Přihlášení

Cestu k volbám nafoťte

12. 1. 2018 | Michaela Šťastná | Diskuze (8) | Vaše názory

Vážení čtenáři, kteří půjdete volit do školky na Jihu, prohlédněte si, prosím, pozorně stavbu parkoviště, ti z vás, kdo jsou ochotni nafotit současný stav chodníku, značek, zámkové dlažby… pošlete mi prosím také váš pohled na dílo – nějaké foto na: stastna-mi@seznam.cz, (nepotřebuji znát jméno autora), děkuji.

  Všichni jsme unaveni, znechuceni či otráveni tématem parkoviště na Jihu. Nikdo určitě není překvapen, že ještě není dokončeno. Ba co víc, zase se pomalu bourá, ten tolik opěvovaný, nakvap zhotovený, bezbariérový chodník je z větší části rozebrán, tedy ani provizorně funkční. Dobrá práce!

  Po emotivním vyjádření místostarosty na ZM v prosinci to pomalu vypadalo, že se snad do konce roku stane zázrak, a parkoviště bude zcela hotové. Tak ne, kromě benevolentního postupu RM při sepsání Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se nic neobvyklého nestalo. Výňatek z dodatku:

<< 1. nutné přeložky vodovodu DN 200 v místě budoucí opěrné zdi firmou ČEVAK

2. přerušení prací na opěrné zdi z důvodu změny projektové dokumentace – změna způsobu založení opěrné zdi a změna tvaru zdi, s tím je spojena i kompletní změna výztuže (výztuž již byla vyrobena dle původní PD, následně musela být výztuž krácena a kompletně upravena). Novou PD na opěrnou zeď zhotovitel obdržel 13.10.2017. Změna PD byla vyvolána s ohledem na nutné šikmé křížení nově položeného teplovodního potrubí a základu opěrné zdi – projekt předpokládal kolmé křížení – (tato přeložka nebyla součástí stavby) a zároveň na jiné výškové uložení teplovodního potrubí než předpokládal projekt (teplovodní potrubí je uloženo o cca 70 cm výše, než předpokládal projekt)

3. nově provedená přeložka plynovodního potrubí výškově koliduje s částí parkovacích stání a chodníku u zásobovacího vjezdu do MŠ. Nově položené plynovodní potrubí zasahuje do konstrukčních výšek parkovacích stání a chodníku (místy je plynovodní potrubí dokonce položeno výše než je niveleta budoucího nového chodníku).

4. Doplnění a změna zábradlí podél chodníku u budovy MŠ

5. Kolize vodovodního řadu DN 200 v horní části stavby u budovy MŠ. Stávající vodovodní řad je pouze 40 cm pod nivelitou budoucího chodníku. Z toho důvodu může dojít k ručnímu odkopu násypového tělesa v místě trasy vodovodního potrubí DN 200 a zřízení speciální skladby konstrukce nad tímto potrubím viz. nový řez od GP. >>

Víte, jak tenhle výčet nedostatků působí? Jako kdyby město ROBSTAVu dalo naprosto nedostatečně zpracovanou PD (projektovou dokumentaci) u MŠ, podle ní není nic, kde má být! Jako kdyby se to uspěchalo! Jako kdyby ten kopec nebyl zpracován vůbec! Vidím dvě možnosti – buď jsou tyto nedostatky pravdou, pak je zaplacený zhotovený projekt (i PD) zralý na reklamaci, nebo je to úlitba města pro ROBSTAV, aby mohla prodloužit termín dokončení stavby. Tady ovšem nechápu, proč by na sebe město vzalo Černého Petra.

  Firma tu na chvíli nasadila víc dělníků, (…Z výše popsaných důvodů se mění termín dokončení díla z 10.11.2017 na 07.12.2017), ti se snažili dokončit alespoň něco, ale marná snaha, dodnes není hotovo. Po svém to pojali motoristé, své vozy parkují na nezkolaudované stavbě, dokonce beztrestně. Jojo, i tak to u nás chodí, nechápu, jak se tu při kolaudaci zjistí, co zapsat jako nekvalitní dílo od zhotovitele a co připsat na vrub majitelům parkujících aut jako zničené užíváním. Přitom nedostatky v podobě zvlněného chodníku u schodů, chybějících kusů dlažby, mezer mezi obrubníky, lampy veřejného osvětlení stojící v chodníku, který slouží pro vjezd k domům, ty jsou i laikovi zřejmé už dnes.

  Naivně jsem se domnívala, že nedodržením termínu smlouvy o dílo a pasivním přístupem po jeho uplynutí (pasívní ze strany zhotovitele i zadavatele), se další pokusy dílo dokončit dají označit jako černá stavba. Spletla jsem se, jak mi vysvětlili z oddělení dopravy a silničního hospodářství, stavba má povolení do 31. 7. 2018. A jak to tak vypadá, zhotovitel ten termín dodrží!

  Já se už nechci zajímat o to, proč stavba parkoviště, vypočítaná na dobu zhotovení 60 dnů získala roční termín k realizaci. Ani o to, jak se stalo, že vůbec došlo k realizaci této stavby, (když PD stojí za P . D), zda to byli komunisté, kdo prosadil parkování auty až pod okny domu, či to byla spolupráce s TOP 09, obě strany se chlubí stejně. Dneska je mi už jedno, jestli se vůbec kdy dostaví, celé parkoviště. Zajímá mě však něco dalšího.

  Moc chci vědět, zda se stavbou započalo i přes to, že všichni věděli o plánované výměně potrubí Teplárnou v loňském roce a hlavně plánované výměně potrubí plynu v letošním roce. Obě plánované výměny totiž mají potrubí v zemi. To znamená, že se bude kopat, podvrtávat, rozebírat a frézovat. To vše na místě, kde se vyskytuje nedokončené parkoviště. Z logiky myšlení správného hospodáře by se totiž se stavbou parkoviště mělo začít až po těch všech výkopových pracích, protože těmi se naše slavné parkoviště asi drobet pocuchá. No nešálí vás zrak, na Jih se co nevidět vrátí bagříky, hromady hlíny, výkopy, a binec. Do míst, kde se už kopalo, i tam, kde ještě ne. Na řadě je totiž E.ON s plynem.

  Já, jako majitel pozemku, na který mi hodlá vstoupit Teplárna a půl roku na to E.ON s výměnou potrubí, bych NIKDY nepovolila si v mezidobí nad těmi výkopy vybudovat parkoviště. Majitelé pozemků na Jihu si to troufli i s rekonstrukcí komunikace. Parkoviště se logicky mělo začít budovat až po těchto výměnách potrubí, pak by bylo jisto, že se několik let nebude pod ním nikdo hrabat a vrtat.

  Tohle mi připadá jako správné dovršení celé anabáze, parádní třešeň – co bylo přetěžce a zdlouhavě zbudováno, bude vzápětí zase částečně rozebráno. Vážení, hlavně si dobře pamatujme, kdo prosadil tenhle a i další podobné projekty, abychom věděli, s kým v říjnu účtovat.

0
0

Diskuze k článku +

12. 1. 2018 (18:03)  –  Luděk Blaha

0
0

Po delší době jsem šel dnes okolo, a trošku jsem zíral hlavou kroutíce. To se zírá podstatně lépe, totiž.
A tak jsm si říkal, že když už ten chodník zase oddláždili, že by bývali mohli trošku doupravit sklon serpentiny v její dolní části, aby to nebyl takový sešup. Opticky to dokonce vypadalo, že koncová část chodníku, kolmá na vozovku vytváří jakoby protisvážek. Teď se mi to ale jeví tak, že ta sklonová lomenice chodníku zůstane, jak byla původně.
Zřemě to nebude až tak jednoduché. Natáhnout si šňůru z jednoho bodu do druhého, a pak její sklon dodržet i pro dláždění. Nikdy jsem chodník nedláždil. Natož pak z kopce.

Odpovědět

13. 1. 2018 (21:55)  –  Michaela Šťastná

0
0

Doufám, že já nikdy nebudu dělat chodník, neboť tento nám plně ukazuje všechny záludnosti při jeho stavbě. Protisvážek tam nyní je, dokonce ďolíček, zmizela zatáčka, která vynášela ven, netuším, co tu vlastně vznikne. Vzhledem k tomu, že už půlku toho kopce vytěžili a vyvezli, je možné všechno. Hlavně až si všimnou, že jim nahoře chybí ta vlna nebo esíčko, co je v plánu a co dosud nepostavili.

Odpovědět

25. 1. 2018 (18:26)  –  Michaela Šťastná

0
0

Cestou k domu nešel přehlédnout ruch na stavbě parkoviště(no ano, stále se tu staví!) a to je zřejmě proto, aby si voliči zítra, cestou k volbám, mohli prohlédnout nové detaily stavby, jako třeba: kotvení zábradlí, samotné zábradlí, dlažbu na chodníku, dlažbu na parkovišti, cement v hlíně, ten zbytek pneumatiky, odřezky…
Nebo nás zítra čeká stříhání pásky, no to by byla dekorace cesty do volební místnosti!

Ad hřiště) Jednu sobotu ke sklonku roku vyhloubil malý bagřík jámy, do kterých zasadili sloupy – lampy veřejného osvětlení, na parkovišti – hřišti na Jihu. Jsou na straně sousedící s polem, ještě nesvítí. Ovšem péčí řádného hospodáře splynul příkop pro vodu s hranou hřiště, tak lampy stojí víceméně v tom příkopu. Teď, když roztála ta trocha sněhu, stojí ve vodě. Co až nasněží, nebo zaprší pořádně? Příkop není léta udržován, tak se voda rozlévá po hřišti.

Odpovědět

2. 2. 2018 (00:30)  –  Luděk Blaha

0
0

Tý jo… Šňůru natáhli, opěrnou stěnu přizdili, sklon serpentiny zmírnili. Začíná to vypadat dobře!!!
Kdyby to bývalo mělo být na základě mojí připomínky, a kdyby se mi nic jiného nepodařilo, byl bych spokojený. Snad už jen malá cedulička 'K funkční stavbě přispěl i Luděk Blaha, rodák z Dolních Bojanovic.'
To kvůli mému otci. Byl to velký patriot.
O zásluhy tu ale nejde, samozřejmě. Podstatné je, že problém bezproblémového přístupu k mateřské škole i pro rodiče s kočárkem bude po letech už konečně vyřešen k obecnému prospěchu.

Odpovědět

3. 2. 2018 (23:00)  –  Michaela Šťastná

0
0

Tak tedy: podle všeho má být stavba v pondělí definitivně hotova. Nekoukejte, neznamená, že když tam od vánoc parkují a koukají na tu dopravní značku – vyhrazeno pro školku – že se to smělo! No nesmělo, žádná část stavby nebyla dána do předčasného užívání. To si ale zodpoví jiní. Hlavně jestli to klapne v pondělí.

A malinko se připojím k fantazii o tom, že by naše poznámky mohly něčemu napomoci. 25. 1. jsem napsala, že na hřišti stojí stožáry k lampám v příkopu u hřiště, a že nesvítí, a voilà, 30. 1. jsem na vlastní oči viděla, že svítí! A to tam stáli po tmě asi tři měsíce!

Odpovědět

11. 2. 2018 (01:40)  –  Michaela Šťastná

0
0

Žádná tisková zpráva, žádné fotky v tisku, třesení rukama nebo jiný projev radosti nad dokonaným dílem a přesto se zdá, že je stavba kolaudace schopná. Snad zkolaudovaná. Aspoň tak jsem vyrozumněla z materiálu pro vyřazení úkolů (usnesení) ze sledování.
Já bych si chtěla prohlédnout Stavební deník a soupis shledaných nedostatků stavby, jestlipak by to předčilo moje představy?
Třeba se pochlubí, až se oteplí.

Odpovědět

11. 2. 2018 (14:20)  –  Luděk Blaha

0
0

U schodiště vedle se páska stříhala. Asi že byla jiná doba.
Nechci do toho vrtat za každou cenu, ani nevím, jak jsou pojaty základy serpentýny , ale jako diletant, tedy člověk nevzdělaný v oboru bych měl obavy, že dlažba časem sjede směrem od školky a v té zatáčce se vyvalí, protože tam nejspíš není o nic opřena. Ale byl bych radši, kdyby ne. Nevypadá to moc hezky, což vidíme u mnohých částí revitalizovaných chodníků na jiných místech sídliště.

Odpovědět

11. 2. 2018 (20:23)  –  Michaela Šťastná

0
0

Tak to se časem juknu, jestli ty schody stihli v termínu, ušetřili či jak to bylo, že to vyšlo na stříhání mašlí. Ta dlažba je prozatím zadržována parkujícími vozy, které urputně stojí na chodníku pod svahem. A je fakt, že se to potmě hůř rozliší, co je pro auta a co pro lidi. Nebo je to lidem jedno, kde zastaví.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.