Přihlášení

Co bude U Vodáka podle PUZ

23. 7. 2020 | Michaela Šťastná | Diskuze (0) | Vaše názory

Než opustím Plán udržitelné zeleně, tedy PUZ, uvedu ještě jednu svou domněnku o tom, že PUZ má posloužit i jako zástěrka pro plnění nápadů vedení města. Protože PUZ naši zastupitelé už v půlce června přijali jako strategický dokument ještě před jeho úplným dohotovením, doufám, že si jej řádně přečetli a jsou alespoň oni srozuměni se závazky, které tím pádem městu z dokumentu plynou.

   Analytická část dokumentu a jeho prezentace se mi vlastně líbila. Prezentaci návrhové části jsem nestihla, stejně bych byla zklamaná. Návrhová část dokumentu popírá i vlastní prvotní zjištění, PUM i PUZ jsou upraveny podle vůle politiků, další z řady obalů a zástěrek. Zatím jsem neobdržela vypořádání své připomínky, doslechla jsem se, že nejsem jediná, tak uvidíme, jestli se jich kdy dočkáme.

   Ale ještě předtím bych ráda upozornila na jednu z věcí, které mě v návrhové části PUZ zaujala. Nad mapkou města jsem se kochala tím, kde má být zeleň na celé ploše zrekonstruována, kde zůstane jak už je, kde dojde k rekonstrukci porostu a kde dojde k rekonstrukci vybavenosti.

   A světe div se, lokalita U Vodáka má barvu označující rekonstrukci vybavenosti. Co to je ta vybavenost, co se u rybníku má zase rekonstruovat? Tak jsem si vyhledala textovou část návrhu PUZ, abych si to zjistila, podle mapky je stejně označeno sídliště Logry, park na Mírovém náměstí, sídliště Dukla a tak mi unikal přesný smysl toho označení. Podle textové části dokumentu PUZ to znamená:

* Rekonstrukce vybavenosti plochy zeleně

Pro plnohodnotné plnění funkcí zeleně je třeba, aby byly plochy vybavené potřebným mobiliářem pro odpočinek, sport či delší rekreaci. Účelně vybavené plochy nabízí obyvatelům pestřejší možnosti využívání veřejných prostor – herní prvky pro děti, ale i seniory, pítka, lavičky, toalety, ale i stoly, posezení, či grily jsou atraktivní součástí moderních parkových ploch. Vedle vybavenosti zaměřené na pobyt a rekreaci je třeba myslet i na vybavenost určenou k ochraně dřevin – pisoáry pro psy, stojany na kola, nebo ochranné plůtky u významných dřevin jsou důležitým doplňkem zvyšujícím životnost dlouhověkých dřevin. *

 

   Tak tohle jsem si to četla víckrát po sobě, na str. 112 si to v dokumentu přečtěte také. A i když jsem se dokumentem pročetla až na tuhle stránku a těch divností je tam nepočítaně už v PUZ, tohle jsem zpracovávala dlouho.

   Proč? Co komu ten kus přírody udělal, že se musí mermomocí předělávat, vybavovat, a z mého pohledu jednoznačně ničit. Kdyby už lokalita U Vodáka neprošla výraznou debatou ve městě, rozepsala bych se o tom, jak cenný je to začátek Píseckých hor, jak krásné je to místo už tak, jak jej vytvořili naši předkové před dávnou dobou a co to jsme za lidi, že musíme přírodu rabovat, ždímat a ničit.

   Tedy spíš bych se měla ptát co je to za lidi, kteří mají s lokalitou U Vodáka svoje plány a ty se odrazí i v tomhle dokumentu. Ruku na srdce naši zastupitelé, vy to chcete také, proto jste ten dokument přijali za strategický?

   A jestli se kolem lokality U Vodáka rozvine debata, jako tomu bylo loni, budu jen ráda, přála bych si, aby si dokument přečetlo co nejvíc lidí a názor vyslovili také. Loni v srpnu měl i zastupitelé na stole:

< … Odbor životního prostředí MěÚ Písek pro účely vyhodnocení rozdělil připomínky do dvou skupin. První skupinu tvoří navrhované úpravy lokality ve studii, kterých bylo celkem 10. Druhou skupinu tvoří nové návrhy (neobsažené ve studii), které jsou ve vyhodnocení uvedené pod body 11-24. Celkový počet připomínek a návrhů je 1186, což je pro účely vyhodnocení bráno jako 100 %. Počet vyjádření pro či proti jednotlivým návrhům bylo vyhodnoceno ve vztahu k celkovému počtu 1186 připomínek a návrhů – viz příloha č. 1.

Z vyhodnocení připomínek je patrné, že většina je proti realizaci navrhované studie U Vodáka – úprava rekreační lokality, ať už jako celku nebo proti jednotlivým navrhovaným částem ve studii. … >

   Už loni v srpnu však někteří zastupitelé nebyli s to pochopit, že se hovoří o lese, o přírodním parku, o přírodě, divili se těm spoluobčanům, kteří to U Vodáka chtějí respektovat v plné míře. Pokud máte čas, můžete se podívat na webu města na jednání ZM na videu, je to první videozáznam roku 2019- bod č. 11, ať máte představu o tom, co se honí v hlavách našich zvolených, v srpnu bylo ochotno respektovat návrhy spoluobčanů (v příloze) pouhých osm zastupitelů!!

   Prohlášení části Píseckých hor za rekreační oblast (příměstský les chcete-li) neznámo kým, pěkně potichu, stejným způsobem potom doladit změnou využití lokality v územním plánu, aby to získalo oficiální punc a všechny atrakce zapsat do strategického dokumentu města, aby se bylo čím zaklínat při realizaci devastace přírodního parku, to někoho stálo asi hodně vymýšlení, bravo!

 

   Mimochodem, U Vodáka to nekončí. Podle zápisu Komise pro životní prostředí(která není k dispozici na webu města-bůhví proč) to zcivilizování Píseckých hor jede dál a dál… :

* 3. Jako třetí bod programu bylo různé. Ing. Šatra informoval přítomné členy komise ŽP o tom, že město Písek obdrželo dotaci na akci „Bosou nohou kolem Hradišťského kopce“. V nejbližší době bude podepsána Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR se Státním zemědělským intervenčním fondem. Realizace akce bude buď ještě v letošním roce nebo v roce 2021. Dále Ing. Šatra informoval členy komise ŽP o záměru vybudovat tzv. zážitkové trasy pro rodiny s dětmi i turisty směrem na Živec. Jednalo by se o několik témat, z nichž jedno by mohlo být vztah k přírodě a lesu.

Ing. Marie Kukrálová vznesla dotaz ohledně Revitalizace parku na Husově náměstí. K tomu uvedl Ing. Šatra, že na posledním jednání pracovní skupiny dne 11.05.2020 bylo mimo jiné odsouhlasena varianta šikmého stání 45° bez zeleného pásu na severní straně parku. Při zvolené variantě se jeví jako nezbytné provést při realizaci výměnu stávajícího stromořadí, mj. z důvodů značného poškození dřevin (javorů) parkováním vozidel. Při projektování bude důsledně dbáno na vytvoření dobře prokořenitelných prostorů pro stromy (například prokořenitelných buněk apod.). Celý záznam z jednání pracovní skupiny je k dispozici na odboru životního prostředí MěÚ Písek u Ing. Davida Schwedta. V této souvislosti Ing. Šatra informoval členy komise ŽP, že z důvodu výpadku příjmů z daní došlo k odložení architektonické soutěže na park Palackého sady. *

   Zážitkové trasy pro rodiny s dětmi i turisty směrem na Živec. Jednalo by se o několik témat, z nichž jedno by mohlo být vztah k přírodě a lesu – taky jsem si to četla víckrát. Trasy- kolik, kde a hlavně proč? Co si mám představit pod pojmem zážitkové? Copak jim nestačí zážitek z čistého vzduchu, ticha, lesa, sem tam zvíře nebo rostlina, co do lesa patří, copak to není dostatek zážitků?

   Co tam chtějí budovat, stavět a tvořit, když jedno téma by mohlo být o vztahu k přírodě a lesu? A co jiného se do lesa, do Píseckých hor, do přírodního parku, vlastně hodí, o čem jiném by to v lese mělo být? Copak bychom chtěli od lesa očekávat jiného, než přírodu a les. To je stejné, jako bych šla do nemocnice a čekala, že mi tam vymění olej v autě.

   Nepřestávám se divit, a vnitřně se pokaždé rozčílím, že pár pokrytců a mocipánů dovede modelovat myšlení lidí a začíná už u dětí. Děti, které budou chodit do lesa lovit zážitky od malinka, těžko budou přírodu–les, vnímat jinak, než jako místo-kulisu, kde se může dosytosti vyřádit nebo uzážitkovat. Bravo, a vodit je tam budou rodiče, kteří si sice pamatují Písecké hory jinak, ale když už to tady je, tak to asi lesu a přírodě nevadí, vždyť tam chodí všichni, jezdí tam autama i támhleti, tak je to asi OK.

   O zážitkových programech umísťovaných do Píseckých hor si myslím, že po nich prahnou lidé ziskuchtiví a na ruku jim jdou konzumenti, lidé, kteří nestojí o les ani o přírodu, ale o zábavu, adrenalin, konzum. Lidé, co potřebují, aby jim někdo vymyslel zážitky a oni si je pak jdou zkonzumovat a říkají, že jdou na procházku. Lidé, co potřebují atrakce, aby si mysleli, že o tom je život, lidé, kteří si vlastní mysl ochuzují tím, že pouze konzumují to, co jim předhodí ziskuchtivci.

   Na webu města je právě zveřejněna informace o výstavbě lesního hřiště vedle chaty Živec. A to je přesně to, o čem píšu. Za necelé dva miliony korun se do lesa umístí herní prvky, prý že jsou tématem hřiště právě krystaly a diamanty a hřiště navazuje na Stezku diamantů. No, odůvodňovat si tu drahou prolézačku vedle bývalé turistické chaty město nějak musí, za těžké peníze se chata přeměnila v penzion a atrakce na dosah mají nalákat víc klientů konzumentů. Nazývat jej taky může jak chce, já to beru tak, že tohle hřiště do lesa, do Píseckých hor a přírodního parku prostě nepatří a mnohem víc parády a užitku by nadělalo ve městě (jen ta lana bych nezavěsila na stromy, nezaslouží si to, máme kůrovcem zničeno tolik stromů, jejichž kmeny k tomu mohou jako kůly posloužit zrovna tak).

 

Samostatnou kapitolou je zafinancování tohoto hřiště, ale o to by se měl zajímat někdo jiný, zastupitelé nebo kontrolní výbor přinejmenším.

Nenapadá mě jediné slušné slovo, kterým bych obsah článku shrnula a uzavřela.


 

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.