Přihlášení

Chceme zrušit usnesení

1. 4. 2019 | Michaela Šťastná | Diskuze (3) | Vaše názory

Dala jsem si čas na rozmyšlenou, jak naložit s přívalem informací z posledního jednání ZM. Nepomohlo mi to, utřídit snad ano, ale vstřebat ještě ne. Takže, napřed se pozastavím u prodeje pozemků pro společnost LIDL. Nevím, jestli jsem byla svědkem historické události na jednání, nebo se něco takového už stalo, ovšem stojí za to o tom napsat.

   Projednání konečného schválení kupní smlouvy proběhlo v naprostém klidu, návrh usnesení byl přečten, byla zahájena diskuze, do které se NIKDO nepřihlásil a započalo hlasování, kterým nebyl návrh na podpis kupní smlouvy přijat, jednání pokračovalo dál. Byl přednesen další bod jednání, otevřena diskuze a teprve nyní se přihlásil místostarosta Veselý s tím, že v minulém bodě se "umáčkl" a místo PROTI zmáčkl PRO, pro prodej pozemků společnosti LIDL, ale nezpochybňuje výsledek hlasování. Takže hlasování nebylo prohlášeno za zmatečné. Další popis událostí nebude podrobný.

   Obrat nastal po přestávce, po svolání zastupitelů zahájila starostka jednání se slovy: … na základě dotazů zastupitelů, některých, by byli rádi, kdybychom se vrátili k bodu číslo 7…., že došlo ke zmatečnému hlasování, oni si to neuvědomili, až teprve po schválení… Poté vyzvala pana Hořánka, aby zastupitelům vysvětlil, že hlasovat o stejném bodě během jednoho zasedání 2x je možné, pouze pokud si zastupitelé pro hlasování udělí výjimku v jednacím řádu, kterou si právě teď mohou odsouhlasit. V tom případě by bylo možné o už projednaném bodě jednat znovu, zrušit asi hodinu přijaté usnesení.

   V diskuzi pokračoval pan Franců, který nadnesl, že LIDL může město, za neodsouhlasení kupní smlouvy, žalovat. Další, pan Tyll uvedl, že si myslí, že používat výjimky by se měly vyjímečných případech – to tento je. Město se nepodepsáním smlouvy kupní  zachová prý jako nesolidní partner a hrozí mu z toho právní- smluvní důsledky. Paní starostka navrhla hlasovat o výjimce, pan Soumar se zeptal místostarosty Veselého spíš jako právníka, že říkal, že tento bod podpořil, nyní by ho nepodpořil, zajímalo ho, proč se k bodu vracet, obával se vytvoření precedentu při odsouhlasení výjimky, že by se mohlo něco odsouhlasit a po přestávce zase zrušit i v budoucích jednáních ZM…a dotazoval se na sankce, plynoucí z neschválení kupní smlouvy, u které byla schválena smlouva budoucí kupní.

   Místostarosta uvedl důvody, proč nikdy pro prodej pozemků nehlasoval, uvedl, že se společnost LIDL asi na město obrátí s dotazem ohledně neschválení, a on za sebe je pro jednání, aby společnost na parkovišti ponechala i parkování pro veřejnost. A společnost LIDL se může obrátit na soud. Pan Hladík se vyslovil pro neschválení výjimky z jednacího řádu, zmínil, že nikdy nesouhlasil s prodejem pozemků společnosti, ale pokud se podaří se společností dohodnout podmínky pro částečné parkování veřejnosti na parkovišti prodejny, pak by mohl hlasovat i jinak.

   Pan Soumar doplnil dotaz, zda při odsouhlasení kupní smlouvy LIDL na oplátku poskytne nějaká parkovací místa městu, paní starostka uvedla, že jak se zachová LIDL, nikdo neví a smlouva o smlouvě budoucí jej k tomu nezavazuje, jednat se dá vždy, město řeší problém za autobusové nádraží, ona se kloní k tomu, dodržet smlouvu o smlouvě budoucí a prodat pozemky.

   Pan Anděl uvedl, že hlasoval pro schválení kupní smlouvy, protože město by se mělo chovat důvěryhodně a transparentně, a naopak má problém s tím nyní ohýbat jednací řád jenom proto, jak se to zastupitelstvu hodí, nebude hlasovat pro změnu jednacího řádu. Pan Franců se domníval, že se nebude jednat o změně jednacího řádu, ale o tom, co jednací řád umožňuje, dodal, že se budou muset vracet tři miliony za parkoviště na Jihu, a parkování u LIDLu se novým záměrem společnosti navyšuje.

   Starostka už chtěla začít s hlasováním, a přihlásila se paní Hladíková, která upozornila, že na budoucím parkovišti by měla zůstat nějaká místa pro veřejnost, namítla, že nebude možné další jednání o rozšíření veřejného parkování, doplnila paní starostka, že je pravda, že u LIDLu parkují lidé ze sídliště, že šlo poznat, že auta jsou několik dní zasněžená, že s nimi nikdo nehýbal. Paní Hladíková (vedoucí odboru správy majetku) uvedla, že vizualizace parkoviště bude na příštím jednání, že tam jsou ta veřejná parkovací místa patrná. Pan Hladík připojil informaci, že veřejná místa jsou vlastně místa pro ČSAD, výměnou za to, že zásobování LIDLu probíhá přes pozemky ČSAD. Pan Nebes uvedl, že pro dojíždějící autobusem je třeba v Blatné možné, že závora u parkoviště je otevřená a parkovat tam lze, a platí se až po otevírací době prodejny a byl by rád, kdyby to tak šlo i v Písku.

   Paní starostka ohlásila hlasování pro schválení výjimky z jednacího řádu pro bod 7.3. Výjimka hlasováním nebyla přijata. 18 a půl minuty se hovořilo o něčem, co původně prošlo beze slov, kohokoliv.

   Já připojím své poznatky. Samotný fakt, že si zastupitelé vyžádali hlasovat o tomto bodě znovu asi hodinu po hlasování, mě paralyzovalo. Nejen pro to, že já sama jsem proti prodeji těchto pozemků, vlastně komukoliv, z důvodů, které jsem dávno popsala, ale i proto, co zaznělo v diskuzi. Předně, jak mě na sklonku odpoledne ujistil pan Jambura, ve věci bylo vydáno územní rozhodnutí, a to nabylo právní moci. Všechny nápady na další jednání s LIDLem o rozšíření parkovacích míst pro veřejnost jsou potom naprosto liché, projektová dokumentace je součástí územního rozhodnutí, takže by se muselo územní rozhodnutí zrušit, upravit projektová dokumentace a znovu požádat o územní rozhodnutí. Nikdo ze zastupitelů to však jako překážku pro vyjednávání nezmínil.

   Poznámka paní Hladíkové, kterou upřesnil místostarosta Hladík ve mě roztočila zase spirálu spekulací, jak to vlastně s materiály a podklady k jednání ZM vlastně doopravdy je, když hovoří o parkovacích místech pro veřejnost a přitom jde o místa rezervovaná.

   Poznámka starostky o tom, že u LIDLu parkují řidiči z Jihu, protože tam auta stojí víc dní na jednom místě, tohle bude nejspíš tím, že ne všichni jedou busem jen na jeden den, stávají tam týden auta vysokoškoláků, například. U poznámky pana Nebese o tom, jak to funguje v Blatné, no já to u Písku, právě v té smlouvě, četla jinak.

   Strašák nedůvěryhodného města, uznávám, že je to pádný argument, ale strašit tím čerstvé zastupitele mi připadá zbytečné. Obavy ze soudu jsou oprávněné, ale nezpůsobilo je tohle zastupitelstvo. Je to dílo minulého vedení města, které přistoupilo k závazku města smlouvou o smlouvě budoucí, a noví zastupitelé mají právo vyslovit nesouhlas s takovým rozhodnutím. Podsouvat jim, že nectí rozhodnutí předchůdců, že poškodí město, to je unfér. Nikdo nezmínil, kolik soudních pří město jen za poslední čtyři roky vedlo, uvedu soudní spor kvůli schválenému územnímu plánu, ten snad stále trvá a slavný soud o Žižkova kasárna, kde je jasné, že se město soudí proto, že samo pochybilo. Takže ano, soud je nepříjemná a jistě drahá záležitost, ale klidně to přirovnám ke kasárnám, město tím bude napravovat chybu svých  předchůdců ve vedení města.

   Prvotně jsem si myslela, že už nemá cenu pídit se po tom, kdo a proč přišel s návrhem se společností LIDL uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní, město neprotestovalo proti změně v územním plánu, kdo vymyslel kompenzaci za území formou příspěvku na parkoviště. Nejspíš to budou aktéři všech vyjednávání se společností, kteří potom dál o svých závěrech z jednání přesvědčovali zastupitele. Dnes myslím, že má cenu se o to zajímat, chtěla bych vědět, kdo tuhle patálii současným zastupitelům způsobil, potěšilo by mě, kdyby se museli i zodpovídat, nějak, někomu.

   Shrnu to, ano město za rozhodnutí zastupitelů nepodepsat kupní smlouvu na pozemky se společností LIDL ponese následky, stejně jako je nese u všech přijatých usnesení zastupitelů či radních města. Já se domnívám, že se zde rozhodli správně.

   Ano, obavám se, že už se začalo pracovat na tom, aby se zastupitelé smlouvou zabývali znovu a nemám z toho radost.

  Ano, bojím se, že naše zastupitelstvo je křehké, bojím se, že pro rozhodování zastupitelů nejsou podávány vždy všechny potřebné informace, už dvakrát jsem viděla nátlak na jejich rozhodnutí, jejich roli některým z nich opravdu nezávidím, ale stále věřím, že bude líp, třeba už teď ve čtvrtek.

 

0
0

Diskuze k článku +

1. 4. 2019 (22:49)  –  Michaela Šťastná

0
0

Vážení čtenáři,
neuvědomila jsem si, že dnešek je dnem, kdy lidé přemýšlí o pravdivosti zpráv, které se k nim dostanou (asi jediný den v roce, kdy nad tím přemýšli? :-)), vzhledem k tradici datumu – je apríl. Vkládala jsem článek v noci, ze které mi ukradli hodinu v neděli, jenže já "jedu" v čase přirozeném.

Tohle popsané dění na zasedání ZM se stalo, není to žádný apríl.

Odpovědět

3. 4. 2019 (13:38)  –  JUDr. Josef Šlehobr

0
0

Dobré odpoledne,
zákulisní dohody promluvily. Když u LIDLU bude závora tak to bude problém. Zejména pro ty co jezdí denně do Prahy.

Odpovědět

5. 4. 2019 (13:03)  –  Michaela Šťastná

0
0

Dnes zveřejněný zápis z jednání, dokument, je podle mého v rozporu s tím, co se na jednání ZM opravdu odhlasovalo.
Pokud někdo ze zastupitelů čte tento komentář, připojte mi prosím, vysvětlení, já jsem přesvědčena, že se zastupitelstvo usneslo neschválit kupní smlouvu, neprošla ani později navrhovaná výjimka, tak proč se dočtu v zápisu něco úplně jiného?
<<NÁVRH USNESENÍ: Zastupitelstvo města:
a)schvaluje
b)schvaluje s připomínkami
c)neschvaluje konečné znění kupní smlouvy dle přílohy. >>
Zápis z jednání:
<< 3) Konečné znění kupní smlouvy-prodej pozemku parc. č. 957/23, části pozemku parc. č. 959/34 a části pozemku parc. č. 2167/45 vše k. ú. Písek do vlastnictví společnosti Lidl Česká republika, v. o. s. pro výstavbu nové prodejny –lokalita Písek, u autobusového nádraží
Hlasování č. 17 o návrhu schvaluje pro: 12 proti: 4 zdržel se: 9

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. //?????//

Po skončení přestávky, která byla vyhlášena po projednání bodu 11, se zastupitelé vrátili k tomuto bodu – viz rozprava uvedená níže (za bodem 11).
Byla vyhlášena přestávka.Starostka–z řad zastupitelů padl o přestávce návrh vrátit se k bodu –podbod 3.
Výjimka nebyla schválena. V platnosti zůstává původní rozhodnutí.>>

Podle zápisu by místo – neschvaluje konečné znění kupní smlouvy dle přílohy – bylo – K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.