Přihlášení

Co se městu dneska nehodí

8. 2. 2022 | Michaela Šťastná | Diskuze (10) | Vaše názory

Minulý týden zastupitelé rozhodovali o výkupu pozemků na kraji města. Vlastník nabídl městu pozemky orné půdy o velikosti 29253 m2 a ostatní plocha o velikosti 228 m2. Podle územního plánu budou tyto pozemky sloužit jako zeleň v nově vystavěné části města. V současné době na pozemcích hospodaří nájemce, jsou využity jako pole pro zemědělské plodiny a v materiálech bylo uvedeno doporučení nevykupovat. Zastupitelé se rozhodli bez jakékoliv debaty pozemky nekoupit.

   Jedná se o pozemky spadající do budoucí výstavby u sídliště Jih. Musím okopírovat z materiálů na zasedání vyjádření dotčených orgánů. Žádný z nich nepodpořil výkup pozemků, z různých důvodů.

< Vyjádření majetkoprávní komise: Majetkoprávní komise doporučuje nevyužít nabídku na výkup podílu pozemků.

Vyjádření dotčených orgánů:

Vyjádření odboru životního prostředí: Pokud město nemá dohodnutou směnu se soukromými vlastníky za jiné pozemky blíže k sídlišti Jih, nemá pro město význam nabízené pozemky (respektive podíly) vykupovat.

Vyjádření odboru výstavby a územního plánování: K záměru výkupu vlastnického podílu – bez připomínek. Z hlediska územního plánování tyto pozemky nepovažujeme za strategické pro město Písek. Podle územního plánu Písek jsou pozemky p.č. 1241/1 a 1241/2 v k.ú. Písek zahrnuty jako součást ploch zeleně ochranné a izolační (ZO). Plochy ZO jsou v ÚP Písek definovány nezastavitelné území s povinností zachování a rozvoje funkce zeleně s funkcí izolační a ochrannou. Na pozemcích nejsou vymezeny žádné veřejně prospěšné stavby ani veřejně prospěšná opatření. Oba pozemky jsou výrazně limitovány ochranným pásmem silnice I. třídy a blízkostí této komunikace.

Vyjádření odboru dopravy: Odbor dopravy – neutrální stanovisko.

Doporučení zpracovatele a předkladatele: Nedoporučují výkup nabízených podílů na pozemcích. (usnesení c)>

 

   Z těchto stanovisek vyplývá, že momentálně se městu ten pozemek nehodí. Nikdo dnes nepřemýšlí nad tím, že až se okolní pozemky zastaví, vznikne zde nejspíš nikým neužívaný pozemek zeleně a podle toho bude vypadat. Město dneska prodává pozemky sadu na Pakšovce a ačkoliv se o ně město léta nestaralo, jako důvod prodeje uvádí- zanedbané pozemky – jakože je noví majitelé zvelebí a město bude bez práce hezčí. A jeden takový zanedbaný možná na nabízeném pozemku vznikne časem také. Nájemci se nevyplatí zde zasít, majiteli se nevyplatí zeleň udržovat.

   Co by tedy město získalo nákupem tohoto pozemku? Napadá mě místo pro komunitní zahradu kousek od velkého sídliště, nebo oficiální hřiště na venčení psů, sezónní bludiště z kukuřice, kterou později využijí Lesy města, medonosná louka s keřovým patrem … Město eviduje zájem o takové využití pozemků, ale vhodné pozemky nevlastní. Například, mělo ten sad na Pakšovce, ale raději pozemky rozprodalo na zahrádky pro několik jedinců, než aby se pustilo do obnovy původního sadu, sloužícího přinejmenším všem obyvatelům Pakšovky. Další pozemky na podobné využití město skoro ani nemá. A příležitost, jak zajistit, že okraj obytné čtvrti nebude lemovat zanedbaný pozemek se zastupitelé právě dobrovolně vzdali.

 

   Naproti tomu zastupitelé na stejném zasedání s klidem odprodali další pozemky orné půdy pro rozšíření průmyslové zóny. Zájemce si chce požádat o změnu v územním plánu pro pozemky a místo orné půdy by zde vznikla další firma přiléhající k průmyslové zóně. Žadatel o pozemky je místní firma.

   I tady se odráží trend města prodat v průmyslové zóně co se dá, komukoliv, bez vytvoření „neprodejné“ rezervy určené na dobu, až se rozrostou písecké firmy, tím pádem není pro „domácí“ firmy v průmyslové zóně místo. Poslední roky se totiž objevují žádosti místních firem o pozemky v průmyslové zóně, ale volné pozemky už nejsou. A tak se zabírá v okolí zóny další orná půda, ničí se zajímavá přírodní lokalita obsahující místní i lokální biocentrum. Fauna zde žijící ztrácí možnost pohybu nebo potravy, protože přibývá jeden plot kolem podniků za druhým, kde není podnik, oplotí se letiště nebo dokonce vrchol kopce Švimberk. Nevýhod by se našlo daleko víc, tou hlavní je, že koncepce průmyslové zóny v tomhle plánování města selhává.

   Napadá mě, že selhává i koncepce toho, jak bude intravilán (místo za čárou hranice) města vypadat, že městu dneska nezáleží na tom, jak bude za pár let vypadat sousedství sídliště na Jihu, za Duklou, vedle Purkratic, kdekoliv.

   Pro stezky kolem Klášterských rybníků se draho vykoupily pozemky, město koupilo pozemky pro hřiště v Semicích a mnohé další. Tak hlavně že na tomto odmítnutém výkupu pozemků u silnice do Smrkovic město nějaký tisíc pošetřilo.

Fotogalerie k článku


0
0

Diskuze k článku +

9. 2. 2022 (00:01)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Asi by nebylo od věci vědět, o jak velký podíl se jednalo. Jestli by to byla nějaká 1/100 nezastavitelné zelené plochy, k ničemu by to nebylo. To ať raději koupí ty baráky s průchodem na náměstí.

Odpovědět

9. 2. 2022 (11:24)  –  Michaela Šťastná

0
0

https://www.mesto-pisek.cz/materialy%2Djednani%2D2022/ds-1701/archiv=0&p1=30037

Odpovědět

10. 2. 2022 (20:43)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Děkuji. Zhruba třetinový podíl není u takové plochy k zahození.

Odpovědět

21. 2. 2022 (14:06)  –  Michaela Šťastná

0
0

https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/experti-zemedelska-puda-je-povazovana-za-dobrou-protiinflacni-investici?utm_campaign=abtest189_panel_sluzeb_varAA&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Článek popisuje vývoj cen zemědělské půdy v poslední době, její zvýšenou poptávku u zemědělců.

Jestlipak se nad tím zamýšlí zastupitelé, když zemědělskou půdu prodávají, vyměňují nebo pro jiné účely nechávají vyjmout ze ZPF?

Odpovědět

21. 2. 2022 (16:19)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

To je jednoduché. Když se nechá hektar zemědělské půdy v ceně 300 tisíc Kč vyjmout ze ZPF, prodá se o něco později jako stavební parcely pro rodinné domy nejméně za 15 milionů Kč.

Odpovědět

21. 2. 2022 (17:27)  –  Michaela Šťastná

0
0

Ovšem že ano, snadný zisk je vidina, která zastíní lecjakou funkci.

Aby bylo víc jasno, chtěla jsem tím naznačit, že úbytek zemědělské půdy vede už dnes k jejímu zdražení a že bude hůř. Zda si tento fakt uvědomují naši zastupitelé při výkonu své funkce.

Za peníze utržené vámi popsaným způsobem se možná nasytí pokladna města, ale nenahradí půdu, která nás všechny živí tím, že na ní pěstujeme potraviny. A potravinová soběstačnost se ukazuje jako markantní potřeba dnešní doby.

Odpovědět

22. 2. 2022 (20:56)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

A jak si to v praxi představujete? Má město koupit veškerá pole v okolí a začít skrze své společnosti podnikat i v oblasti rostlinné a živočišné výroby? A proč by to mělo dělat město, vždyť se o to může postarat jeden každý z nás, jak tomu bylo před nástupem JZD na vsích zcela běžně.

Odpovědět

22. 2. 2022 (21:12)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Za sebe jsem dospěl k závěru, že s arovým políčkem brambor je více práce než užitku, takže na něj přijde něco jiného a zkrátka a dobře si koupíme pytel brambor navíc. Jestli budou z českého pole či ze zahraničí, vědět nepotřebuji. U banánů po tom také nepátrám.

Odpovědět

22. 2. 2022 (22:24)  –  Michaela Šťastná

0
0

Jasně jsem to napsala. Zemědělská půda je v majetku města. Tento majetek stoupá na ceně pro hodnotu, kterou je zemědělské využití. Každou chvíli je zemědělská půda z majetku města prodávána nebo vyměněna.

Nenabádám k tomu, aby na té půdě město hospodařilo, ale aby si ji ponechalo. Protože je to cenná komodita, která rapidně ubývá.

Odpovědět

22. 2. 2022 (22:25)  –  Michaela Šťastná

0
0

Jistě, nejsem překvapená.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.