Přihlášení

Cena navýšení díla "Sovova" není zveřejněna

10. 5. 2023 | Michaela Šťastná | Diskuze (0) | Vaše názory

Zítra proběhne zasedání rady města, tento měsíc poprvé. Mezi body k projednání je návrh dodatku ke smlouvě „Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory“, jedná se o sedmý dodatek ke smlouvě. Tento dodatek smlouvy není zajímavý tím, že je již sedmým v pořadí, nýbrž tím, že je pro veřejnost tajným. Tajen je samotný návrh dodatku a tajena je cena za dílo, která bude tímto dodatkem navyšována.

   Zatímco předchozí šestý návrh dodatku smlouvy zcela „normálně“ popisuje důvodová zpráva (https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=50071), tento návrh dodatku je v důvodové zprávě omezen do dvou vět a navíc není zveřejněna ani cena navýšení díla navržená v dodatku vyjádřená třemi x. Cituji:

Návrh Dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Písek a společností STRABAG a.s. IČO: 60838744, se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 na akci „Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory“

Radě města Písek je předkládán Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Písek a společností STRABAG a.s. IČO: 60838744, se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 na akci „Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory“

Dodatek řeší návrh změny rozsahu díla včetně navýšení ceny díla o XXX Kč bez DPH. Souhlasy TDS a AD jsou vyznačeny přímo na změnových listech.

   Přílohy k materiálu jsou neveřejné, což by se snad dalo pochopit, ale neveřejný je i dodatek smlouvy, což je také novinka, předchozí dodatky byly součástí materiálů. A pokud je dodatek smlouvy neveřejný a zároveň není v materiálech uvedena cena díla po jeho navýšení, jak jsem zvýraznila v textu, mám dojem, že vedení města chce tuto informaci před veřejností utajit, že obojí bylo učiněno záměrně.

Osobně si myslím, že není přípustné zatajovat takovou informaci u smlouvy města se zhotovitelem.

   Nejen to, rozhodně také nesouzní se sliby našich zvolených před volbami. Některé si připomeňme:

ČPS: … Občané uvidí všechno a budou pro obec partnery. Politikům bude vidět pod ruce. … V předstihu zveřejněné body budou obsahovat veškeré informace včetně odkazů na důvodovou zprávu. … HOSPODÁRNÝ A TRANSPARENTNÍ ROZPOČET- Občané budou vědět o každé utracené koruně z obecního rozpočtu: formou rozklikávacích rozpočtů s údaji o průběžném čerpání a odkazy na registry smluv.

ANO: 6. Veřejná kontrola je nejlepší prevence

Budeme maximálně transparentní, občané musí být informováni o tom, co se na radnici děje. Budeme s občany komunikovat přímo, bez PR agentury.

    Pár měsíců po volbách a veřejný prostor začíná trpět nedostatkem informací. Dozvídám se, stejně jako tomu bývalo dříve, že zvědavci si mohou pro odpovědi dojít na radnici, kde jim budou jednotlivě poskytnuty, že tam jsou dveře dokořán. To je určitě fajn, ale já si otevřenost nepředstavuji jako individuální schůzky, abych zjišťovala něco, co má být zveřejněno všem. Nemyslím si, že si pro získání informace musím sjednat schůzku, na schůzce vyslechnout spoustu řečí kolem a potom získanou informaci napsat, aby se stala dostupnou všem. Tyhle pozvánky „na kafčo“ na úřadu, to není nic pro mě, to funguje snad jen v pohádkách, kde se chodívá orodovat ke králi …

Je osm měsíců po volbách, tuhle situaci hodnotím jako nezvládnutou vedením města.


 


 

https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=50541

 

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.