Přihlášení

Další vyjádření vedení města k sídlišti Dr. M. Horákové

12. 2. 2023 | Michaela Šťastná | Diskuze (2) | Vaše názory

Kdyby to nebylo k vzteku, tak bych se některým výrokům vedení města zasmála. Dočetla jsem se, že kvůli příjezdu hasičů k domům na sídlišti musí být pokáceny některé stromy. To si opravdu myslíte, že v případě požáru zajedou hasiči vzorně po chodníčku před vchod domu a odtud budou hasit celý panelák? A na tu hořící stranu domu, kde chodníček není, natáhnou hadice, to si na ten trávník nezajedou? No to jsou mi argumenty! Sídliště stojí desítky let, musí po celou dobu splňovat podmínky pro IZS a najednou se začne kvůli hasičům kácet?

   Reaguji na znění článku https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/sidliste-milady-horakove-pisek-promena-studie-parkoviste.A230210_145358_budejovice-zpravy_khr?

Většinu vzrostlých stromů necháme na žádost místních stát, pokácíme jen ty, které mohou komplikovat příjezd hasičů,“ uvedla autorka studie Dana Zákostelecká.

   Rozšířit chodníčky ke vchodům do domů na sídlišti Dr, M. Horákové lze i bez kácení vzrostlých stromů, navíc by se tím v části ulice Dr. M. Horákové u školky zabránilo budování zálivů pro parkování na omezenou dobu na zeleni, prostě by se zajíždělo před vchod domu pro potřeby jeho obyvatel, zůstal by v platnosti zákaz vjezdu do ulice se sídlem školky.

   A dál jsou v článku ještě jiné perly.

Na sídlišti M. Horákové nyní žije okolo dvou tisíc lidí, velká část z nich je v důchodovém věku. Často nevlastní automobil nebo ho nepotřebují pro každodenní život a brání se rozšiřování parkovacích míst na úkor zeleně. Zástupci radnice s nimi ale nesouhlasí a tvrdí, že město musí hledět do budoucnosti. …

Současní obyvatelé auta nevyužívají moc často, a jsou tak proti vybudování některých stání. My ale musíme počítat s tím, že časem dojde k obměně obyvatelstva. Lidé se nám jen těžko budou stěhovat do míst, kde nebudou mít možnost parkovat,“ vysvětlila Trambová.

   Tak pozor, důchodci a lidé bez aut brání vybudování parkovišť na úkor zeleně! Podle tohoto výroku je to tak, že městu absolutně nezáleží na tom, v jakém prostředí lidé žijí, hlavně že bude místo na auta, protože jinak se sídliště vylidní! Že město nemá systém, jak uchovat parkovací místa pro rezidenty, tedy pro obyvatele sídliště, to nevadí; že město nemá odvahu pro nejúčelnější řešení, kterým je okamžité započetí stavby víceúrovňového parkoviště právě s úvahou o budoucnosti, o tom místostarostka mlčí. Hlavně že identifikovala původce potíží s parkováním na sídlišti, jsou jimi důchodci a lidé bez aut, a pomalu to vypadá, jako by tahle skupina obyvatel sídliště byla méněcenná a neměla právo rozhodovat o tom, v jakém prostředí města bude žít!

Protože město přece zdárně problém řeší záborem zeleně a kácením stromů a tady skupina obyvatel tomu chce bránit.

   Jaksi místostarostka nezmínila, že pro děti žijící na sídlišti nevznikne dle studie nic nového, musí jim stačit, že rodiče budou parkovat. A i když dnes hovoří o tom, že na sídlišti žije spousta důchodců bez auta, ani pro ně nic navíc v rámci studie neudělala. Na MHD si důchodci doběhnou do ulic Harantova nebo Budějovická, s nákupem zpět budou mít cestu zpět jako závod o železného muže, protože ne každý den je počasí ideální a slalom mezi parkovišti není pro každého. Na sídlišti byla zastávka MHD, sloužila především dětem dojíždějícím ke škole, ale prý se MHD neosvědčila a tak namísto zatraktivnění dopravy po městě MHD pro seniory, invalidy a děti, se podpoří parkování aut. Protože řidiči a řidičky aut si stěžují, že neponesou těžký nákup z parkoviště až do domu, leckdy i desítky metrů, nebo nepovedou ještě k tomu za ruku dítě! Vlastně si nejvíc stěžují mladí, zdraví obyvatelé sídliště, že si nezajedou autem k baráku. Jak to řeší ti staří bez aut, to je všem naprosto lhostejno. A připojím, zároveň je všem lhostejno, jak to řeší s parkováním obyvatelé centra města a pěších zón. Koho zajímá, jak si tito obyvatelé města mohou parkovat auta, koho zajímá, jak dostanou domů těžký nákup a jak daleko vedou domů malé děti? Z lenochů na sídlišti to neřeší ani jeden.

   Jo vlastně zapomínám, budou ve městě sdílená kola, tak leda by se nám důchodci rozjezdili na kolech, to by potom nebylo třeba jim přiblížit MHD. Tady se ukazuje, že i když jsou místostarostce zřejmá fakta o obyvatelích sídliště (počet, věk, vlastnictví auta), neřeší je, stejně jako zbytek vedení města.

 

A tohle je taky dobré:

Na sídlišti se počítá s budováním takzvané zelenomodré infrastruktury. Část parkovacích stání tak nebude vyasfaltovaná, budou pouze na zpevněném štěrkovém povrchu, který umožní lepší vsakování a zadržování vody.

   Fakt se bavím, tak voda se vsákne na místě, co stojí auto, které bude sídliště na rozdíl od trávy ohřívat a tu vsáklou vodu v cukuletu odpaří. Trávníky nám zachytávají prach, vodu a ochlazují prostředí. Pokud místo trávníku máme štěrk, jen se zasákne voda, prostředí zůstane prašné a ohřívá okolí, stejně tak, pokud na štěrku stojí auto. Sáhli jste si někdy na auto na parkovišti v teplý den? Horké, že? A kam myslíte, že to horko asi tak z karoserie auta sálá? Každé auto na parkovišti je zdrojem tepla, které ohřívá prostor, kde bydlí lidé. Každý strom, keř a trávník tento prostor naopak ochlazuje, v případě stromů tvoří i stín. Taková lavička pod stromem poskytne i v létě příjemný odpočinek, naproti tomu lavička mezi auty bude k ničemu.

 

   A poslední, co mi stojí za komentář: I tento problém se snaží architektonická studie vyřešit. V denní době je na sídlišti 300 legálních parkovacích míst, lidé však parkují na dalších přibližně 80 místech, kde je to zakázané. Po stavebních úpravách by se však měl počet legálních stání navýšit na 384.

   V době vzniku výstavby sídlišť ve městě platila nějaká stavební pravidla- jak k zastavitelnosti pozemků, tak počtu parkovacích míst k jednotlivým domům. To je fakt, ze kterého by měla vycházet každá revitalizace, regenerace nebo jak tohle zahušťování území nazvat.

  Nechápu především profesionální architekty – bez rozdílu všechny – jak ochotně jsou tento fakt rozhodnuti ignorovat při tvorbě rozličných studií a při rozhodování např. v komisi města.

  Já každé sídliště vnímám například jako šuplík ve skříni. Třeba sídliště Dr. M. Horákové je takový větší šuplík, vše do něj bylo pečlivě naskládáno, všechno potřebné má své místo, nic se nemačká. Tak bylo sídliště stvořeno městu přesně na míru. Jenže město trochu ztloustlo, ne v počtu obyvatel sídliště, ale v majetku těch obyvatel (auta), který si chtějí auta ukládat taky v tom šuplíku. Jenže ten šuplík na to nemá kapacitu. Logické by bylo uložit věci navíc do vedlejšího šuplíku, v případě města do víceúrovňového parkoviště. Město ale po celém svém území řeší auta jinak, cpe je do těch plných šuplíků. Přeplněný šuplík potom neplní svůj účel, všechno je zmačkané, nepřehledné, nedostupné.

   Sídliště se nedá nafouknout a tím, že původní studii stavby sídliště okleštíme a zastavíme několika parkovišti, degradujeme původní záměr stavby a přecpáváme již plný prostor (ta zeleň a stromy nejsou prázdný prostor, jsou prostorem pro životní prostředí obyvatel). Místostarostka se bojí, že pokud nebude sídliště jedno velké parkoviště, nebudou se tam lidé chtít stěhovat.

  Já se naopak bojím, že se sem nebudou lidi stěhovat proto, že nebudou mít kam jít s dětmi ven, kde je nechat jezdit na kole, bruslích, hrát si s míčem nebo vůbec nebude kde si hrát venku, u domu, kde bydlí. Že ani ti důchodci nepůjdou ven, budou odkázáni jen na prostor svého bytu, protože venku pro ně nebude místo.

 

   Vážení řidiči aut, uvědomte si, že bydlíte na sídlišti postaveném podle nějakých pravidel, která je třeba respektovat. Vaše auto se taky nepřizpůsobuje vašim potřebám, taky respektujete, že do auta s pěti sedadly nelze posadit deset lidí. Vaše požadavky na bezplatné užívání veřejného prostoru města nemají oporu v zákoně, jednak si pro svá auta máte zajistit místo jejich uložení na pozemku domu (pokud patří nějaký k domu, kde žijete) nebo na vlastním pozemku (garáž, garážové místo). Vaše požadavky na stavbu nových parkovišť v režii města nemají oporu v zákoně, naproti tomu třeba můj požadavek na zachování životního prostředí na sídlišti oporu v zákoně má. Že vedení města není schopno řešit problematiku způsobu parkování (ne tvorbu parkovišť) ve městě, to je víc než smutné, ale právě sem máte své požadavky majitelů aut směřovat.

   Ale proč se nepokusit dohodnout? Proč se „autaři“ staví nadřazeně nad ostatní obyvatele sídliště a jejich potřeby jen proto, že chtějí nadstandardně (a zdarma) využívat společný prostor k žití? I ve vašem zájmu je uložit auta stejně jako naše bydlení do poschodí, aby se ušetřilo místo pro naše děti, životní prostředí našich domovů. Že nebudete vidět na auto pod okny domu? No vaše děti si tam hrát taky nevidíte, to vám nevadí?

 

P.S. Auta na obrázku parkují na zeleni a na chodníku.

 

0
0

Diskuze k článku +

15. 2. 2023 (16:32)  –  Michaela Šťastná

0
0

Od roku 2015 máme v platnosti územní plán, podle kterého by se měla řešit výstavba ve městě, včetně parkovacích ploch ve městě. Cituji vyjádření k lokalitě sídliště Dr. M. Horákové:

*Jedná se o lokalitu s výrazným soustředěním vícepodlažní bytové zástavby s umístěním parkovacích a odstavných stání na terénu v odstavných pruzích obslužných komunikací. Zde je nutno řešit současný deficit zásadně výstavbou objektu hromadných garáží; vhodným řešením by byla i přestavba současných řadových garáží v obvodu č.11 na kapacitní objekt hromadných garáží, který by řešil i deficity okolních obvodů. Způsob řešení je však nutné prověřit.*

Od roku 2016 bylo dost času na to, aby město (vedení) jednalo v rámci prověření možností pro stavbu objektu hromadných garáží.
Za tu dobu možná proběhla nějaká jednání, o kterých nejsou žádné informace pro veřejnost a byl pro objekt hromadných garáží pozměněn index u několika málo pozemků vedle Lotomu.
Tolik oblíbená věta vedení města –tu studii jsme museli nechat udělat, lidi by zas nadávali, že něco chceme a nemáme na to studii – ta věta tu neplatí, protože za ty roky nikdo nezadal vypracovat studii na objekt hromadných garáží pro sídliště, ačkoliv je v územním plánu jasně uvedeno, že je tento způsob schváleným zásadním řešením parkování na sídlišti!

Vedení města nerespektuje ani to, co samo schvaluje, a vytváří uměle situace, kterými neřeší daný problém, naopak zhoršuje situaci na sídlištích města a odčerpává proto z rozpočtu peníze, které jsou vlastně zbytečně proinvestovány.

Odpovědět

13. 3. 2023 (15:36)  –  vlasta nová

0
0

V písku je vůbec mánie každou zelen zrušit jen něco vyroste a dává kyslík, hup už to město pokácí v lepším případě tak ořeže že zůstanou jenom pahýly a strom se z toho vzpamatovává 3 roky viz v ul. Na Pěníku místo aby prořezali suché větve , určitě ne zahradnická firma ta by se snad takové zkázy nedopustila stromy dávaly kyslík a čistili vzduch nad parkovištěm kde je 100 aut denně i víc tak udělá ze stromu pahýly ,ostuda mšsta.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.