Přihlášení

Co také projednají radní tento týden

4. 9. 2023 | Michaela Šťastná | Diskuze (0) | Vaše názory

Tento týden bude rada města řešit na zasedání přinejmenším pětačtyřicet bodů. Radě města je předkládán návrh na opakované zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce na akci „Vybudování betonového skateparku v Písku”, dalším bodem je Návrh na schválení dodavatele veřejné zakázky: „Oprava povrchu komunikace ulice Purkyňova “, která má započít 23.10.2023, tedy v době, kdy se bude dokončovat oprava ulice Budějovická.

   Projedná se schválení dodavatele opravy stávajícího povrchu MK ulice Otakara Jeremiáše v Písku. Oprava se týká frézování stávajícího povrchu, výměny armatur ve vozovce, vyrovnání uvolněných obrub, pokládky nové živice, lokální vysprávky podkladních vrstev komunikace, osazení nové autobusové zastávky a provedení nového vodorovného dopravního značení.

   Projednán bude bod Návrh na schválení dodavatele veřejné zakázky: „Projektová dokumentace – etážové parkoviště na sídlišti JIH vč. dopravního napojení“

 

   Dále je radě města Písku je předkládán návrh na schválení dodavatele veřejné zakázky „Revitalizace parku na Husově náměstí – etapa I.“. Jedná se veřejnou zakázku malého rozsahu. Návrh smlouvy o dílo s uchazečem ARBORES CZ s.r.o ovšem zveřejněné materiály neobsahují. A zrovna ta smlouva je jistě velice zajímavá, už třeba proto, že je na ni odkaz v důvodové zprávě, a také proto, že se zde jedná o zhotovení díla s odhadní cenou města za 1 a půl milionu, ale všichni zájemci o zakázku se s cenou dostali jen na půl milionu:

Hodnotící komise provedla hodnocení nabídek dle stanoveného hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena/ekonomická výhodnost nabídky. Na základě hodnocení provedeného dle tohoto hodnotícího kritéria hodnotící komise doporučuje zadavateli schválit jako dodavatele veřejné zakázky „Revitalizace parku na Husově náměstí – etapa I.“ společnost ARBORES CZ s.r.o., Ke Střelnici 184, 397 01 Písek, IČO: 26070804 za celkovou cenu 482 332,52 Kč bez DPH. Rozpočtem stanovená cena činila 1 600 000,- Kč bez DPH. Jako druhou v pořadí hodnotící komise doporučuje zadavateli schválit společnost Bc. Václav Vlasák, Putim 217, 397 01 Putim za celkovou cenu 518 494,11 Kč bez DPH. Radě města je v příloze předkládáno oznámení včetně rozhodnutí o výběru dodavatele – viz příloha č. 2. Součástí nabídky byl i návrh smlouvy o dílo – viz příloha č. 3.

   Městem stanovená cena díla stojí ovšem za samostatnou debatu, ve které by došlo k revizi všech cenových ohodnocení revitalizace parku, jehož cena má být kolem 45 milionů korun.

 

   Dále je na programu projednání dodatku ke smlouvě, protože ani akci „Hájenka s hospodářskou budovou – Semice u Písku, stavební úpravy“ se nevyhnulo prodražení díla.

 

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.