Přihlášení

Co jiní navařili II.

11. 2. 2019 | Michaela Šťastná | Diskuze (0) | Vaše názory

Černý Petr nebo horký brambor, nazvěme to jak chceme, další pozůstatek od minulého vedení města, se kterým se má popasovat to nové. Opět pevně věřím, že se zastupitelé pečlivě s materiály seznámí a rozhodnou podle sebe. Nikde není psáno, že musí odsouhlasit všechna předchozí rozhodnutí tehdejšího vedení města.

   Lokalita u Pakšovky, bývalý ovocný sad, momentálně vedená jako izolační a ochranná zeleň, zasahuje sem ochranné pásmo železnice. Není důležité, kdo přišel s nápadem tohle zákoutí rozparcelovat na šest kusů, potom rozprodat, možná by to ale vysvětlilo, proč se tak moc spěchá s prodejem. Podle platného územního plánu tady totiž zahrádky být nemohou, pro nezasvěceného se potom stává situace úsměvně nepochopitelná. K prodeji jsou nabízeny pozemky za účelem vybudování zahrádek i přesto, že se zahrádkami nikdy stát nemusí. To je jako prodávat vejce a tvrdit, že je to dospělý kohout, a když si to vejce koupím v ceně kohouta, nakonec se mi vylíhne slepice. Nebo se nevylíhne nic.

   Nepřehledné? Město sice podalo návrh na změnu v územním plánu, kterým by se lokalita mohla v zahrádky proměnit, ale ke změně ještě nedošlo.

   Přesto je vypsáno výběrové řízení na prodej nově vyměřených pozemků a momentálně se má odsouhlasit odprodej čtyř pozemků vítězům soutěže. Nerada bych se pletla, ale já se nemohu zbavit dojmu, že bylo vypsáno výběrové řízení pouze na tři z těch šesti parcel. V materiálech jeho znění není, ale určitě se nechá někde najít, přesto jsou vysoutěženy k prodeji pozemky čtyři.

   Komplikované? Ovšem že ano, předtím, než se odsouhlasí prodej pozemků vítězům soutěže, musí se ve stejném okamžiku ještě změnit původní usnesení, protože jinak ani prodávat nelze.

< 1. změnu svého usnesení č. 7/18 ze dne 25.01.2018 v tom smyslu, že se vypouští text: … „Prodej pozemku se uskuteční až po změně územního plánu, kdy bude pozemek parc. č. 962/24 k. ú. Písek zahrnut do ploch rekreace se specifickým využitím – zahrádkové osady“… >

   Celou záležitost vůbec nechápu. Kdosi zjistil, že tu máme kus pozemku, kde býval sad. V majetku města, které se o něj léta nestaralo. Ihned se pozemek prohlásí za zanedbané území (oblíbené zaklínadlo na pozemky, o které se město nestará) a ihned se přijde se spásnou myšlenkou, jak to zanedbané území změnit na dbané. Logicky by se měl majitel hluboce zastydět, že nechal sad zpustnout a logicky by ho měl obnovit, on totiž ten sad není mrtvý, je jen zarostlý, a slouží v území jako ochranná a izolační zeleň, tedy nic proti ničemu. Navíc, takový sad městu schází a město se chystá obnovit třešňový sad u Bejčáku, tak proč ne i tenhle, navazoval by krásně na park v Lipové aleji, pár laviček, pěšinky na procházky… Místo toho město – majitel pozemku, bez pocitu provinění své lajdáckosti, s vidinou výdělku tenhle sad rozporcuje, rozprodá na zahrádky a to ještě předtím, než bude schváleno využití na zahrádky. Velice krkolomné, určitě právně složité a přesto u nás možné. A překvapivě i s doporučením majetkoprávní komise.

   Tohle všechno nachystalo minulé vedení města pro to nové – současné zastupitelstvo, a to má nyní svým usnesením, svými jmény, zpečetit celý ten labyrint podivností. Vážení zastupitelé, jak jsem uvedla nahoře, věřím že si materiály k jednání nastudujete, a potom uváženě rozhodnete.

 

P.S.       Pokud se rozhodnete, že místo městského (nebo třeba jednou komunitního?) sadu je lepší plnit městskou kasu, pak si všimněte, že pokud se budete držet původního usnesení ZM:

< Usnesení č. 7/18

Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 962/24 o výměře 5429 m2 k. ú. Písek za minimální cenu 300 Kč/m2, dle čl. IX. zásad stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek. Pozemek parc. č. 962/24 k. ú. Písek bude rozdělen geometrickým plánem na jednotlivé zahrady, které budou za tuto cenu nabídnuty ve výběrovém řízení obálkovou metodou obyvatelům města Písku s trvalým pobytem ke dni vyhlášení výběrového řízení. Otevírání obálek a hodnocení nabídek provede majetkoprávní komise. Geometrický plán bude vyhotoven na náklady města Písku. Prodej pozemku se uskuteční až po změně územního plánu, kdy bude pozemek parc. č. 962/24 k. ú. Písek zahrnut do ploch rekreace se specifickým využitím – zahrádkové osady.>

 

docílíte toho, že se pozemky budou po změně v územním plánu prodávat trošku dráž, a město vydělá trošku víc peněz, protože obsahem dalšího bodu 12) na jednání ZM bude:

 

Aktualizace Zásad stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek …

Pozemky v zahrádkářských koloniích bez možnosti dalšího využití (např. výstavby zděné chaty, objektu bydlení, atd.) a nezastavitelné pozemky využitelné pro parkování a manipulaci v těsném sousedství zahrádkářských kolonií:

                                                                                                                                      aktualizované              původní

cc) k.ú. Písek – okrajové části                                                                                min. 400 Kč/m2             300 Kč/m2

Připočítat přirážku 50.000, –Kč v případě, že je pozemek napojen na veřejný vodovod nebo je zde studna. >>

Nikdy ani písmenkem nikomu nevyčtu, že nebral ohled na doporučení majetkoprávní komise, pokud se tak ve čtvrtek stane, slibuji.

Dokumenty k článku

  • (JPG, 10.6 kB)
0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.