je to debata o řízku a hranolkách, resp. o použitých tucích v domácnostech, jedním ze způsobů, jak snížit množství komunálního odpadu je jeho třídění a následná recyklace. O vodě to bude jindy, neodbočujme.

Odpovědět

7. 1. 2020 (16:28)  –  Petr Mašek

0
0

Zdravím všechny diskutující,

je zde někdo, kdo zde dokázal v jakékoliv diskusi pí Šťastnou přesvěčit o svých argumentech?

Hlasujte ano – palec nahoru, ne – palec dolů.

děkuji všem

Odpovědět

7. 1. 2020 (18:18)  –  Michaela Šťastná

0
0

Pane Mašku, nevím jistě, o co se to tu pokoušíte, ale na diskuzní příspěvek podle pravidel to nevypadá.


Jestli se mnou máte problém, buďte hrdina, vyrovnejte se s tím a vyřešte to vhodným způsobem, tohle trapně poloanonymní popichování k napadání autora příspěvku považuji za osobní atak.


Požádejte laskavě redakci o smazání vašeho příspěvku a napište mi sem omluvu, abych to nepovažovala jako útok na mou osobu vedený prostřednictvím dostupného média.

Odpovědět

7. 1. 2020 (18:28)  –  Luděk Blaha

0
0

Tedy já bych to nemazal.
Zatím se sedm lidí přiznalo k argumentační nouzi a jeden ke lži.

Odpovědět

7. 1. 2020 (18:40)  –  Michaela Šťastná

0
0

No, já nejsem takový optimista, abych to viděla Vašima očima, i když máte naprostou pravdu a když jsem to před chvíli četla poprvé, napadlo mě to také :-).

Nerada bych si zopakovala debaty jako s jedním doktorem, ten taky začal nenápadně……….

Odpovědět

7. 1. 2020 (19:26)  –  Luděk Blaha

0
0

Ovšem poněkud nápadně skončil…

Odpovědět

8. 1. 2020 (15:08)  –  Petr Mašek

0
0

Paní Šťastná, omlouvám se , pokud se vás můj přispěvěk nějakým způsobem dotknul. Určitě jsem to neměl v úmyslu.
S obdivem sleduji, kolik energie dokážete vynaložit na upozorňování na problémy žití v našem Písku.
Jen mám "svůj subjektivní" dojem, že je pouze přípustný pouze jeden úhel pohledu, a to váš.

To byl důvod pro tuto malou anketu. Nic jiného zatím prosím nehledejte.
hezký den všem :-)

pro L. Blahu
dnes v čase 15:02 stav: lháři 4, argumentační nuzáci 19

Odpovědět

8. 1. 2020 (19:06)  –  Michaela Šťastná

0
0

Takhle vypadá omluva, navíc podmíněná, vážně, pane Mašku, vážně?


Pokud máte potřebu dělat ankety, dělejte si je pod svým příspěvkem.

Tam si napište i váš subjektivní dojem- do svého příspěvku, já pak mohu v komentáři hledat argumenty, proč a zda je můj úhel pohledu ten správný.


Zatím hledám dál. To si přeložte, že nejsem s odpovědí spokojená.

Odpovědět

10. 1. 2020 (12:00)  –  Petr Mašek

0
0

Paní Šťastná, ano, to je moje omluva. Jako bonus slibuji, že si příště nebudu chodit hrát na váš píseček a nebudu ničit vaše bábovičky. OK?

Je zajímavé, kam debata sklouzla po nevinném příspěvku L. Douši (umělé vyvolávání problémů a množství speciálních nádob na odpad). Opravdu požadujete, aby byly všude spec. nádoby na použitý tuk? Co hustota nádob na textil a elektro? Je jich dost v docházkové vzdálenosti pro občany bez auta? Kam dávat hliníkové plechovky? Když zřídíme spec. nádoby všude a na vše, bude potřeba i nějaká občanská hlídka dávající pozor na správné třídění? Sankce pro netřídiče? Atd…

Dle mého názoru, kdo se chce chovat nejen k životnímu prostředí slušně, možnosti v Písku jsou dostatečné. Kdo ne, tomu nepomůže ani 100 nádob hned u nosu…

Kdo je bez auta, určitě má možnost o pomoc s dopravou do sběrného dvora požádat sousedy nebo třeba využít možností zaměstnavatele k likvidaci odpadu. (Pokud ho neprodukuji desítky kg měsíčně).

Myslím, že v Písku jsou podstatnější problémy k řešení, než nachytávat radnici na tyto „pihy na kráse“.

Je pátek, dejme si večer dobrou lahvinku a buďme šťastní

Hezký den všem :-)

Odpovědět

10. 1. 2020 (14:00)  –  Michaela Šťastná

0
0

Pane Mašku, doufala jsem, že to necháme už vyšumět, ale jak je vidět, ego ruku v ruce s arogancí vítězí.


Vaše hulvátství se stupňuje, namísto normální omluvy – přestřelil jsem anketou, pardon – si do svých "omluv" připojíte další útoky na mou adresu a to je přesně to, co jsem doufala, že se nestane, když vás včas upozorním, že píšete mimo téma příspěvku.

Neodpustíte si mě zesměšňovat poznámkou o písečku a bábovičkách, obvinění od p. Douši nazvete nevinným příspěvkem, a velice neodborným rozborem blábolů o sběrných nádobách(kde navíc trpíte nedostatky v informovanosti), podpořeným dalším atakem na mé domnělé požadavky na navyšování počtu popelnic nebo vymáhání práva při netřídění, s jediným účelem, ještě víc znehodnotit podstatu a obsah mého příspěvku nebo jej dokonce postavit na roveň absurdity. A završíte to tím, že přidáte text:

<< Myslím, že v Písku jsou podstatnější problémy k řešení, než nachytávat radnici na tyto „pihy na kráse“ >>


Kdyby tahle vaše myšlenka byla vaším prvním příspěvkem, odkázala bych vás na znění Zákona a jeho vyhlášky a mým doporučením, že zrovna od vás si tak určitě nechám radit, o čem mám psát, a jestli se vám moje příspěvky nelíbí, vůbec nikdo na světě vás nedonutí si je číst.


Ale protože jste to napsal až teď, vnímám to naprosto odlišně, a jsem přesvědčena, že jste tím chtěl podpořit původní příspěvek p. Douši, že vidím problém tam, kde není, píšu blbosti a vy jste ten, kdo to světu musí zvěstovat, nejlépe tím, že mě nějak zesměšní – začátek byla vámi vymyšlená anketa, která měla vyústit v co? Copak jste chtěl tou anketou dokázat, jak byste vyhodnotil její výsledky, jen další urážkou s odkazem na výsledek ankety, že nejste sám, kdo si myslí, že píšu blbosti? Nebo abych snad toho psaní zanechala?


Takže pane Mašku, jestli jsou moje příspěvky pro vás těžký kalibr (bez ohledu na téma), ušetřte si čas, otevřte si lahvinku už v pondělí, ráno, s tím přetrvejte do neděle, nejlépe večera, věnujte se pití nadále abyste dokázal být šťastný a necpěte se s útoky na mou osobu pod mé příspěvky. Neuleví se tím jenom vám.

Odpovědět

10. 1. 2020 (17:29)  –  Zdenka Jelenová

0
0

ZA REDAKCI PÍSECKÉHO SVĚTA ŽÁDÁM A VYZÝVÁM všechny přispěvatele a diskutující, aby dodržovali Kodex přispěvatele, diskutovali o tématech článků a nenapadali se navzájem. Příspěvky, které budou pravidla porušovat, bude redakce mazat. Většina čtenářů jistě nemá zájem číst vzájemné osobní výpady, na ty můžete používat soukromé maily.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.