Přihlášení

Chodníky a ulice, výměna není rekonstrukce

1. 10. 2021 | Michaela Šťastná | Diskuze (2) | Vaše názory

Nabízím svůj názor na různé prováděné opravy komunikací a chodníků ve městě, protože se domnívám, že nejsem sama, kdo takový názor má. Nechci hodnotit samotné názvy provedení oprav, protože slova jako revitalizace, regenerace, nebo výměna povrchů komunikace leckdy v člověku vyvolávají pocit, že opravou silnice nebo chodníku se zlepší jejich užívání, nebo že v rámci regenerace se zlepší situace v místě, například na sídlišti.

   Vybrala jsem dva dotazy občanů jako příklad toho, jak to také u nás ve městě funguje. Revitalizace sídliště Jih proběhla, a až na malé výjimky se jednalo o jen o výměny povrchů chodníků a komunikací podle starého vzoru, když to napíšu zjednodušeně. Přesto se revitalizace nedotkla přední části Tř. Přátelství a některé chodníky zůstaly nedotčeny.

>> Ilona J. 2.9.2021 10:15:16 Dotazy občanů > Chodnik (č. 2226160)

Dobrý den,proč nebyl v rámci revitalizace sídliště Jih také opraven chodník před hlavními vchody Přátelství 1972 a 1973 a i za rohem tohoto domu? děkuji

 

Petra Měšťanová, DiS. (Diskuzní fórum) 6.9.2021 09:32:12 Chodnik (č. 2226266)

Dobrý den,

Váš dotaz směřuje k projektu Regenerace panelového sídliště Jih – 2. etapa, tj. do let 2012-2013, kdy byla zpracovávaná projektová dokumentace k území vymezené ul. Nádražní, okolí obchodního centra Družba, centrální částí sídliště Jih a končící lokalitou u tř. Přátelství, v místě bývalé kašny s plastikou s delfíny. Tato regenerace navazovala na předchozí etapu, vymezenou lokalitou tehdejší lávky. Následná etapa regenerace sídliště řešila lokalitu Truhlářské ulice, etapově rozčleněné dle úseků a lhůt stavebních prací, řešením výstavby obratiště, stezky pro pěší a mnohé jiné. Projektování druhé etapy regenerace bylo tehdy započato v r. 2016. Objekty č.p. 1972 a 1973 v ul. Přátelství, které uvádíte, nebyly předmětem projektu projektových prací, linie lokality centrálního sídliště končila u domů č.p. 1958, 1959. Samotná realizace druhé etapy proběhla v období. 7-12/2014 (týkala se nových povrchů chodníků, výměny veřejného osvětlení, úpravy lokality nefunkční kašny s přesunem plastiky delfínů na nedaleké místo, obnovy čekárny na autobusové zastávce, sanace zídek u panelového domu č.p. 1950 a 1951, sanace rampy u zastávky Nádražní, odvodnění ploch – část kanalizace, přeložky vodovodu, vybudování bezbariérového přístupu, osazení zeleně, instalace laviček a dalšího mobiliáře). Toho času svou roli bezesporu sehrála i výše finančních prostředků, kdy plánovaná výše investic byla vyčíslena na 14,5 mil. Kč vč. DPH. Všechny tři etapy regenerace sídliště, které v období let 2013 až 2018 byly realizovány, si vyžádaly skutečné náklady ve výši 27,8 mil. Kč (z plánovaných 35,6 mil. Kč) a věříme, že tyto akce pomohly zlepšit veřejný prostor sídliště Jih. Co se týká dalších dílčích oprav na sídlišti Jih, bylo t. č. dojednáno se společností Městské služby Písek, že dále budou probíhat postupné opravy povrchů chodníků v následujících letech, tak jak bude potřebné, ostatně tak, jak je patrné u bytových domů č.p. 1969, 1970, 1971. Váš dotaz proto dále postoupíme této městské organizaci, aby byla provedena vizuální kontrola stavu povrchů chodníků u Vámi uvedených domů, případně byla naplánována oprava chodníku.

Ing. Václav Filip, vedoucí odboru investic a rozvoje

 

   Přesně o tom to je, regenerace sídliště, ale etapy nezahrnovaly celé sídliště. Chyběly opravit chodníky, kus komunikace se vyměnil jen tam, kde neparkují auta, kus vůbec. Nicméně reakce na tento dotaz byla rychlá a Městské služby na sídlišti Jih opravují povrchy chodníků. Na to navazuje další dotaz.

 

>> Libor Kubec 24.9.2021 13:25:49 Dotazy občanů > Rekonstrukce chodníku Jih (č. 2226718)

Dobrý den, v současné době probíhá rekonstrukce chodníku na sídlišti Jih před domy číslo 1947-1952. Proč chodník není někde snížen, aby mohli z chodníku sjet např. kočárky, vozíky, atd. Proč není mezi těmito domy a domy 2021 a 2022 přechod nebo alespoň místo na přecházení. Jak se mají lidé dostat k domům 2021, 2022 a 2005 až 2008? Musí najít místo mezi parkujícími auty, s kočárkem nebo vozíkem se nedá přejít vůbec. Proč jsou na nějacích chodnících na Jihu červené hrbolaté kostky pro nevidomé a na přiléhajícím chodníku nejsou? Proč nejsou na místech, které jsou určené pro přecházení, alespoň žluté čáry, aby tam auta neparkovala? Proč se na nevidomé a jinak zdravotně postižené obyvatele nebere, při rekonstrukcích, žádný ohled. Děkuji za odpovědi.

Petra Měšťanová, DiS. 29.9.2021 08:29:37 Rekonstrukce chodníku Jih (č. 2226784)

Dobrý den,

zmíněný chodník se opravuje kvůli nevyhovujícímu povrchu. Nejedná se rekonstrukci, která by řešila širší dopravní vztahy. Bezbariérové připojení vchodů objektů zde není techniky možné realizovat. Josef Hrádek, jednatel Městských služeb Písek

 

   V tomhle případě se odpovědi nedivím, protože Město požaduje po MS Písek jen opravu povrchu chodníku. A taková oprava se nemůže zabývat tím, jak mohou lidé chodník použít, nebo vlastně jak je to použití k ničemu. Divím se, proč nebyly zodpovězeny další otázky v dotazu, někým z radnice, kdo rozhoduje o tom, proč lidem život neusnadnit nebo nedokončit regeneraci sídliště se vším všudy. Ačkoliv proběhla regenerace sídliště, neodráží se význam toho slova v provedených úpravách. Sami čtete, co všechno, kromě dláždění asi čtyřicet let starého, na chodnících chybí.

Město teď zaplatí předláždění chodníků a jednou, až si někdo vzpomene, se provede i rekonstrukce chodníků, aby lépe sloužily lidem.

   Proč se to neudělá najednou a pořádně? Nevím, ale myslím si, že to je jako se spoustou podobných záležitostí ve městě. U některých pokynů z města bude jistě snaha honem umlčet ty, kteří se ozývají, u jiných to bude snaha zabodovat u voličů, v některých případech půjde jen o taktiku-aby se vlk nažral a koza zůstala celá, a bojím se, že v některých případech jde o horší praktiky politiky.

 

   Praktiky, které se vidíme velice často. Regenerace sídliště Dr. M. Horákové je na tom stejně. Studie, vytvořená jen za účelem vytvořit na sídlišti na úkor zeleně parkoviště. Provedení by vyšlo na spoustu peněz, sídliště by se proměnilo ve staveniště a vyřešilo by se jen to parkování a nové povrchy silnic a chodníků. Jenže sotva by bylo hotovo, přišla by výměna potrubí Teplárny, nebo kanalizace, stejně jako se to děje na sídlišti Dukla v současnosti, kdy je regenerované sídliště postupně rozkopáváno. S takovými výměnami potrubí se totiž v regeneraci sídliště nepočítá. Slovo regenerace tak není použito oprávněně, ale jen jako pozlátko.

   Tahle praktika neplatí jen pro sídliště, podívejte pokolikáté jsou rozkopávány jiná místa ve městě, Nádražní ulice, Jeronýmova ulice, Erbenova ulice a určitě bych mohla pokračovat ve jmenování dalších velice často rozkopaných ulicích.

   Máme tu jednu ulici, kde by se zdálo, že se podařilo při jednom rozkopání vyměnit vše potřebné naráz. Nejspíš ano. Jen se po ukončení prací nepodařilo tu ulici uvést do původního stavu a hlavně ukončit její uzavírku. Zeyerovu ulici máme nezvykle dlouho zavřenu, prý kvůli stavbě parkoviště pro hudební školu. Mimochodem, zjištění faktů, proč byla hudební škola přestěhována na rušnou hlučnou křižovatku města, kde se ke všemu nedá zastavit autem, by také bylo zábavné čtení. Já bych tuhle rekonstrukci ulice raději jako příklad zdařilé akce neuváděla.

 

   Záplatování jednoho problému (z čirého populismu vedení města) vyčerpává svým nesystémovým realizováním podobných akcí městskou kasu. Je zájmem nás všech, aby se neplýtvalo penězi, ale ještě větší zájem bychom měli mít na tom, abychom se nemuseli xkrát za deset let prodírat k domovům (do práce, do školy, kamkoliv) stavbami nebo výkopy, které se mohly realizovat jen 1krát a to společně. Dobrá, někdy se to nepovede všechno shrnout do jednoho termínu, ale u nás se to nedaří skoro vůbec. Tak snad se začne dařit až příští – volební – rok! Jistě však víme, že třeba slova regenerace nebo revitalizace v našem místním překladu většinou neznamenají to, co se o nich píše ve slovnících.

0
0

Diskuze k článku +

1. 10. 2021 (22:41)  –  Luděk Blaha

0
0

S nelíčeným zájmem sleduji, jak v ulici Smrkovická pomalu, ale jistě mizí bílé čáry vymezující parkovací místa. Zvláště pak na místech, kde byly nastříkány na vrstvičku bláta. Zřejmě se nechají zmizet úplně, aby se po nějaké době mohly zase pracně vyměřovat. Možná by stačilo alespoň provizorně stříknout konce těch čar. Zdá se ale, že bezúdržbový režim vychází v delším časovém horizontu výrazně levněji.
Nakonec u venkovních bazénů plaveckého areálu se takový přístup vyloženě osvědčil. Což například ve Strakonicích vůbec nepochopili.

Odpovědět

2. 10. 2021 (10:30)  –  Michaela Šťastná

0
0

Ano, to je další fenomén posledních let, nechat věci žít z podstaty.
U něčeho je další interes a tak se médii prožene info, že se zcivilizuje zanedbaný prostor (budova, kopec, zákoutí) bez toho, aby se rovnou přiznalo, že se jedná o majetek města, které ten zanedbaný stav svou nepéčí způsobilo – a nikdy, nikdy se nehledá k potrestání viník.

Naproti tomu jde o peníze, které se do rozpočtů města prostě na takovou údržbu pravidelně nedávají a nikdo se při jeho schvalování neozve, jestli je na lavičky, na čáry, na chodníky, na údržbu toho, co si zaslouží údržbu předtím, než nastane zanedbaný stav.
Rozpočet údržby majetku není o tyto peníze ochuzen proto, že by je město nemělo, má je, ale dává je na různé zbytečné studie, na vybrané služby, na vybrané přestavby domů, na zakládání chovných rybníků, na zakládání nepotřebných webů a spolků, na spoustu zbytných věcí a dává je s vědomím, že na čáry nezbylo předloni, vloni ani letos.

A z peněz města by stálo za to nechat zpracovat Seznam městem trvale zanedbávaných majetků, takovou kroniku, kde venkovní bazén by mohl být podle zásluh na titulní straně tohoto seznamu, který by byl aktualizován a umístěn na webu města vedle položky Finance, jedno v jakém barevném provedení. Každé vydání Zpravodaje by mohlo obsahovat časosběrné fotky třeba těch čar a při jejich zmizení jim věnovat alespoň pár slov na tom papíře-třeba, byly jste s námi krátce, a neudělali jsme nic na vaši obnovu … loučí se s vámi zastupitelé, kteří to dopustili …

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.