Přihlášení

Co jiní navařili III.

12. 2. 2019 | Michaela Šťastná | Diskuze (5) | Vaše názory

Jedním z bodů na čtvrtečním jednání ZM bude < Výběr zpracovatele návrhu urbánního řešení areálu bývalých „Žižkových kasáren“ se začleněním areálu víceúčelové sportovní haly. > A z návrhu usnesení v tomto bodě jednání jsem překvapená, ale zároveň velice potěšená.

   Návrh usnesení: < Zastupitelstvo města Projednalo informaci o poptávkovém řízení na zpracovatele návrhu urbánního řešení areálu bývalých „Žižkových kasáren“. >

a (ne) ukládá starostce města svolat k tomuto záměru mimořádné zasedání zastupitelstva města a to nejpozději do 30.06.2019 > je, z mého pohledu, správným řešením vzniklé situace kolem vypsané soutěže. Ještě zajímavější by bylo, kdyby byl návrh usnesení i na zrušení usnesení č. 56/18 č. 468/18. Nebudu podrobně rozebírat, jak velkých a závažných chyb se dopustilo minulé zastupitelstvo města svým usneseními:

< Usnesení č. 56/18 – Zastupitelstvo města projednalo způsob výběru zpracovatele návrhu urbánního řešení areálu bývalých „Žižkových kasáren“ se začleněním areálu víceúčelové sportovní haly a schvaluje kombinovanou formu výběru (developerská soutěž + poptávkové řízení) a ukládá Odboru rozvoje a investic předložit informativně výsledný výstup návrhu řešení lokality zastupitelstvu města.>

< Usnesení č. 468/18 Rada města projednala výsledek výběru zpracovatele návrhu urbánního řešení areálu bývalých „Žižkových kasáren“ se začleněním areálu víceúčelové sportovní haly a zhodnocení doručených nabídek z developerské soutěže: schvaluje vítěznou nabídku – RG Investment a.s., Vladislavova 250, 39701 Písek (doporučená nabídka komisí)

a z poptávkového řízení (projektanti): schvaluje vítěznou nabídku – 4DS, spol. s.r.o., Lucemburská 16, 130 00 Praha 3(doporučená nabídka komisí)

a ukládá Odboru investic a rozvoje výsledný výstup z nabídek developerské soutěže a poptávkového řízení (projektanti) předložit zastupitelstvu města ke schválení, v rámci jeho prosincového zasedání.>

   Když si to máte možnost znovu přečíst, sami vidíte, že jediným zájmem města na devíti hektarovém území je sportovní hala. Podle výsledku usnesení by se na rozvoji v tomto území podílel jen autor vítězné studie, výsledkem usnesení je, že město nic víc, než nějaké místo pro sportovní halu, nepotřebuje. Nic víc, všechno ostatní si mají vymyslet autoři studií, bez toho, že by měli znát podrobněji potřeby města do budoucna. Přitom se podle územního plánu má město rozšiřovat, rozpínat na nezastavěná území, a tady nemá město žádnou vlastní představu. V naší společnosti jedenadvacátého století je neuvěřitelné, že takový návrh usnesení byl odhlasován. Devět hektarů, a město nemá kromě sportovní haly jediný nápad, co v území budovat, co městu chybí, co město potřebuje, co město obohatí, jak si město samo představuje rozvoj v tomto území.

   Odůvodnění v materiálech na jednání: < Tento materiál je předložen na základě usnesení ZM č. 56/18 ze dne 08.03.2018

Vzhledem k nově zvoleným členům zastupitelstva, k rozsahu projektu, jeho významu pro město Písek bylo projednání v ZM odloženo a navíc byla dne 16. 1. 2019 připravena veřejná prezentace návrhů urbánního řešení areálu bývalých Žižkových kasáren za účasti všech autorů.> mi proto připadá víc než rozumné. Pokračovat v rozhodnutí minulého vedení města před tím, než si město ujasní, co vlastně potřebuje a nejen co někdo chce, nebo jen pro stavbu jediného objektu zablokovat studií celé území, by byla zhůvěřilost.

   I když bude svoláno mimořádné zasedání zastupitelstva k projednání záměru, noví zastupitelé získávají možnost utvořit si vlastní pohled na záměr, území, potřeby a možnosti města, čas na získání názorů obyvatel města….

  Rozhodnutí v návrhu usnesení na toto jednání považuji za rozumné a za nápravu usnesení předešlého, přinejmenším uspěchaného. Je to první rozhodnutí s možností narovnání omylu a jsem za ně ráda, plní mě nadějí, že se tak může stát i u jiných, podobně nepovedených usnesení.

   Četla jsem komentáře k tématu v médiích, dokonce jsem něco hanlivého na adresu místostarostky Ing. Arch. Trambové, jako předkladatelky návrhu, i slyšela, a já s většinou z nich nesouhlasím. Rozhodnutí místostarostky je správné, Žižkovy kasárna – jako lokalita, si zaslouží lepší a uváženější rozhodnutí pro její využití a začlenění do celku města. Nehoří, využijme čas pro trvalé využití těch devíti hektarů ve městě.

 

0
0

Diskuze k článku +

13. 2. 2019 (17:39)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Nehoří, ale začíná se tam rodit autovrakoviště.

Odpovědět

13. 2. 2019 (19:24)  –  Michaela Šťastná

0
0

Vraky aut mají zvláštní schopnost rodit se úplně všude, i tam, kde je člověk nejmíň čeká, navíc vždy bez vědomí jeho majitele, což je revoluční vítězství stroje nad myslícím tvorem – člověkem!
Doufám, že je to jen konstatování k situaci, že to nemyslíte jako argument, proč začít stavět. Na minulém zastupitelstvu zaznělo, že bude lepší zastavět louku pod Bejčákem, než aby tam chodili lidé na procházky, i se psy, a byl to vážně myšlený argument.

Odpovědět

13. 2. 2019 (21:12)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Copak o to – odstavená auta, která se časem změní ve vraky, jsou leckde po městě. Zde je však jedno na střeše, což se parkování nepodobá ani vzdáleně.

Odpovědět

13. 2. 2019 (21:20)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Pokud jde čistě o mně, na výstavbě v areálu zbořených kasáren, natož nějaké zrychlené, netrvám. Louku pod Bejčákem nechť dle svého nejlepšího uvážení používá její vlastník, když se nedostane do rozporu se zákonem.

Odpovědět

13. 2. 2019 (22:08)  –  Michaela Šťastná

0
0

Úplně koukám, ona vlastně auto prochází vývojovým stadiem přeměny z odstaveného na vrak, další důkaz o "životě" toho stroje… to na střeše se třeba chtělo zakuklit……nebo někdo chvátal s jeho složením…..
Je spousta možností, proč si lidé dělají odkladiště svých věcí, kde je zrovna napadne, jen škoda, že se nenajde způsob, jak jim v bránit.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.