Přihlášení

Cenu vody naši zvolení svěřili cizincům

26. 11. 2023 | Michaela Šťastná | Diskuze (4) | Vaše názory

Návrh rozpočtu města uvádí, že na nové koncesní řízení pro správu hospodaření s vodou je vyčleněno 250 tisíc a já znovu připomínám, že než hospodařit s vodou přes cizí společnost, je rozumnější si tuto strategickou komoditu vést ve vlastní správě. Pokud může město dovolit zřizovat extra společnost na hospodaření s energiemi, další extra společnost ke spalování odpadu, pokud má zřízenu destinační společnost a nakonec společnost, která usiluje prostřednictvím chytrých řešení zlepšit každodenní život občanů města i dalším subjektům, pak zcela zásadní je vlastní hospodaření s vodou.

   Teplo a voda patří mezi zásadní komodity ovlivňující život ve městě. A ty zásadní by měly mít přednost a mělo by je plně spravovat město. Zatímco v Teplárně má město většinový podíl a vlastně tak určuje i cenu tepla a teplé vody, u vody je tomu jinak. Vodu spravuje pro město cizí společnost a zastupitelé podporují takto vedenou správu nadále i přesto, že doporučení Finančního výboru bylo odložit projednání.

 

   Srovnáme-li u již založených společností města významnost, hospodaření s vodou je významná natolik, že si zaslouží být spravována městem. A vzhledem k tomu, že se zastupitelé neobávají založit takovou společnost jako je ZEVO, společnost spravující domov pro seniory, společnost obchodující s energiemi, nevěřím jejich obavám vysloveným k založení společnosti spravující hospodaření s vodou. Pokud nejsou zastupitelé schopni zajistit správu základních komodit ve vlastní správě, pak se nabízí, že tak docela nejednají v zájmu města.

 

   Dále bych se odkázala na článek pojednávající o průběhu březnového zasedání ZM, ke kterému dopním výsledek hlasování.

http://www.piseckysvet.cz/admin/nahled.php?id=8239&iframe=true

Usnesení č. 41/23

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje „VARIANTU A“ – oddílný model provozování VHI města Písek od 01.04.2025 na základě koncesní smlouvy a pověřuje Ing. Romana Honzíka, jednatele VSP s. r. o. k zadání koncesního řízení.

Pro: Martin Brož, JUDr. Ing. Michal Čapek, Tomáš Freiberg, Ing. Petr Hladík,,Mgr. Ing. Jiří Hořánek doc. Ing. Martin Hrinko, Ing. Aleš Chalupa, MUDr. Karel Chytrý, Mgr. Miroslav Janovský, Josef Keclík, Martin Lanc, Robin Mikušiak, Ing. Tomáš Posekaný, JUDr. Luboš Průša, MUDr. Michal Přibáň, Josef Soumar, Ing. Pavel Švejda, Ing. Arch. Petra Trambová, MUDr. Michal Turek, MUDr. Rudolf Tyll, MUDr. Tomáš Váně, Karel Vodička

 

Proti: Marek Anděl Bc. Jiří Černý

 

Zdrželo se: Lukáš Nebes

 

Nehlasovalo: Ing. Bc. Miroslav Krejča

 

0
0

Diskuze k článku +

26. 11. 2023 (19:36)  –  Luděk Blaha

0
0

"Vodu spravuje pro město cizí společnost"
Možná by se nějaké společnosti měla svěřit správa městských záležitostí se vším všudy.
Třeba by se tím ukončilo nemálo problémů. Například po mnoho let se opakující změny související s chátrajícím městským bazénem nebo novou sportovní halou podle toho, kdo má právě jakou náladu v radniční většině.

Odpovědět

26. 11. 2023 (19:41)  –  Michaela Šťastná

0
0

S lítostí musím oznámit, že nejste první, koho to napadlo.
A s ubíhajícím časem se k té myšlence přikláním také.
Jestli má o správě města rozhodovat "na sílu" 14 podpisem vázaných zvolených (kteří odmítají jednat společně s opozicí), jestli by nebylo lepší se svěřit někomu, kdo by rozhodoval svobodněji, bez navázanosti na koaliční smlouvu nebo na lobisty všeho druhu.

Odpovědět

27. 11. 2023 (22:47)  –  Michaela Šťastná

0
0

Na zasedání ZM je navržena ke schválení – Varianta 1
Cena vodného v roce 2023 bez DPH: 54,55 Kč
Navržená cena vodného pro rok 2024 bez DPH: 59,09 Kč
Navržená cena vodného pro rok 2024 s DPH 10%: 65,00 Kč

Cena stočného v roce 2023 bez DPH: 39,79 Kč
Navržená cena stočného pro rok 2024 bez DPH: 39,10 Kč
Navržená cena stočného pro rok 2024 s DPH 10%: 43,01 Kč

Celková cena vodného a stočného v roce 2023 bez DPH: 94,34Kč
Navržená cena vodného a stočného pro rok 2024 bez DPH: 98,19 Kč
Navržená cena vodného a stočného pro rok 2024 s DPH 10%: 108,01Kč

Celkové navýšení ceny vodného a stočného pro rok 2024 je o 3,85 Kč bez DPH, tj. o 4,08 % než v roce 2023

Odpovědět

30. 11. 2023 (20:36)  –  Michaela Šťastná

0
0

Ze zápisu RM:
K bodu 10) Návrh zadávací dokumentace pro koncesní řízení „Provozování vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví města Písek“
Uvedla Ing. Trambová, na jednání byl přítomen Ing. Honzík a zástupce firmy VRV Ing. Drbola. Byly zodpovězeny dotazy radních týkající se kritéria hodnocení a harmonogramu průběhu koncesního řízení. Položka předpokládaný roční zisk v důvodové zprávě ve výši 6 mil. Kč vychází ze skutečnosti předchozích let, v závorce je uvedena plánovaná výše. Pro nejasnost bylo doporučeno závorku odstranit. Bylo diskutováno předplacené nájemné a navrženo jeho vypuštění ze zadávací dokumentace – usnesení schvaluje s připomínkou.
Usnesení č. 662/23
Rada města po projednání schvaluje návrh zadávací dokumentace pro koncesní řízení „Provozování vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví města Písek“ s připomínkou vypustit předplacené nájemné

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.